Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

yönetim kurulu kararları Başa Dön

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Uğurhan Akyüz ve Doç.Dr. Ahmet Yakut Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

Beden Eğitimi Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Mehmet Settar Koçak, Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Arzu Gönenç Sorguç, Doçent kadrosuna atandı.

İşletme Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Özlem Özdemir Yılmaz, Doçent kadrosuna atandı.

bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

DİKMEN, İ., BİRGÖNÜL, M.T., ÖZORHON, B. EĞİLMEZER ŞAPCI, N. “Using Analytic Network Process to Assess Business Failure Risks of Construction Firms”, Engineering, Construction and Architectural Management, Vol.17, No.4, 369-386.2010

yurtdışı görevlendirmeler Başa Dön

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Mahmut Parlaktuna, 20-22 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “ATCE 2010-SPE Annual Technical Conference and Exhibition” adlı kongreye katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.İsmail Hakkı Toroslu, Doç.Dr.Nihan Kesim Çiçekli, Y.Doç.Dr.Pınar Şenkul ve Araştırma Görevlilerinden Alev Mutlu, 22-24 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “25th International Symposium on Computer and Information Science-ISCIS 2010” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Prof.Dr.Adnan Yazıcı, Doç.Dr.Ahmet Coşar, Doç.Dr.Ferda Nur Alpaslan ve Bilişim Sistemleri ABD Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Yasemin Yardımcı ise sempozyuma katılmak üzere İngiltere’ye gideceklerdir.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Mustafa Verşan Kök, 21-22 Eylül 2010 tarihleri arasında Bölgenin Bitümli Şist Kaynakları konusunda çalışma ve araştırma yapmak üzere Ürdün’e gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Uğur Halıcı, 22-24 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “25th International Symposium on Computer and Information Sciences Session Chair” adlı sempozyuma katılmak üzere Y.Doç.Dr.İlkay Ulusoy, bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gideceklerdir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Hasan Yazıcıgil, Araştırma Görevlilerinden Burcu Ünsal Erdemli, 22-24 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “International Groundwater Symposium 2010” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere İspanya’ya gideceklerdir.

Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Deniz Üner, 23-25 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “EFCATS Meeting” adlı toplantıya katılmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Ozan Tekinalp, 23 Eylül-2 Ekim 2010 tarihleri arasında düzenlenen “20th UN/IAF Workshop on GNSS Applications for Human Benefit and Development” ve “2010 61st International Astronautical Congress” adlı konferansa katılmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gidecektir.

Bilişim Sistemleri EABD Öğretim Üyelerinden Prof. Dr.Nazife Baykal, 26 Eylül-2 Ekim 2010 tarihleri arasında düzenlenen “Military Communications and Networks in Conjuction with the with the MCIS Week in Wroclaw” adlı sempozyuma katılmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Fizik Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Altan Baykal, 27-30 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “8th in TEGRAI Workshop” adlı konferansa katılmak üzere İrlanda’ya gidecektir.

Deniz Bilimleri Enstitüsü Fiziksel Oşinografi ABD Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Emin Özsoy, 27 Eylül-1 Ekim 2010 tarihleri arasında düzenlenen My Ocean projesinin WP9 yıllık toplantısına katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.İsmail Yücel, 20-23 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “HydroPredict 2010 International Interdisciplinary Conference on Predictions for Hydrology, Ecology and Water Resources Management” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gidecektir..

Fizik Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.İsmail Rafatov, 20-24 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “TÜBİTAK-RFBR Yüksek Basınçlı Glow Deşarjlarının kendiliğinden Yapılanmasının ve Kararlı Yanma Şartlarının İncelenmesi” konulu proje kapsamında düzenlenen toplantıya katılmak üzere Rusya’ya gidecektir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Caner Durucan ve Y.Doç.Dr.Arcan F.Dericioğlu, 20-25 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “ICG 2010– 22. International Congress on Glass” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Brezilya’ya gideceklerdir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Ali Hikmet Doğru, 24-27 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “Fifth Meeting of The Task Group on-Generic Methodology for Verification and Validation (V&V) adlı toplantıya katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Sabine Strasser, 23-25 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “Workshop: Training Women in Becoming Full Professor” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Avusturya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.A.Aydın Alatan, 26-29 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “IEEE International Conference on Image Processing” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Hong Kong’a gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Erdem Canbay, 26-29 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “6th International RILEM Symposium on Self-Compacting Concrete” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere Kanada’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr.Erol Şahin, 27-29 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “TÜBİTAK FP7 ICT 2010” adlı toplantıya katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlilerinden Dr.Fatma Umut Beşpınar ve Dr.Çağatay Topal, 25-30 Eylül 2010 tarihleri arasında Humbold Üniversitesi’nde Erasmus Programı kapsamında ders vermek üzere Almanya’ya gideceklerdir.

Makina Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlilerinden Özlem Demirkan, 20-22 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference on Noise and Vibration Engineering 2010” adlı konferansa katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlilerinden Fatma Geneli, 23-26 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlilerinden Hande Çelikkanat, 24 Eylül-1 Ekim 2010 tarihleri arasında düzenlenen “Autumn School Neuronal Dynamics Approaches to Cognitive Robotics” adlı yaz okuluna katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Araştırma Görevlilerinden Hasan Dudu, 26-30 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “Water Scenarios for Europe and for Neighbouring States (SCENES)” adlı toplantıya katılmak üzere Finlandiya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlilerinden Yılmaz Kalkan, 26 Eylül-4 Ekim 2010 tarihleri arasında düzenlenen “European Radar Conference 2010 Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlilerinden Çiğdem Moral, 27-29 Eylül 2010 tarihleri arasında düzenlenen “Second International Symposium on Green Chemistry for Environment and Health” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Araştırma Görevlilerinden Esra Yecan, 28 Eylül-3 Ekim 2010 tarihleri arasında düzenlenen “Fifth European Conference on Technology Enhanced Learning” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Kimya Bölümü Araştırma Görevlilerinden Feriye Şenol, Yasin Arslan ve Pınar Gökmen, 29 Eylül-4 Ekim 2010 tarihleri arasında düzenlenen “7th Aegean Analytical Chemistry Days” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Yunanistan’a gideceklerdir.

Enformatik Enstitüsü Araştırma Görevlilerinden Ersin Karaman, 28 Eylül-2 Ekim 2010 tarihleri arasında düzenlenen “ICEB 2010” adlı konferansa katılmak üzere Hindistan’a gidecektir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlilerinden Aykut Coşkun, 29 Eylül-1 Ekim 2010 tarihleri arasında düzenlenen “Sustainability in Design Now Challenges and Opportunities for Desing Research, Education and Practise in the XXI Century” adlı konferansa katılmak üzere Hindistan’a gidecektir.

haberler Başa Dön

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

SPSS Unix Sürümünün İptali

Üniversitemizde, kişisel bilgisayarlar (Windows) ve merkezi sunucular (UNIX-AIX) üzerinde hizmete sunulmakta olan SPSS istatistiksel analiz yazılımının UNIX-AIX sürümü, kullanıcılarımızın yazılımın Windows sürümünü kullanmayı tercih etmeleri ve bu çerçevede kullanım oranının düşüklüğü nedeniyle, lisans bitim tarihi olan 30 Eylül 2010 tarihinden itibaren kullanımdan kaldırılacaktır.Üniversitemiz için lisanslanmasına devam edilecek olan Windows sürümü (SPSS 18) ve kurulumu ile ilgili web sayfalarına aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.
http://bidb.odtu.edu.tr/ccmscontent/articleRead/articleId/390 (Türkçe)
http://cc.metu.edu.tr/ccmscontent/articleRead/articleId/369 (İngilizce)


BEBEK

Elektrik İşletme Müdürlüğü personeli Ahmet Çakas ve eşi Halide Çakas’ın 3 Ağustos 2010 tarihinde bebekleri olmuştur. Fatma Zehra’ya sağlıklı uzun ömür dileriz.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli Feride Erdal ve eşi Tolga Erdal’ın 30 Temmuz 2010 tarihinde bebekleri olmuştur. Doruk’a sağlıklı uzun ömür dileriz.

VEFAT

Gıda Mühendisliği Bölümü sekreteri Nuray Şölen'in babası Sadık Eskicioğlu 29 Ağustos 2010 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Elektrik İşleri Müdürlüğü personeli Abdullah Yerlikaya'nın babası emekli personelimiz Şükrü Yerlikaya 31 Ağustos 2010 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Canan Çilingir'in annesi Emine Tulunay, 6 Eylül 2010 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Çevre Mühendisliği Bölümü gÖğretim Üyelerinden Prof.Dr. Gürdal Tuncel'in babası Mehmet Fahri Tuncel, 6 Eylül 2010 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

sportif etkinlikler Başa Dön

SUALTI SPORLARI TAKIMLARI

14 – 15 Ağustos 2010 tarihlerinde Gençlik Spor Genel Müdürlüğü tarafından Ankara’da gerçekleştirilen Ankara Su Altı Şenlikleri’ne üniversitemiz Sualtı Sporları Takımlarımız da katılmıştır. Sualtı Hokeyi Erkek Takımımız Ankara İl Şampiyonu olmuştur. Erkekler Paletli Yüzme Bayrak Yarışında ODTÜ SAS Takım olarak ikincilik, bireysel yarışmalarda ise paletli yüzmede iki sporcumuz birincilik, iki sporcumuz ikincilik, monopalet dip yüzmede ise bir sporcumuz ikincilik derecelerini elde etmişlerdir.

DAĞCILIK ETKİNLİĞİ (ODTÜ SPOR KULÜBÜ)

Görme Engelli Milli Sporcumuz Necdet Turhan (ODTÜ Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Mezunu) üniversitemiz Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu antrenörleri, Nevzat Öntaş ve Haldun Ülkenli ile Alp Dağlarının Mont Blanc bölgesindeki Tete Rousse (3167 rakım) zirvesine tırmandılar.

sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*Orta Doğu Sitesi’nde, aileye, kombili, 3+1. Tel: 210 66 20 / 0505 256 32 19
*Yüzüncüyıl bloklarında, aylık kira bedeli 750 TL. olan daire. Tel: 0532 314 52 49 / 241 34 72
*Toki Turkuaz Vadisi konutlarında, 2+1, süper daire. 325 TL. Tel: 0505 395 06 02
*Eskişehir Yolu üzerinde, Ankara’ya 25 km. uzaklıkta Turkuaz Vadisi Toki konutlarında 300 TL. Tel: 0505 779 06 61
*Yüzüncüyıl’da, 2+1, giriş katı. Tel: 0533 415 97 51
*ODTÜ Sitesi’nde, 3+1, manzaralı, güneşli, yerler parke, kombili, öğrenciye ve aileye verilir. Tel: 0536 683 91 95
*Karakusunlar Özgür Anıl sitesi, 3+1 bakımlı daire. Tel.: 0533 233 84 41-210 40 48
*Sincan Selçuklu Mah.,3+1, yapılı, 2.kat, kombili Tel.: 0532 226 58 54-0543 339 22 76-210 36 38/276 62 46
*Natoyolu Şahintepe Mah.291 cd.652 sk. 27/7, 3+1, 110 m2, 400 TL Tel.: 0505 596 78 12-4955086.

SATILIK DAİRELER

*ODTÜ Çamlık Sitesi’nde kapalı teras, yapılı, köşe tripleks Tel: 0536 7112124
*Çiğdem Mah.,manzaralı,güney,3+1(130 m2)krediye uygun.Tel.: 0532 417 21 24

TÜM GEZİLER VE KONUT HABERLERİ İÇİN TEL.: 210 36 11


KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
NEW ARRIVALS

ODTÜ Kütüphanesine yeni gelen kitapların listesi aylık olarak WEB sayfamızda New Arrivals başlığı altında yayınlanmaktadır.

Kütüphaneye alınmasını istediğiniz kitaplar için http://library.metu.edu.tr/acquire sayfasını ziyaret ediniz.


ODTܒNÜN SEMBOLLERİ

ODTܒnün sembolleri poster satışı Sosyal Tesisler Müdürlüğü’nde yapılmaktadır. Satıştan elde edilen gelir ODTÜ Burs Fonu’na aktarılmaktadır.

Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.