Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

yönetim kurulu kararları Başa Dön

Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Recep Boztemur Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

İlköğretim Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Jale Us Çakıroğlu, Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Gölge Seferoğlu, Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Özlem Yılmaz, Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ayşegül Aksoy, Doçent kadrosuna atandı.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Melahat Bilge Demirköz, Doçent kadrosuna atandı.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ahmet İrfan Seven, Doçent kadrosuna atandı.

Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ali Murat Tanyer, Doçent kadrosuna atandı.

atamalar Başa Dön

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Başkanlığı Yardımcılığı’na 22 Şubat 2012 tarihinden itibaren Dr.Göknur Kaplan Akıllı atandı.

bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

ASTARCI, E., ERSON-BENSAN, AE., BANERJEE, S. “Matrix Metalloprotease 16 Expression is Downregulated by MicroRNA-146a in Spontaneously Differentiating Caco-2 cells.” Dev Growth Differ.( 2012) 54, 216–226

SADE, A., TUNÇAY, S., ÇİMEN, I., SEVERCAN, F., BANERJEE, S. “Celecoxib Reduces Fluidity and Decreases Metastatic Potential of Colon Cancer Cell Lines Irrespective of COX-2 Expression. Bioscience Reports. 2012 Feb 1;32(1):35-44

yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Erkan Erdil, 5-7 Mart 2012 tarihleri arasında AB 7.Çerçeve Programı Bölgeler Komitesi 19. Toplantısı Destek ilkelerinin tartışılması ve karara bağlanması konusunda düzenlenen toplantıya katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ender Okandan, 5-9 Mart 2012 tarihleri arasında düzenlenen EUROHEM PT Grup toplantısına katılmak üzere Finlandiya’ya gidecektir.

Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ayşe Nuray Karancı, 5-8 Mart 2012 tarihleri arasında düzenlenen “EMRACE” başlıklı AB 7.Çerçeve Projesinin alt çalışma grupları toplantısına katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Deniz Bilimleri Enstitüsü Fiziksel Oşinografi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Emin Özsoy, 6-8 Mart 2012 tarihleri arasında düzenlenen “MOON Members Annual Assembly ve MyOcean Med Workshop” toplantılarına katılmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hüseyin Bağcı, 7-9 Mart 2012 tarihleri arasında düzenlenen “The Future of European Armaments Cooperation-The Turkish Perspective” konulu konferansa konuşmacı olarak katılmak ve bildiri sunmak , 9-15 Mart 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Turkish Foreign Policy” konulu konferansa konuşmacı olarak katılmak ve bildiri sunmak ve, 15-20 Mart 2012 tarihleri arasında düzenlenen “The Latest Developments in Turkey-USA Relations” konulu konferansa konuşmacı olarak katılmak ve bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Haluk Akgün, 11-14 Mart 2012 tarihleri arasında düzenlenen “The Twenty-Seventh International Conference on Solid Waste Technology and Management” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. A. Murat Güler, 7-9 Mart 2012 tarihleri arasında düzenlenen “OPERA Collaboration Meeting” adlı toplantıya katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. İshak Karakaya, Y.Doç.Dr. Yunus Eren Kalay ve araştırma görevlilerinden Ebru Saraloğlu Güler, 11-15 Mart 2012 tarihleri arasında düzenlenen “TMS 2012-141st Annual Meeting & Exhibition” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Mühendislik Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Zafer Evis, araştırma görevlilerinden Özge Erdemli ve Serap Güngör Geridönmez, 6-7 Mart 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Nanomaterials for Biomedical Technologies Conference 2012” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gideceklerdir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü araştırma görevlilerinden Oğuzhan Atabek, 5-9 Mart 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Society for Information Technology&Teacher Education-SITE 2012” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Oytun Örs, 11-18 Mart 2012 tarihleri arasında düzenlenen “CGS Europe CO2 Geological Storage” konulu bahar okuluna katılmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Merkez Laboratuarı uzmanlarından Merve Kaplan, 6-8 Mart 2012 tarihleri arasında düzenlenen “CP/MAS (WB) Basic Course” adlı eğitime katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

bilimsel toplantılar Başa Dön

5 Mart 2012/Pazartesi

İktisat Bölümü'nce "Financial Intermediaries, Credit Shocks and Business Cycles" başlıklı seminer düzenlenmiştir. Yasin Mimir (University of Maryland) tarafından verilecek seminer İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Bina'da F-106 nolu seminer odasında saat 14:00'da başlayacaktır.


6 Mart 2012/ Salı

İktisat Bölümü'nce, "Gender Differences in College Applications: Evidence from the Centralized System in Turkey" başlıklı seminer düzenlenmiştir. Perihan Özge Saygın (University of California at Berkeley) tarafından verilecek seminer İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Bina'da F-106 nolu seminer odasında saat 14:00'da başlayacaktır.


7 Mart 2012/Çarşamba

Çevre Mühendisliği Bölümü’nce, “Health Risk Assessment for the Land Application of Biosolids in Turkey” konulu seminer düzenlenmiştir. Ece Kendir tarafından verilecek seminer Çevre Mühendisliği Bölümü ÇZ-14 nolu amfide saat 15:40’da başlayacaktır.


9 Mart 2012/Cuma

Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı’nca, “Ürünlü Kültür Köyü ve Mimarisi" konulu seminer düzenlenmiştir. Doç. Dr. Çetin Göksu (ODTÜ, Mimarlık Bl) tarafından verilecek seminer Fizik Bölümü 3. kat, Cavit Erginsoy seminer odası, saat 15.40’da başlayacaktır.


9 Mart 2012/Cuma

Kimya Bölümü'nce "Fibrillar Self-Assembly of Collagen-Mimetic Peptides" konulu seminer düzenlenmiştir. İ. Çağlar Tanrıkulu, Ph.D. (University of Wisconsin at Madison) tarafından verilecek seminer Kimya Bölümü C-208 nolu seminer odasında saat 15:40'ta başlayacaktır.


haberler Başa Dön

ODTÜ GÖNÜLLÜLERİ VE EMEKLİLERİ
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gönüllüleri ve Emeklileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.03.2012 Pazar günü 12.00 – 15.00 saatleri arasında ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Salonunda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 25.03.2012 Pazar günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

GÜNDEM :
-Açılış ve saygı duruşu
-Başkanlık Divanının Seçilmesi
-Yönetim ve Denetim Kurullarının faaliyet ve hesap
raporlarının okunması ve ibraların oya sunulması
-Tüzük Tadilatı
-Yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin iki yıl müddetle seçilmesi
-Dilek ve temenniler
-Kapanış.kültürel etkinlikler Başa Dön

KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ ETKİNLİKLERİ

6-8 Mart 2012 
Kariyer Fuarı
Kariyer Planlama Merkezi
Tum Merkez/ 09.00-17.00

09 Mart 2012
ODTU Mezunları Turk Muzigi Korosu Konseri
ODTU Mezunlar Dernegi
Kemal Kurdas Salonu/20.00
(l Mart'ta yapılacak konser iptal edilerek 9 Mart'a alındı)

10 Mart 2012
Aska Olan Meyilim Senin Yuzunden Tiyatro Oyunu
Aysa Organizasyon
Kemal Kurdas Salonu /20.005-6-7 Mart 2012

Sosyoloji Topluluğu’nca “Kitle ve İktidar” üst başlıklı 8.Geleneksel Sosyoloji Günleri etkinliği düzenlemiştir.
Yer: MM-25 Saat: 09.00

Balkan Topluluğu’nca “Tanışma Toplantısı” düzenlenmiştir.
Yer: Fizik Bl.U-1 Saat: 17.30

Fizik Topluluğu’nca Dama Sistem Şirketi'nden Özgür Esen'in ve Erdal Recepoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı eğitim semineri düzenlenmiştir.
Yer: Fizik Bl.Cavit Erginsoy Seminer Salonu
Saat: 14.40 ve 16.00

06 Mart 2012

Türk Japon İletişim Topluluğu’nca “Tanışma Toplantısı” düzenlenmiştir.
Yer: Fizik Bl.U-1 Saat: 17.30

06-10 Mart 2012

Klasik Türk Müziği Topluluğu’nca “7.Türk Müziği Günleri” etkinliği düzenlenmiştir.
Yer: Mimarlık Amfisi Saat: 20.00

P R O G R A M

06 Mart 2012
Yansımalar
Kanun(Konuk Sanatçı): Taner Sayacıoğlu

07 Mart 2012
“Niyaz”
Grup Nevniyaz

08 Mart 2012
“Tellere Dokunan Usta Eller”
Kanun: Göksel Baktagir
Ud: Yurdal Tokcan
Keman: Baki Kemancı

09 Mart 2012
Hüsnü Arkan Konseri

10 Mart 2012
“Benim Penceremden...”
Coşkun Açıkgöz
“Cemre”
Grup Masal
Saat: 15.30 Yer: ODTÜ KTMT Binası

07 Mart 2012

Biyoloji ve Genetik Topluluğu’nca “Tanışma Toplantısı” düzenlemiştir.
Yer: Biyolojik Bl.Z-07 Saat: 17.30

Fizik Topluluğu’nca Prof.Dr.Osman Yılmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı “Sıcak Nükleer Maddenin Spinodal Kararsızlıklar” konulu eğitim semineri düzenlenmiştir.
Yer: Fizik Bl.Cavit Erginsoy Seminer Salonu - Saat: 15.40

08 Mart 2012

Avrupa Öğrencileri Forumu Topluluğu’nca “Tanışma Toplantısı” düzenlenmiştir.
Yer: MM-25 Saat: 17.45

09 Mart 2012

Caz Topluluğu’nca “Tanışma Toplantısı” düzenlenmiştir.
Yer: MM-25 Saat: 17.30

09-10 Mart 2012

Psikoloji Topluluğu’nca “Psikoloji Günleri: Suç ve Barış” etkinliği düzenlenmiştir.
Yer: MM-25 Saat: 09.00

10-11 Mart 2012

Avrupa Teknoloji Öğrencileri Topluluğu’nca “ODTÜ Mühendislik Yarışması ve Teknoloji Günleri” etkinliği düzenlenmiştir.
Yer: Kültür ve Kongre Merkezi Saat: 09.00


VEFAT

İktisat Bölümü personeli Gülden Özcan’ın annesi Kibariye Aşçı 21 Şubat 2012 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Hukuk Müşaviri Prof.Dr. Şebnem Akipek Öcal’ın annesi İnci Akipek, 24 Şubat 2012 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Genel Atölyeler Müdürlüğü teknisyeni Serkan Keleş’in babası Sait Keleş, 24 Şubat 2012 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Makina Mühendisliği Bölümü personeli Müveyla Özarı Kolbaşı’nın babası ve Personel Daire Başkanlığı personeli Aydın Kolbaşı’nın kayınpederi Ali Yılmaz Özarı, 28 Şubat 2012 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

sportif etkinlikler Başa Dön

RAGBİ TAKIMI

ODTÜ Spor Kulübü Ragbi Takımı, 13 takımdan oluşan 2011-2012 Türkiye ligini şampiyon olarak tamamlamıştır.


ÜNİVERSİTELERARASI YARIŞMALARA KATILACAK TAKIMLARIMIZ

NoYarışma AdıYerTarih
1Kayak Alp-Snowboard Türkiye ŞampiyonasıBursa/Uludağ3-4 Mart 2012
2Badminton 1. Lig MüsabakalarıZonguldak/Karaelmas Üniversitesi5-9 Mart 2012
3Satranç Türkiye ŞampiyonasıDenizli/Pamukkale Üniv. 21-24 Mart 2012
4Salon Futbolu TurnuvasıBolu/Abant İzzet Baysal Üniversitesi8-10 Mart 2012
  Antalya/Akdeniz Üniv.  
5Tenis 1. Lig MüsabakalarıAntalya29 Mart-2 Nisan 2012
6Korfbol Türkiye ŞampiyonasıAntalya/Kaya Belek Otel26-30 Mart 2012
7Basketbol 1. Lig MüsabakalarıTrakya Üniversitesi23-27 Nisan 2012
8Briç Türkiye Şampiyonasıİstanbul/Özyeğin Üniv. 29-30 Mart 2012
9Hentbol 1. Lig MüsabakalarıGOP Üniversitesi/Aksaray Üniversitesi3-7 Nisan 2012
10Bilardo Türkiye ŞampiyonasıÇorum/Hitit Üniversitesi5-7 Nisan 2012
11Eskrim Türkiye ŞampiyonasıMersin Üniversitesi10-12 Nisan 2012
12Futbol 1. Lig Müsabakaları-17-21 Nisan 2012
13Dans Türkiye Şampiyonasıİstanbul21.Nis.12
14Hentbol 1. Lig Müsabakaları-23-27 Nisan 2012
15Masa Tenisi Türkiye ŞampiyonasıGazi Üniversitesi30 Nisan-3 Mart 2012
16Okçuluk Türkiye ŞampiyonasıAkdeniz Üniversitesi-
17Oryantring Türkiye ŞampiyonasıBolu/Abant İzzet Baysal Üniversitesi5-6 Nisan 2012
18Güreş Türkiye ŞampiyonasıAtatürk Üniversitesi7-10 Mayıs 2012
19Buz Hokeyi Türkiye ŞampiyonasıErzurum7-11 Mayıs 2012
20Cimnastik Türkiye ŞampiyonasıEskişehir11-17 Mayıs 2012
21Su Topu Türkiye ŞampiyonasıEskişehir11-17 Mayıs 2012
22Yüzme Türkiye ŞampiyonasıEskişehir11-17 Mayıs 2012

sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*100. Yıl İşçi Blokları’nda daire. Tel: 0533 415 97 51
*Cebeci Hukuk Fakültesi yakınında, 2+1, kombili daire. Tel: 0532 500 29 36
*Keçiören Basınevleri'nde, 2. kat,  3+1, kombili, bakımlı daire. Tel: 0555 243 29 32

SATILIK DAİRELER

*Gölbaşı Balık Pınar Mahallesi Dost Sitesi’nde 58 Ada 6 Parsel 1706 m2 telle çevrili villa arsası. Tel: 0533 768 64 47

TÜM GEZİLER VE KONUT HABERLERİ İÇİN TEL.: 210 36 11KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
NEW ARRIVALS

ODTÜ Kütüphanesine yeni gelen kitapların listesi aylık olarak WEB sayfamızda New Arrivals başlığı altında yayınlanmaktadır.

Kütüphaneye alınmasını istediğiniz kitaplar için http://library.metu.edu.tr/acquire sayfasını ziyaret ediniz.Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<