Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Değerli Mensupları,
Sevgili Öğrenciler ve Mezunlarımız, 

Sağlık ve mutluluk dileklerimle Bayramınızı kutlar,
sevgi ve saygılarımı sunarım.

Prof.Dr. Ahmet Acar
Rektör

yönetim kurulu kararlarıBaşa Dön

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ferda Nur Alpaslan Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

atamalarBaşa Dön

Makina Mühendisliği Bölümü Başkanlığı’na 20 Ekim 2011 tarihinden itibaren Prof.Dr. Suha Oral yeniden atandı.

Makina Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcılıklarına Y.Doç.Dr. E.İlhan Konukseven ve Y.Doç.Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Bölüm Başkan Danışmanlığı’na Y.Doç.Dr. A.Buğra Koku atandı.

bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

SUCUOĞLU, H,, GÜNAY, M.S. “Generalized Force Vectors for Multi-Mode Pushover Analysis”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 40, 55-74, 2011.

SUCUOĞLU, H, KARAGEYİK, C. “A Displacement Based Approach for the Seismic Retrofitting of Medium rise non-ductile RC Frames With Added Shear Walls”, Journal of Earthquake Engineering, Vol. 15 No. 6, 959-969, 2011.

yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mahmut Parlaktuna, 31 Ekim-2 Kasım 2011 tarihleri arasında düzenlenen “ATCE 2011-SPE Annual Technical Conference and Exhibition” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye ve 12-16 Kasım 2011 tarihleri arasında düzenlenen “WGC2015 organizasyon komite toplantısı’na katılmak üzere Avustralya’ya, gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hüseyin Bağcı, 1-3 Kasım 2011 tarihleri arasında düzenlenen “50.Yıl Göç Sempozyumu”na katılmak üzere Almanya’ya, 6-12 Kasım 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Elections 2011-12 and the Future of Russia: Development Scenarious For The Next 5-8 Years” adlı konferansa katılmak üzere Rusya’ya gidecektir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Yavuz A. Topkaya, 1-3 Kasım 2011 tarihleri arasında düzenlenen “18th Steelmaking and 8th Ironmaking Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Arjantin’e gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. İ.Hakkı Toroslu, 1-4 Kasım 2011 tarihleri arasında düzenlenen “ACM SIGSPATIAL GIS 2011” adlı konferansa ve bu konferansa bağlı olan “LBSN 2011” adlı çalıştaya katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ahmet Yakut, 2-4 Kasım 2011 tarihleri arasında düzenlenen SYNER-G Projesi kapsamında düzenlenen “Plenary Meeting” adlı toplantıya katılmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Marat Akhmet, 2-13 Kasım 2011 tarihleri arasında Al-Farami Kazakh National University’de seminer ve PhD öğrencilerinin müzakere edecekleri toplantıya katılmak üzere Kazakistan’a gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Göksel N.Demirer, 6-10 Kasım 2011 tarihleri arasında düzenlenen “AB LLP/Erasmus öğretim üyesi değişim programı çerçevesinde ders vermek üzere Romanya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. A.Aydın Alatan, 6-13 Kasım 2011 tarihleri arasında düzenlenen “13th International Conference on Computer Vision” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nezih Güven, 7-10 Kasım 2011 tarihleri arasında düzenlenen “WCST-2011” konulu kongrede Yenilebilir Enerji Teknolojileri konusunda görüşlerini sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Gülser Köksal, Prof.Dr. Murat Köksalan, Y.Doç.Dr.Cem İyigün, Y.Doç.Dr. Sinan Gürel, araştırma görevlileri Ceren Tuncer Şakar, Diclehan Tezcaner, İstatistik Bölümü araştırma görevlilerinden Elçin Kartal Koç, 13-16 Kasım 2011 tarihleri arasında düzenlenen “INFORMS 2011 Annual Meeting” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. M.Yaşar Özden, Y.Doç.Dr.Ömer Delialioğlu, Y.Doç.Dr. S.Tuğba Bulu, öğretim görevlisi Dr. Göknur Kaplan Akıllı, araştırma görevlileri Derya Başer, Feray Uğur Erdoğmuş, 8-12 Kasım 2011 tarihleri arasında düzenlenen “2011 AECT International Convention” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. İsmail Rafatov, 4-8 Kasım 2011 tarihleri arasında “Yüksek ve Düşük Basınç Gaz Deşarjların Yerel Olmayan Plazmalarının 2D Kinetik Sayısal Kodların Geliştirilmesi ve Yeni Plazma Teknolojilerde Uygulanması” projesi çerçevesinde çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Rusya’ya gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Bilge Demirköz, 5-14 Kasım 2011 tarihleri arasında düzenlenen “CMS Deneyinin Bilimsel Toplantısı”na katılmak üzere İsviçre’ye gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Veysi İşler, 8-12 Kasım 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Association for Educational Communications and Technology” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Mine Mısırlısoy, 3-6 Kasım 2011 tarihleri arasında düzenlenen “The 52st Annual Meeting of the Psychonomic Society” adlı toplantıya katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

İlköğretim Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Refika Olgan, 2-5 Kasım 2011 tarihleri arasında düzenlenen “National Association for the Education of Young Children (NAEYC)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Toplum ve Bilim Merkezi öğretim görevlisi Dr. Tuğba Tanyeri Erdemir, 4-9 Kasım 2011 tarihleri arasında Austrian National Library ve Austrian Academy of Sciences kütüphanelerinde arşiv çalışması yapmak ve uzman görevlilerle görüşmeler yapmak üzere Avusturya’ya gidecektir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü araştırma görevlilerinden Senem Turan, 31 Ekim-4 Kasım 2011 tarihleri arasında düzenlenen “The International of Societies of Desing Research (IASDR-2011) adlı uluslararası seminere bildiri sunmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Özge Can, 2-12 Kasım 2011 tarihleri arasında University of Stirling’de araştırma yapmak üzere İskoçya’ya gidecektir.

Sürekli Eğitim Merkezi araştırma görevlilerinden Nuray Yıldırım 9 Kasım 2011 tarihinde düzenlenen “Value Network adlı toplantıya katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Biyoloji Bölümü araştırma görevlilerinden Dilek Çam ve Oya Ercan Akça, 9-10 Kasım 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Postdam Days on Bioanalysis 2011” adlı seminere katılmak üzere Almanya’ya gideceklerdir.

Gıda Mühendisliği Bölümü uzmanlarından Betül Söyler, 1-4 Kasım 2011 tarihleri arasında düzenlenen “5th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gidecektir.

bilimsel toplantılar Başa Dön

31 Ekim 2011/Pazartesi

Enformatik Enstitüsü Oyun Teknolojileri Bölümü'nce, "Storytelling and Narration in Games" konulu seminer düzenlenmiştir. Dr. Altuğ Işığan (Doğu Akdeniz Üniversitesi) tarafından verilecek seminer, Enformatik Enstitüsü Binası Ural Akbulut Amfisinde saat 14:00'da başlayacaktır.


31 Ekim 2011/Pazartesi

İktisat Bölümü'nce, "Banking Geography and Cross-Fertilization in the Productivity Growth of US Commercial Banks" konulu seminer düzenlenmiştir. Doğan Tırtıroğlu (University of Adelaide) tarafından verilecek seminer İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Bina'da F-106 nolu seminer odasında saat 14:00'da başlayacaktır.


2 Kasım 2011/Çarşamba

Çevre Mühendisliği Bölümü’nce, “Constructed Wetlands used for Wastewater Treatment” konulu seminer düzenlenmiştir. Dr. Elif Asuman Korkusuz tarafından verilecek seminer Çevre Mühendisliği Bölümü ÇZ-14 nolu amfide saat 15:40’da başlayacaktır.


3 Kasım 2011/Perşembe

İstatistik Bölümü'nce, “A Computational Approach to Nonparametric Regression: Bootstrapping the CMARS Method ” konulu seminer düzenlenmiştir. Araştırma Görevlisi Ceyda Yazıcı tarafından verilecek seminer İstatistik Bölümü Moti Lal Tiku Toplantı salonunda saat 15:40'da başlayacaktır.


haberler Başa Dön

ÖDÜL

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Murat Köksalan’ın danışmanlığını yaptığı ve mezunumuz Özgür Özpeynirci tarafından yürütülen "Approaches for Multiobjective Combinatorial Optimization Problems" konulu doktora tezi, Uluslararası Çok Amaçlı Karar Verme Derneği (International Society on Multiple Criteria Decision Making) tarafından 2011 yılında bu alanda yapılmış en iyi doktora tezi ödülüne layık görülmüştür.

Derneğin, 97 ülkeden 1794 üyesi vardır ve “Decision Making" konusunda dünyanın en önde gelen kuruluşlarından birisi olarak kabul edilmektedir. Bu başarılarından dolayı öğretim üyemiz Prof.Dr. Murat Köksalan ve öğrencisi Özgür Özpeynirci’yi tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.YANILTICI E-POSTA MESAJLARI
HAKKINDA UYARILAR

Üniversitemizin e-posta servisi tarafından geliyormuş gibi gösterilen ve kullanıcı kodu, şifre, vb. kişisel bilgilerinizi isteyen e-postalar gönderilmektedir. İnternet dünyasında (Ör. bankacılık, vb. alanlarda) sıklıkla rastlanmakta olan ve "Phishing" olarak adlandırılan bu tür e-postalar, bilgileri çalmayı ve kötü amaçlar için kullanmayı hedefleyen girişimlerdir.

ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, kullanıcılarından bu tür bilgileri web ya da e-posta aracılığıyla göndermesini kesinlikle istememektedir. Bu tür mesajları lütfen dikkate almayınız ve şifrenizi hiçbir durumda, sözlü veya yazılı olarak bir başkasına vermeyiniz. Şifrenizi bir başkası ile paylaştıysanız mutlaka en kısa sürede değiştiriniz.

Bu tür e-postaların bir bölümü merkezi sunucularımız üzerinde otomatik olarak filtrelenmekte ve hiçbir zaman kullanıcılarımıza ulaştırılmamaktadır. Ancak, kurumların spam filtrelerine takılmaması için kaynak ve içerikleri "Phishing" faaliyeti içinde olan kişilerce sürekli olarak değiştirilmekte olan bu tür e-postaların dağılımının tümüyle engellenmesi, bu çeşitlilik nedeniyle teknik olarak mümkün olamamaktadır.
ENGELLİ KULLANICILAR İÇİN
KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

Kütüphanemizin  A Blok 1. Katındaki Güncel Dergi Salonu'nda görme engelliler için büyük boy (81 cm./32 inç) LCD monitörlü bir adet büyüteç hizmete sunulmaktadır. LCD monitörün bağlı olduğu bilgisayara JAWS programı yüklüdür ve programın kullanımı için kulaklık Süreli Yayınlar Ofisi'nden sağlanabilmektedir. Büyüteç, randevu sistemi ile kullanıma sunulmaktadır. Randevu isteklerinde büyüteçin hangi tarih ve saatlerde kullanılacağı belirtilmelidir.

Randevu almak için libhelp@metu.edu.tr adresine e-posta gönderebilir, (+90.312)2103619 numaralı telefonu arayabilir ya da Süreli Yayınlar Birimi'ne şahsen başvurabilirsiniz. Engelli kullanıcılarımıza sunulan diğer hizmetler için; http://ww2.lib.metu.edu.tr/tr/yan.php?id=11 adresini ziyaret edebilirsiniz.


kültürel etkinlikler Başa Dön

KLASİK-FLAMENKO-POP VE ELEKTRO GİTAR KURSU

ODTÜ Öğrenci, Personel ve Personel çocukları için Klasik-Flamenko-Pop ve Elektro Gitar kurslarına yeni kayıtlar devam etmektedir.

Ders ücretleri:
2 kişilik grup 90,00 TL/Ay
3 kişilik grup 65,00 TL/Ay
4 kişi ve üzeri 50,00 TL/Ay
Aylık 4 saat ders (ders süresi 60 dk.)

Hafta içi ve hafta sonu gruplandırma taleplere göre yapılacaktır, kurs ücretlerinin %30’u Burs Fonu’na aktarılacaktır.
Yer: A4 Barakası

Başvuru : Kültür İşleri Müdürlüğü
Tel : 210 21 51
Not: Gitarı olmayan kursiyerler için eğitmen tarafından sağlanacak ödünç gitar, kurs sonuna kadar öğrencide kalacaktır. (Aylık 15 TL)
Kursiyerlerin tercih edecekleri gün ve saatleri kursa başlamadan önce eğitmene telefonla bildirmeleri gerekmektedir.
Ödünç gitar için tel : 0532 314 52 49
Gitar öğretmeni Aktan ODABAŞI , Trinity College of Music gitar bölümü diplomalıdır. TV’de solo gitarist olarak çalmış, gitar resitalleri vermiş, sayısız gitar öğrencisini eğitmiştir.
31 EKİM - 6 KASIM 2011
KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ
ETKİNLİKLERİ

31 Ekim 2011
Yüksel DURAL “Yüksel DURAL Piyano Resitali”
Kemal Kurdaş Salonu / 20:00

1 Kasım 2011
Resital Sanat Yapım Organizasyon  "Ferhangi Şeyler Tiyatro Oyunu"
Kemal Kurdaş Salonu   /  20:0001-02 Kasım 2011

Müzikal Topluluğu’nca, “The Rocky Horror Show” adlı gösteri düzenlemiştir.
Yer: Mimarlık Amfisi Saat: 20.00

02 Kasım 2011

Klasik Türk Müziği Topluluğu’nca, "Meclis-i Meşk" grubu konseri düzenlenmiştir.
Yer: Topluluk barakası Saat: 19.00


VEFAT

Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Fatih Yıldız’ın annesi Refika Yıldız, 25 Ekim 2011 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*Aşağı Ayrancı Rus Konsolosluğu yakınında, 1+1, eşyalı, merkezi sistem, bakımlı daire. ( Sadece Personele) Tel: 0532 567 86 21
*Aydınlıkevler Türk-İş’te, 2+1, yapılı ve bakımlı daire. Tel: 210 25 50 / 0542 562 19 83
*Cebeci Hukuk Fakültesi yanında, 3+1, kombili, bakımlı, öğrenciye de verilebilir. Tel: 0532 500 29 36
*Sahibinden, Bahçelievler'de, bahçe çıkışlı, 125 metrekare, kombili, 3+1, kiralık daire. Tel: 532 224 02 83 Tel: 532 760 91 11
*Aşağı Ayrancı Kuzgun Sok., 3+1, kombili, otoparklı, mobilya, beyaz eşyalı, mutfak eşyası tam, giriş daire. Tel.: 0533 311 46 56

TÜM GEZİLER VE KONUT HABERLERİ İÇİN TEL.: 210 36 11


TELEFON İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ODTU Telefon İşletme Müdürlüğü’nün web sayfasında (http://telmd.odtu.edu.tr) Üniversitemizin telefon rehberi yer almaktadır. Rehberde ad-soyad-bölüm sıralı listelere ulaşmak mümkün olduğu gibi ad-soyad-telefon numarasına göre sorgulama da yapılabilmektedir. Ayrıca aynı sayfada, telefon görüşmelerinizin ayrıntılı dökümlerini de almak mümkün olmaktadır.Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<