Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

yönetim kurulu kararlarıBaşa Dön

Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Mustafa Soykut, Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Çağatay Keskinok, doçent kadrosuna atandı.

Makina Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Almila Güvenç Yazıcıoğlu, Doçent kadrosuna atandı.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. İsmail Ömer Yılmaz, Doçent kadrosuna atandı.

atamalarBaşa Dön

Uygulamalı Matematik Enstitüsü Müdürlüğü görevine 2 Ağustos 2011 tarihinden itibaren Prof.Dr. Ersan Akyıldız yeniden atandı.

bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

GÜLER, İ.,GASANLY, N. “Raman scattering in TIInS2xSe2(1-x) Layered Mixed Crystals (0.25

OZCAN, G., DİKMEN, İ., BİRGÖNÜL, M.T. "Assessment of Risk Paths in Construction Projects", International Journal of Project Organisation and Management, Vol. 3, Nos 3/4, 316-334, 2011.

yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

İstatistik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ayşen Akaya, Doç.Dr. Barış Sürücü, Y.Doç.Dr. Ceylan Yozgatlıgil, 21-26 Ağustos 2011 tarihleri arasında düzenlenen “58th World Statistics Congress of the International Statistical Institute (ISI)” adlı kongreye bildiri sunmak üzere İrlanda’ya gideceklerdir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Namık Kemal Pak, 22-26 Ağustos 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Belle II Overview Meeting” adlı toplantıya bildiri sunmak, ve Prof.Dr.Mehmet T.Zeyrek toplantıya katılmak üzere Japonya’ya gideceklerdir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ağacık Zafer, 22-27 Ağustos 2011 tarihleri arasında düzenlenen “8th ISAAC Congress” adlı kongreye katılmak üzere Rusya’ya gidecektir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim Üyelerinden Prof.Dr. C.Hakan Gür ve araştırma görevlilerinden Güher Kotan, 23-26 Ağustos 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Third International Symposium on Bulk Nanostructured Materials: from Fundamentals to İnnovations BNM-2011” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Rusya’ya gideceklerdir.

Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Deniz Üner, 28 Ağustos-2 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “EFCATS” adlı konsey toplantısına ve “EUNOPACAT” adlı kongreye katılmak üzere İskoçya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim Üyelerinden Prof.Dr. M.Kemal Leblebicioğlu, 28 Ağustos-2 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “18th International Federation of Automatic Control” adlı kongreye bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Faruk Yalvaç, 15-21 Ağustos 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Third Global International Studies Conference-WISC” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Portekiz’e gidecektir.

Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr.Reyhan Bilgiç 17-20 Ağustos 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Shanghai International Conference on Social Science” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Çin’e gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ahmet Türer 24-26 Ağustos 2011 tarihleri arasında düzenlenen “ICCASE 2011 International Conference on Control, Automation and Systems Engineering” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. İpek İmamoğlu, 28 Ağustos-1 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “242nd ACS National Meeting-Division of Environmental Chemistry” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. İsmail Rafatov, 28 Ağustos-2 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “XXXth International Conference on Phenomena in Ionized Gases (ICPIG)” adlı konferansa katılmak üzere Kuzey İrlanda’ya gidecektir.

Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr.Mayda Gürsel, 15-19 ağustos 2011 tarihleri arasında Mainz Üniversitesinde görüşmelerde bulunmak ve sunum yapmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Ahmet Beyaz, 15-20 Ağustos 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Summer School on the Topology of Manifolds” adlı toplantıya katılmak üzere Macaristan’a gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Sevgi Özkan, 19-26 Ağustos 2011 tarihleri arasında Proje çıktılarını paylaşmak ve proje konusu ile ilgili ortaklıklar geliştirmek üzere Brunel Üniversitesi’nde yapılacak toplantılara katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Mehmetcik Pamuk ve öğretim görevlilerinden Dr.Semra Pamuk, 22-26 Ağustos 2011 tarihleri arasında Kopenhag Üniversitesi’nde grup çalışması yapmak üzere Danimarka’ya gideceklerdir.

Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. İrem Erel, ve Y.Doç.Dr. Emren Nalbant Esentürk, 28 Ağustos-1 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen 242nd ACS National Meeting & Exposition” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Özgehan Şenyuva 23-28 Ağustos 2011 tarihleri arasında düzenlenen “6th ECPR General” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İzlanda’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim görevlilerinden Dr.Ayşenur Birtürk, 21-24 Ağustos 2011 tarihleri arasında düzenlenen “The 17th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Matematik Bölümü araştırma görevlilerinden Nurömür Hülya Argüz, 17-29 Ağustos 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Symplectic Field Theory V” adlı yaz okuluna katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü araştırma görevlilerinden Gül Şimşek, 22-26 Ağustos 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Ecocity World Summit 2011” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Kanada’ya gidecektir.

Eğitim Bilimleri Bölümü araştırma Görevlilerinden Esma Emmioğlu, 21-26 Ağustos 2011 tarihleri arasında düzenlenen “58th International Statistical Institute Congress” adlı kongreye bildiri sunmak üzere İrlanda’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Tuğçe Yıldırım, 21-26 Ağustos 2011 tarihleri arasında düzenlenen World Water Week kapsamında düzenlenen seminerlere katılmak üzere İsveç’e gidecektir.

Kimya Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Hale Ay, 28 Ağustos-2 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Europa Cat X” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İskoçya’ya gidecektir.

Fizik Bölümü araştırma görevlilerinden Selmin Ener Ruşen 28 Ağustos-2 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “ISES Solar World Congress (SWC) 2011” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

İşletme Bölümü araştırma görevlilerinden Zafer Kanık, 28 Ağustos-10 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen Sürdürülebilir Balıkçılık konusunda inceleme yapmak ve AB ülkelerindeki uygulamalar hakkında bilgi edinmek üzere İsveç’e gidecektir.

haberler Başa Dön

TEZ SAVUNMASI

İnşaat Mühendisliği Bölümü doktora öğrencilerinden Dilek Okuyucu, "Effects Of Frame Aspect Ratio on the Seismic Performance Improvement of Panel Strengtheing Technique" konulu tezini 19 Ağustos 2011, tarihinde saat 15:00'de İnşaat Mühendisliği Bölümü K2 Binası toplantı odasında savunacaktır.

YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU
YABANCI DİL SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitim dili İngilizce olan üniversite ve programlarda lisansüstü eğitim yapmayı amaçlayan mezunların, ÜDS ve KPDS türü sınavlara hazırlanmak isteyen akademisyenlerin ve üniversite mezunlarının kariyer amaçlı gereksinimlerini karşılamaya yönelik akademik İngilizce ağırlıklı ODTÜ/YDYO YABANCI DİL SERTİFİKA PROGRAMI’nın birinci dönemi’ne ilişkin bazı ayrıntılar aşağıda sunulmuştur.

1. Dönem Kurs Süresi: 26 Eylül 2011 – 20 Ocak 2012
Ön Kayıt: 12-16 Eylül 2011
Seviye Belirleme Sınavı: 19 Eylül 2011, Pazartesi - Saat: 10:30
Kesin Kayıtlar: 20-23 Eylül 2011

Dönem Kurs Ücretleri:

Günde 6 saat eğitim: 3350 TL
Günde 5 saat eğitim: 3000 TL
Günde 4 saat eğitim: 2650 TL

Önemli Not:
Ödeme koşulları ve diğer ayrıntılar için, YDYO Temel İngilizce Bölümü Sekreterlik Ofisine (2102160) ve 12 Eylül 2011 tarihinden itibaren Temel İngilizce Bölümü program koordinatörüne (A Binası 2. Kat; 2103960) şahsen veya telefonla başvurulması gerekmektedir.


BEBEK

Trafik Amirliği personeli İlhan Havanoğlu ve eşi Gülhan Havanoğlu’nun 27 Temmuz 2011 tarihinde bebekleri olmuştur. Zeynep’e sağlıklı uzun ömür dileriz.

VEFAT

Türk Dili Bölümü emekli öğretim elemanlarından Kaya Can 30 Temmuz 2011 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Telefon İşletme Müdürlüğü personeli Beyhan Pehlivanlı’nın babası Mustafa Pehlivanlı, 29 Temmuz 2011 tarihleri arasında vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*Bahçelievler’de, kaloriferli, 3+1, 3. kat, güney cephe, 850,00 TL. Tel: 0536 581 65 71
*Omorfo Mahallesi, 5 katlılarda, yapılı, 2+L giriş kat, 650,00 TL. Tel: 0544 540 38 27
*100. Yıl İşçi Bloklarında, 2+1,giriş kat. Tel: 0533 415 97 51
*100. Yıl İşçi Blokları H Blokta, full yapılı, kombili. Tel: 210 47 95 / 0536 358 07 98
*Datça Billurkent’te (16 Ağustos – 30 Ağustos ) kiralık devremülk. Tel: 213 00 08 / 0537 925 44 15
*Çankaya Sedat Semavi Sokak, 3. Basın Sitesi’nde, 5. kat, asansörlü, 3+1, merkezi ısıtma, otopark, mobilya, beyaz eşya, mutfak eşyası olan uygun fiyata daire. Tel: 266 37 57 / 0505 899 54 23
*Küçük Esat’ta cadde üzerinde, kombili, bakımlı, 4+1. Tel: 0533 341 75 47
*ODTÜ Çamlık Sitesi, 4+1, bakımlı, kombili. Tel: 0532 425 69 79
*Paris Caddesi’nde, bahçe katı, uygun fiyata 2+1, (L salon) merkezi ısıtma, bakımlı, temiz, güvenli, aydınlık daire. Tel.: 532 658 60 00-

SATILIK DAİRELER

*Gölbaşı Kızılcaşar mevkii Atakent Sitesi’nde 360 m2, 3 katlı, kombili, yapılı oturmaya hazır, 4+2 oda, 3 banyo, kapalı garajlı bahçeli villa. Tel: 0537 206 66 74   

TÜM GEZİLER VE KONUT HABERLERİ İÇİN TEL.: 210 36 11Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<