Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

atamalarBaşa Dön

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Bölüm Başkanlığı’na 25 Kasım 2011 tarihinden itibaren Doç.Dr. Gülay Hasdoğan yeniden atandı.

bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

IŞITMAN, N.A.KAYNAK,C. “Nanostructure of Montmorillonite Barrier Layers: A New Insight into the Mechanism of Flammability Reduction in Polymer Nanocomposites”, Polymer Degradation and Stability  96 (12) , 2284-2289 (December 2011)

ORHAN, T., IŞITMAN, N.A., HACALOĞLU, J., KAYNAK, C. “Thermal Degradation Mechanisms of Aluminium Phosphinate, Melamine Polyphosphate and Zinc Borate in Poly(Methyl Methacrylate)”, Polymer Degradation and Stability  96 (10) , 1780-1787 (October 2011)

IŞITMAN, N.A., DOĞAN, M., BAYRAMLI, E., KAYNAK C. “Fire Retardant Properties of Intumescent Polypropylene Composites Filled with Calcium Carbonate ”, Polymer Engineering & Science  51 (5) , 875-883 (May 2011)

KAYNAK, C., IŞITMAN, N.A., “Synergistic Fire Retardancy of Colemanite, a Natural Hydrated Calcium Borate, in High-Impact Polystyrene Containing Brominated Epoxy and Antimony Oxide”, Polymer Degradation and Stability  96 (5) , 798-807 (May 2011)

yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Bayram Tekin, 12-14 Aralık 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Extra Dimensions in the LHC Era” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Japonya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ö.Aydın Çivi, 14-16 Aralık 2011 tarihleri arasında düzenlenen “COST-VISTA ICI 102” projesi 1. yönetim kurulu toplantısına katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. İnci Togan, ve Y.Doç.Dr. Emel Özkan, 15-19 Aralık 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Türkiye ve Pakistan Yerli Koyun Irklarında Prion Protein Geni Polimorfizmleri Taranması” isimli proje kapsamında düzenlenen grup içi toplantıya katılmak üzere Pakistan’a gideceklerdir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nadir Öcal ve araştırma görevlilerinden M.Fatih Öztek, “The 5th International Conference on Computational and Financial Econometrics” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gideceklerdir.

İstatistik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. İnci Batmaz, Y.Doç.Dr. Özlem İlk ve araştırma görevlilerinden Ceyda Yazıcı, 16-20 Aralık 2011 tarihleri arasında düzenlenen “4th International Conference of the European Research Consortium for Informatics and Mathematics Working Group on Computing& Statistics” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gideceklerdir.

Uygulamalı Matematik Enstitüsü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Sevtap Kestel, 17-19 Aralık 2011 tarihleri arasında düzenlenen”Third International Symposium on Biomathematics and Ecology: Education and Research (BEER 2010)” adlı konferansa bildiri sunmak ve 20-22 Aralık 2011 tarihleri arasında Akademik işbirliği ve program geliştirme amacıyla görüşmelerde bulunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Çağdaş D. Son, 12-13 Aralık 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Benelux Bioinformatics Conference” adlı konferansa katılmak üzere Lüksemburg’a gidecektir.

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü araştırma görevlilerinden Fulya Kula, 15-17 Aralık 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Law and Equity, Approaches in Roman And Common Law” adlı konferansa katılmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

bilimsel toplantılar Başa Dön

12 Aralık 2011/Pazartesi

İktisat Bölümü'nce "Trend Shocks, Risk Sharing and Cross-Country Portfolio Holdings" başlıklı konulu seminer düzenlenmiştir. Mustafa Kılınç (TCMB) tarafından verilecek seminer İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Bina'da F-106 nolu seminer odasında saat 14:00'da başlayacaktır.


14 Aralık 2011/Çarşamba

Çevre Mühendisliği Bölümü’nce, “Dam and Hydropower Projects, and Environmental and Social Impact Assessment” adlı seminer düzenlenmiştir. Dr. Haluk Çeribaşı tarafından verilecek seminer Çevre Mühendisliği Bölümü ÇZ-14 nolu amfide saat 15.40’da başlayacaktır.


15 Aralık 2011/Perşembe

İstatistik Bölümü'nce, The Analysis of Subsets of Questionnaire Responses, Using Subset Multiple Correspondence Analysis” konulu seminer düzenlenmiştir. Prof. Dr. Michael Greenacre tarafından verilecek seminer İstatistik Bölümü Moti Lal Tiku Toplantı Salonunda saat 15.40'da başlayacaktır.


16 Aralık 2011/Cuma

Petrol Araştırma Merkezi’nce, “Emisyonlardan Kaynaklanan CO2’in Yeraltında Depolanması Çalıştayı” düzenlenmiştir. Çalıştay, ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi’nde saat 13:00’da başlayacaktır.


16 Aralık 2011/Cuma

Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı’nca, “Eski Dönemlere ait Ahşap Madenci Araç ve gereçleri” konulu seminer düzenlenmiştir. Ergun Kaptan (MTA Tabiat Tarihi Müzesi, Emekli) tarafından verilecek seminer Fizik Bölümü 4.kat 422 nolu toplantı odasında saat 15.40’da başlayacaktır.


haberler Başa Dön

2011 YILI ODTÜ Prof. Dr. MUSTAFA N. PARLAR
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI ÖDÜL TÖRENİ

ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. PARLAR Eğitim ve Araştırma Vakfı'nın Ödül Töreni 19 Aralık 2011 Pazartesi günü saat 17.00'de Üniversitemiz Kültür ve Kongre Merkezi A Salonu'nda yapılacaktır. Törende ödül almaya hak kazananlar aşağıda sunulmuştur.

BİLİM ÖDÜLÜ

Prof. Dr. Murat KÖKSALAN – Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ARAŞTIRMA TEŞVİK ÖDÜLÜ

Yrd.Doç. Dr.H.Emrah ÜNALAN - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Yrd.Doç.Dr. G.Tarcan KUMKALE -Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Yrd.Doç. Dr. Ali ÇIRPAN - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü
Yrd. Doç.Dr. Mustafa Özgür GÜLER - Bilkent Üniversitesi UNAM - Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü
Öğr.Üyesi Selin SAYEK BÖKE - Bilkent Üniversitesi İİSB Fakültesi İktisat Bölümü
Yrd.Doç. Dr. Arda YALÇINKAYA - Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Öğr.Üyesi Ali KOŞAR - Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Prof.Dr.Suna TİMUR - Ege Üniversitesi Fen Fakültesi
Dr.Serdar GÖKTEPE - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Yrd.Doç. Dr. Süleyman Serdar KOZAT - Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Bölümü
Doç. Dr. Ahmet Kerim AVCI - Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

2010-2011 ÖĞRETİM YILI ODTÜ EĞİTİMDE ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ

Doç. Dr. M. Levent İNCE - Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

2010-2011 ÖĞRETİM YILI ODTÜ YILIN EĞİTİMCİSİ ÖDÜLÜ

Doç. Dr. Ayşe Gül GÖZEN - Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. Mayda GÜRSEL - Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. Pınar AKÇALI - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doç. Dr. Güven Arif SARGIN - Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
Doç. Dr.Almila Güvenç YAZICIOĞLU - Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr.Zafer BOZKUŞ - Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr.Derek Keith BAKER - Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

2010-2011 ÖĞRETİM YILI ODTÜ YILIN TEZİ ÖDÜLÜ

Enes YILMAZ – Uygulamalı Matematik Enstitüsü
Danışmanı : Prof. Dr. Marat AKHMET

Elif Bilge KAVUN – Uygulamalı Matematik Enstitüsü
Danışmanı : Prof. Dr. Ersan AKYILDIZ ve Dr. Tolga YALÇIN

Evren EKMEKÇİ– Fen Bilimleri Enstitüsü
Danışmanı : Prof. Dr. Gönül Turhan SAYAN

İpek GÜLER – Fen Bilimleri Enstitüsü
Danışmanı : Prof. Dr. Nizami HASANLI

Aytaç ÇELİK – Fen Bilimleri Enstitüsü
Danışmanı : Prof. Dr. Tarık Ömer OĞURTANI ve Prof. Dr. Mehmet Kadri AYDINOL

Samed ATAK – Fen Bilimleri Enstitüsü
Danışmanı : Prof. Dr. Ahmet M. ÖNAL ve Doç. Dr. Atilla CİHANER

Osman SİVRİKAYA – Fen Bilimleri Enstitüsü
Danışmanı : Prof. Dr. Ali İhsan AROL

Barış ÖZDEMİR – Fen Bilimleri Enstitüsü
Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. H. Emrah ÜNALAN ve Prof. Dr. Raşit TURAN

Dilek KÜÇÜK – Fen Bilimleri Enstitüsü
Danışmanı : Prof. Dr. Adnan YAZICI

Duygu ÖZGE – Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışmanı : Prof. Dr. Deniz ZEYREK ve Yrd. Doç. Dr. Theo MARINIS

Sırma Demir ŞEKER – Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışmanı : Doç. Dr. Meltem Dayıoğlu TAYFUR

Canan COŞKAN – Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışmanı: Prof. Dr. Bengi Öner ÖZKAN

Çiğdem Beyan - Enformatik Enstitüsü
Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Alptekin TEMİZEL

kültürel etkinlikler Başa Dön

KLASİK-FLAMENKO-POP VE ELEKTRO GİTAR KURSU

ODTÜ Öğrenci, Personel ve Personel çocukları için Klasik-Flamenko-Pop ve Elektro Gitar kurslarına yeni kayıtlar devam etmektedir.

Ders ücretleri:
2 kişilik grup 90,00 TL/Ay
3 kişilik grup 65,00 TL/Ay
4 kişi ve üzeri 50,00 TL/Ay
Aylık 4 saat ders (ders süresi 60 dk.)

Hafta içi ve hafta sonu gruplandırma taleplere göre yapılacaktır, kurs ücretlerinin %30’u Burs Fonu’na aktarılacaktır.
Yer: A4 Barakası

Başvuru : Kültür İşleri Müdürlüğü
Tel : 210 21 51
Not: Gitarı olmayan kursiyerler için eğitmen tarafından sağlanacak ödünç gitar, kurs sonuna kadar öğrencide kalacaktır. (Aylık 15 TL)
Kursiyerlerin tercih edecekleri gün ve saatleri kursa başlamadan önce eğitmene telefonla bildirmeleri gerekmektedir.
Ödünç gitar ve kurs saatleri için tel : 0532 314 52 49
Gitar öğretmeni Aktan ODABAŞI , Trinity College of Music gitar bölümü diplomalıdır. TV’de solo gitarist olarak çalmış, gitar resitalleri vermiş, sayısız gitar öğrencisini eğitmiştir.
KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ
ETKİNLİKLERİ
12-18 ARALIK 2011

12 - 13 Aralık 2011
Mustafa TUTUŞ   "Balıkesir Sındırgı Yöresi Halı Sergisi"
Faculty Club Sergi Salonu  /  09:00-17:00

17 Aralık 2011
Resital Sanat Yapım Organizasyon "Paçi Tiyatro Oyunu"
Kemal Kurdaş Salonu    /  20:00

18 Aralık 2011
Sinema Topluluğu   "3. Uluslararası Gençlik Filmleri Festivali Açılış Gecesi "
Kemal Kurdaş Salonu    /  18:00
12 Aralık 2011

Genç Girişimciler Topluluğu’nca TRT kanalında yayınlanan “Leyla İle Mecnun” dizisi oyuncularının konuşmacı olarak katıldığı bir söyleşi düzenlemiştir.
Yer: KKM Kemal Kurdaş Salonu Saat: 13.00

13 Aralık 2011

Havacılık ve Uzay Topluluğu’nca 13 Aralık 2011-03 Ocak 2012 tarihleri arasında Salı günleri “Simülasyon ve Pilotaj Eğitimi” düzenlenmiştir.
Yer: Hav.Müh.Bl.Seminer Salonu Saat: 17.45

14-15-16 Aralık 2011

İşletme Topluluğu’nca “5.Finans Kongresi” düzenlenmiştir.
Yer: İİBF B Binası Saat: 12.45
PROGRAM

14 Aralık 2011

12:45 – 14:00 Eğitim
Orhun Köstem – Coca Cola İçecek A.Ş. CFO
“Finans Alanında Yeni Kariyer Fırsatları”

14:30 – 15:45 Eğitim
Dr. Şeref Oğuz – Sabah Gazetesi Yazar
“Baht Dönencesinde Türkiye Yıldızı”

16:15 – 17:30 Söyleşi
Süreyya Serdengeçti – Merkez Bankası Eski Başkanı (2001-2006) “Ödemeler Dengesi”

15 Aralık 2011

12:45 – 14:00 Eğitim
Selim Taşo – IBM Türk CFO
“Business from CFO’s Perspective”

14:30 – 15:45 Eğitim
Aytaç Dikmen – SPK Uzmanı “Sermaye Piyasaları”

16:15 – 17:30 Söyleşi
Emin Çapa – CNN Türk Ekonomi Müdürü
“Savaşlar, İflaslar ve Dersler”

16 Aralık 2011

11:30 – 12:45 Eğitim
Murat Sancar – SMMM, PricewaterhouseCoopers Ankara Ofis Yönetici Ortağı “Türkiye’de Bağımsız Denetim”

13:15 – 14:30 Eğitim
Kamer Karakurum Özdemir – Dünya Bankası Senior Economist
“Türkiye’nin Ekonomik Büyümesi ve Yapısal Sorunları”

15:15 – 16:30 Söyleşi
Alaattin Aktaş – Dünya Gazetesi Yazarı
“Yıl Sonu Bütçelerinde Yapılan Yanlışlıklar ve Ödemeler Dengesi”

17:30 – 19:00 Seminer
Dr. Erhan Şatana – Garanti Bankası Bölge Müdürü
“Avrupa Borç Krizi Dominosu Sürecinde Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

16 Aralık 2011

Caz Topluluğu’nca çeşitli grupların sahne alacağı “Caz Konserleri” düzenlenmiştir.
Yer: Mimarlık Amfisi Saat: 15.00

17-18 Aralık 2011

Go Topluluğu’nca Kafeterya Kafe’de “19.Alpar Kılınç Go Turnuvası” düzenlenmiştir.
Yer: Kafeterya Binası Saat: 09.00

18 Aralık 2011

IEEE ODTÜ Öğrenci Topluluğu’nca “IEEE ODTÜ RAS Mühendislik Yarışması 2011” düzenlenmiştir.
Yer: Fizik Bölümü P-1,P-2,P-3,P-4 Saat: 09.00BEBEK

Kariyer Planlama Merkezi personeli Havva Karataş ve eşi İsmail Karataş’ın 22 Kasım 2011 tarihinde kız bebekleri oldu. Merve’ye sağlıklı uzun ömür dileriz.

VEFAT

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyelerinden Doç.Dr. Güney Gönenç 3 Aralık 2011 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.

sportif etkinlikler Başa Dön

VOLEYBOL 2. LİG GRUP BİRİNCİLİĞİ

20 - 24 Aralık 2011 tarihleri arasında üniversitemiz bay ve bayan voleybol takımlarının da katılacağı “Üniversitelerarası Voleybol 2. Lig Grup Birinciliği” kampusumuz Büyük Spor Salonunda yapılacaktır.

Katılımcı Üniversiteler; Selçuk Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, AİBÜ, GATA, ODTÜ, TOBB ETU, KHO

sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*Sahibinden, Bahçelievler'de, bahçe çıkışlı, 125 metrekare, kombili, 3+1, kiralık daire. Tel: 532 224 02 83 Tel: 532 760 91 11
*Eryaman Göksu göleti yanı, 3+1, 8.kat. Tel.:0533 500 15 12
*Konutkent l, A-2 Blok No:17, 3+1, temiz bakımlı. Tel.: 210 42 97

SATILIK DAİRELER

*Gölbaşı Karaali Köyü’nde 14 dönüm, 100.000 TL.acil satılık tarla. Tel.: 0532 223 83 53
*Eskişehir Yolu  Çokören Köyü yanında Köy yolu asfaltına sıfır , Elektrik ve suyu içinde Biner metre kare (1000m2) hobi bahçesi. Tel. : 0536 339 08 44 İş tel: 204 82 10

TÜM GEZİLER VE KONUT HABERLERİ İÇİN TEL.: 210 36 11Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<