Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

yönetim kurulu kararlarıBaşa Dön

Orta Öğretim Fen ve Matematik Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Safure Bulut Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Erkan Erdil, Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

Orta Öğretim Fen ve Matematik Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Behiye Ubuz Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Işıl Erol doçent kadrosuna atandı.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. D.Şirin Saraçoğlu doçent kadrosuna atandı.

bilimsel yayınlar Başa Dön

KİTAP

MALCIOĞLU, O.B., ERKOC, Ş. "Thermal Stability of Carbon Nanostructures", in Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology, Ed. H.S. Nalwa, American Scientific  Publishers, Vol. 24, pp: 407-443, 2011. (Invited chapter).

yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Deniz Bilimleri Enstitüsü Fiziksel Oşinografi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Emin Özsoy, 4-5 Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenen “MyOcean 2nd Annual Meeting” adlı toplantıya katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr.Özlem Aydın Çivi, 4-8 Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenen “7th Int. Summer School on RF-MEMS and RF Microsystems”de ders vermek üzere Fransa’ya gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Eduard Emel’yanov, 4-8 Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Theory of Operators, Complex Analysis and Mathematical Modelling” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Rusya’ya gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ağacık Zafer, 4-8 Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference on Differential & Difference Equations and Applications” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Portekiz’e gidecektir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nadir Öcal, 4-10 Temmuz 2011 tarihleri arasında düenlenen “Fifth World Conference of the Spatial Econometrics Association” adlı konferansa katılmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. M.Yaşar Özden, 6-10 Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenen Dünya Eğitim Teknolojisi Araştırmaları Konferansı’na katılmak üzere KKTC’ye gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Sibel Başkal Baykal, 7-31 Temmuz 2011 tarihleri arasında University of Maryland’de araştırmalar yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Makina Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mehmet Çalışkan, 10-14 Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenen “18th International Congress an Sound and Vibration (ICSV 18)” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Brezilya’ya gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Altan Baykal, 11-14 Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenen “BeXRB 2011” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Semra Kocabıyık, 12-13 Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenen “BioHealth Computing-Meeting 2011 (BIOH2011)” adlı toplantıda sunum yapmak ve ortak tez konuları belirlemek üzere Fransa’ya gidecektir.

Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Zeki Kaya, 12-25 Temmuz 2011 tarihleri arasında “TOVAG-108O723 nolu proje kapsamında çalışmalar yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. F.Dilek Sanin, 17-20 Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Algal Biomass, Biofuels & Bioproducts” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Münevver Tezer, 18-22 Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenen “ICIAM 2011, 7th International Congress on Industrial and Applied Mathematics” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Kanada’ya gidecektir.

Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Behiç Mert, 6-8 Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Euro Food Chem XVI” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Özlem Tür Han, 6-10 Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Syria-Turkey Relations Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İskoçya ve İngiltere’ye gidecektir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Kürşat Çağıltay, 9-14 Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenen “HCI International 2011 Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Nurunnisa Usul, 11-15 Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenen “2011 ESRI International User Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

İlköğretim Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Elvan Şahin ve Y.Doç.Dr. Mine Işıksal, 4-6 Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenen “The 3rd Annual International Conference on Education and New Learning Technologies” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere İspanya’ya gideceklerdir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Pınar Şenkul, 4-9 Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenen “7th World Congress on Services” adlı kongreye katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

İstatistik Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Vilda Purutçuoğlu, 6-8 Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenen “16th Informs Applied Probability Conference” adlı konferansta sunum yapmak üzere İsveç’e gidecektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Melin Şahin, 6-8 Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenen “The ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Ayşegül Askan Gündoğan, 6-12 Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Mathematical Models in Seismology” adlı toplantıya katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Nurten Birlik, 7-10 Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Erasmus MSc” adlı toplantıya katılmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Işıl Erol, 9-19 Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenen “2011 Asia-Pasific Real Estate Symposium” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Avustralya’ya gidecektir.

Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Kayhan Orbay, 10-16 Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenen “12th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH)” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Avusturya’ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr.Ebru Boyar, 10-16 Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenen “12th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Avusturya’ya gidecektir.

Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Tülin Yanık, 11-14 Temmuz 2011 tarihleri arasında “BioHealth Computing-Meeting 2011 (BIOH2011)” adlı toplantıda ortak doktora tez konularını belirlemek üzere Fransa’ya gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Sağlık Bilişimi EABD öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Yeşim Aydın Son, 12-13 Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenen “First Scientific Networking Event of the BioHealth Computing International Consortium” adlı çalıştaya tebliğ sunmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr.Nurten Birlik, 12-16 Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Fifth International Joseph Conrad Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Uzman Koray Yurtışık, 29 Haziran-10 Temmuz 2011 tarihleri arasında “Dubleks paslanmaz çeliklerinin anahtar deliği tekniği ile kaynaklanabilirliğine yönelik olarak lazer ışın kaynağı tartışılması ve deneme çalışmaları”na katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Matematik Bölümü araştırma görevlilerinden Zeynep Kayar, 4-8 Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference on Differential and Difference Equations and Applications” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Portekiz’e gidecektir.

Rektörlük araştırma görevlilerinden Ezgi Pehlivanlı Kadayıfcı, 4-8 Temmuz 2011 tarihleri arasında Ljubljana Üniversitesi’nde düzenlenen eğitime katılmak üzere Slovenya’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Merve Aydınlar, 6-8 Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenen “EMEA Best Student Recognition Event Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’daki genç araştırmacılar çalışma grubu” toplantısına katılmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü araştırma görevlilerinden Mithat Çiçek, 6-10 Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenen “World Conference on Educational Technology Researches” adlı konferansa katılmak üzere KKTC’ye gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Sema Yorulmaz, 11-14 Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Global Conference on Global Warming 2011 (GGGW-11) adlı konferansa bildiri sunmak üzere Portekiz’e gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Yasemin Özkan Aydın, 11-15 Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Summer School Dynamic Walking and Running With Robots” adlı yaz okuluna katılmak üzere İsviçre’ye gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri EABD, araştırma görevlilerinden Ahmet Coşkunçay ve Banu Emine Aysolmaz, 11-17 Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenen “3rd CASE Summer School 2011 on Practical Experimentation in Software Engineering” adlı yaz okuluna katılmak üzere İtalya’ya gideceklerdir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü araştırma görevlilerinden Buket Doğan, 12-16 Temmuz 2011 tarihleri arasında düzenlenen “The Conrad Project: East European Monographs; Maria Curie-Sklodowska University: Columbia University Press” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Denizhan Yavaş, 15 Temmuz-30 Ağustos 2011 tarihleri arasında University of Illinois at Urbana Champaign’de bilimsel araştırmalar yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

haberler Başa Dön

TEZ SAVUNMASI

Endüstri Mühendisliği Bölümü doktora öğrencilerinden Banu Lokman, “Converging Preferred Regions in Multi-objective Combinatorial Optimization Problems” konulu tezini 8 Temmuz 2011 tarihinde saat 14.00’de Endüstri Mühendisliği Bölümü binasında IE03 nolu toplantı salonunda savunacaktır.ENGELLİ KULLANICILAR İÇİN
KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

Kütüphanemizin  A Blok 1. Katındaki Güncel Dergi Salonu'nda görme engelliler için büyük boy (81 cm./32 inç) LCD monitörlü bir adet büyüteç hizmete sunulmaktadır. LCD monitörün bağlı olduğu bilgisayara JAWS programı yüklüdür ve programın kullanımı için kulaklık Süreli Yayınlar Ofisi'nden sağlanabilmektedir. Büyüteç, randevu sistemi ile kullanıma sunulmaktadır. Randevu isteklerinde büyüteçin hangi tarih ve saatlerde kullanılacağı belirtilmelidir. Randevu almak için libhelp@metu.edu.tr adresine e-posta gönderebilir, (+90.312)2103619 numaralı telefonu arayabilir ya da Süreli Yayınlar Birimi'ne şahsen başvurabilirsiniz.

Engelli kullanıcılarımıza sunulan diğer hizmetler için;
http://ww2.lib.metu.edu.tr/tr/yan.php?id=11
adresini ziyaret edebilirsiniz.


kültürel etkinlikler Başa Dön

KLASİK-FLAMENKO-POP VE ELEKTRO GİTAR KURSU

ODTÜ Öğrenci, Personel ve Personel çocukları için Klasik-Flamenko-Pop ve Elektro Gitar kurslarına yeni kayıtlar devam etmektedir.

Ders ücretleri:
2 kişilik grup 90,00 TL/Ay
3 kişilik grup 65,00 TL/Ay
4 kişi ve üzeri 50,00 TL/Ay
Aylık 4 saat ders (ders süresi 60 dk.)

Gruplandırma taleplere göre yapılacaktır, kurs ücretlerinin %30’u Burs Fonu’na aktarılacaktır.

Kurs Gün ve Saatleri:
Pazartesi 11.00-12.00 / 14.00-15.00
Çarşamba 11.00-12.00 / 14.00-15.00
Pazar 15.00-16.00

Yer Beyaz Amfi (Makine Mühendisliği A Blok Park Yeri Yanı)

Başvuru : Kültür İşleri Müdürlüğü
Tel : 210 21 51
Not: Gitarı olmayan kursiyerler için eğitmen tarafından sağlanacak ödünç gitar, kurs sonuna kadar öğrencide kalacaktır. (Aylık 15 TL)
Ödünç gitar için tel : 0532 314 52 49
Gitar öğretmeni Aktan ODABAŞI , Trinity College of Music gitar bölümü diplomalıdır. TV’de solo gitarist olarak çalmış, gitar resitalleri vermiş, sayısız gitar öğrencisini eğitmiştir.


sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*Karakusunlar Mahallesi, 332. sokak, Sedir Sitesi'nde, 3+1, 125 m2. Tel: 0533 233 38 41 / 210 58 69
*Emek Mahallesi 72. sokak, 29/ 7 de, 2+1, 110 m2, dubleks. Tel: 223 11 20 / 0505 515 09 04  
*Cebeci Hukuk Fakültesi yanı, 3+1- 2+1, kombili, bakımlı öğrenciye verilir. Tel: 0532 500 29 36
*100. Yıl İşçi Blokları H blok'ta, full yapılı, kombili. Tel: 210 47 95 / 0536 358 07 98  
*Bahçelievler’de, kaloriferli, 3+1, 3. kat, güney cephe, 850,00 TL. Tel: 0536 581 65 71  
*Paris Cad. ABD Elçiliği karşısında, 2+1, merkezi ısıtma, Tel.: 532 312 18 85-210 35 34
*Aşağı Ayrancı, Kuzgun Sk., 3+1, kombili, otoparklı, mobilya, beyaz eşya, mutfak eşyası tam, giriş daire. Tel.: 0533 311 46 56

SATILIK DAİRELER

*Çamlık Sitesi 'nde 10 numaralı ev. Tel: 0532 583 04 12 / 0532 507 07 04 
*ODTÜ Sitesi’nde 3+1, krediye uygun, orman manzaralı, yüksek giriş, acilen satılık. Tel: 472 55 11 / 286 13 40 / 0533 336 79 27   

TÜM GEZİLER VE KONUT HABERLERİ İÇİN TEL.: 210 36 11


TELEFON İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ODTU Telefon İşletme Müdürlüğü’nün web sayfasında (http://telmd.odtu.edu.tr) Üniversitemizin telefon rehberi yer almaktadır. Rehberde ad-soyad-bölüm sıralı listelere ulaşmak mümkün olduğu gibi ad-soyad-telefon numarasına göre sorgulama da yapılabilmektedir. Ayrıca aynı sayfada, telefon görüşmelerinizin ayrıntılı dökümlerini de almak mümkün olmaktadır.DUYURU

Üniversitemiz Yuva ve Anaokulu Yönetmeliği’nin 9. maddesi ve İç Yönerge 11. madde gereği, “Çocukların bir üst sınıfa geçmenin farkına varmaları ve genel temizlik” için, bayram tatili ile birleştirilerek 26 Ağustos-09 Eylül 2011 tarihlerinde kapanarak, 12 Eylül 2011 Pazartesi  günü eğitim öğretime başlayacaktır.Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<