Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Değerli Mensupları,
Sevgili Öğrenciler ve Mezunlarımız, 

Sağlık ve mutluluk dileklerimle Bayramınızı kutlar,
sevgi ve saygılarımı sunarım.

Prof.Dr. Ahmet Acar
Rektör

yönetim kurulu kararlarıBaşa Dön

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Mahmut Onur Karslıoğlu, Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Galip Yalman doçent kadrosuna atandı.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Aslı Çırakman Deveci Doçent kadrosuna atandı.

atamalarBaşa Dön

Uygulamalı Matematik Enstitüsü Müdürlüğü görevine 2 Ağustos 2011 tarihinden itibaren Prof.Dr. Ersan Akyıldız yeniden atandı.

Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri EABD Başkanlığı’na Ağustos 2011 tarihinden itibaren Y.Doç.Dr. Ayşegül Aksoy atandı.

yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr.Temel Engin Tuncer, 29 Ağustos-2 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “2011 European Signal Processing Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr.Adnan Yazıcı, 29 Ağustos-3 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “37th International Conference on Very Large Data Bases” adlı konferansa katılmak, görüşmelerde bulunmak ve bilgi vermek üzere ABD’ye gidecektir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr.Murat Köksalan, 30 Ağustos-3 Eylül 2011 tarihleri arasında doktora jürisine katılmak ve araştırma yapmaMatematik Bölümü k üzere Finlandiya’ya gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr.Marat Akhmet, 31 Ağustos-26 Eylül 2011 tarihleri arasında Üniversite De La Rochelle’de ortak çalışmalarda bulunmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr.Fatoş Yarman Vural, 4-6 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “NeuroInformatics 2011” adlı kongreye bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ülkü Yetiş ve Prof.Dr. Göksel N.Demirer, 4-8 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Doctorate in Universities of Excellence-Research Assesment and Support for Scientific Publishing” adlı projede hakem ve panelist olarak katılmak üzere Romanya’ya gideceklerdir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Macit Özenbaş, araştırma görevlilerinden Mustafa Burak Coşar ve Halil İbrahim Yavuz, 4-10 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “26th European Photovoltaic Solar Energy Conference” adlı konferansa katılmak üzere Almanya’ya gideceklerdir.

Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Göksel N.Demirer, 11-17 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Eco-Innovation and Sustainable Development: Training & Technical Visits” adlı etkinliğe katılmak üzere Malta’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Cem Topkaya, 5-7 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “The 6th International Conference on Thin-Walled Structures” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Romanya’ya gidecektir.

Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Vasıf Hasırcı, 4-8 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “24th European Conference on Biomaterials” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İrlanda’ya gidecektir.

Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Işık Önal 4-10 Eylül 2011 tarihleri arasında Eindhoven University of Technology Kataliz laboratuarlarında incelemelerde bulunma ve jürisine katılmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Raşit Turan, 5-9 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “26th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition” adlı konferansa katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr.Özdemir Doğan, 5-10 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “TÜBİTAK-RFBR” destekli proje toplantısına katılmak üzere Rusya’ya gidecektir.

Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hüseyin Avni Öktem, 6-9 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “AB 7.Çerçeve Proje” toplantısına katılmak üzere Fransa’ya, 24-29 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “1st European Congress of Applied Biotechnology” adlı kongrede görüşmelerde bulunmak ve sunum yapmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Faruk Bozoğlu, 7-10 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “10th Conference of the European Sociological Association” adlı konferansa bildiri sunmak, araştırma görevlilerinden Caner Özdemir, Esra Demirkol, Gözde Çerçioğlu ise toplantıya katılmak üzere İsviçre’ye gideceklerdir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ufuk Ergun, 11-16 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “15.Avrupa Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği” konferansına katılmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nevin Selçuk, 11-15 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “7th Mediterranean Combustion Symposium” adlı sempozyuma eşbaşkanı olarak gitmek ve bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Onur Demirörs 29 Ağustos-3 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “37th EUROMICRO Conference on Software Engineering and Advances Applications” adlı konferansa katılmak üzere Finlandiya’ya gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Hatice Kökten 1-3 Eylül 201 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference on Innovative Technologies IN-TECH 2011” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Slovakya’ya gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Seçkin Kürkçüoğlu, Syracuse Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bilimsel çalışmalar yapmak ve seminer vermek üzere ABD’ye gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Zuhal Akyürek, 5-9 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “EUMETSAT Meteorological Satellite Conference 2011” adlı konferansa katılmak üzere Norveç’e gidecektir.

İlköğretim Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Jale Çakıroğlu, 5-9 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “European Science Education Research Association (ESERA) 2011 Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr.Sibel Kalaycıoğlu ve Y.Doç.Dr. Çağatay Topal, 7-10 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “The 10th Conference of ESA-Social Relations in Turbulent Times” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İsviçre’ye gideceklerdir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Cüneyt F.Bazlamaçcı, 11-14 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “ASAP 2011-22nd IEEE International Conference on Application-Specific Systems, Architectures and Processors” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Serdar Göktepe, 29 Ağustos-2 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “IUTAM Symposium on Computer Models in Biomechanics” adlı toplantıya davetli konuşmacı olarak ve bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Seçil Savaşaneril Tüfekçi ve Y.Doç.Dr.Zeynep Pelin Bayındır, 30 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında düzenlenen “International Conference on Operations Research” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere İsviçre’ye gideceklerdir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Yeşim Serinağaoğlu Doğrusöz ve araştırma görevlilerinden Feza Carlak, 30 Ağustos-4 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “33rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society EMBC 2011” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr.Kerem Ozan Kalkan, 30 Ağustos-7 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “American Political Science Association (APSA) Annual Meeting” adlı konferansta bildiri sunmak ve doktora tezine Political Psychology alanında verilmiş ödülü almak üzere ABD’ye gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Murat Manguoğlu, 3-8 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Sparse Days 2011” adlı toplantıya katılmak ve ortak araştırma projeleri üzerinde çalışma yapmak üzere üzere Fransa’ya gidecektir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Başak Zeynep Alpan, 4-14 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “UACES 41th Exchangin Ideas on Europe’a International Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Özgehan Şenyuva, 7-10 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “2nd Expert Group on Recognition of Youth Work and Non-Formal Learning” adlı toplantıya katılmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Owain Pedgley, 8-9 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “E & PDE 2011-The 13th International Conference on Engineering and Product Design Education: “Design Education for Creativity and Business Innovation” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Serdar Göktepe, 8-9 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “UniBw Münih Havacılık ve Uzay Müh. Bölümü Mekanik Enstitüsü Semineri’ne katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Emre Alp 9-11 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “12th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST 2011)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri EABD araştırma görevlilerinden İsmet Adnan Öztürel ve Orçun Orkan Özcan, 29 Ağustos-2 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Colective Learning of an Emergent Vocabulary: Naming Game with Reinforcement Learning” adlı konferansa katılmak üzere Macaristan’a gideceklerdir.

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü araştırma görevlilerinden Cansel Kadıoğlu, 30 Ağustos-3 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “EARLI Conference 2011” adlı konferansa katılmak üzere İngiltere’ye, 5-9 Eylül 2011 tarihleri arasında “ESERA Conference 2011” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Biyoloji Bölümü araştırma görevlilerinden Ceran Şekeryapan, 30 Ağustos-4 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “5th International Limnogeology Congress” adlı kongreye katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Kimya Bölümü araştırma görevlilerinden Çağatay Dengiz, 1-2 Eylül 2011 tarihleri arasında doktora görüşmesi yapmak üzere İsviçre’ye gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Atilla Dönük, 1-3 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “ISEF 2011 XV. International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Portekiz’e gidecektir.

Psikoloji Bölümü araştırma görevlilerinden Fatih Cemil Kavcıoğlu, 2-12 Eylül 2011 tarihleri arasında öğrenci değişim programına katılmak üzere Slovenya’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden M.Abdullah Sandıkkaya, doktora çalışmalarında bulunmak ve SHARE projesi 4.iş paketi kapsamında çalışmalar yapmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Mühendislik Bilimleri Bölümü araştırma görevlilerinden Özge Erdemli 4-8 Eylül 2011 tarihleri arasında 109S104 kod nolu TÜBİTAK Projesi kapsamında düzenlenen proje etkinliklerine katılmak üzere İrlanda’ya gidecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü araştırma görevlilerinden Gülüzar Eymur, Ortaöğretim Fen Matematik Alanları Eğitimi Bölümü araştırma görevlilerinden Rıdvan Elmas, Sevgi Aydın, Mustafa Tüysüz, Ayşegül Tarkın, 4-10 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “ESERA Conference 2011” adlı konferansa bildiri sunmak üzere, İlköğretim Bölümü araştırma görevlilerinden Erdinç İşbilir, Ortaöğretim Fen Matematik Alanları Eğitimi Bölümü araştırma görevlilerinden Zübeyde Demet Kırbulut, Ayla Çetin Dindar, konferansa katılmak üzere Fransa’ya gideceklerdir.

Metamatik Bölümü araştırma görevlilerinden Hamdullah Yücel, 5-9 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “ENUMATH Conference 2011” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü araştırma görevlilerinden Betül Ekiz ve Elif Selcan Kutucu, 5-9 Eylül 2011 tarihleri arasında “9th ESERA Conference 2011” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Fransa’ya, 12-16 Eylül 2011 tarihleri arasında “ECER 2011 Urban Education” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gideceklerdir.

Biyoloji Bölümü araştırma görevlilerinden Asena Gülşah Pekgöz, 5-11 Eylül 2011 tarihleri arasında doktora görüşmelerinde bulunmak üzere İsviçre’ye gidecektir.

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü araştırma görevlilerinden Nilüfer Didiş, 11-17 2011 tarihleri arasında düzenlenen “ECER 2011 The European Conference on Educational Research” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

haberler Başa Dön

TEZ SAVUNMALARI

Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri EABD doktora öğrencilerinden Reşat Geçen, "Evaluation of Glaciations and Glacial Shapes Using GIS and RS (Eastern Black Sea)" konulu tezini 9 Eylül 2011 tarihinde saat 14:00'de, Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Bölümü (K4) toplantı salonunda savunacaktır.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Doktora Öğrencilerinden Gürkan Özhan, “Transforming Mission Space Models to Executable Simulation Models” konulu tezini 8 Eylül 2011 tarihinde saat 09:30’da Bilgisayar Mühendisliği Bölümü A 101 nolu salonda savunacaktır.


ÖDÜL

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin oluşturduğu 3 ayrı takım, Almanya’nın Stutgart kentinde yapılan “Air Cargo Challenge 2011” adlı tasarım yarışmasında 27 takım arasında dereceye girmiştir.

Doç.Dr. Funda Kurtuluş’un danışmanlığını yaptığı ve öğrencilerimiz Anıl Sami Önen (kaptan), Talha Mutlu, Ümit Ergin, Cem Pekardan, Ahmet Emre Topbaş, Tuanna Demir ve Pilot Saffet Göküç’ten oluşan “Nymph Noir” takımının tasarlayıp ürettiği ASELSAN tarafından da desteklenen 1.96 kg’lik insansız hava aracı 6.4 kg yük kaldırarak 7. olmuştur.

Prof.Dr. Nafiz Alemdaroğlu’nun danışmanlığını yaptığı ve öğrencilerimiz Mehmet Harun Özkanaktı (kaptan), Mehmet Ozan Gözcü, Pelin Ergen, Alpay Demircan, Emre Yılmaz ve Pilot Osman Sevgi’den oluşan “Anatolian Craft” takımının tasarlayıp ürettiği ASELSAN tarafından da desteklenen 1.86 kg’lik insansız hava aracı 2.7 yük kaldırarak 9. olmuştur.

Doç.Dr. Funda Kurtuluş’un danışmanlığını yaptığı ve öğrencilerimiz Rengin Cise Başrakçı (kaptan), Osman Aycı, Mert Hasanoğlu, Metehan Yayla, Murat Senipek, Duygu Şengül ve Pilot Saffet Göküç “Nymph Rouge” takımının tasarlayıp ürettiği ASELSAN tarafından desteklenen 2.20 kg’lık insansız hava aracı 6 kg yük kaldırarak 11. olmuştur.

Bu başarılarından dolayı danışmanlarımızı ve öğrencilerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.


YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU
YABANCI DİL SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitim dili İngilizce olan üniversite ve programlarda lisansüstü eğitim yapmayı amaçlayan mezunların, ÜDS ve KPDS türü sınavlara hazırlanmak isteyen akademisyenlerin ve üniversite mezunlarının kariyer amaçlı gereksinimlerini karşılamaya yönelik akademik İngilizce ağırlıklı ODTÜ/YDYO YABANCI DİL SERTİFİKA PROGRAMI’nın birinci dönemi’ne ilişkin bazı ayrıntılar aşağıda sunulmuştur.

1. Dönem Kurs Süresi: 26 Eylül 2011 – 20 Ocak 2012
Ön Kayıt: 12-16 Eylül 2011
Seviye Belirleme Sınavı: 19 Eylül 2011, Pazartesi - Saat: 10:30
Kesin Kayıtlar: 20-23 Eylül 2011

Dönem Kurs Ücretleri:

Günde 6 saat eğitim: 3350 TL
Günde 5 saat eğitim: 3000 TL
Günde 4 saat eğitim: 2650 TL

Önemli Not:
Ödeme koşulları ve diğer ayrıntılar için, YDYO Temel İngilizce Bölümü Sekreterlik Ofisine (2102160) ve 12 Eylül 2011 tarihinden itibaren Temel İngilizce Bölümü program koordinatörüne (A Binası 2. Kat; 2103960) şahsen veya telefonla başvurulması gerekmektedir.


VEFAT

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personeli Ceylani Güneş’in annesi ve Yapı Bakım Müdürü Metin Aldemir’in ablası Şemsiye Güneş 14 Ağustos 2011 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*Omorfo Mahallesi, 5 katlılarda, yapılı, 2+L giriş kat, 650,00 TL. Tel: 0544 540 38 27
*100. Yıl İşçi Bloklarında, 2+1,giriş kat. Tel: 0533 415 97 51
*100. Yıl İşçi Blokları H Blokta, full yapılı, kombili. Tel: 210 47 95 / 0536 358 07 98
*Çankaya Sedat Semavi Sokak, 3. Basın Sitesi’nde, 5. kat, asansörlü, 3+1, merkezi ısıtma, otopark, mobilya, beyaz eşya, mutfak eşyası olan uygun fiyata daire. Tel: 266 37 57 / 0505 899 54 23
*Küçük Esat’ta cadde üzerinde, kombili, bakımlı, 4+1. Tel: 0533 341 75 47
*ODTÜ Çamlık Sitesi, 4+1, bakımlı, kombili. Tel: 0532 425 69 79
*Sincan Selçuklu Mahallesi Koşuyolu Sokakta. Tel: 0544 713 35 54
*Tuzluçayır, 3+1, doğalgazlı, 1.kat, 4.sokak, 56/12 Tel.: 210 87 02 (Hülya hn.)
*Beşevler , bahçe katı, metroya yakın, 4+1. Tel.: 533 561 34 66

SATILIK DAİRELER

*Gölbaşı Kızılcaşar mevkii Atakent Sitesi’nde 360 m2, 3 katlı, kombili, yapılı oturmaya hazır, 4+2 oda, 3 banyo, kapalı garajlı bahçeli villa. Tel: 0537 206 66 74   

TÜM GEZİLER VE KONUT HABERLERİ İÇİN TEL.: 210 36 11Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<