Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

yönetim kurulu kararları Başa Dön

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Hami Alpas Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Candan Gürakan Gültekin Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

Psikoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Reyhan Bilgiç Doçentliğe yükseltildi ve Doçent kadrosuna atandı.

atamalar Başa Dön

Rektör Yardımcılığı’na 29 Temmuz 2010 tarihinden itibaren Prof.Dr. Volkan Atalay atandı.

Eğitim Fakültesi Dekanlığına 29 Temmuz 2010 tarihinden itibaren Prof.Dr. M. Yaşar Özden atandı.

Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü’ne 15 Ağustos 2010 tarihinden itibaren Prof.Dr. Hüsnü Enginarlar yeniden atandı.

Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı’na 12 Ağustos 2010 tarihinden itibaren Doç.Dr. Gölge Seferoğlu atandı.

yurtdışı görevlendirmeler Başa Dön

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Faruk Bozoğlu, Prof.Dr. Serpil Şahin, Prof.Dr. Servet Gülüm Şümnü ve Prof.Dr. Hami Alpas, 22-26 Ağustos 2010 tarihleri arasında düzenlenen “World Congress of Food Science and Technology” adlı konferansa katılmak üzere Güney Afrika’ya gideceklerdir.

Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Ali Yıldırım, İlköğretim Bölümü Araştırma Görevlilerinden Sündüs Yerdelen ve Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Ömer Çalışkan, 23-27 Ağustos 2010 tarihleri arasında düzenlenen “European Educational Research Assocuation” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Finlan-diya’ya gideceklerdir.

Fizik Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Hamit Yurtseven, 28 Ağustos-4 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “International Symposium on Metal-Hydrogen Systems” adlı sempozyuma katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Kimya Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Özdemir Doğan, 29 Ağustos-2 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “3rd EuCheMS Chemistry Congress” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. M. Verşan Kök, 22-27 Ağustos 2010 tarihleri arasında düzenlenen “10th European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry” adlı sempozyuma katılmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Deniz Zeyrek, 19-22 Ağustos 2010 tarihleri arasında düzenlenen “15th International Conference on Turkish Linguistics” adlı konferansa katılmak üzere Macaristan’a gidecektir.

Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Mehmet Çalışkan, 23-27 Ağustos 2010 tarihleri arasında düzenlenen “ICA 2010-20th International Congress on Acoustics” adlı kongreye ve 29-31 Ağustos 2010 tarihleri arasında düzenlenen “ISRA 2010-International Symposium on Room Acoustics” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Avustralya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Gülbin Dural ve Doç.Dr. Özlem Aydın Çivi, 25-27 Ağustos 2010 tarihleri arasında düzenlenen “V. URSI-Türkiye Bilimsel Kongresi” ne bildiri sunmak üzere K.K.T.C.’ye gideceklerdir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, Araştırma Görevlilerinden Ceren Özer ve Hülya Karakuş, 23-27 Ağustos 2010 tarihleri arasında IAEA International Seismic Safety Centre (ISSC) tarafından düzenlenen toplantıya katılmak üzere Avusturya’ya gideceklerdir.

İktisat Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Serap Türüt Aşık, Doç.Dr. Elif Akbostancı Özkazanç ve Doç.Dr. Gül İpek Tunç, 22-25 Ağustos 2010 tarihleri arasında düzenlenen “The International Society for Ecological Economics 2010 Advancing Sustainability in a Time of Crisis”adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gideceklerdir.

Felsefe Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Halil Şeref Turan ve Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Mustafa Soykut, 20Ağustos-6 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “Bilim Tarihi Açısından Nepal’de Uygulanan Ayurveda, Tibet Tıbbı ve Yunani Tıbbının Eski Yunan Tıbbı ile Karşılaştırılması ve Tarihsel-Sosyal Arkaplanı” konulu projenin saha araştırması gerçekleştirmek üzere Finlandiya’ya gideceklerdir.

Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Ayşegül Aydıngün ve Doç.Dr. Erdoğan Yıldırım, 17-29 Ağustos 2010 tarihleri arasında “Türkiye’den Çerkesya’ya Dönen Çerkeslerde Etnik ve Kültürel Kimliğin Belirleyici Unsurları ve Vatan Algısı” konulu projenin saha araştırması gerçekleştirmek üzere Rusya’ya gideceklerdir.

Matematik Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Gülin Ercan 23-28 Ağustos 2010 tarihleri arasında düzenlenen “Groups and Their Actions” adlı konferansa katılmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Özgür Erdur Baker, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Zahide Yıldırım ve lköğretim Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Özgül Yılmaz Tüzün, Y.Doç.Dr. Mine Işıksal,Y.Doç.Dr. Çiğdem Haser, Öğretim Görevlilerinden Dr. Refika Olgan, Araştırma Görevlilerinden Oğuzhan Doğan, Aslıhan Osmanoğlu ve Elif Öztürk, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlilerinden Dr. Müge Gündüz, Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Duygu Fındık ve Nurcan Alkış, Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve İngiliz Dili Öğretimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Çiğdem Topçu, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Rahime Çobanoğlu, Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Simge Yılmaz, İlköğretim ve Kentsel Politika Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Berna Sicim, Güliz Karaarslan ve Birgül Çakır, 23-27 Ağustos 2010 tarihleri arasında düzenlenen “The European Conference on Educational Research (ECER)” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere Finlandiya’ya gideceklerdir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Tolga Çiloğlu, 23-27 Ağustos 2010 tarihleri arasında düzenlenen “EUSIPCO 2010-The 2010 European Signal Processing Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Danimarka’ya gidecektir.

Uygulamalı Matematik Enstitüsü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Sevtap Kestel, 25 Ağustos-8 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “Third International Symposium on Biomathematics and Ecology: Education and Research (BEER 2010)” adlı toplantıya bildiri sunmak ve akademik koperasyon ve program geliştirme amacıyla görüşmelerde bulunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Ali Eryılmaz ve Araştırma Görevlilerinden Derya Kaltakçı, 22-27 Ağustos 2010 tarihleri arasında düzenlenen “GIREP-ICPE-MPTL International Conference 2010” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Fransa’ya gideceklerdir.

Matematik Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Mehmetcik Pamuk, 22-26 Ağustos 2010 tarihleri arasında düzenlenen “Summer School on Topology of Manifolds” adlı yaz okuluna katılmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Serhan Duran ve Araştırma Görevlilerinden Büşra Atamer, 23-27 Ağustos 2010 tarihleri arasında düzenlenen “ISIR 16th International Symposium on Inventories” adlı sempozyuma katılmak üzere Macaris-tan’a gideceklerdir.

Bilişsel Bilimler Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Annette Hohenberger, 25-28 Ağustos 2010 tarihleri arasında düzenlenen “Conference of the European Society for Philosophy and Psychology (ESPP 2010)” adlı konferansa katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

İktisat Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Murat G. Kırdar, 17-21 Ağustos 2010 tarihleri arasında düzenlenen “2010 Econometric Society World Congress” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Çin’e gidecektir.

Matematik Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Mohan Bhupal, 19-27 Ağustos 2010 tarihleri arasında düzenlenen “International Congress of Mathematicians” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Hindistan’a gidecektir.

Fiziksel Oşinografi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Barış Salihoğlu ve Y.Doç.Dr. Bettina Fach Sa-lihoğlu, 22-27 Ağustos 2010 tarihleri arasında TÜBİTAK INTEN-C İkili İşbirliği Projesi çerçevesinde düzenlenen modelleme çalışmasına katılmak üzere Almanya’ya gideceklerdir.

Kimya Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. M.Fatih Danışman, 29 Ağustos-3 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “The 27th European Conference on Surface Science” adlı konferansa katılmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Yaşar Kondakçı, 24-28 Ağustos 2010 tarihleri arasında düzenlenen “Eğitim Araştırmaları Avrupa Konferansı 2010” adlı TÜBİTAK kaynaklı araştırma projesi konferansına bildiri sunmak üzere Finlandiya’ya gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlilerinden Dr. Emre Alp, 23-27 Ağustos 2010 tarihleri arasında düzenlenen “2010 Watershed Management Conference: Innovations in Watershed Management Under Land Use and Climate Change” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

İstatistik Bölümü Öğretim Görevlilerinden Dr. Vilda Purutçuoğlu, 21 Ağustos-11 Eylül 2010 tarihleri arasında bilimsel çalışmalarda bulunmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Araştırma Görevlilerinden Yusuf Nur, 15-27 Ağustos 2010 tarihleri arasında “CAS Student Information Exchange Program” adlı programa katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Enformatik Enstitüsü İş Yaşamı Temelli Öğrenme Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Gülgün Afacan, 29 Ağustos-2 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “IFIP International Conference on Electronic Government-EGOV’ 10” adlı konferansa katılmak üzere İşviçre’ye gidecektir.

Fizik Bölümü Araştırma Görevlilerinden Gökhan Alkaç ve Gönül Ünal, 16-27 Ağustos 2010 tarihleri arasında Utrecht Üniversitesi Teorik Fizik Yaz Okulu’na katılmak üzere Hollanda’ya gideceklerdir.

İstatistik Bölümü Araştırma Görevlilerinden Münire Tuğba Erdem ve Gül İnan, 22-27 Ağustos 2010 tarihleri arasında düzenlenen “19th International Conference on Computational Statistics” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Fransa’ya gideceklerdir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Çağdaş Sümer, 17-26 Ağustos 2010 tarihleri arasında Fransa Ulusal Kütüphanesi’nde ve Dışişleri Bakanlığı Arşivlerinde çalışmalar yapmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Büşra Tuncay, 15-18 Ağustos 2010 tarihleri arasında düzenlenen “19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı”’na katılmak üzere K.K.T.C.’ye gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Karşılaştırılmalı Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Gözde Çerçioğlu, 20 Ağustos-6 Eylül 2010 tarihleri arasında “Göç Müzeleri: Müzecilik ve Yapılanma Stratejilerinin Karşılaştırılması” konulu projenin alan araştırmasını gerçekleştirmek üzere Almanya ve Sırbistan’a gidecektir.

Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Ekin Akoğlu, 23-27 Ağustos 2010 tarihleri arasında düzenlenen “IMBER CLIMECO2 Oceans, Marine Ecosystems, and Socienty Facing Climate Change” adlı yaz okuluna katlımak üzere Fransa’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlilerinden Yasemin Özkan Aydın, 15-18 Ağustos 2010 tarihleri arasında düzenlenen “ASME2010 International Design Engineering Technical Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Kanada’ya gidecektir.

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Araştırma Görevlilerinden Makbule Gözde Didiş, 23-27 Ağustos 2010 tarihleri arasında düzenlenen “ECER 2010 The European Conference on Educational Research” ve 28 Ağustos 2010 tarihinde “ECER 2010 Post Conference” adlı konferanslara bildiri sunmak üzere Finlandiya ve Estonya’ya gidecektir.

Uygulamalı Matematik Enstitüsü Araştırma Görevlilerinden Çağdaş Çalık, 23-24 Ağustos 2010 tarihleri arasında düzenlenen “Second SHA-3 Candidate Conference” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Görevlilerinden Hatice Çelik, 19-26 Ağustos 2010 tarihleri arasında düzenlenen “Sustaining Momentum: Ten Years into the Asian Century” adlı konferansa katılmak üzere Singapur’a gidecektir.

haberler Başa Dön


VEFAT

Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Zeynep Hatipoğlu Sümer’in babası Ali Haydar Hatipoğlu 6 Ağustos 2010 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda görevli Cengiz Teberoğlu’nun babası Haydar Teberoğlu 2 Ağustos 2010 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.

sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*Yüzüncüyıl 1505. Cadde üzerinde 4+1 kombili, eşyalı, bakımlı Tel: 0532 5434227
*Gölbaşı Park Eymir Konutları’nda 3+1, asansörlü, kaloriferli. Tel: 0535 449 00 61
*Orta Doğu Sitesi’nde aileye, kombili 3+1 bakımlı daire Tel: 0505 2563219 - 210 6620
*İlker 1. Cadde’de Dikmen Vadisi manzaralı, 3+1, kombili, bakımlı daire. Tel: 0505 432 17 42

SATILIK DAİRELER

*ODTÜ Çamlık Sitesi’nde kapalı teras, yapılı, köşe tripleks Tel: 0536 7112124
*Nato Yolu Ada Hastanesi’nin alt sokağında, 3+1, 1. katta, kombili, bakımlı daire. Tel: 0537 369 91 19  
*İlker 1. Cadde’de Dikmen Vadisi manzaralı, 3+1, kombili, bakımlı daire. Tel: 0505 432 17 42

TÜM GEZİLER VE KONUT HABERLERİ İÇİN TEL.: 210 36 11

Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.