Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

yönetim kurulu kararları Başa Dön

Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Göknur Bayram Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

atamalar Başa Dön

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren Prof.Dr. Meliha Altunışık atandı.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılıkları’na 5 Temmuz 2010 tarihinden itibaren Y.Doç.Dr.Feyza Tantekin Erden ve Y.Doç.Dr.Ayça Ergun Özbolat atandı.

Fen Bilimleri Enstitüsü Polimer Bilim ve Teknoloiisi EABD Başkanlığı’na 8 Temmuz 2010 tarihinden itibaren Prof.Dr.Necati Özkan atandı.

Modern Diller Bölümü Başkanlığı’na 16 Temmuz 2010 tarihinden itibaren Öğr.Gör. Aylin Graves, Bölüm Başkan Yardımcılıkları’na Öğr.Gör.Tamay Ergüven Orhan ve Okutman Gökçe Vanlı yeniden atandı.

bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

CELEP, F., DOĞAN,M., KAHRAMAN,A. “ Re-evaluated conservation status of Salvia (sage) in Turkey I: The Mediterranean and the Aegean geographic regions. Turkish Journal of Botany 34:201-214, 2010.

CABİ, E., DOĞAN,M. “ Taxonomic Study on the genus Eremopyrum (Ledeb.) Jaub.et Spach(Poaceae) in Turkey. Plant Systematics and Evolution 287:129-140, 2010.

yurtdışı görevlendirmeler Başa Dön

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Tayfur Öztürk, ve Araştırma Görevlilerinden Hasan Akyıldız, 19-23 Temmuz 2010 tarihleri arasında düzenlenen “International Symposium on Metal-Hydrogen Systems” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Rusya’ya gideceklerdir.

Matematik Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Şafak Alpay, 19-24 Temmuz 2010 tarihleri arasında düzenlenen “Order Analysis and Related Problems of Mathematical Modelling” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere Rusya’ya gidecektir.

Fizik Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Mehmet T.Zeyrek, 22-28 Temmuz 2010 tarihleri arasında düzenlenen “35.International Conference on High Energy Physics ICHEP-2010” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Kimya Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Nesrin Hasırcı ve Biyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Vasıf Hasırcı, 24-28 Temmuz 2010 tarihleri arasında Expertissues AB 6.ÇB NoE adlı proje toplantısına katılmak üzere Portekiz’e gideceklerdir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Polat Gülkan, Prof.Dr. Güney Özcebe, Prof.Dr.Haluk Sucuoğlu, Doç.Dr.Sinan Akkar, Doç.Dr.Uğurhan Akyüz, Doç.Dr.Erdem Canbay, Doç.Dr.M.Altuğ Erberik, Doç.Dr.Ahmet Yakut, Y.Doç.Dr. Burcu Burak, Araştırma Görevlilerinden Ramazan Özçelik, Abdullah Dilsiz ve Bekir Özer Ay, 25-29 Temmuz 2010 tarihleri arasında düzenlenen “9th US National and 10th Canadian Conference on Earthquake Engineering” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Kanada’ya gideceklerdir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Ali Türel ve Araştırma Görevlilerinden Melih Gürçay, 25-29 Temmuz 2010 tarihleri arasında “DHMİ Genel Müdürlüğü, Atatürk, Dalaman ve Esenboğa Havalimanları Master Plan Projesi” kapsamında Amsterdam Schiphol Havalimanı ve yakın çevresinde inceleme yapmak üzere Hollanda’ya gideceklerdir

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.C.Hakan Gür, 26-30 Temmuz 2010 tarihleri arasında düzenlenen “18th IFHTSE Congress International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Brezilya’ya gidecektir.

Matematik Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Marat Akhmet, 29-31 Temmuz 2010 tarihleri arasında düzenlenen “Workshop on Hybrid Dynamic Systems” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere Kanada’ya gidecektir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Cem Deveci, Doç.Dr.Aslı Çırakman Deveci, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Özlem Tür Han, Öğretim Görevlilerinden Dr.Başak Kale, 19-23 Temmuz 2010 tarihleri arasında düzenlenen “WOCMES World Congress for Middle Eastern Studies” adlı uluslararası kongreye bildiri sunmak üzere İspanya’ya gideceklerdir.

Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Mesut Yeğen, Doç.Dr.Ayşegül Aydıngün, Doç.Dr.Ceylan Tokluoğlu, Doç.Dr.Erdoğan Yıldırım, Felsefe Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Samet Bağçe, Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Recep Boztemur, Y.Doç.Dr.Birten Çelik, Y.Doç.Dr.Nesim Şeker, Öğretim Görevlilerinden Dr.Selçuk Dursun, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Hülya Yıldız Bağçe, 19-23 Temmuz 2010 tarihleri arasında düzenlenen “WOCMES World Congress for Middle Eastern Studies” adlı uluslararası kongreye bildiri sunmak üzere İspanya’ya gideceklerdir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Ahmet Türer, 21-23 Temmuz 2010 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference on Structures & Architecture (ICSA 2010)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Portekiz’e gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Özlem Aydın Çivi, 21-23 Temmuz 2010 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Komisyonu 7.Çerçeve Programı Projesi Değerlendirme Toplantısına katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Hami Alpas, 25-29 Temmuz 2010 tarihleri arasında düzenlenen “EHPRG Conference 2010-48th European High Pressure Research Group Conference” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere İsveç’e gidecektir.

Fizik Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Şölen Balman, 26-30 Temmuz 2010 tarihleri arasında düzenlenen “Physics of Accreting Compact Binaries” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere Japonya’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr.Serdar Göktepe, 19-23 Temmuz 2010 tarihleri arasında düzenlenen “9th World Congress on Computational Mechanics (WCCM IX)” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Avustralya’ya gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Görevlilerinden H.Tolga Göksidan, 21-26 Temmuz 2010 tarihleri arasında 30-CE-0262072/00-15 nolu proje toplantısına katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlilerinden Tülin İnkaya, 27-31 Temmuz 2010 tarihleri arasında düzenlenen “IADIS European Conference on Data Mining 2010” adlı konferansa katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Görevlilerinden Esma Emmioğlu, 31 Temmuz-5 Ağustos 2010 tarihleri arasında düzenlenen “Joint Statistical Meeting 2010” adlı toplantıya katılmak üzere Kanada’ya gidecektir.

haberler Başa Dön

TEZ SAVUNMALARI

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doktora Öğrencilerinden Hacer Yalım Keleş, “Part Embedding for Shape Grammars” konulu tezini 22 Temmuz 2010 tarihinde saat 09:30’da Bilgisayar Mühendisliği Bölümü A 101 nolu salonda savunacaktır.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Doktora Öğrencilerinden Tarık Aydoğmuş, “Production and Characterization of Porous Titanium Nickel Shape Memory Alloys” konulu Tezini 30 Temmuz 2010 tarihinde Saat 14.00 de Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü C-205 Nolu toplantı salonunda savunacaktır.

Uygulamalı Matematik Enstitüsü Bilimsel Hesaplama Programı Doktora öğrencilerinden Başak Akteke Öztürk “New Approaches to Desirability Functions by Nonsmooth and Nonlinear Optimizatıon” konulu tezini 30 Temmuz 2010 tarihinde saat 14:00’da IAM Seminer Odasında savunacaktır.

BAŞARI ÖDÜLLERİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu Anatolian Craft Ekibi, Wichita Kansas (ABD)’da AIAA (American Institute of Aeronautics and Astronautics) organizasyonunda ve Cessna Aircraft Company ile Raytheon Missile Systems sponsorluğunda yapılan "Design-Build-Fly” adlı tasarım yarışmasında 69 takım arasından 6.olmuştur. Ekibin danışmanı Prof. Dr. Nafiz Alemdaroğlu ile öğrencilerimiz: Ömer Uygun, Can Yezer, Enğurcan Güler, Nihat Yanık, Yaroslav Novikov, Orkun Şimşek, Sedat Güldü, B. Tuğcan Selimhocaoglu, Arda Ergönen ve Harun Özkanaktı”yı kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Dr.Hakan Gürsu ve ekibi, Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen ve dünyanın tanınmış ödüllü tasarım firmalarının katıldığı “International Design Awards (IDA 2009) tasarım yarışması’nda, "Fire Knight" isimli projesiyle 'Product Design - Sustainable Living/Environmental Preservation - Rural Sustainable Design' alanında ikincilik ödülü almışlardır. Öğretim Görevlisi Dr.Hakan Gürsu ve ekibini kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Özgür Barış Akan, "Distributed Quantum Nanoscale Computing Architecture" konulu projesi ile Doç.Dr.Elif Uysal Bıyıklıoğlu, "Energy- Efficient Wireless Mobile Networking Technologies to Enable smart İnfrastructures" konulu projesi ile 2010 yılı "IBM Faculty Ödülü"ne layık görülmüşlerdir. IBM Faculty Award, tüm dünyadan çeşitli projelerle akademisyenlerin katılıp yarıştığı IBM Global Üniversite ödüllerinden en prestijli olanıdır. Ödül kazanan akademisyenin bölümündeki projelere harcanması için öğretim üyesinin ismine verilir. Öğretim Üyelerimizi kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU YABANCI DİL SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitim dili İngilizce olan üniversite ve programlarda lisansüstü eğitim yapmayı amaçlayan mezunların, ÜDS ve KPDS türü sınavlara hazırlanmak isteyen akademisyenlerin ve üniversite mezunlarının kariyer amaçlı gereksinimlerini karşılamaya yönelik akademik İngilizce ağırlıklı ODTÜ/YDYO YABANCI DİL SERTİFİKA PROGRAMI’nın birinci dönemi’ne ilişkin bazı ayrıntılar aşağıda sunulmuştur.

1. Dönem Kurs Süresi:
23 Eylül 2010 – 21 Ocak 2010

Ön Kayıt                             :06-16 Eylül 2010
Yerleştirme Sınavı               :17 Eylül 2010, Cuma (Saat: 11:00)
Kesin Kayıtlar                      :20-21 Eylül 2010

1. Dönem Kurs Ücretleri:
Günde 6 saat eğitim            :3200 TL
Günde 5 saat eğitim            :2850 TL
Günde 4 saat eğitim            :2500 TL

Önemli Not: Ödeme koşulları ve diğer ayrıntılar için, YDYO Temel İngilizce Bölümü Sekreterlik Ofisine (2102160) ve 6 Eylül’den itibaren Temel İngilizce Bölümü program koordinatörüne (A Binası 2. Kat; 2103960) şahsen veya telefonla başvurulması gerekmektedir.

KONSER

Başka türlü bir şey benim istediğim,
Ne ağaca benzer ne de buluta,
Burası gibi değil gideceğim memleket,
Denizi ayrı deniz havası ayrı hava…

YENİ TÜRKÜ
“OKULA YÜZ VERİN KAMPANYASI”
YARARINA BİZLERLE

Dillerimizden, gönüllerimizden hiç düşmeyen, heyecanımızı, mutluluğumuzu, aşkımızı, ayrılığımızı, hüznümüzü, özlemimizi hep en güzel anlatan, hiç eskimeyen, hep yeni kalan şarkılarıyla…

Kaba inşaatını hep birlikte bitirdiğimiz okulumuzun ince inşaatını da tamamlayarak öğrencilerimizi modern okullarına kavuşturmak için...

Güzel bir yaz akşamında hep birlikte, çimlere basarak, çimlere oturarak, çimlere uzanarak Yeni Türkü’nün eşsiz şarkılarına eşlik etmek için…

 Hem kampanyamıza destek olmak, hem de unutamayacağınız anlar yaşamak için “HALKBANK’ın sponsorluğunda, CEPA ve Radyo ODTܒnün katkılarıyla” düzenleyeceğimiz konserimizde buluşalım.


Yeni Türkü Konseri

Tarih:21 Temmuz 2010/Çarşamba
Saat: 20:30
Yer: ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Çim Amfi
Bilet fiyatı: 20 TL
Bilet satış yerleri: Biletix, ODTÜ KKM, ODTÜ Mezunları Derneği, ODTÜ Öykücü Kitabevi, Dost Kitabevi
Ana sponsor: HALKBANK
Sponsorlar: CEPA, Radyo ODTÜ

Bilgi için: www.okulayuzverin.org
NOT: Konser günü saat 17:00-19:00 arasında CEPA'da Yeni Türkü ile imza günü düzenlenecektir.VEFAT

Temel İngilizce Bölümü Öğretim Görevlisi Bülent Kandiller, 13 Temmuz 2010 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

İç Hizmetler Müdürlüğü personeli Aysel Özcan’ın babası Ahmet Dayan, 14 Temmuz 2010 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

sportif etkinlikler Başa Dön

KÜREK TAKIMI

25–26 Haziran 2010 tarihlerinde Sapanca’da gerçekleştirilen Üniversitelerarası Kürek Şampiyonası’ nda Üniversitemiz Erkek Takımı 2., Bayan Takımı 3. olmuştur.

SUTOPU TAKIMI

ODTÜ Spor Kulübü sutopu takımı 5-11 Temmuz 2010 tarihleri arasında, sutopu sporunun tanıtılması amacıyla ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusunda hazırlık kampı ve gösteri maçları yapmışlardır.

sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*Yeşil ada Sitesi 10.Blok No:9 Çayyolu Tel.: 532 435 55 81
*Cebeci, Siyasal Bilgiler Hukuk Fakültesi yakınında, 3+1, kombili, bakımlı daire. Tel: 286 88 36 / 0532 500 29 36
*Yüzüncüyıl Makromarket karşısında, 4+1, kombili, bakımlı, full eşyalı. Tel: 0543 286 49 24
*Barış Sitesi’nde köşe villa, 3+1, bakımlı. Tel: 0542 215 95 77 / 0542 647 98 02
*Bodrum Akyarlar’ da, 2+1, yazlık ev. Tel: 210 42 16 / 210 4816 / 0536 574 90 48
*Çiğdem Mahallesi, ODTÜ ormanına bitişik, 1 oda 1 salon, 80 m2, kombili. Tel: 0536 989 09 92
*Gölbaşı Park Eymir Konutları’nda 3+1, asansörlü, kaloriferli. Tel: 0535 449 00 61
*Çamlık Sitesi’nde, 4+1, bahçeli, bakımlı ev. Tel: 286 49 94 / 0533 364 32 91

SATILIK DAİRELER

*Cebeci’de, sahibinden acilen 2+1, bakımlı, masrafsız içinde kiracısı olan bahçe katı oto ile takas edilebilir. Tel: 0530 324 07 81
*Temelli Maliköy’de, kooperatif hissesi. Tel: 210 49 27 / 0532 692 79 05
*İzmir Dikili Bademli Köyü'nde deniz manzaralı yazlık dubleks. Tel: 0537 253 57 27
*Nato Yolu Ada Hastanesi’nin alt sokağında, 3+1, 1. katta, kombili, bakımlı daire. Tel: 0537 369 91 19  

TÜM GEZİLER VE KONUT HABERLERİ İÇİN TEL.: 210 36 11

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
NEW ARRIVALS

ODTÜ Kütüphanesine yeni gelen kitapların listesi aylık olarak WEB sayfamızda New Arrivals başlığı altında yayınlanmaktadır.

Kütüphaneye alınmasını istediğiniz kitaplar için http://library.metu.edu.tr/acquire sayfasını ziyaret ediniz.


"BİRLİKTE DERS ÇALIŞALIM" ve
"BEBEK-ÇOCUK BAKIMI" PROGRAMI

Sevgili Veliler,

Sosyal Hizmetler Ofisi tarafından yürütülen, üniversitemiz öğrencilerine geçici iş olanağı sağlayan, "birlikte ders çalışalım" ve "bebek-çocuk bakımı" programı desteklerinizle devam ediyor.
ODTÜ'lü öğrencilerimiz, hafta sonu veya hafta içi birlikte belirlenen saatlerde, her düzeyde ders verme, birlikte ödev yapma, sinemaya götürme gibi konuların yanı sıra  bebek-çocuk bakımında da sizlere yardımcı olmakta, böylece boş zamanlarını da değerlendirmektedirler.

Bu program ile; çocuklarınızı, eğitimli öğrencilere gönül rahatlığı ile bırakıp, ihtiyacı olan ODTÜ öğrencilerine maddi yönden destek olmaktasınız.

Ayrıntılı bilgi için: 2103610 -3611
 www.stm.metu.edu.tr


TELEFON İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ODTU Telefon İşletme Müdürlüğü?nün web sayfasında (http://telmd.odtu.edu.tr) Üniversitemizin telefon rehberi yer almaktadır. Rehberde ad-soyad-bölüm sıralı listelere ulaşmak mümkün olduğu gibi ad-soyad-telefon numarasına göre sorgulama da yapılabilmektedir. Ayrıca aynı sayfada, telefon görüşmelerinizin ayrıntılı dökümlerini de almak mümkün olmaktadır.


Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.