Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

yönetim kurulu kararları Başa Dön

Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Nuretdin Kaymakçı, Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

DİKMEN, N., ELIAS-ÖZKAN, S.T., Davidson, C., “Comparison of post-disaster Housing Procurement Methods in Rural Areas of Turkey, Open House International, 37(1), 28-39, 2012.

yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Atilla Eralp, 1-4 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenen “The Importance of Strategic Thinking fort he EU” & “The Arab Democratic Wave: The next Priorities fort he External Actors” EU1SS Workshop and Colloquium’a bildiri sunmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Feza Korkusuz, 2-6 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenen “ABJS Annual Meeting Presentation 64th Annual Meeting of the Association of Bone and Joint Surgeons in Charleston” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Işık Önal 3-11 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenen TÜBİTAK 111T599 kod nolu proje kapsamında Lehigh Üniversitesini ziyaret etmek amacıyla ABD’ye gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hüseyin Bağcı, 5-8 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Türkiye ve Güney Kafkasya” konulu konferansa katılmak üzere Avusturya’ya gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ferruh Özbudak, 6-10 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Computational Methods in Mathematics” adlı çalıştaya katılmak üzere Pakistan’a gidecektir.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mustafa Verşan Kök, 6-10 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Jordan International Oil Shale Symposium-2012” adlı sempozyuma katılmak üzere Ürdün”e gidecektir.

İstatistik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Öztaş Ayhan, 6-12 Mayıs 2012 tarihleri arasında Bilimsel araştırma ve eğitimle ilgili işbirliği yapmak üzere Almanya’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. İ.Özgür Yaman, 1-5 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenen “International Judge for the Ecopreneur 2012 International Gren Entepreneurship Program” adlı etkinliğe katılmak üzere Moğolistan’a gidecektir.

Uygulamalı Matematik Enstitüsü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sevtap Kestel, 1 Mayıs-27 Temmuz 2012 tarihleri arasında Albert Ludwig af Freiburg Üniversitesi Ekonometri Bölümü ile yapılan anlaşma çerçevesinde eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmek üzere Almanya’ya gidecektir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ela Babalık Sutcliffe, 3-6 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenen “AESOP (European Schools of Planning) Executive Committee (Ex-Co) ve Bölüm Başkanları Toplantısı (HoS)” adlı toplantılara katılmak üzere Norveç’e gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Veysi İşler, 6-12 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenen “NATO Modeling and Simulation Group 29th Business Meeting” adlı toplantıya katılmak üzere Bulgaristan’a gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Çağatay Candan, 6-14 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenen “IEEE Radar 2012 Conference” adlı konferansa üniversitemize katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Deniz Bilimleri Enstitüsü Kimyasal Oşinografi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Mustafa Koçak,1-31 Mayıs 2012 tarihleri arasında ATMOMED Sahara Çölü kaynaklı atmosferik parçacıkların çökelmeleri sonucu Doğu Akdeniz yüzey sularının biyojeokimyasal özelliklerine etkilerini anlama amaçlı çalışma yapmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Temel İngilizce Bölümü okutmanlarından Sema Üster, 4-6 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Foreign Language Teaching and Applied Linguisticis” adlı konferansta sunum yapmak üzere Bosna-Hersek’e gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı araştırma görevlilerinden Ersin Karaman, 6-10 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenen “GEOBIA 2012” adlı toplantıya katılmak üzere Brezilya’ya gidecektir.

İktisat Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Osman Gülseven, 1-4 Mayıs 2012 tarihleri arasında düzenlenen “The Challenges of Index-Based Insurance for Food Security in Developing Countries” adlı teknik çalışmaya katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

bilimsel toplantılar Başa Dön

30 Nisan 2012/Pazartesi

İktisat Bölümü'nce, "Marksist İdeoloji Kavramı ve Neoklasik İktisat" konulu seminer düzenlenmiştir. Hüseyin Özel (Hacettepe Üniversitesi) tarafından verilecek seminer İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Bina'da F-106 nolu seminer odasında saat 14:00'da başlayacaktır.


30 Nisan 2012/Pazartesi

Kimya Bölümü’nce, “Controlled Wrapping of Crystals, Cells, and Cell Assemblies with Synthetic and Natural LBL Nanoshells" adlı seminer düzenlenmiştir. Prof. Dr. Vladimir V. Tsukruk (Georgia Institute of Technology, Atlanta, USA) tarafından verilecek seminer, Kimya Bölümü C-208 nolu salonda saat 14.40’da başlayacaktır.


30 Nisan 2012 /Pazartesi

Kimya Bölümü’nce, “Transition Metal Complexes in Organic Synthesis" adlı seminer düzenlenmiştir. Assoc. Prof. Dr. Alexey Zazybin (Kazakh-British Technical University)  tarafından verilecek seminer, Kimya Bölümü C-208 nolu salonda saat 16.30’da başlayacaktır.


2 Mayıs 2012/Çarşamba

Çevre Mühendisliği Bölümü’nce, “Investigation of Non-point Source Pollution in the Watershed of Porsuk Dam Reservoir” konulu seminer düzenlenmiştir. Elif Küçük tarafından verilecek seminer Çevre Mühendisliği Bölümü ÇZ-14 nolu amfide saat 15:40’da başlayacaktır.


4 Mayıs 2012/Cuma

Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı’nca, “Karain’de Ele Geçen Taş Aletlerin Mineralojik, Petrografik ve Kimyasal Olarak İncelenmesi” konulu seminer düzenlenmiştir. Mehmet Efe (ODTÜ, Arkeometri M.S.2012) tarafından verilecek seminer Fizik Bölümü 3. kat, Cavit Erginsoy seminer odası, saat 15.40’da başlayacaktır.


haberler Başa Dön

YILIN YEŞİL BEYİNLERİ ARANIYOR

Dünyamızın 21.yüzyıldaki en önemli sorunlarına çözüm yolları bulmak üzere kurulan ve tüm Orta Doğu’da özel bir konuma sahip olan ODTÜ KKK Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri Yüksek Lisans Programı, lise öğrencilerine yönelik Uluslararası Kavram Proje Yarışması (ICPC) düzenliyor. ICPC, Yaşamsal Üçlü olarak nitelendirdiğimiz Sürdürülebilir Çevre, Sürdürülebilir Enerji ve Sürdürülebilir su Kaynakları Konularında farkındalığını artırmak ve geliştirmek amacıyla tasarlandı.

İlgilenen yarışmacıların önce iki kişilik bir takım oluşturması, Yaşamsal Üçlü ile ilgili bir sürdürülebilirlik sorununa çözüm oluşturabilecek özgün bir kavram proje geliştirmesi ve bu kavramı bin kelimelik İngilizce veya Türkçe bir yazı ve en fazla üç şekille anlatmaları bekleniyor. Şekiller, hedef alınan problemi, kurgulanan kavram çözüm ve/veya işlem akışını görsel olarak anlatmak için kullanılabilecek. ICPC (ıcpc.sees.ncc.metu.edu.tr) web sitesi aracılığıyla 1 Mayıs tarihine kadar toplanacak elektronik başvurular aşağıdaki ölçütler kapsamında bir jüri paneli tarafından değerlendirilecek:

1– Problemin Sürdürülebilirlikle İlişkisi,
2– Kavram Çözümün Özgünlüğü, Yapılabilirliği ve Etkinlik Derecesi,
3– Yazı ve Çizim kalitesi.

Üç finalist takım Haziran 2012’de projelerini jüri önünde sunmak üzere beş günlüğüne ODTÜ KKK’na tüm masrafları tarafımızdan karşılanmak üzere davet edileceklerdir. Birinci gelen takım üyeleri “Junior Green Brain of the Year, 2012” (yılın Genç Yeşil Beyni, 2012) ünvanını kazanacaklar. Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlara, sırasıyla 1000, 750 ve 500 Euro tutarında para ödülü verilecek.

Yetenekli lise öğrencilerini ICPC 2012’ye katılmaya ve güzel dünyamıza sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için fikirlerini sunmaya davet ediyoruz.

Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. sees.ncc.metu.edu.tr/icpc/KÜTÜPHANEMİZDEN YENİ BİR HİZMET

Üniversitemiz akademisyen, araştırmacı ve öğrencilerinin, Kütüphanemizin basılı ve elektronik kaynak koleksiyonlarından daha etkin şekilde yararlanmalarını sağlamak amacı ile 37 konu başlığı altında rehberler hazırlanmıştır.

Bu rehberlere http://libguides.lib.metu.edu.tr/ adresinden erişilebilir.ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ
DUYURU

Herkes Kültürü Kadar Yaşlı
Bilincinde Olduğu Kadar Olgun
Öğrenme İsteği Kadar Gençtir


Sloganı ile her ayın ilk Çarşamba günü yapılan “HOCAM, BU AY YİNE BULUŞUYORUZ” etkinliklerinin dördüncü yılı ilk iki etkinliği “Anayasa”, üçüncüsü “ODTܒde Öğrenci olmak”, dördüncüsü “ODTܒde Yiyecek, Barınma ve Ulaşım”, beşincisi “Türkiye’de Kadın Olmak”, altıncısı “ODTÜ'de Sağlık, Spor, Kültür” konulu idi.

Etkinliklerin yedincisi ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar'ın açılış konuşmasını yapacağı “Katılımcılık ve Temsiliyet” konusu ile 2 Mayıs 2012/Çarşamba günü saat 17:30’da yapılacak. 

Etkinlik öncesinde, 17:30 – 18:00 saatleri arasında, cay-kahve kuru pasta eşliğinde yapılacak , ODTÜ ailesinin diğer üyeleri ile tanışma fırsatını yakalamaya tüm üyelerimizi bekliyoruz.

Saygılarımızla,
ODTÜ Mezunları Derneği

 
“HOCAM,  BU AY YİNE BULUSUYORUZ”

  Konu: “Katılımcılık ve Temsiliyet”

Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Ali Gökmen

Tarih   : 02 Mayıs 2012, Çarşamba
Saat    : 17:30
Yer      : ODTU Fizik Bölümü,
Dr. Necdet Bulut Amfisi (Eski U3)ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
31. OLAĞAN GENEL KURULU

DUYURU

Yönetim Kurulumuzun, 05.04.2012 tarih ve 30 no lu toplantısında alınan karar gereği;

31. Olağan Genel Kurulumuz, ODTÜ İnşaat Mühendisliği K-1 binası Konferans salonunda, 10.05.2012 Perşembe günü saat : 17.30’da yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın, 24.05.2012 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Üyelerimize önemle duyurulur.

Yönetim Kurulu Başkanlığıkültürel etkinlikler Başa Dön

Eğitim Fakültesi 30. Kuruluş Yılı
Mayıs Ayı Etkinleri

2 Mayıs 2012 /Çarşamba
“Köy Enstitülüler, Köy Enstitülerini Anlatıyorlar”
Prof. Dr. Ayse BAYSAL
Ali DUNDAR
Mahmut MAKAL
Talip APAYDIN
Saat: 15:00-17:00
Yer : ODTU KKM- A Salonu

9 Mayıs 2012/Çarşamba
“Değişim Arzusu” Prof. Dr. Yankı Yazgan
Saat: 15:30-17:00 (15:30-16:00 cay-simit ikramı)
Yer : ODTU Geliştirme Vakfi Okulları Kültür Merkezi

12 Mayıs 2012/Cumartesi
“Leyla’nın Evi”
Zülfü Livaneli’nin aynı adlı, 60 baskı yapmış sevilen romanından uyarlanan müzikli oyun (biletli)
(UGT ve Tiyatro Kare’nin katkılarıyla)
Saat: 16:00
Yer : ODTU KKM- Kemal Kurdaş Salonu

20 Mayıs 2012 /Pazar
“Makarna Günü” Spor Şenliği
Aileniz ile birlikte katılabileceğiniz, değişik alanlarda turnuvaların da düzenleneceği çeşitli branşlarda, (step, crunch, aerobics, futbol, plaj voleybolu, basketbol, tenis, masa tenisi, yüzme, vb) spor etkinlikleri
Saat: 13:00 - 19:00
Yer : ODTU spor salonları, havuz, tenis kortları, halı saha, kum saha

28 Mayıs 2012 /Pazartesi 
“Ortaöğretim genel ve mesleki programlarının değerlendirilmesi”
University of Birmingham Centre for International Education and Research, PGLOBAL, Gazi University, EPODER
Saat: 15:00 - 17:00
Yer : ODTU KKM- D Salonu
KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ
ETKİNLİK PROGRAMI

30 Nisan 2012 Pazartesi
Fotograf Sergisi
Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği
Sergi Salonu / 09.00-17.00

1 - 6 Mayıs 2012 
Sergi
Ersan Tokoğlu
Sergi Salonu / 09.00-17.00


3 - 5 Mayıs 2012 
Yılsonu Gösterisi
Esli Danslar Topluluğu
Kemal Kurdaş Salonu / 20:00

4 Mayıs 2012 Cuma 
Gosteri
Personel Halk Oyunları Topluluğu
Kemal Kurdaş Salonu / 20:00


6 Mayıs 2012 Pazar 
Yılsonu Gösterisi
Esli Danslar Topluluğu
Kemal Kurdaş Salonu/15:00-20:00

Bilgi için: www.kkm.odtu.edu.tr - (312) 210 4151ODTÜ PERSONEL HALK OYUNLARI
TOPLULUĞU (PERHOT)

3. GELENEKSEL HALK OYUNLARI GECESİ

Tarih     : 04 Mayıs 2012 / Cuma
Saat      : 19:30
Yer       : ODTU KKM -Kemal Kurdaş Salonu
Bilet Satış: KKM-Bilet Satış Ofisi - ücret: 3,00 TL
BEBEK

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli Ulaş Canatalı ve eşi Ayşegül Otuzoğlu Canatalı ’nın 26 Nisan 2012 tarihinde bebekleri olmuştur. Zeynep’e sağlıklı uzun ömür dileriz.

VEFAT

Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hürol Fışıloğlu’nun annesi Cemile Fışıloğlu. 20 Nisan 2012 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Yuva ve Anaokulu Müdürlüğü personeli Saadet Aydemir’in babası, Fizik Bölümü’nden emekli uzman İsmail Doğru, 25 Nisan 2012 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

sportif etkinlikler Başa Dön

EŞLİ DANSLAR TOPLULUĞU

21 Nisan 2012 tarihinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen  4. Dans Maratonu Üniversitelerarası Dans Yarışması'na katılmış ve Türkiye Şampiyonu olmuştur. Ayrıca Doruk AKSOY, En İyi Erkek Dansçı, Duygu AKALIN ise En İyi Bayan Dansçı ödülüne layık görülmüştür.

OKÇULUK TAKIMI

Üniversitemiz Okçuluk Takımı, 20-22 Nisan 2012 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi/Isparta’da düzenlenen Üniversitelerarası Okçuluk Türkiye Şampiyo-nası’na katılmış ve Bayan Takım 2., Karışık Takım 3. olmuştur.

ODTÜ SAS 9. GELENEKSEL SU ALTI HOKEYİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

ODTÜ SAS 9. Geleneksel Su Altı Hokeyi Türkiye Şampiyonası 21-22 Nisan 2012 tarihlerinde üniversitemiz kapalı havuzunda 11 erkek ve 6 kadın takım 200’den fazla sporcunun katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

ODTÜ SAS Erkek Takım 2., Bayan Takım 3. lük derecelerini elde etmiştir.

sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*Dikmen Akpınar Mahallesi’nde, 4+1, bakımlı, kombili, asansörlü. Tel: 0530 643 79 82
*Etlik İncili Sokak’ta, 3+1, katta, bakımlı, manzaralı daire. Tel: 0532 307 40 48
*Cebeci’de Siyasal Bilgiler Fakültesi yakınında, 3+1, kombili, bakımlı öğrenciye verilebilir. Tel: 0532 500 29 36
*A. Ayrancı Portakal Çiçeği Sokakta eşyalı giriş, 1+1, kira + aidat 675,00 Lira. Tel: 0532 567 86 21
*TOKİ Turkuaz Evlerinde, 13.Blok, 2+1, merkezi ısıtmalı, yeni yapılı, eşyalı (eşyalar kullanılmamış), bayan öğrenciye verilebilir. Tel.: 0530 522 30 40- 0538 862 73 82
(fersonmez@adu.edu.tr )
*Kurtuluş’ta Hukuk Fakültesi yanında, 2+1, kira bedeli 550,00 Lira olan daire. Tel: 0533 763 29 25

TÜM GEZİLER VE KONUT HABERLERİ İÇİN TEL.: 210 36 11DUYURU

Yuva ve Anaokulumuza 2007, 2008, 2009 doğum tarihli öğrenciler için yapılacak olan başvurular 31 Mayıs 2012 mesai bitimine kadar kabul edilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular bir sonraki yıl değerlendirmeye alınacaktır. Başvuruların Yuva ve Anaokulu Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir.Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<