Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

yönetim kurulu kararlarıBaşa Dön

Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ayşen Savaş Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Veysi İşler Doçent kadrosuna atandı.

atamalarBaşa Dön

Psikoloji Bölümü Başkanlığı’na 12 Eylül 2011 tarihinden itibaren Prof.Dr.Tülin Gençöz atandı.

İlköğretim Bölümü Başkanlığı’na 12 Eylül 2011 tarihinden itibaren Doç.Dr.Jale Çakıroğlu atandı.

Türk Dili Bölümü Başkanlığı’na 13 Eylül 2011 tarihinden itibaren Okutman Güllüzar Uysal atandı.

İşletme Bölüm Başkan Yardımcılığı’na 23 Eylül 2011 tarihinden itibaren Prof.Dr. Cengiz Yılmaz atandı.

İlköğretim Bölümü Başkan Yardımcılığı’na 14 Eylül 2011 tarihinden itibaren Y.Doç.Dr. Mine Işıksal ve 16 Eylül 2011 tarihinden itibaren Y.Doç.Dr.Elvan Şahin atandı.

İlköğretim Bölümü Başkan Danışmanlığı’na 19 Eylül 2011 tarihinden itibaren Dr.Refika Olgan atandı.

bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

ÖZTÜRK, H., TANNANT, D.D., “ Influence of Rock Properties and Environmental Conditions on thin Spray-on liner Adhesive bond.” Int. J. of Rock Mech. Mining Sci. 48 (2011), pp. 1196-1198

KÖK, M.V. “Thermo-Oxidative Characterization and Kinetics of Tar Sands” Energy, 36-8:  5338-5342

KÖK, M.V. “ The Application of Water-flood Technology for Different Oil Fields ” Energy Sources 33-5: 377-382, 2011.

KÖK, M.V. “Characterization of Medium and Heavy Crude Oils Using Thermal Analysis Techniques” Fuel ProcessingTechnology, 92-5: 1026-1031, 2011.

KÖK, M.V. “Rheological Characterization and Parametric Analysis of Bentonite Samples Energy Sources  33-4: 344-348, 2011

KÖK, M.V. “Thermo-oxidative Reactions of Crude Oils” Journal of Thermal Analysis and Calorimetry  105-8: 411-414, 2011

KÖK, M.V. “Economical Evaluation of an Oil Field Reservoirs” Energy Sources  33-6: 477-481, 2011.

KÖK, M.V. “Simultaneous Thermogravimetry-calorimetric Study on the Combustion of coal samples: Effect of Heating Rate” Energy Conversion and Management  53-1: 40-44, 2011.

KÖK, M.V., BAĞCI, S. “Investigation of the Applicability of In-Situ Thermal Recovery Technique to Beypazarı Oil Shale” Energy Sources  33-3: 183-193, 2011.

ERDOĞAN, R., ÖNAL, İ. “An ONIOM and DFT Study of Water and Ammonia Adsorption on Anatase TiO(2) (001) Cluster”, Internatıonal Journal Of Quantum Chemıstry, Volume: 111, 2149-2159.2011.

FELLAH, M.F., ÖNAL, I., " C-H Bond Activation of Methane on M- and MO-ZSM-5 (M = Ag, Au, Cu, Rh and Ru) Clusters: A Density Functional theory study”, Catalysis Today, Volume:171, 52-59. 2011

KOYDEMIR, C., H., KÜLAH, H., ÖZGEN, C., ALP, A., HASÇELIK, G., "MEMS Biosensors for Detection of Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus", Biosensors and Bioelectronics Journal, 29:1-12. 2011.

KOYDEMIR, C. H., KÜLAH, H., ÖZGEN, C., ALP, A., HASCELIK, G. “MEMS Biosensors for Detection of Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus", Biosensors and Bioelectronics Journal, 29:1-12. 2011

GASANLY, N. M. “Refractive Index and Oscillator Parameters in TlGaS2, TlGaSe2  and TlInS2 Layered Crystals.” J. Optoelectronics and Advanced Materials, vol.13, No. 1, 49-52. 2011.

GASANLY, N. M., YILDIRIM, T. “Thermally Stimulated Currents Study of Shallow Traps in As-grown TlInSe2 Chain Crystals.” Acta Physica Polonica A, vol. 119, No. 3, 279-283 (2011).

KÜÇÜK, İ., YILDIRIM, T., GASANLY, N. M., ÖZKAN, H. “Estimation of Thermally Stimulated Current in as Grown  TlGaSeS Layered Single Crystals by Multilayered Perceptron Neural Network.” Expert Systems with Applications, vol. 38, No. 6, 7192-7194 (2011).

GASANLY, N. M. “Temperature- and Excitation-Dependent photoluminescence in TlGaSeS Layered Crystals” J. Alloys Compd., vol. 509, No. 11, 4205-4209 (2011).

IŞIK, M., GASANLY, N. M. “Thermally Stimulated Current Measurements in Undoped Ga3InSe4 Single Crystals” J. Phys. Chem. Sol., vol. 72, No. 6, 768-772 (2011).

IŞIK, M. GASANLY, N. M. “Trapping Center Parameters in In6S7 Crystals.” Physica B, vol. 406, No. 13, 2650-2653 (2011).

QASRAWI, A. F., FATEN, G. A., NISREEN, M. T., GASANLY, N. M. “Design and Characterization of TlInSe2 Varactor Diodes.” Physica B,  vol. 406, No. 14, 2740-2744 (2011).

QASRAWI, A. F., GASANLY, N. M. “Transient and Steady State Photoelectronic Analysis in TlInSe2 Crystals” Materials Research Bulletin, vol. 46, No. 8, 1227-1230 (2011).

QASRAWI, A. F., GASANLY, N. M. “Growth and Characterization of Tl3InSe4 Single Crystals.” Mat. Sci. Semicond. Process., vol. 14, No. 2, 175-178 (2011).

GÜLER, I., GASANLY, N. M. “Raman Scattering in TlInS2xSe2(1-x) Layered Mixed Crystals (0.25  x  1): Compositional Dependence of the Mode Frequencies and Line Widths” Physica B, vol. 406, No. 18, 3374-3376 (2011).

QASRAWI, A. F., GASANLY, N. M. “Characterization of Ag/TlInSe2/Ag Structure.” Phys. Status Sol. (a), vol. 208, No. 7, 1688-1692 (2011).

KARATAY, A., AKSOY, Ç., YAĞLIOĞLU, H.G., ELMALI, A., KÜRÜM, U., AYTUNÇ, A., GASANLY, N.M. “The Nonlinear and Saturable Absorption Characteristics of  Ga0.90In0.10Se and Ga0.85In0.15Se Semiconductor Crystals and their Amorphous thin Films.” J. Optics, vol. 13, No. 7, 75203 (2011).

yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. A. Nuray Karancı, 12-14 Ekim 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Building Resilience Amongst Communuties in Europa” konulu AB 7. çerçeve Proje Toplantısına katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Güzin Erlat ve Prof.Dr. Haluk Erlat, 12-17 Ekim 2011 tarihleri arasında düzenlenen “ABES 2011 Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Hırvatistan’a gideceklerdir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Onur Yıldırım, 12-18 Ekim 2011 tarihleri arasında düzenlenen “22. Uluslararası Modern Grek Studies Association” konulu toplantıya katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ufuk Bölükbaşı, 10-14 Ekim 2011 tarihleri arasında düzenlenen “ISAF XIX International Symposium on Alcohol Fuels” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hami Alpas, 14-16 Ekim 2011 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference on Innovating Food Innovating the Law” adlı konferansa katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Marat Akhmet, 16-28 Ekim 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Seventh International Asian Workshop” adlı çalıştaya katılmak üzere Özbekistan’a gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Veysi İşler, 10-14 Ekim 2011 tarihleri arasında düzenlenen “28th NATO Modelling and Simulation Group Business Meeting and MSG-087 Symposium” adlı sempozyuma katılmak üzere İsviçre’ye gidecektir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Seçil Savaşaneril Tüfekçi, 10-17 Ekim 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Informs Annual Meeting” adlı toplantıya katılmak ve Rektörlüğe rapor vermek üzere ABD’ye gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlilerinden Dr. Başak Kale, 16 Ekim – 13 Kasım 2011 tarihleri arasında düzenlenen “German Marshall Fund Marshall Memorial Fellowship” konulu toplantıya bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Matematik Bölümü araştırma görevlilerinden Nurömür Hülya Argüz, 10-14 Ekim 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Seminar on Symplectic Topology” konulu toplantılara katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Makine Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Nagehan Demirci, 11-16 Ekim 2011 tarihleri arasında düzenlenen “10th International Tissue Elasticity Conference” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Erdal Sivri, 13-16 Ekim 2011 tarihleri arasında düzenlenen ACM International Collegiate Programming Contest/Programlama yarışması takım koçluğu yapmak üzere Romanya’ya gidecektir.

bilimsel toplantılar Başa Dön

12 Ekim 2011 / Çarşamba

İstatistik Bölümü'nce, "Developments in Fuzzy Systems Models "  konulu seminer düzenlenmiştir. Prof. Dr. Burhan Şentürk (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Endüstri Müh.Bölümü)  tarafından verilecek seminer İstatistik Bölümü Moti Lal Tiku  toplantı salonunda saat 15:40'da başlayacaktır.


12 Ekim 2011 / Çarşamba

Çevre Mühendisliği Bölümü’nce, “Photofermentative Hydrogen Production from Agricultural Wastes” konulu seminer düzenlenmiştir. Dr. Ebru Özgür tarafından verilecek seminer Çevre Mühendisliği Bölümü ÇZ-14 nolu amfide saat 15:40’da başlayacaktır.


haberler Başa Dön

MCNA - METU CEC Network Academy
ODTÜ SEM Ağ Akademisi Kapsamında;


“AĞ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ” EĞİTİMİ
1 Ekim 2011 Cumartesi Günü
ODTÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ’NDE AÇILIYOR.

Günümüzde her meslek sahibi doğrudan veya dolaylı olarak ağ teknolojilerini kullanmaktadır. Gelecekte üreteceğiniz projelerinizin daha verimli, kullanışlı ve sürdürülebilir olmasını sağlayacak olan bilgi ve iletişim teknolojilerini şimdiden öğrenin.

- Farklılık yaratın.
- Veri İletişim Teknolojilerini öğrenmeden iş hayatına atılmayın.
- Kendinize bir iyilik yapın! Bu yaz başında Veri İletişim - Ağ Teknolojileri Eğitim Programı kapsamındaki ilk eğitim olan “ Ağ Teknolojilerine Giriş” eğitimini alın.

Kariyerinize “destek” çıkın.


Ön Başvurular Başlamıştır.
Eğitim Ücreti : ODTÜ Öğrenci ve Personeline 150 TL.
Diğer Öğrenciler ve ODTÜ Mezunlarına 200 TL.’dir.
Diğer Katılımcılara 300 TL’dir.
Eğitim Süresi : Hafta sonu Cumartesi Günleri 09:30-16:30 (Günde 6 saat, toplam 30 saattir.) 
Eğitim Yeri : ODTÜ SEM Binası

Başvuru ve Bilgi için : sem@metu.edu.tr , www.sem.metu.edu.tr
Tel : 0312 210 35 46 - 0312 210 75 47


kültürel etkinlikler Başa Dön

EKİM 2011
KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ ETKİNLİKLERİ

10 Ekim 2011
Aysa Organizasyon “Basit Bir Ev Kazası Tiyatro Oyunu”
Kemal Kurdaş Salonu / 20:30

14 Ekim 2011
Rektörlük “2011-2012 Akademik Yılı Açılış Konseri - Fazıl SAY”
Kemal Kurdaş Salonu / 20:00

20 Ekim 2011
Sayı Organizasyon “Azam Ali ve Niyaz Konseri ”
Kemal Kurdaş Salonu / 20:30

21 Ekim 2011
Rektörlük “Rektörlük Korosu Konseri”
Kemal Kurdaş Salonu / 19:30

22 Ekim 2011
Resital Sanat Yapım “Annem Yokken Çok Güleriz Tiyatro Oyunu”
Kemal Kurdaş Salonu / 20:00

23-24 Ekim 2011
Aysa Organizasyon “Mağara Adamı Tiyatro Oyunu”
Kemal Kurdaş Salonu / 20:30

25 Ekim 2011
Pozitif Müzik A.Ş. “AKBANK Kampüste Caz Festivali - Alp Ersönmez: Yazısız”
Kemal Kurdaş Salonu / 20:00

26 Ekim 2011
Aysa Organizasyon “Donkişot Tiyatro Oyunu”
Kemal Kurdaş Salonu / 20:30

27 Ekim 2011
Aysa Organizasyon “Koca Sinan Tiyatro Oyunu”
Kemal Kurdaş Salonu / 20:30

28 Ekim 2011
Sayı Organizasyon “İlkay AKKAYA Konseri”
Kemal Kurdaş Salonu / 20:30

31 Ekim 2011
Yüksel DURAL “Yüksel DURAL Piyano Resitali”
Kemal Kurdaş Salonu / 20:00


VEFAT

Isı Su İşletme Müdürlüğü personeli Halim Akkerman'ın annesi Muhabber Akkerman 30 Eylül 2011 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Isı Su işletme Müdürlüğü personeli Sadun Nakipoğ-lu’nun annesi Sabiha Nakipoğlu, 29 Eylül 2011 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

sportif etkinlikler Başa Dön

SU ALTI SPORLARI TAKIMI'NDAN DÜNYA REKORU

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Spor kulübü Su Altı Sporları (SAS) sporcusu, Dünya Rekortmeni ve Şampiyonu Devrim Cenk Ulusoy; Antalya Kaş’ta, 1-2 Ekim 2011 tarihlerinde, “Paletli Sabit Ağırlık” ve “Paletsiz İp Destekli” serbest dalış branşlarında, Dünya Rekorlarını Dünya Su Altı Konfederasyonu CMAS gözlemcileri gözetiminde kırmıştır. Rekorlar CMAS gözlemcileri tarafından onaylanmış olup WADA Anti-doping test sonuçları beklenmektedir.

sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*Çiğdem Mahallesi’nde, 3+1, full eşyalı, bakımlı, merkezi ısıtmalı, kız öğrenciye verilebilir. Tel: 287 97 05 / 0505 765 37 30
*Bahçelievler’de, möbleli, 2+1, 2. Kat, bakımlı, 1.000 TL. Tel: 0532 760 69 36
*ODTÜ Çamlık Sitesi’nde 4+1, bakımlı, kombili. Tel: 0532 425 69 79
*ODTÜ Sitesi’nde, 3+1, kombili, bakımlı, 800,00 TL. , öğrenciye verilebilir. Tel: 0536 683 91 95
*Çiğdem Mahallesi’nde, 3+1, bakımlı, 900,00 TL. Tel: 0536 683 91 95
*Yenimahalle 5. Durak, Miralay Nazımbey Sokak 200/1 de, 2+1, bakımlı, kombili. Tel: 0533 437 16 63
*Kavaklıdere, Katip Çelebi Sokakta, 3+1, otoparklı daire. Tel.: 0532 415 58 78
*Aşağı Ayrancı Kuzgun Sok., 3+1, kombili, otoparklı, mobilya, beyaz eşyalı, mutfak eşyası tam, giriş daire. Tel.: 0533 311 46 56

SATILIK DAİRELER

*Ankara-Gölbaşı Karaali Köyü’nde 29 dönüm tarla. Tel: 0532 223 83 53   

TÜM GEZİLER VE KONUT HABERLERİ İÇİN TEL.: 210 36 11


KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
NEW ARRIVALS

ODTÜ Kütüphanesine yeni gelen kitapların listesi aylık olarak WEB sayfamızda New Arrivals başlığı altında yayınlanmaktadır.

Kütüphaneye alınmasını istediğiniz kitaplar için http://library.metu.edu.tr/acquire sayfasını ziyaret ediniz.Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<