Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

 Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin Değerli Mensupları,
Sevgili Öğrenciler ve Mezunlarımız,

Sağlık ve mutluluk dileklerimle Bayramınızı kutlar, sevgi
ve saygılarımı sunarım.

Prof.Dr. Ahmet Acar

Rektör

atamalar Başa Dön

Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı'na 17 Ağustos 2010 tarihinden itibaren Y.Doç.Dr. Cengiz Savaş Aşkun atandı.

Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdür Yardımcılıkları'na 16 Ağustos 2010 tarihinden itibaren Öğr.Gör. Naz Dino ve Öğr.Gör. Nihal Akdere, Danışmanlığa Öğr. Gör. Işık Arıkan yeniden atandı.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcılığı’na 23 Ağustos 2010 tarihinden itibaren Y.Doç.Dr. Serdar Göktepe, Danışmanlığa Doç.Dr. İsmail Özgür Yaman atanmışlardır.

yurtdışı görevlendirmeler Başa Dön

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Ender Okandan 19-23 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “GHGT2010” adlı konferansa bildiri sunmak, Araştırma Görevlilerinden Kıymet Gizem Gül ve Sevtaç Bülbül konferansa katılmak üzere Hollanda’ya gideceklerdir.

Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Yakın Ertürk, 2-3 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “Feasibility Study EU Harmonization on Legislation Relating to VAW” adlı toplantıya katılmak üzere Belçi-ka’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. M. Semih Yücemen, 6-8 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “SEMC 2010-The International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Güney Afrika’ya gidecektir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Tamer Topal, 5-10 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “11th IAEG Congress” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Yeni Zelanda’ya gidecektir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Amdulla O. Mekhrabov ve Prof.Dr. M. Vedat Akdeniz, 13-17 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “10th International Conference on Nanostructured Materials-NANO 2010” konulu konferansa bildiri sunmak, Prof.Dr. Cevdet Kaynak konferansa katılmak üzere İtalya’ya gideceklerdir.

Fizik Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Raşit Turan, 6-10 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “25th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition” adlı konfe-ransa katılmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üye-lerinden Prof.Dr. A. Nuri Yurdusev, 9-11 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “SGIR 7th Pan-European International Relations Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İsveç’e gidecektir.

Mimarlık Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Suha Özkan, 18-21 Eylül 2010 tarih-leri arasında düzenlenen “Centre for Studies in Built Environment, Student Awards Jury” adlı toplantıya jüri üyesi olarak katılmak üzere Amman’a gidecektir.

Biyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Semra Kocabıyık, 14-18 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “14th International Biotechnology Symposium and Exhibition” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

İktisat Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Aysıt Tan-sel, Doç.Dr. Hakan Ercan, Doç.Dr. Şirin Saracoğlu, Y.Doç.Dr. Murat G. Kırdar veY.Doç.Dr. Ebru Voyvoda, 31 Ağustos-5 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “UEK-TEK 2010 Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslararası Ekonomi Konferansına” bildiri sunmak üzere K.K.T.C.’ye gideceklerdir.

Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Göksel N. Demirer, 31 Ağustos-11 Eylül 2010 tarihleri arasında “Agricultural Reuse of Water and Nutrients from Wastewater Treatment in Turkey” başlıklı TÜBİTAK ve BMBF destekli “InteC” projesi kapsamında çalışmalarda bulunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Haluk Sucuoğlu ve Uzman İhsan Tolga Medeni, 30 Ağustos-3 Eylül 2010 tarihleri arasında EU FP7 SERIES projesi kapsamında “14th European Conference on Earthquake Engineering” ve FP7 SERIES Projesi Genel Toplantısına katılmak üzere Makedonya’ya gideceklerdir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Mustafa Göğüş ve Doç.Dr. A. Burcu Altan Sakar-ya, 8-10 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference on Fluvial Hydraulics-River Flow 2010” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gideceklerdir.

Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Filiz B. Dilek ve Prof.Dr. Ülkü Yetiş, 16-17 Eylül 2010 tarihleri arasında, Avrupa Birliği BIOHYPO Projesi kapsamında düzenlenen “BIOHYPO projesinin dönemsel toplantısına” katılmak üzere İtalya’ya gideceklerdir.

Mühendislik Bilimleri Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Murat Dicleli, 30 Ağustos-3 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “14th European Conference on Earthquake Engineering” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Makedonya’ya gidecektir.

Mühendislik Bilimleri Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Gülin Birlik, 15-18 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “1st EAA/AAAA (SDA) Regional Conference on Sound and Vibration (EUROREGIO 2010” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Slovenya’ya gidecektir.

Deniz Bilimleri Enstitüsü Fiziksel Oşinografi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Emin Özsoy, 14-17 Eylül 2010 tarihleri arasında SESAME Projesinin WP4-6 yıllık toplantısına katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Hakan Gür, 1-7 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen Metalurji Seminerine katılmak üzere Çin’e gidecektir.

Mimarlık Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Güven Sargın, 4-8 Eylül 2010 tarihleri arasında Avrupa Birliği Mimarlık Okulları Bölüm Başkanlarının katılımı ile yapıla-cak olan 13. toplantısına katılmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Halit Oğuztüzün, 6-10 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “16th International Conference on Principles and Practice of Constraint Programming (CP2010)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İskoçya’ya gidecektir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Caner Durucan ve Y.Doç.Dr. Arcan Fehmi Dericioğlu, 17-26 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “ICG 2010-22. International Congress on Glass” adlı kongreye katılmak üzere Brezilya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Özlem Aydın Çivi, 19-24 Eylül 2010 tarihleri arasında COST-ASSIST IC0603 Proje Toplantısı Çalıştayına ve European School of Antennas Yönetim Ku-rulu Toplantısına katılmak üzere Hırvatistan’a gidecektir.

Fizik Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Şölen Balman, 19 Eylül-2 Ekim 2010 tarihleri arasında “Space Research Institute, Moscow” adlı ortak çalışma gezisine katılmak üzere Rusya’ya gidecektir.

İstatistik Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. İnci Batmaz, 16-17 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “10. Üretim Araştırmaları Sempozyumuna” bildiri sunmak üzere K.K.T.C.’ye gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Ali Doğru, 11-19 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “14th International Software Product Line Conference 2010” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Güney Kore’ye gidecektir.

Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Onur Demirörs, 31 Ağustos-4 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “Euromicro SEAA 2010” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Melin Şahin, 14-17 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “The Tenth International Conference on Computational Structures Technology” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Ahmet Masum Hava, 9-20 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “ECCE 2010, IEEE Energy Congress and Exposition” adlı kongreye katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. İsmail Serdar Bakal ve Y.Doç.Dr. Serhan Duran, 1-3 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference on Operations Research” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gideceklerdir.

İstatistik Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Zeynep Kalaylıoğlu, 19-22 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “Applied Statistics 2010” adlı konferansa bildi-ri sunmak üzere Slovenya’ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Pınar Bedirhanoğlu Toker, 8-13 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “Beyond the Crisis” adlı konferansa katılmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Ayça Ergun, 1-6 Eylül 2010 tarihleri arasında “Azerbaycan’da Sovyet Sonrası Dönemde Siyasal Kültür ve Seçkinler” adlı projenin alan araştırmasını yapmak üzere Azerbaycan’a gidecektir.

Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Erhan İlhan Konukseven, 8-10 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “The 3rd International Conference on Advanced Design and Manufacturing” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Ece Schmidt, 4-10 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “2010 IEEE 72nd Vahicular Technology Conference” adlı konferansa katılmak üzere Kanada’ya gidecektir.

Fizik Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Seçkin Kürkçüoğlu, 13-17 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “DICE 2010 Space-Time-Matter” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

İktisat Bölümü Öğretim Görevlilerinden Dr. Osman Gül-seven, 30 Ağustos-29 Eylül 2010 tarihleri arasında Erasmus Mundus Lot 7 kapsamında akademik personel değişim programı çerçevesinde Rusya’ya gidecektir.

Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlilerinden Dr. Barış Mücen, 9-11 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “Controversies in Contexts” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gidecektir.

Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim Görevlilerinden Feyza Saltan, 13-17 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen kursa katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Temel İngilizce Bölümü Okutmanlarından Serpil Tekir, 6-17 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “Professional Development and Language Skills” adlı kursa katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Modern Diller Bölümü Okutmanlarından Esin Korkut, 11-13 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “The Said and the Unsaid” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Arnavutluk’a gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanların-dan Dr. Ayşe Nur Birtürk, 19-25 Eylül 2010 tarihleri ara-sında düzenlenen “The European Conference on Machine Learning and Principlesand Practice of Knowledge Discovery in Databases” adlı konferansa katılmak üzere İspanya’ya gidecektir.

İlköğretim Bölümü Araştırma Görevlilerinden Mehmet Üçgül, 14-16 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “9th International Internet Education Conference and Exhibition” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Mısır’a gidecektir.

Asya Çalışmaları Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerin-den Hatice Çelik, 15-30 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen toplantıya katılmak üzere Çin’e gidecektir.

Makina Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlilerinden Gökhan Kiper, 14-18 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “3rd European Conference on Mechanism Science” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Romanya’ya gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Araştırma Görevlilerinden Ahmet Coşkunçay, 12-14 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “The Mediterranean Conference on Information Systems 2010” adlı konferansa katılmak üzere İsrail’e gidecektir.

Fizik Bölümü Araştırma Görevlilerinden Gönül Ünal, 30 Ağustos-10 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen Leibniz Üniversitesi Teorik Fizik Yaz Okulu’na katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Kimya Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlilerinden Hasan Zerze, 4-8 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “PERMEA 2010” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Slovakya’ya gidecektir.

Makina Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlilerinden Gözde Doğan, 3-8 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “45th United Kingdom Conference on Human Response to Vibration Institute of Naval Medicine” adlı konferansa katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Makina Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlilerinden Özlem Demirkan, 18-24 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “ISMA 2010” adlı konferansa katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Personelinden Burcu Umut Zan, 8-11 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “Science and Techndagy Indicators 2010” adlı konferansa poster sunumu ile katılmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

haberler Başa Dön

TEZ SAVUNMALARI

İnşaat Mühendisliği Bölümü Doktora Öğrencilerinden Beyhan Bayhan, “Influence of Near-Field Earthquake Motions on Irregular Buildings” konulu tezini 14 Eylül 2010 tarihinde saat 09.30’da K2 Binası 203 nolu toplantı odasında savunacaktır.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Doktora Öğrencilerinden Özge Acarbaş Baltacı, “Production and Characterization of Maghemite Nanoparticles” konulu tezini 14 Eylül 2010 tarihinde saat 10.00’da Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü C 205 nolu toplantı odasında savunacaktır.

VEFAT

Fizik Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Namık Kemal Pak’ın babası Tahir Pak 16 Ağustos 2010 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Fizik Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Sinan Bilikmen’in babası Ziya Bilikmen 18 Ağustos 2010 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nda görevli Sebat Alanlı’nın annesi Sabriye Alanlı 14 Ağustos 2010 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Spor Müdürlüğü’nde görevli Özkan İbiş’in babası Hasan İbiş 23 Ağustos 2010 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’nde görevli Engin Aydın’ın Annesi Yeter Aydın 17 Ağustos 2010 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

KLASİK-FLAMENKO-POP VE ELEKTRO GİTAR KURSU
ODTÜ Öğrenci, Personel ve Personel çocukları için Klasik-Flamenko-Pop ve Elektro Gitar kurslarına yeni kayıtlar devam etmektedir.

Ders ücretleri:

2 kişilik grup   90,00TL/Ay
3 kişilik grup  65,00TL/Ay
4 kişilik grup  50,00TL/Ay

Aylık 4 saat ders (ders süresi 60 dk.)
Gruplandırma taleplere göre yapılacaktır, kurs ücretlerinin %30’u Burs Fonu’na aktarılacaktır.

Kurs Gün ve Saatleri
Hafta içi    12.00-13.30
C.Tesi/Pazar    12.00-16.00

Yer : Beyaz Amfi (Makina Mühendisliği A Blok Park Yeri Yanı)
Başvuru : Kültür İşleri Müdürlüğü
Tel : 210 21 51

Not: Gitarı olmayan kursiyerler için eğitmen tarafından sağlanacak ödünç gitar, kurs sonuna kadar öğrencide kalacaktır. (Aylık 15 TL)
Kursiyerlerin tercih edecekleri gün ve saatleri kursa başlamadan önce eğitmene telefonla bildirmeleri gerekmektedir.
Ödünç gitar için tel : 0532 314 52 49
Gitar öğretmeni Aktan Odabaşı , Trinity College of Music gitar bölümü diplomalıdır. TV’de solo gitarist olarak çalmış, gitar resitalleri vermiş, sayısız gitar öğrencisini eğitmiştir.

sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

* Yüzüncüyıl 1505. Cadde üzerinde 4+1 kombili, eşyalı, bakımlı Tel: 0532 5434227
* Gölbaşı Park Eymir Konutları’nda 3+1, asansörlü, kaloriferli. Tel: 0535 449 00 61
* Orta Doğu Sitesi’nde aileye, kombili 3+1 bakımlı daire Tel: 2106620 / 0505 256 32 19
* İlker 1. Cadde’de Dikmen Vadisi manzaralı, 3+1, kombili, bakımlı daire. Tel: 0505 432 17 42
* Yüzüncüyıl Bloklarında Daire 750,00.-TL
* Çeşme Simpa Tatil Köyü 4-18 Eylül tarihleri arasında 4 kişilik devremülk 600,00.-TL
* Çiğdem Mah. Başkent Sitesinde mobilyalı daire Tel: 0531 3651866
* Eskişehir yolu Yaşamkentte 4+1 yapılı manzaralı 150m2 Tel: 0532 3433376
* Metin Akkuş Mah. 1. Sok. 4/2 İlker / Dikmen Tel: 0505 3837019

SATILIK DAİRELER

* ODTÜ Çamlık Sitesi’nde kapalı teras, yapılı, köşe tripleks Tel: 0536 7112124
* Nato Yolu Ada Hastanesi’nin alt sokağında, 3+1, 1. katta, kombili, bakımlı daire. Tel: 0537 3699119
* İlker 1. Cadde’de Dikmen Vadisi manzaralı, 3+1, kombili, bakımlı daire. Tel: 0505 4321742
* Akçalı Kooperatifinde hisse Tel: 0532 4083878 - 0532 5002936

TÜM GEZİLER VE KONUT HABERLERİ İÇİN TEL.: 210 36 11

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, UYUM POLİTİKALARI VE TÜRKİYE”
SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

“İklim Değişikliği, Uyum Politikaları ve Türkiye” konulu Sertifika Programı 20 Eylül 2010 tarihinde başlayacaktır.
Son Başvuru Tarihi: 15 Eylül 2010
Süre: 4 Hafta (105 saat)
Eğitim Programı: Haftanın 5 günü 8:45 – 13:45 arası 5 ders olarak yapılacaktır.
Ücret (KDV Dahil): 3.500 TL
Kamu kurumlarından, üniversitelerden, sivil toplum ve meslek kuruluslarından seçilecek kısıtlı sayıda katılımcıya “Türkiye'nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Gelistirilmesi BM Ortak Program” tarafindan burs sağlanması mümkün olabilecektir.
Adres  Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi
06531 Ankara
Telefon  (312) 210 3546
(312) 210 2805
Fax  (312) 210 7961
e-posta  sem@metu.edu.tr

Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.