Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

atamalarBaşa Dön

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Uğur Polat, 18 Kasım 2011 tarihinden itibaren Üniversitemizin inşaat ve bakım-onarım faaliyetlerinden sorumlu Rektör Danışmanı ve YİTD Başkan Vekili olarak atandı.

bilmsel yayınlarBaşa Dön

MAKALE

NAKAŞ, G.İ., DERİCİOĞLU A.F., BOR, Şakir, "Fatigue behavior of TiNi foams processed by the magnesium space holder technique," Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, vol.4, no. 8 2017–2023 (2011)

yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hamit Yurtseven, 28 Kasım-1 Aralık 2011 tarihleri rasında düzenlenen “The Third Asian Spectroscopy Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Çin’e gidecektir.

Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ülkü Yılmazer, 28 Kasım-2 Aralık 2011 tarihleri arasında düzenlenen “2011 MRS Fall Meeting & Exhibit” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. A.Macit Özenbaş, 28 Kasım-2 Aralık 2011 tarihleri arasında düzenlenen “MRS 2011-Materials Research Society Fall 2011 Meeting” adlı toplantıya katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Makina Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Eres Söylemez, 30 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında düzenlenen “15th National Conference on Machines and Mechanisms” adlı konferansa katılmak üzere Hindistan’a gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Marat Akhmet, 1-3 Aralık 2011 tarihleri arasında düzenlenen “II International Scientific-Practical Conference “Informational-Innovative Technologies: Integration of science, Education and Business” Devoted to the 20th Anniversary of Independence of the Republic of Kazakhstan” adlı konferansa davetli konuşmacı olarak katılmak üzere Kazakistan’a gidecektir.

Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ömer Turan, 1-4 Aralık 2011 tarihleri arasında düzenlenen “MESA 45th Annual Meeting” adlı toplantıya bildiri sunmak ve ABD’deki kütüphanelerde bilimsel araştırma yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mete Severcan, 2-9 Aralık 2011 tarihleri arasında düzenlenen “2011 Annual Meeting of the American Society for Cell Biology” adlı toplantıya katılmak ve Rektörlüğe rapor vermek üzere ABD’ye gidecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Mikro ve Nanoteknoloji EABD öğretim üyelerinden Doç.Dr. Burcu Akata Kurç, 28 Kasım-2 Aralık 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Materials Research Society-MRS” adlı toplantıya konuşmacı olarak katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör, 28 Kasım-2 Aralık 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Third Scientific Workshop” adlı çalıştaya katılmak üzere Finlandiya’ya gidecektir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Kürşat Çağıltay, 30 Kasım-3 Aralık 2011 tarihleri arasında düzenlenen “UNESCO “Teacher Competencies in Knowledge Society: Policy, Pedagogy, Social Skills” adlı konferansa katılmak üzere Azerbeycan’a gidecektir.

Toplum ve Bilim Merkezi öğretim görevlilerinden Dr.Tuğba Tanyeri Erdemir, 1-12 Aralık 2011 tarihleri arasında düzenlenen Middle East Sutdies Association”ın senelik konferansında bildiri sunmak, University of Pittsburgh’da konuşma yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü araştırma görevlilerinden Damla Tönük, 1 Aralık 2011-24 Şubat 2012 tarihleri arasında düzenlenen Üniversitemiz ile Ortak Master Programı yürütülen Delft Teknoloji Üniversitesi’nde tasarım ve mühendislik dayanışmalı araştırma ekibinde görev almak üzere Hollanda’ya gidecektir.

bilimsel toplantılar Başa Dön

28 Kasım 2011/Pazartesi

İktisat Bölümü'nce "Laboratory and Field Experiments on Gender and Economic Decision-Making" adlı seminer düzenlenmiştir. Seda Ertaç (Koç Universitesi) tarafından verilecek seminer İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Bina'da F-106 nolu seminer odasında saat 14:00'da başlayacaktır.


30 Kasım 2011/Çarşamba

Çevre Mühendisliği Bölümü’nce, “Adaptation to Climate Change in Industry Through Ecoefficiency (Cleaner Production) Programme” adlı seminer düzenlenmiştir. Ferda Ulutaş tarafından verilecek seminer Çevre Mühendisliği Bölümü ÇZ-14 nolu amfide saat 15.40’da başlayacaktır.


1 Aralık 2011/Perşembe

İstatistik Bölümü'nce, “New Methods for the Time-Discrete Dynamics Andoptimization of Gene-Environment Networks” adlı seminer düzenlenmiştir. Y.Doç.Dr. Özlem Defterli tarafından verilecek seminer İstatistik Bölümü Moti Lal Tiku Toplantı salonunda saat 15.40'da başlayacaktır.


2 Aralık 2011/Cuma

Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı’nca, “Ortaçağ Anadolu’sunda Bir Kurtarıcı İmgesinin Kültürel ve Sanatsal Oluşumu: Aziz Georgios” konulu seminer düzenlenmiştir. Dr. Nilüfer Peker (Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fak.) tarafından verilecek seminer Fizik Bölümü 4.kat 422 nolu toplantı odasında saat 15.40’da başlayacaktır.


haberler Başa Dön

TEZ SAVUNMASI

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü doktora öğrencisi mehmet Karaca, “Contribution to the Development of Implicit Large Eddy Simulation Methods (Iles-Miles) for Compressıble Turbulent Flows” konulu tezini 5 Aralık 2011 tarihinde Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Seminer Salonunda saat 10.40’da savunacaktır.

RV-2 BİLİM SEFERİ

ODTÜ-DBE kullanımındaki RV-Bilim-2 gemisi Karadeniz’e çıkıyor

Üniversitemiz Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına yeni başlattığı “Ulusal Balıkçılık Veri Toplama programı için Karadeniz’de Hamsi Stoklarının Akustik Yöntem ile Belirlenmesi ve Sürekli İzleme Modelinin Oluşturulması“ başlıklı TUBITAK-KAMAG projesi kapsamında araştırma gemimiz RV Bilim-2, proje çalışmalarında kullanılacak yeni akustik sistemlerin montajı için, Istanbul Tuzla’da havuza alınmıştır. Bir hafta sürecek tersane çalışmasının ve varsa diğer eksikliklerinin giderilmesi ardından, 25 Kasım 2011 tarihinde, ilk deniz çalışmasını gerçekleştirmek üzere Karadeniz’e açılaktır. Projenin ana hedefi Romanya ve Bulgaristan'ın AB'ye katılması ile Karadeniz'in AB denizi olmasının ardından gündeme gelen balık stoklarının paylaşımında Türkiye'nin elini kuvvetlendirecek bilimsel çalışmaları başlatmaktadır.

Deniz Çalışmalarının Özü

Hamsinin güney Karadeniz’de kışlama yoğunluğu dikkate alınarak R/V BİLİM-2 gemisi ile kışlama döneminin başlamasının ardından Kasım-Aralık ayları ile kışlama döneminin sonuna doğru Ocak-Şubat ayları arasında aşağıda gösterilen hatlar boyunca tüm güney Karadeniz kıta sahanlığını tarayacak şekilde iki uzun sefer yapılacaktır. Gemi İstanbul Boğazından başlayarak kıyıya paralel bir hat ile doğuya doğru ilerlemesi ve kıta sahanlığı dışındaki olası hamsi kümelerini görmek amacıyla batı (Sakarya açıkları), orta (Kızılırmak, Yeşilırmak açıkları) ve doğu (Batum döngüsü) Karadeniz’de seçilmiş uzun bacakları taraması planlanmıştır. Bu çalışmanın tamamlanmasının peşi sıra Hopa’dan başlayarak yine kıyıya dik hatları izleyerek İğneada’ya kadar çalışmasını sürdürecektir. Aşağıdaki şekilde verilen hatlar planlama amaçlı ve geçici olarak Simmonds and MacLennan (2005) tarafından önerilen optimizasyon yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır.

Hatların seçiminde, kışlama süresi dikkate alınarak, çalışmanın 30 günde tamamlanması gerektiği göz önünde bulundurulmuştur. Sefer süresince hat başı, hat sonu ve ortasında derinliğe bağlı yaklaşık 300 CTD (elektrik geçirgenliği, sıcaklık, derinlik) ölçümü ve ayrıca günde 3 kez yapılacak, her biri 10-30 dakika arasında sürecek olan, yaklaşık 90 gündüz ortasu trol örneklemesi yapılması planlanmıştır.ODTÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
“DOÇ.DR.BÜLENT KERİM ALTAY”
ÖDÜL TÖRENİ

2010-2011 ders yılı  2. döneminde göstermiş oldukları üstün başarı nedeniyle “DOÇ.DR. BÜLENT KERİM ALTAY” ödülünü almaya hak kazanan öğrencilerimizin isimleri aşağıda verilmiştir. Ödül töreni 2 Aralık 2011 Cuma günü  saat 12:45’de  D-231 No’lu Prof. Sevim Tan Amfisi’nde yapılacaktır. Tüm Akademik, idari personelimiz ve  öğrencilerimiz davetlidir.   

Ödül Alacak Öğrencilerimiz:

Ömer Faruk Akbal, Yankı Aslan, Emre Ateş, Zeynep Çağlayan, Mustafa Çakır, Nusret Çelenk, Mehmet Çetinkaya, Emre Ergeçen, Gökçe Gökkoca, Serdar Hanoğlu, Alican Hasarpa, Burak Hasırcıoğlu, Berkin Kalay, Anıl Kara, Mehmet Kavruk, Alperen Kayacan, Duygu Kostak, Fırat Kumru, Aytek Mutlu, Volkan Okbay, Baver Özceylan, Hasan İnanç Sarı, Yunus Emre Şahin, Tuğçe Şeref, Berna Tosun, İhsan Utlu, Erdem Yanar, Ersin Yar, Hüseyin Barış Atakan, Hakan İnan, F.Emre Kadan, Sırma Örgüç, Semih Yağlı, Yasin Büyükalp, Özlem Tuğfe Demir, Can Gökler, Kamil Nar, Tuğçe Taşçı, Emre Topçu, Ali Bulut Üçüncü, Alper Yazar, Özgür Yılmaz, Murat Başaran, Gökhan Cansız, Hale Çetinay, Yusuf Buğra Erol, Umut Güvengir, Fulya Kaplan, Caner Nazaroğlu, Sinem Ünal, Bilge Deniz Ünlütürk.

kültürel etkinlikler Başa Dön

KLASİK-FLAMENKO-POP VE ELEKTRO GİTAR KURSU

ODTÜ Öğrenci, Personel ve Personel çocukları için Klasik-Flamenko-Pop ve Elektro Gitar kurslarına yeni kayıtlar devam etmektedir.

Ders ücretleri:
2 kişilik grup 90,00 TL/Ay
3 kişilik grup 65,00 TL/Ay
4 kişi ve üzeri 50,00 TL/Ay
Aylık 4 saat ders (ders süresi 60 dk.)

Hafta içi ve hafta sonu gruplandırma taleplere göre yapılacaktır, kurs ücretlerinin %30’u Burs Fonu’na aktarılacaktır.
Yer: A4 Barakası

Başvuru : Kültür İşleri Müdürlüğü
Tel : 210 21 51
Not: Gitarı olmayan kursiyerler için eğitmen tarafından sağlanacak ödünç gitar, kurs sonuna kadar öğrencide kalacaktır. (Aylık 15 TL)
Kursiyerlerin tercih edecekleri gün ve saatleri kursa başlamadan önce eğitmene telefonla bildirmeleri gerekmektedir.
Ödünç gitar ve kurs saatleri için tel : 0532 314 52 49
Gitar öğretmeni Aktan ODABAŞI , Trinity College of Music gitar bölümü diplomalıdır. TV’de solo gitarist olarak çalmış, gitar resitalleri vermiş, sayısız gitar öğrencisini eğitmiştir.
KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ
20-30 KASIM 2011 TARİHLERİ ETKİNLİKLERİ

28 Kasım 2011
Aysa Organizasyon “Nereye Gidiyoruz Tiyatro Oyunu”
Kemal Kurdaş Salonu / 20:30

29 Kasım 2011
Aysa Organizasyon   "Marx'ın Dönüşü Tiyatro Oyunu"
Kemal Kurdaş Salonu  /  20:30

30 Kasım 2011
Fikrikeyif Organizasyon ve Tanıtım Ltd. Şti.   "Flying Bach Konseri"
Kemal Kurdaş Salonu  /  20:30

1 Aralık 2011
Tiyatro Kılçık   "Tanıyor Olabileceğim Kişiler Tiyatro Oyunu"
Kemal Kurdaş Salonu  /  16:00 ve 20:30

2 Aralık 2011
Sayı Organizasyon   "Erkan Oğur ve İ. Hakkı Demircioğlu Konseri"
Kemal Kurdaş Salonu  /  20:00
BEBEK

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda görevli Erkunt Karabulut ve eşi Meryem Karabulut’un kız bebekleri olmuştur. Zeynep'e sağlıklı uzun ömür dileriz.


VEFAT

AB ve Tübitak Projeleri Personel Birimi çalışanı Dursun Dişbudak’ın annesi Navruz Dişbudak 19 Kasım 2011 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Haldun Süral’ın annesi Nevin Süral, 20 Kasım 2011 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Tülin Güray’ın babası Rıza Cankılıç, 21 Kasım 2011 tarihinde vefat etmiştir. MerhumaTanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mehmet T. Zeyrek ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Deniz Zeyrek’in babaları Em.Kd.Alb. Rüştü Zeyrek 21 Kasım 2011 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*Aşağı Ayrancı Rus Konsolosluğu yakınında, 1+1, eşyalı, merkezi sistem, bakımlı daire. ( Sadece Personele) Tel: 0532 567 86 21
*Aydınlıkevler Türk-İş’te, 2+1, yapılı ve bakımlı daire. Tel: 210 25 50 / 0542 562 19 83
*Sahibinden, Bahçelievler'de, bahçe çıkışlı, 125 metrekare, kombili, 3+1, kiralık daire. Tel: 532 224 02 83 Tel: 532 760 91 11
*Eryaman Göksu göleti yanı, 3+1, 8.kat. Tel.:05335001512

SATILIK DAİRELER

*Tuzluçayır Feyzullah Çınar Parkı yakınında, bakımlı, 3+1, kombili. Tel: 210 54 52 / 0535 447 91 93
*Ayrancı Şair Baki Sokak’ta, Hoşdere ve ODTÜ toplu taşıma duraklarına yakın, 3+1, kombili, bakımlı masrafsız daire. Tel: 210 20 38 / 0532 341 38 49
*Cevizlidere Gökkuşağı Mahallesi’nde, 2 yıllık binada, 3+1, kombili Tel: 0506 741 06 02 / 0533 771 31 53

TÜM GEZİLER VE KONUT HABERLERİ İÇİN TEL.: 210 36 11Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<