Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Değerli Mensupları,
Sevgili Öğrenciler ve Mezunlarımız, 

Sağlık ve mutluluk dileklerimle Bayramınızı kutlar,
sevgi ve saygılarımı sunarım.

Prof.Dr. Ahmet Acar
Rektör

 

yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Makina Mühendisliği Bölümü öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Mehmet Çalışkan, 19-22 Ağustos 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Internoise 2012” adlı kongreye bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Gönül Turhan Sayan, 19-23 Ağustos 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Progress in Electromagnetics Research (PIER) 2012” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Rusya’ya gidecektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Ozan Tekinalp, 13-16 Ağustos 2012 tarihleri arasında düzenlenen “2012 AIAA GNC/AFM/MST/AAS” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Ahmet Yakut, 20-21 Ağustos 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Emprical and Analytical Assessment of Masonry Structures under Seismic Action ” adlı toplantıya katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Biyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Meryem Beklioğlu Yerli, 21-24 Ağustos 2012 tarihleri arasında düzenlenen “12 th International Paleolimnology Symposium” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere İskoçya’ya gidecektir.

Kimya Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Özdemir Doğan, Prof.Dr. Gülsün Gökağaç Arslan, Prof.Dr. Cihangir Tanyeli ve Araştırma Görevlilerinden Duygu Aksakal, Eda Çağlı, 26-30 Ağustos 2012 tarihleri arasında düzenlenen “4th EuCheMS Chemistry Congress” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gideceklerdir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Ayda Eraydın, 25-31 Ağustos 2012 tarihleri arasında düzenlenen “International Geographical Congress ” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Işık Önal, 15-18 Ağustos 2012 tarihleri arasında düzenlenen “8 th International Vanadium Symposium” adlı sempozyuma ve 19-23 Ağustos 2012 tarihleri arasında düzenlenen “ACS Philadelphia Fall 2012 National Meeting” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Gülay Hasdoğan, Doç.Dr. Bahar Şener Pedgley ve Öğretim Görevlisi Figen Işık, 13-16 Ağustos 2012 tarihleri arasında ODTÜ ve Delft University of Technology arasında yürütülen “Etkileşim için Tasarım” Ortak yüksek lisans programının jürilerine katılmak üzere Hollanda’ya gideceklerdir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Murat Altuğ Erberik, 18-22 Ağustos 2012 tarihleri arasında düzenlenen TÜBİTAK 2527 Projesinin yıllık toplantısına katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Fizik Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Seçkin Kürkcüoğlu, 21-24 Ağustos 2012 tarihleri arasında Leibniz Üniversitesi’ni bilimsel konularla ilgili olarak ziyaret etmek ve seminer sunumu yapmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Matematik Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Kostyantyn Zheltukhin, 19-21 Ağustos 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Spectral Theory and Differential Equations” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Ukrayna’ya gidecektir.

Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Gökçe Gökalp, 14-16 Ağustos 2012 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference on Learning” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Uluç Saranlı, 14 Ağustos-15 Eylül 2012 tarihleri arasında University of Connecticut Nanoelectronics Laboratory’de ortak araştırma yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Bahar Gürsel, 22 Ağustos-23 Eylül 2012 tarihleri arasında “Eccles Centre Visiting European Fellowship in North American Studies Award at the British Library, 2012” adlı ödül kapsamında The British Libraray’de arşiv araştırması yapmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Matematik Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Mehmetcik Pamuk, 19 Ağustos-17 Eylül 2012 tarihleri arasında Prof.Dr. Dusan Repovs ile ortak çalışmalar yapmak üzere Slovenya’ya gidecektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Demirkan Çöker ve Araştırma Görevlilerinden Denizhan Yavaş, 18-25 Ağustos 2012 tarihleri arasında düzenlenen “XXII International Congress of Theoretical and Applied Mechanics” adlı kongreye sunum yapmak üzere Çin’e gideceklerdir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Tuba Ünlü Bilgiç, 25 Ağustos-15 Eylül 2012 tarihleri arasında arşiv çalışması yapmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Sağlık Bilişim EABD Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Yeşim Aydın Son ve Y.Doç.Dr. Tolga Esat Özkurt, 26-30 Ağustos 2012 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference on Biomagnetism” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Fransa’ya gideceklerdir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Sinan Kalkan, 24 Ağustos - 1 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “EU Cognition III Network Meeting on Soft Robotics - 12th International Conference on Simulation of Adaptive Behavior - Prof. Norbert Krüger” ile işbirliği toplantısına katılmak üzere Danimarka’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Murat Manguoğlu, 26-31 Ağustos 2012 tarihleri arasında düzenlenen “International European Conference on Paralel and Distributed Computing” adlı konferansa katılmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Matematik Bölümü Öğretim Görevlilerinden Dr. Semra Pamuk, 19 Ağustos - 17 Eylül 2012 tarihleri arasında Prof.Dr. Dusan Repovs ile ortak çalışmalar yapmak üzere Slovenya’ya gidecektir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlilerin-den Gülşah Karakaya, Ceren Tuncer Şakar ve Cem Randa, 19-24 Ağustos 2012 tarihleri arasında düzenlenen “21st International Symposium on Mathematical Programming (ISMP 2012)” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Almanya’ya gideceklerdir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Bölümü Araştırma Görevlilerinden Güliz Karaarslan, 21-31 Ağustos 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Darwin Scholarship Programme-Monitoring and Communicating Biodiversity” adlı yaz okuluna katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlilerinden Ece Kendir, 20-31 Ağustos 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Toxicology and Environmental Health” adlı yaz okuluna katılmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Fizik Bölümü Araştırma Görevlilerinden Taylan Takan, 19 Ağustos-1 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “6th Scottish Universities Summer School in Physicsl” adlı yaz okuluna katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

İşletme Bölümü Araştırma Görevlilerinden Muttalip Çağlayan, 26 Ağustos-7 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Transforming to Where? The Cases of Egypt and Tunisia” adlı toplantıya katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Fizik Bölümü Araştırma Görevlilerinden Doğan Mansur-oğlu, 20-23 Ağustos 2012 tarihleri arasında düzenlenen “IEEE NANO 2012-12th International Conference on Nanotechnology” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinden Mete Özay, 22 Ağustos-1 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “School on Large Scale Problems in Machine Learning and Statistical Physics” e katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

İlköğretim Bölümü Araştırma Görevlilerinden Yemen Karpuzcu, 19-31 Ağustos 2012 tarihleri arasında düzenle-nen “Utrecht Summer School 2012, Mathematics Education” adlı yaz okuluna katılmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Öğretim Teknolojileri Desket Ofisi Araştırma Görevlilerinden Nergis Ayşe Gürel Köybaşı, 23-31 Ağustos 2012 tarihleri arasında düzenlenen “24th European Conference on medical Informatics (MIE2012)” adlı konferansa katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

bilimsel toplantılar Başa Dön

13 Ağustos 2012 / Pazartesi

Kimya Mühendisliği Bölümü’nce 13-17 Ağustos 2012 tarihleri arasında bir dizi seminer düzenlenmiştir.
Dr. Dhawal Shah (ODTÜ-KKK) tarafından verilecek seminer dizisi Kimya Mühendisliği Bölümü D Blok Giriş Kat Z-17 No.lu seminer odasında verilecektir. 21 Ağustos 2012 tarihinden sonra ise uygulama dersi yapılacaktır. Seminerlerin içerikleri aşağıdadır.

1– Introduction to Computational Techniques and Their Applications to Chemical Engineering Problems.
2– Classical Statistical Mechanics and Monte-Carlo Algorithm. Introduction to Molecular Dynamics Simulations.
3– MD Simulations: Potential Energy Functions, Integrators, Temperature Control and Boundary Conditions, Initialization and Equilibration, Simulation Time and Optimization.
4– Software used for MD Simulations, Graphical User Interface, Using Protein Data Bank (PDB).
5– Visual Molecular Dynamics (VMD) and Analysis of MD Results.
6– Hands-on Learning MD Simulations.

haberler Başa Dön

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Merkezi Web İçerik Yönetim Sistemi (MİYS)

Üniversitemizde başlatılan kurumsal kimlik çalışmaları çerçevesinde, bölüm-birim web sayfalarının da bu çalışmalara uygun şekilde düzenlenmesi planlanmış, bu amaçla, Eylül 2011 itibarıyla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB) tarafından "Merkezi İçerik Yönetim Sistemi (MİYS)" isimli bir altyapı oluşturulmuştur. Bu altyapı üzerinde oluşturulan web sayfalarında Üniversitemiz kurumsal kimliğine uygun olarak tasarlanan arayüzler kullanılmakta, hazırlanan sayfalar merkezi sunucularda barındırılmakta, verilen eğitimler sonrasında sayfa içerikleri birimler tarafından kolaylıkla yönetilebilmektedir.

30 Temmuz 2012 tarihi itibarıyla BİDB tarafından tasarımı tamamlanan, eğitimi verilen ve kullanıma açılan web sitesi sayısı 66, çalışması devam eden web sitesi sayısı 43'tür. Tamamlanan ve çalışması devam eden web sitelerinin güncel bilgilerine http://www.miys.metu.edu.tr/liste adresinden erişilebilir.

MİYS altyapısını kullanmak üzere http://form2.cc.metu.edu.tr/birimweb/ adresinde bulunan başvuru formunu dolduran bölüm-birimlerimiz için içerik girişine hazır boş şablonlar oluşturulmakta ve birimlerimizin düzenlemesi için sunulmaktadır. Düzenleme işlemlerini nasıl yapacakları hakkında verilen eğitimlerle, birimlerin web sayfalarını yeni altyapı üzerinde oluşturmaları için koordineli bir şekilde çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Üzerinde çalışılan web sayfaları, hazırlıkları tamamlandıkça yeni arayüz ve içerikleri ile kullanıma açılmaktadır.
Merkezi Web İçerik Yönetim Sistemi ile ilgili sorular için cc-ig@metu.edu.tr adresine e-posta atabilirsiniz.


ODTÜ'DE BİLİŞİM YAZ ETKİNLİĞİ

Eğitim Tarihi:27 Ağustos 2012
Son Başvuru Tarihi: 23 Ağustos 2012
Ücret (KDV Dahil): 150 TL
Süre:30 ders saati
Eğitim Programı: 5 gün (27 – 31 Ağustos 2012)
Öğleden Önce: 09:00-12:30
Öğleden Sonra: 13:30 – 16:30
Eğitimin İçeriği:
Bilgisayar Donanımı
İşletim Sistemleri
Bir Bilgisayar Toplayalım!
Internet Nasıl Çalışır?
Çevremizdeki Internet Ağları
Bir Ev Ağı Nasıl Kurulur?
Programlama Nedir?
Haydi Bir Program Yazalım!

Kimler Katılabilir: Bu eğitim lise öğrencilerine yönelik hazırlanmıştır. 9, 10, 11. Sınıf öğrencileri için uygundur.
Kesin kayıt için kurs ücretini başvuru formunda yazan hesaba yatırıp dekontu başvuru formu ile birlikte bize en geç son başvuru tarihine kadar ulaştırmanız gerekmektedir. Ayrıca, katılacak öğrencilerin eğitime neden katılmak istediklerini belirten “Niyet Mektubu” da yazıp göndermeleri gerekmektedir.
NOT: Niyet mektubu ve başvuru formu sem.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.
Adres: ODTÜ SEM, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No:1 06800 Çankaya Ankara / Türkiye
Tel: 0312 210 3540/3546
Fax: 0312 210 7961 - E-posta: sem@metu.edu.tr


YANILTICI E-POSTA MESAJLARI
HAKKINDA UYARILAR

Üniversitemizin e-posta servisi tarafından geliyormuş gibi gösterilen ve kullanıcı kodu, şifre, vb. kişisel bilgilerinizi isteyen e-postalar gönderilmektedir. İnternet dünyasında (Ör. bankacılık, vb. alanlarda) sıklıkla rastlanmakta olan ve "Phishing" olarak adlandırılan bu tür e-postalar, bilgileri çalmayı ve kötü amaçlar için kullanmayı hedefleyen girişimlerdir.
ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, kullanıcılarından bu tür bilgileri web ya da e-posta aracılığıyla göndermesini kesinlikle istememektedir. Bu tür mesajları lütfen dikkate almayınız ve şifrenizi hiçbir durumda, sözlü veya yazılı olarak bir başkasına vermeyiniz. Şifrenizi bir başkası ile paylaştıysanız mutlaka en kısa sürede değiştiriniz.
Bu tür e-postaların bir bölümü merkezi sunucularımız üzerinde otomatik olarak filtrelenmekte ve hiçbir zaman kullanıcılarımıza ulaştırılmamaktadır. Ancak, kurumların spam filtrelerine takılmaması için kaynak ve içerikleri "Phishing" faaliyeti içinde olan kişilerce sürekli olarak değiştirilmekte olan bu tür e-postaların dağılımının tümüyle engellenmesi, bu çeşitlilik nedeniyle teknik olarak mümkün olamamaktadır.ENGELLİ KULLANICILAR İÇİN
KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

Kütüphanemizin  A Blok 1. Katındaki Güncel Dergi Salonu'nda görme engelliler için büyük boy (81 cm./32 inç) LCD monitörlü bir adet büyüteç hizmete sunulmaktadır. LCD monitörün bağlı olduğu bilgisayara JAWS programı yüklüdür ve programın kullanımı için kulaklık Süreli Yayınlar Ofisi'nden sağlanabilmektedir.

Büyüteç, randevu sistemi ile kullanıma sunulmaktadır. Randevu isteklerinde büyüteçin hangi tarih ve saatlerde kullanılacağı belirtilmelidir. Randevu almak için libhelp@metu.edu.tr adresine e-posta gönderebilir, (+90.312)2103619 numaralı telefonu arayabilir ya da Süreli Yayınlar Birimi'ne şahsen başvurabilirsiniz. Engelli kullanıcılarımıza sunulan diğer hizmetler için; http://ww2.lib.metu.edu.tr/tr/yan.php?id=11 adresini ziyaret edebilirsiniz.kültürel etkinlikler Başa Dön

KLASİK-FLAMENKO-POP VE ELEKTRO GİTAR KURSU

ODTÜ Öğrenci, Personel ve Personel çocukları için Klasik-Flamenko-Pop ve Elektro Gitar kurslarına yeni kayıtlar devam etmektedir.

Ders ücretleri:
2 kişilik grup 90,00 TL/Ay
3 kişilik grup 65,00 TL/Ay
4 kişi ve üzeri 50,00 TL/Ay
Aylık 4 saat ders (ders süresi 60 dk.)

Hafta içi ve hafta sonu gruplandırma taleplere göre yapılacaktır, kurs ücretlerinin %30’u Burs Fonu’na aktarılacaktır.
Yer: A4 Barakası

Başvuru : Kültür İşleri Müdürlüğü
Tel : 210 21 51
Not: Gitarı olmayan kursiyerler için eğitmen tarafından sağlanacak ödünç gitar, kurs sonuna kadar öğrencide kalacaktır. (Aylık 15 TL)
Kursiyerlerin tercih edecekleri gün ve saatleri kursa başlamadan önce eğitmene telefonla bildirmeleri gerekmektedir.
Ödünç gitar ve kurs saatleri için tel : 0532 314 52 49
Gitar öğretmeni Aktan ODABAŞI , Trinity College of Music gitar bölümü diplomalıdır. TV’de solo gitarist olarak çalmış, gitar resitalleri vermiş, sayısız gitar öğrencisini eğitmiştir.


sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*Cinnah Kuloğlu Sokak 21/19’da merkezi ısıtmalı, 120 m2, otoparklı, asansörlü, 3. kat 3+1 daire Tel: 0533 5401238
*Eryaman Lale Evleri’nde, 3+1, kombili, cam balkon, 130 m2, yüksek giriş. Tel: 210 78 58 / 0532 446 86 22
*Ümitköy Çınar Sitesinde 3+1, 135 m2, giriş üstü, bakımlı, merkezi ısıtmalı, yalıtımlı, balkonlu, panjurlu, otoparklı. Tel: 0533 3176774/ 2103719
*Cebece Siyasal Bilgiler-Hukuk Fakültesi yakınında 2+1, bakımlı, eşyalı, öğrenciye verilebilir. Tel: 0532 5002936
*Atakuleye çok yakın, 3. kat, 2+1, merkezi sistem, mobilyalı, öğrenciye verilebilir. Tel: 0533 5101708/2102523

SATILIK DAİRELER

*Saray Pursaklar Mahallesinde Full yapılı Acil 125m¹ Tel: 0532 2048883   

TÜM GEZİLER VE KONUT HABERLERİ İÇİN TEL.: 210 36 10 - 11


Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<