Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

Değerli Mensuplarımız, Öğrencilerimiz ve Mezunlarımız,

Eğitim, araştırma ve toplumsal sorumluluk etkinliklerimizle yoğun ve başarılı geçen bir yılı geride bıraktık.

Üniversitemizin kuruluşunun 55. yılı olan 2011’de öne çıkan olayları ve gelişmeleri sizlerle paylaşmak için hazırladığımız kısa notu aşağıda sunuyorum.

2011 yılı boyunca Üniversitemizin başarısı için özveriyle çalışan tüm ODTܒlülere teşekkür eder, 2012 yılının hepimize sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini dilerim.

Sevgi ve saygılarımla.

Prof. Dr. Ahmet Acar
Rektör

*****

Değerli ODTܒlüler,

Üniversitemizin uluslararası düzeyde elde ettiği başarılar, 2011 yılı içinde duyurulan Times Higher Education, QS, Webometrics, HEEACT, URAP ve Leiden sıralama sonuçlarına yansıdı. ODTÜ, bu sıralamaların hepsinde “üst grup” olarak belirlenen dünya üniversiteleri arasında yer alan tek Türk üniversitesi oldu. Uluslararası düzeyde başarılı bir araştırma üniversitesi olarak belirlenen ODTÜ, Times Higher Education sonuçlarının açıkça yansıttığı gibi, “eğitim-öğretim” alanında da öne çıkyor ve ülkemizin örnek üniversitesi olmayı sürdürüyor.

ODTܒnün ulusal ve uluslararası başarısı, nitelikli insan gücümüzün ve özveriyle çalışmamızın ürünüdür. Bu yıl içinde de öğretim üyelerimiz, idari personelimiz ve öğrencilerimiz, başta AB, TÜBA ve TÜBİTAK ödülleri olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası ödülü Üniversitemize kazandırdılar. Bu mensuplarımızı ve öğrencilerimizi tekrar gönülden kutluyorum.

Önümüzdeki dönemde Üniversitemizin öncelikli gündemini ve ana stratejilerini belirleyen “ODTÜ Stratejik Planı 2011 – 2016”, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun ortak toplantısında onaylanarak Haziran 2011’de yürürlüğe girdi. Hazırlama sürecine katılan “Araştırma Politikaları Komisyonu” ve “Eğitim Politikaları Komisyonu” üyeleri başta olmak üzere tüm akademik ve idari personelimize ve öğrencilerimize katkıları için teşekkür ederim. Bu odaklanma ile, Üniversitemizin ulusal ve uluslararası başarı çizgisini daha da yükselteceğimize inanıyorum.

Bu yıl içinde, tüm üniversitelerimizi etkileyen bir dizi düzenleme 6111 sayılı yasa ile getirildi. Bu yasadan yararlanmak üzere yapılan 2.492 başvuru sonucunda; 35’i hazırlık, 226’sı lisans ve 542’si lisansüstü olmak üzere toplam 803 öğrenci Üniversitemize kayıt yaptırdı.

Bu yıl maalesef bazı acı kayıplar yaşadık. Üniversitemizin kuruluşunda ve gelişmesinde çok önemli katkısı olan Rektörümüz Sayın Kemal Kurdaş’ı Nisan ayı içinde kaybettik. 9 Mayıs günü düzenlenen törende belirttiğimiz gibi; ODTÜ, Kemal Kurdaş ismini her zaman yaşatacak ve şükranla anacaktır. Üniversitemizin Ankara Kampusu planının ve içinde yer alan çok sayıda yapının mimari tasarımını yapmış olan Sayın Veli Behruz Çinici Ekim ayında aramızdan ayrıldı. Bu yılın Kasım ayında da, Kampusumuzun çevre düzenlemesi ve peyzaj mimarisinden sorumlu olan ve Mimarlık Fakültemizde de öğretim üyesi olarak hizmet veren Y.Doç.Dr. Alaettin Egemen vefat etti. Kendilerini sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz.

Van - Erciş depremleri hepimize büyük üzüntü yaşattı. ODTÜ çalışanları, öğrencileri ve mezunları ile birlikte depremzedelere ve özellikle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne yardımlarımız yoğun olarak sürüyor. ODTÜ DKSK Topluluğu-Ordos’a bağlı öğrencilerimiz, ilk gün bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri arasında yer aldılar. Çok sayıda öğretim üyemiz, ODTÜ Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi ve ODTÜ Afet Yönetim Merkezi aracılığı ile tüm bölgeye, ama özellikle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne , Milli Eğitim Bakanlığı’na ve AFAD’a, önemli düzeyde destek vermeye devam ediyorlar. ODTÜ olarak depremzedelere ilettiğimiz 19 kamyon yardım malzemesine ek olarak, mensuplarımızdan yaklaşık 80.000 TL yardım topladık. ODTÜ Geliştirme Vakfı şirketi EBİ A.Ş.,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne bağışladığı 3 adet 100 m2’lik prefabrik binayı Ocak ayı içinde teslim ediyor. Mezunlarımızın Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne yardım amacıyla yürüttükleri “ODTÜ Van’da” kampanyasının ilk adımı olan 1.300 m2’lik prefabrik eğitim binası da Ocak ayı içinde teslim ediliyor. Kampanya, ikinci adım olarak 190 öğrenciye hizmet verecek bir yurt binasını hedefliyor. Bölgeye yardımlarımız 2012 yılında da sürecektir.

Bu yıl ülkemizin gündeminde yer alan “Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması” konusunda Üniversitemizin görüşlerini bildirmek üzere geniş katılımlı bir komisyon oluşturduk. Komisyonun görüş ve önerileri ODTÜ içinde paylaşıldıktan sonra, Temmuz ayında kamuoyuna ve yetkililere iletildi. Yine, ülkemiz için çok önemli bir gündem maddesi olan “Anayasa değişikliği” konusunda oluşturulan komisyonun da çalışmalarını bugünlerde tamamlamasını bekliyoruz.

Üniversitemizin dış çevresi ve iç bileşenleriyle iki yönlü iletişimini daha etkili düzeye getirmek amacıyla “ODTÜ Kurumsal İletişim Ofisi”ni oluşturduk. Bu yıl, ODTÜ Ankara, Erdemli ve özellikle Kuzey Kıbrıs Kampuslarının tanıtımı için özel iletişim programları uyguladık. Kuzey Kıbrıs Kampusu’muzda başlattığımız burs programlarının ve tanıtım kampanyasının da etkisiyle, bu yıl ODTÜ Kıbrıs’a kayıt yaptıran öğrenci sayısı yaklaşık %60 oranında arttı. Daha da önemlisi, bu yıl kayıt yaptıran öğrenciler arasında Anadolu ve Fen Lisesi mezunlarının oranının geçen yıla göre 2,5 kat artması oldu. Bu yıl ODTÜ Kıbrıs’a kayıt yaptıran öğrencilerin %45’i, ODTÜ Ankara Kampusu programlarına da girebilecek öğrencilerdi. Ayrıca, hazırlanan “ODTÜ Görsel Kimlik Kılavuzu” Kasım ayı içinde akademik birim yöneticileriyle paylaşılarak uygulamaya sokuldu.

Değerli ODTܒlüler,

Son bir yıl içinde eğitim ve araştırma etkinliklerimiz başta olmak üzere önemli gelişmeleri ve aldığımız sonuçları ana başlıklarla aktarmak istiyorum.

Üniversitemiz, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da, ÖSYM sınav sonuçlarına göre ülkemizin en nitelikli öğrencilerine çekmeye devam etti. Aralarında Y-MF-3, Y-TS-1 ve Y-DİL-1 puanlarına göre ilk üçe giren öğrenciler de olmak üzere, ülkemizin en başarılı öğrencileri ODTܒyü öncelikle tercih ettiler.

2011 – 2012 Güz Dönemi itibarıyla, Ankara ve Erdemli Kampuslarında 3.253 hazırlık, 13.237 lisans, 4.715 yüksek lisans, 2.850 doktora ve 413 özel öğrenci olmak üzere toplam 24.468 öğrenci öğrenim görüyor. Bu öğrencilerden 1.708’i yabancı uyrukludur. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda öğrenim gören 1.652 öğrenci ile birlikte toplam öğrenci sayımız 26.120’dir.

Son akademik yılda (2010-2011), Ankara ve Erdemli Kampuslarından 26 ön-lisans, 2.540 lisans, 988 yüksek lisans, 265 doktora ve Kuzey Kıbrıs Kampusu’ndan 161 lisans olmak üzere toplam 3.980 ODTÜ mezunu verdik. Bir akademik yıl içinde verdiğimiz doktora mezun sayısının ilk kez 200’ü aşarak 265’e ulaşmasını önemli bir gelişme olarak görüyoruz.

Üniversitemizin sunduğu lisansüstü eğitim programları, bu yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan “Latin ve Kuzey Amerika Çalışmaları” ve Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan “Aile Psikolojisi İkinci Öğretim”, “Trafik ve Ulaşım Psikolojisi” yüksek lisans ile “İş (Endüstri) ve Örgüt Psikolojisi” Bütünleşik Doktora Programı ile genişledi.

Bu yıl İngilizce Hazırlık Programına başlayan “Beginner” grubu öğrencilerinin takip edecekleri program Senato onayı ile yeniden yapılandırıldı. Yeni yapılanmayla, “Beginner” grubu öğrencilerinin Güz dönemindeki ders yükü toplam 480 saatten 400 saate indirildi; buna karşılık ilk dönemin sonundaki yeterlik düzeyi üzerinden ek desteğe gereksinim duyduğu belirlenen öğrenciler için Bahar döneminin 120 saatlik Yaz Dönemini içerecek şekilde uzatılması sağlandı. Ankara ve Kıbrıs kampuslarında eşzamanlı olarak başlatılan bu uygulama ile, “Beginner” grubunda ağırlık kazanan Temel İngilizce Bölümü öğrencilerinin başarı oranının artmasını hedefliyoruz.

Öğretim Üyesi Yetiştirme (ÖYP) programı, 2011 yılında ÖYP-DPT ve ÖYP-YÖK olmak üzere iki ayrı destek yapısı içinde sürdü. ÖYP-DPT Programının geçen yıl başlayan mali sorunu çözüldü ve bu programdaki öğrencilerin Kalkınma Bakanlığı tarafından 2015 yılına kadar desteklenmesi sağlandı. ÖYP-DPT Programı kapsamında halen 433 öğrenci ODTܒde eğitimini sürdürüyor ve bugüne kadar yaklaşık 275 doktora mezunu verdik. ÖYP-YÖK Programı kapsamında ise 120 araştırma görevlisi Üniversitemizde öğrenim görüyor.

Üniversitemizin, temel ve uygulamalı araştırma ve teknoloji geliştirme alanlarında önder konumu 2011 yılında da sürdü. AB ve San-Tez proje portföylerinde önemli artışlar oldu. Bu tür projelerde ve TÜBİTAK projelerinde Türkiye’de bu yıl da en üst sıradayız. 2010 – 2011 akademik yılı içerisinde Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında 15 yeni proje başladı. Son yıl içinde 9 genç öğretim üyemiz “Marie Curie Career Integration Grant – CIG” programı kapsamında desteklenmeye lâyık görüldü. Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamındaki 24 projemizden 18’inin Üniversitemize son 5 yıl içerisinde katılan genç öğretim üyelerimizce yürütülmekte olması, ileriye yönelik olarak beklentilerimizi daha da artırıyor.

2011 yılında yayımlanan uluslararası makale, kitap ve kitapta bölüm sayılarımızın kesin sayıları henüz elimizde yok. Ancak, son yıllarda izlediğimiz ortalama % 6-7’lik yıllık artışın bu yıl da sürmesini bekliyoruz.

Kalkınma Bakanlığı’ndan aldığımız toplam 22,5 Milyon TL destek ile kurduğumuz “Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (BIOMATEN)” ve “Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (RÜZGEM)” mükemmeliyet merkezleri bu yıl içinde faaliyete geçti. “Sanayi için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP)” programı kapsamında, TAİ, Aselsan, Roketsan ve SSM desteği ile ilk sektör uygulaması savunma sanayinde başlatıldı.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu ve eski öğretim üyesi Dr. Yalçın Ayaslı tarafından bölümümüze hibe olarak yaptırılan araştırma binasının inşaatı hızla sürüyor. “Ayaslı Araştırma Binası”nı Şubat 2012’de hizmete almayı planlıyoruz.

ODTÜ Teknokent’in ülke ekonomisine katkısı ve Üniversitemiz ile işbirliğinin derinliği 2011 yılında arttı. Aralarında öğretim elemanlarımızca kurulan 31 teknoloji firmasının da yer aldığı 250’yi aşkın Teknokent firmasının Ar-Ge gelirleri 1 milyar TL’ye ve ihracatları 200 milyon dolara ulaştı. Öğretim üyelerimizin özellikle uluslararası projelerine yönetim desteği vermek üzere “ODTÜ Teknokent Proje Ofisi (TPO)” bu yıl hizmete girdi. Teknokent bünyesinde hizmet veren “Teknoloji Transfer Ofisi”, öğretim üyelerimiz adına 40 uluslararası patent başvurusu yaptı, 6 başvurunun sonuçlanmasını ve 1 patentin lisanslanmasını sağladı. Teknokent yönetici şirketi Ortadoğu Teknopark A.Ş., tahsis edilen arazinin birikmiş kullanım bedeli olarak bu yıl ilk kez Üniversitemize yaklaşık 4 milyon TL’lik bir ödeme yaptı. ODTÜ Teknokent işbirliğinin artırılmasına yönelik olarak “Tekno-Tez Programı” ve “Girişimcilik ve Yenilik Merkezi” 2012 yılında faaliyete geçmek üzere hazırlandı. ODTÜ Geliştirme Vakfı tarafından yapılan 7.500 m2’lik binanın ve TürkTelekom Ar-Ge merkezinin 17.000 m2’lik ilk etap binasının inşaatı bu yıl başladı ve her iki bina da 2012 yılında kullanıma girecek.

Üniversitemizin insan gücünün zenginleştirilmesi amacıyla, bir yandan yeni akademisyenleri ve idari çalışanları Üniversitemize kazandırmaya, diğer yandan da çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin gelişimini desteklemeye yönelik çalışmalarımızı yoğun olarak sürdürdük. Bu yıl içinde 33 öğretim üyesi, 36 öğretim görevlisi-uzman-okutman ve 178 araştırma görevlisi aramıza katıldı. 2011 yılı içinde 113 öğretim üyemizin yükseltilme başvuruları başarıyla sonuçlandı ve kadroya atanma işlemleri yapıldı.

Yurtdışı görevlendirmelerde gerçek masrafların daha büyük oranda Üniversite tarafından karşılanmasına yönelik olarak, destek miktarları ve ülke gruplamaları tekrar düzenlendi. 2012 yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, destek limitleri 2011 yılı başına göre dolar bazında ortalama %30 ve TL bazında ortalama %60 oranında artırıldı. Yeni ülke grupları ve destek miktarları web sayfasında ( http://genduy.odtu.edu.tr/2011/YDisi%20yolluklar%20Duyuru-1.pdf ) ilan edildi.

“Akademik Gelişim Programı (AGEP)”, fakülte ve enstitü kadrolarında göreve başlayan ve akademik kariyerinin başında olan öğretim üye ve görevlilerimizi desteklemek amacıyla Eylül ayında başlatıldı. 57 öğretim elemanımızla başlatılan toplam 75 saatlik ilk uygulama Bahar 2012’de tamamlanacak. Üniversitemizin birimlerini ve akademik-idari süreçlerini, etkili öğretim tekniklerini ve araştırma fonlarını ve işbirliklerini kapsayan AGEP’i tamamlayan öğretim elemanlarına, akademik çalışmaları için 30.000 TL’ye kadar BAP desteği ve 3.000 Euro tutarında dış seyahat desteği sağlanıyor. Ayrıca, bu yıl hazırlanan “Yeni Öğretim Üyeleri İçin Bilgi Paketi”ne AGEP web sayfasından erişilebiliyor. Ayrıca, AGEP kapsamında ilk kez Ocak 2012’de başlayacak “Akademik Mentörlük Programı” için başvuruları Aralık ayında topladık.

İdari kadrolarımıza Eylül 2010 – Ağustos 2011 döneminde 149 yeni katılım oldu. Son yıl içinde, iş sağlığından ergonomiye, temel eğitimden iletişim tekniklerine ve kalite güvencesine kadar birçok alanda 1.000’den fazla idari çalışanımızı kapsayan eğitim programları uygulandı. Ayrıca, Üniversitemizde uzun bir aradan sonra ilk kez uygulanan “Görevde Yükseltilme Eğitimi ve Sınavı” sonunda 30 çalışanımız şef kadrosuna atandı.

Öğrencilerimizin barınma-beslenme-spor olanaklarını iyileştirmek ve kişisel-sosyal gelişim desteklerini genişletmek için çabalarımız bu yıl içinde de devam etti. Bu takvim yılı içinde, ODTÜ öğrencilerine sağlanan burs ve yardımların karşılığı bir yıl önceye göre % 15 artarak 15,8 milyon TL’ye ulaştı. ODTÜ olarak, 2011-2012 ders yılında 1.367 öğrencimize yemek bursu ve 929 öğrencimize yurt bursu veriyoruz. Geçen yıllarda da yürüttüğümüz yurt yenileme programı kapsamında, bu yıl da iki yurt binası tümüyle yenilendi ve üç konukevinin ıslak mekanları tamamen değiştirildi. Öğrencilerimizin barınma taleplerini karşılamak üzere bir lisans öğrenci yurdu ile bir lisansüstü öğrenci konukevinin mimari projeleri hazırlandı ve 2012 yılında ihale edilecek dosyaları tamamlandı.

Üniversitemizin fiziksel altyapısının, eğitim-araştırma ve hizmet binalarının yenilenmesi ve çevre düzenlemesi amacıyla 31 adedi büyük proje olmak üzere yaklaşık 8 milyon TL harcanarak çok sayıda proje sonuçlandırıldı. Rektörlükte yapılan yeni işbölümü ile, inşaat, bakım-onarım ve altyapı hizmetlerinden sorumlu olmak üzere yeni bir Rektör Danışmanlığı oluşturuldu. İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Uğur Polat, Rektör Danışmanı ve Yapı İşleri Teknik Daire Başkan Vekili olarak Kasım ayında göreve başladı. Kendisine bu önemli görevinde başarılar diliyorum.

Üniversitemizde, eğitim laboratuvar yenilemeleri bu yıl da sürdü ve bu amaçla 2,5 milyon TL ayrıldı. Ayrıca, Refika Aksoy, İsa Demiray, Beşeri Bilimler PC salonları, Makina 2. PC Salonu ve Hazırlık 2. PC ile 1. ve 8. yurt PC salonlarını yenileme çalışmaları tamamlandı. Üniversitemizin Kablosuz Ağ Altyapısı, 2011 yılı içinde alınan 60 adet yeni cihaz ile yaklaşık % 16 oranında büyüdü.

Üniversitemizin kurumsal gelişimi ve daha verimli olarak yönetilmesi iyileştirme çalışmalarımızı sürdürdük. Bu kapsamda, öğrencilerimize ve çalışanlarımıza yoğun olarak hizmet veren Yurtlar Müdürlüğünün, Sağlık Rehberlik Merkezinin, Kafeterya ve Havuz Müdürlüklerinin kalite belgeleri yenilendi ve Kütüphane ve Dokümantasyon ile Personel Dairelerinde kalite çalışmaları başlatıldı. Üniversitemizin performansının izlenmesine yönelik veritabanlarının oluşturulmasını ve yönetilmesini sağlamak ve raporlama yapmak amacı ile kurulan "ODTÜ Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi (KGPO)" Nisan 2011’de çalışmalarına başladı. “Engelsiz ODTÜ Ofisi” yeniden yapılandırıldı ve Şubat 2012’de Solmaz İzdemir Salonu yanındaki ofislerinde hizmete girebilmesi için gerekli mekan düzenlemesi başlatıldı.

ODTÜ Stratejik Planı 2011-2016’da yer alan “Toplumsal Hizmet Stratejik Programı”na yönelik Uygulama Planı, Toplum ve Bilim Merkezi (TBM) tarafından hazırlanıyor. Gelecek yılın başında planı sizlerle paylaşmayı planlıyoruz.

Ana başlıklarıyla verdiğim bu gelişmeleri, akademik ve idari personelimizin, öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve bize destek veren ODTÜ dostlarının bir yıl boyunca süren üstün çabalarına borçluyuz. ODTܒlüler olarak, 2012 yılında Üniversitemizi daha da ileriye taşıma güç ve kararlılığıyla çalışmalarımızı sürdüreceğimize inanıyorum.

yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nuray Güner, 4-10 Ocak 2012 tarihleri arasında düzenlenen “47th American Real Estate and Urban Economics Association Annual Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mustafa Korkmaz 6-13 Ocak 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Max-Planck-Institut Für Mathematik’de bilimsel araştırmalar yapmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Serkan Özgen, 8-15 Ocak 2012 tarihleri arasında proje tekliflerinin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıya katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Seza Danışoğlu, 3-13 Ocak 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Thirty-Second Annual Meeting of the Middle East Economic Association (MEEA), Allied Social Science Associations” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

bilimsel toplantılar Başa Dön

4 Ocak 2012/Çarşamba

Çevre Mühendisliği Bölümü’nce, “Reactivation Potential of Indicator Bacteria in Anaerobically Digested Sludges after Dewatering Processes” adlı seminer düzenlenmiştir. Müge Erkan tarafından verilecek seminer Çevre Mühendisliği Bölümü ÇZ-14 nolu amfide saat 15.40’da başlayacaktır.


haberler Başa Dön

TEZ SAVUNMASI

Felsefe Bölümü doktora öğrencisi Mahmut Özer "On the Possibility, Necessity, and Practicability of Leopold's Land Ethic" başlıklı tezini 9 Ocak 2012 tarihinde, saat 14.00'te Beşeri Bilimler Binası birinci kat B103 no'lu (Felsefe Bölümü) toplantı odasında savunacaktır.YANILTICI E-POSTA MESAJLARI
HAKKINDA UYARILAR

Üniversitemizin e-posta servisi tarafından geliyormuş gibi gösterilen ve kullanıcı kodu, şifre, vb. kişisel bilgilerinizi isteyen e-postalar gönderilmektedir. İnternet dünyasında (Ör. bankacılık, vb. alanlarda) sıklıkla rastlanmakta olan ve "Phishing" olarak adlandırılan bu tür e-postalar, bilgileri çalmayı ve kötü amaçlar için kullanmayı hedefleyen girişimlerdir.

ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, kullanıcılarından bu tür bilgileri web ya da e-posta aracılığıyla göndermesini kesinlikle istememektedir. Bu tür mesajları lütfen dikkate almayınız ve şifrenizi hiçbir durumda, sözlü veya yazılı olarak bir başkasına vermeyiniz. Şifrenizi bir başkası ile paylaştıysanız mutlaka en kısa sürede değiştiriniz.

Bu tür e-postaların bir bölümü merkezi sunucularımız üzerinde otomatik olarak filtrelenmekte ve hiçbir zaman kullanıcılarımıza ulaştırılmamaktadır. Ancak, kurumların spam filtrelerine takılmaması için kaynak ve içerikleri "Phishing" faaliyeti içinde olan kişilerce sürekli olarak değiştirilmekte olan bu tür e-postaların dağılımının tümüyle engellenmesi, bu çeşitlilik nedeniyle teknik olarak mümkün olamamaktadır.


WEB PROGRAMLAMA EĞİTİMİ
(PHP-MySQL-Dreamweaver)

WEB Programlama Eğitimi 12 Ocak 2012 tarihinde başlayacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 11 Ocak 2012
Süre: 36 saat
Eğitim Proğramı: Haftada 2 Gün
Sali: 18:15-21:15 ve Perşembe: 18:15-21:15

Konular temel seviyeden başlayarak anlatılacaktır. İlgilenen herkes katılabilir.
Ücret (KDV Dahil):600 TL, ODTU öğrencisi 500 TL
Eğitmen:Dr. Erman YÜKSELTÜRK

Adres: ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi
Telefon: (312) 210 3540 - (312) 210 2805
Fax: (312) 210 7961
E-posta: sem@metu.edu.tr


kültürel etkinlikler Başa Dön

KLASİK-FLAMENKO-POP VE ELEKTRO GİTAR KURSU

ODTÜ Öğrenci, Personel ve Personel çocukları için Klasik-Flamenko-Pop ve Elektro Gitar kurslarına yeni kayıtlar devam etmektedir.

Ders ücretleri:
2 kişilik grup 90,00 TL/Ay
3 kişilik grup 65,00 TL/Ay
4 kişi ve üzeri 50,00 TL/Ay
Aylık 4 saat ders (ders süresi 60 dk.)

Hafta içi ve hafta sonu gruplandırma taleplere göre yapılacaktır, kurs ücretlerinin %30’u Burs Fonu’na aktarılacaktır.
Yer: A4 Barakası

Başvuru : Kültür İşleri Müdürlüğü
Tel : 210 21 51
Not: Gitarı olmayan kursiyerler için eğitmen tarafından sağlanacak ödünç gitar, kurs sonuna kadar öğrencide kalacaktır. (Aylık 15 TL)
Kursiyerlerin tercih edecekleri gün ve saatleri kursa başlamadan önce eğitmene telefonla bildirmeleri gerekmektedir.
Ödünç gitar için tel : 0532 314 52 49
Gitar öğretmeni Aktan ODABAŞI , Trinity College of Music gitar bölümü diplomalıdır. TV’de solo gitarist olarak çalmış, gitar resitalleri vermiş, sayısız gitar öğrencisini eğitmiştir.
KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ
ETKİNLİKLERİ
2-15 OCAK   2012

4 Ocak 2012
Argem Film ve Sinema Prodüksiyon  "Telvin and Anatolian Blues Konseri"
Kemal Kurdaş Salonu   /  20:00

Güzel Sanatlar ve Müzik Bölümü "Ayşe TAŞPINAR Piyano Resitali"
A Salonu   /  15:00

5 Ocak 2012
Ankara Sanat Tiyatrosu  "Zübük Tiyatro Oyunu"
Kemal Kurdaş Salonu   /  20:00

12 Ocak 2012
Aysa Organizasyon  "Jehan BARBUR Konseri"
Kemal Kurdaş Salonu    / 20:00

13 Ocak 2012
Aysa Organizasyon "Aşk Olsun Tiyatro Oyunu"
Kemal Kurdaş Salonu    /  20:00

14 Ocak 2012
Aysa Organizasyon "Basit Bir Ev Kazası Tiyatro Oyunu"
Kemal Kurdaş Salonu    /  20:00

15 Ocak 2012
Aysa Organizasyon "Düğün Tiyatro Oyunu" Kemal Kurdaş Salonu    /  16:00


02-03 Ocak 2012

Müzikal Topluluğu’nca “Dönem Sonu Gösterisi” düzenlemiştir.
Yer: Mimarlık Amfisi Saat: 20.00

05-06 Ocak 2012

Müzik Topluluğu’nca “Rock N’ Blues Günleri” konserleri düzenlenmiştir.
Yer: Mimarlık Amfisi Saat: 17.00

PROGRAM
05 Ocak 2012
17.00 Midnight Rider
18.30 Kingus Blues Band
20.00 Meltdown
06 Ocak 2012
17.00 Dixieland
18.00 Mızık Adam
19.00 Rugburn
20.00 KaşmirVEFAT

Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nuray Karancı’nın babası Y.Müh.Mehmet Fuat Yücesoy, 28 Aralık 2011 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*Kolej’de 3+1, bakımlı, kombili. Tel.: 210 3104 - 210 3191
*Konutkent Yeşilköy Sitesi’nde, 3+1, 3. kat, kombili, binada dıştan ve dairede ayrıca içten mantolama var isteyene eşyalı olarak da verilebilir. Tel: 0542 581 93 87 / 210 50 81
*Yüzüncü yıl, Öncü Sitesi’nde (ODTܒye 3 km.), merkezi ısıtma, iki kapalı balkon, içi yeni yapılmış, 3+1 daire. Tel: 210 10 60 / 0532 365 28 71

TÜM GEZİLER VE KONUT HABERLERİ İÇİN TEL.: 210 36 11Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<