Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

 

atamalarBaşa Dön

Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’na 9 Ağustos 2012 tarihinden itibaren Prof.Dr. Ali Cengizkan atandı.

Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılıklarına 15 Ağustos 2012 tarihinden itibaren Doç.Dr. Elvan Altan Ergut ve Doç.Dr. Nil Uzun, Dekan Danışmanlığı’na Prof.Dr. Celal Abdi Güzer atanmışlardır.

yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Biyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Feride Severcan, 1-13 Eylül 2012 tarihleri arasında University of Albany’den Prof.Dr. Igor Lednev ile proje çalışmaları yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. F.Dilek Sanin, 6-7 Eylül 2012 tarihleri arasında TÜBİTAK 109Y0018 nolu proje kapsamında “ECSM 2012 3rd European Conference on Sludge Management” adlı konferansa katılmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Fizik Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. A. Murat Güler, 2-6 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Fast Automatic Scanning System for Emulsion Experiments” adlı proje toplantısına katılmak üzere Ukrayna’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Mete Severcan, 27-29 Ağustos 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Pathology 2012 International Conference on” adlı konferansa bildiri sunmak ve 1-14 Eylül 2012 tarihleri arasında Prof.Dr. Igor Lednev ile Raman Spektroskopik Sinyallerin Yapay Sinir Ağları ile işlenmesi konusunda araştırma yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Kimya Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Mahinur S. Akkaya, 28 Ağustos-1 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “13th International Cereal Rusts and Powder Mildew Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Çin’e gidecektir.

Mimarlık Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Güven A. Sargın, 1-5 Eylül 2012 tarihleri arasında Avrupa Birliği Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları toplantısına katılmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. C. Hakan Gür, 9-13 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “6th International Conference on Quenching and Control of Distortion” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Timur Doğu, 1-7 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Materials Chemistry and Phyhcis” adlı sempozyuma katılmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Uygulamalı Matematik Enstitüsü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Gerhard W. Weber, 4-7 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “The International Annual Conference of the German Operations Research Society OR 2012” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Fizik Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Mehmet T. Zeyrek, 8-14 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Open Symposium on the European Strategy for Particle Physics” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Biyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Vasıf Hasırcı ve Kimya Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Nesrin Hasırcı, 29-31 Ağustos 2012 tarihleri arasında düzenlenen “International Symposium of Materials on Regenerative Medicine” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Tayvan’a gideceklerdir.

Biyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Semra Kocabıyık ve Kimya Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Mürvet Volkan 4-9 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “22. International Union of Molecular Biology (IUBMB) /37. Feredation of European Biochemical Society (FEBS) Congress” adlı kongreye katılmak üzere İspanya’ya gideceklerdir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Volkan Atalay, 9-12 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “11th European Conference Computational Biology” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İsviçre’ye gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu, 7-8 Eylül 2012 tarihlerinde AB proje görüşmesi ve Doktora Jüri Üyeliğine katılmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Osman Sevaioğlu, 3-6 Eylül 2012 tarihleri arasında İngiltere Elektrik Piyasası Seminerine katılmak ve Avrupa Elektrik Piyasalarının Yapısı üzerine görüşmeler yapmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Hüseyin Bağcı, 1-5 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen The German Council on Foreign Relations (DGAP) 16th Summer School “Transforming to Where? The Cases of Egypt and Tunisia” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Aysel Atımtay, 28-30 Ağustos 2012 tarihleri arasında düzenlenen “2nd International Conference on Environmental Pullotion and Remediation” adlı konferansa katılmak üzere Kanada’ya gidecektir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Haldun Süral, 27-29 Ağustos 2012 tarihleri arasında düzenlenen “IWLS 2012 International Workshop on Lot Sizing” adlı çalıştaya bildiri sunmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Zuhal Akyürek, 3-7 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “EUMETSAT Meteorogical Satellite Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Polonya’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Oğuzhan Hasançebi, 4-7 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “The Eight International Conference on Engineering Computational Technology (ECT 2012)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Hırvatistan’a gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. İpek İmamoğlu, 6-7 Eylül 2012 tarihlerinde düzenlenen “ECSM 2013-3rd European Conference on Sludge Management” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Sibel Kalaycıoğlu, 9-16 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “ISSUES OF LEGITIMACY Entrepreneurial Culture, Corporate Responsibility and Urban Development” adlı konferansa katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Mühendislik Bilimleri Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Ayşen Tezcaner ve Araştırma Görevlilerinden Özge Erdemli, 5-8 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “3rd TERMIS World Congress 2012” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Avusturya’ya gideceklerdir.

Fizik Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Şölen Balman, 3-8 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Accretion Flow Instabilities: 30 Years of the Thermal-Viscous Disc Instability Model” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Naime Aslı Sezgi ve Araştırma Görevlilerinden Seval Gündüz, 2-5 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “International Symposium on Chemical Reaction Engineering” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Hollanda’ya gideceklerdir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. H. Çağatay Keskinok, 1-7 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “6th World Urban Forum-World Society for Ekistcs” adlı kongreye bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Rifat Sönmez, 3-5 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “ARCOM 2012 Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Ayça Ergun Özbolat, 2-6 Eylül 2012 tarihleri arasında Türkiye-Azerbaycan İlişkileri (1991-2010) başlıklı Projesi kapsamında alan araştırması yapmak üzere Azerbaycan’a gidecektir.

Psikoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Türker Özkan, 28-31 Ağustos 2012 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference on Traffic and Transport Psychology (ICTTP 2012)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Uygulamalı Matematik Enstitüsü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. A. Sevtap Kestel, 4-7 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Operations Research 2012” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Pınar Şenkul, 5-10 Eylül 2012 tarihleri arasında TÜBİTAK 109E282 No’lu proje kapsamında “14th International Conference on Ubiquitos Computing Workshop on Location-Based Social Networks (LBSN 2012)” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Melin Şahin, 4-7 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “The Elevent International Conference on Computational Structures Technology (CST 2012)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Hırvatistan’a gidecektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Hale Işık Güler, 29-31 Ağustos 2012 tarihleri arasında düzenlenen “LIAR III: Experimental and Empiricial Approaches to Politennes and Impoliteness” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç. Dr. Güçlü Tülüveli ve Araştırma Görevlilerinden Sümeyye Hoşgör, 28 Ağustos-1 Eylül 2012 tarihleri arasında Arşiv ve Kütüphane araştırması yapmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gideceklerdir.

Yerleşim Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç.Dr. Evangelia Pişkin, 28 Ağustos-2 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “European Association for Archaeologists and Medieval Europe Research Congress” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Finlandiya’ya gidecektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyelerinden Y. Doç. Dr. Elif Öztabak Avcı, 30-31 Ağustos 2012 tarihlerinde düzenlenen “Maggie Gee Conference, The University of St. Andrews” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İskoçya’ya gidecektir.

Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Y. Doç. Dr. Güçlü Tülüveli, 4-15 Eylül 2012 tarihleri arasında proje çerçevesinde arşiv, kütüphane araştırması ve saha çalışması yapmak üzere Küba’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Y.Doç. Dr. Yeşim Serinağaoğlu Doğrusöz, 28 Ağustos-1 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “34th Annual International Conference of the IEEE-EMBS” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

İktisat Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Çınla Akdere 1-10 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen 16. Avrupa İktisadi Düşünce Tarihi ve İktisat Felsefesi Yaz Okulunun 2013 Yılı ODTܒde gerçekleştirilmesi önerisini karara bağlamak üzere Fransa’ya gidecektir.

Fizik Bölümü Araştırma Görevlilerinden Ceren Sibel Sayın, 3-7 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Garaphene: From Band-Structure to Many-Body Physics” adlı çalıştaya bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Uygulamalı Matematik Enstitüsü Araştırma Görevlilerinden Asena Özdemir, 4-7 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Operations Research 2012” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Tarih Bölümü Araştırma Görevlilerinden Gözde Somel, 1-30 Eylül 2012 tarihleri arasında proje çerçevesinde arşiv, kütüphane araştırması ve saha çalışması yapmak üzere Küba’ya gidecektir.

Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlilerinden Burak Doğruyol, 28-31 Ağustos 2012 tarihleri arasında düzenlenen 5th ICTTP “International Traffic and Transport Behavior” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

İlköğretim Bölümü Araştırma Görevlilerinden Zeynep Akdağ, 5-7 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Culture Communication and Creavitiy” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Makine Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlilerinden Özgür Başer, 8-14 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “21st IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication (ROMAN 2012)” adlı sempozyuma katılmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Mikro ve Nanoteknoloji EABD Araştırma Görevlilerinden Serdar Tez, 8-13 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “The 26th Eurosensors Conference” adlı konferansa katılmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Araştırma Görevlilerinden Ender Peker, 28-31 Ağustos 2012 tarihleri arasında Rüzgar Enerjileri Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (RÜZGEM) çalışmaları kapsamında yapılacak olan JPI Urban Europe proje toplantısına katılmak üzere Avusturya’ya gidecektir.

haberler Başa Dön

YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU
YABANCI DİL SERTİFİKA PROGRAMI

Lisansüstü eğitim yapmayı amaçlayan mezunların, ÜDS ve KPDS türü sınavlara hazırlanmak isteyen akademisyenlerin ve üniversite mezunlarının kariyer amaçlı gereksinimlerini karşılamaya yönelik Akademik İngilizce ağırlıklı ODTÜ/YDYO YABANCI DİL SERTİFİKA PROGRA- MI’nın 2012-2013 akademik yılına ilişkin bazı ayrıntılar aşağıda sunulmuştur.

Kurs Süresi:
Dönem : 25 Eylül 2012 – 18 Ocak 2013
Dönem : 14 Şubat 2013 – 07 Haziran 2013
Ön Kayıt: 12-18 Eylül 2012
Seviye Belirleme Sınavı : 19 Eylül 2012
Kesin Kayıtlar : 19-21 Eylül 2012

Kurs Ücretleri:
Günde 6 saat eğitim: 3.350 TL
Günde 5 saat eğitim: 3.000 TL
Günde 4 saat eğitim: 2.700 TL

Önemli Not: Ödeme koşulları ve diğer ayrıntılar için, YDYO Temel İngilizce Bölümü Sekreterlik Ofisine (2102160) ve 12 Eylül 2012 tarihinden itibaren Temel İngilizce Bölümü program koordinatörüne (A Binası 2. Kat; 210 3960) şahsen veya telefonla başvurulması gerekmektedir.


YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU
YABANCI DİL SERTİFİKA PROGRAMI

Lisansüstü eğitim yapmayı amaçlayan mezunların, ÜDS ve KPDS türü sınavlara hazırlanmak isteyen akademisyenlerin ve üniversite mezunlarının kariyer amaçlı gereksinimlerini karşılamaya yönelik Akademik İngilizce ağırlıklı ODTÜ/YDYO YABANCI DİL SERTİFİKA PROGRAMI’nın 2012-2013 akademik yılına ilişkin bazı ayrıntılar aşağıda sunulmuştur.

Kurs Süresi:
Dönem : 25 Eylül 2012 – 18 Ocak 2013
Dönem : 14 Şubat 2013 – 07 Haziran 2013
Ön Kayıt: 12-18 Eylül 2012
Seviye Belirleme Sınavı : 19 Eylül 2012
Kesin Kayıtlar : 19-21 Eylül 2012

Kurs Ücretleri:
Günde 6 saat eğitim: 3.350 TL
Günde 5 saat eğitim: 3.000 TL
Günde 4 saat eğitim: 2.700 TL

Devam etmekte olan gruplara ek olarak daha düşük seviyeler için yeni gruplar oluşturulacaktır.
Seviye Belirleme Sınavı başvuru sırasında yapılacaktır.
Önemli Not: Ödeme koşulları ve diğer ayrıntılar için, YDYO Temel İngilizce Bölümü Sekreterlik Ofisine (2102160) ve 7 Şubat’tan itibaren Temel İngilizce Bölümü program koordinatörüne (A Binası 2. Kat; 210 3960) şahsen veya telefonla başvurulması gerekmektedir.


KURULUŞUNDAN BUGÜNE KAMPUS
FOTOGRAFLARI

Kütüphanemizin arşivinde bulunan ve yerleşkemizin kuruluşunu gösteren 667 adet siyah-beyaz fotoğraf dijital ortama aktarılarak görsel medya arşivimizde erişime sunulmuştur.

Fotograflar http://ww2.lib.metu.edu.tr/gallery/index.php/FOTOGRAFLARLA-ODTU-YERLESKESI-TARIHI adresinde görülebilir.ENGELLİ KULLANICILAR İÇİN
KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

Kütüphanemizin  A Blok 1. Katındaki Güncel Dergi Salonu'nda görme engelliler için büyük boy (81 cm./32 inç) LCD monitörlü bir adet büyüteç hizmete sunulmaktadır. LCD monitörün bağlı olduğu bilgisayara JAWS programı yüklüdür ve programın kullanımı için kulaklık Süreli Yayınlar Ofisi'nden sağlanabilmektedir.

Büyüteç, randevu sistemi ile kullanıma sunulmaktadır. Randevu isteklerinde büyüteçin hangi tarih ve saatlerde kullanılacağı belirtilmelidir. Randevu almak için libhelp@metu.edu.tr adresine e-posta gönderebilir, (+90.312)2103619 numaralı telefonu arayabilir ya da Süreli Yayınlar Birimi'ne şahsen başvurabilirsiniz. Engelli kullanıcılarımıza sunulan diğer hizmetler için; http://ww2.lib.metu.edu.tr/tr/yan.php?id=11 adresini ziyaret edebilirsiniz.sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*Cinnah Kuloğlu Sokak 21/19’da merkezi ısıtmalı, 120 m2, otoparklı, asansörlü, 3. kat 3+1 daire Tel: 0533 5401238
*Ümitköy Çınar Sitesinde 3+1, 135 m2, giriş üstü, bakımlı, merkezi ısıtmalı, yalıtımlı, balkonlu, panjurlu, otoparklı. Tel: 0533 3176774/ 2103719
*Cebeci Siyasal Bilgiler-Hukuk Fakültesi yakınında 2+1, bakımlı, eşyalı, öğrenciye verilebilir. Tel: 0532 5002936
*Atakuleye çok yakın, 3. kat, 2+1, merkezi sistem, mobilyalı, öğrenciye verilebilir. Tel: 0533 5101708/2102523

SATILIK DAİRELER

*Saray Pursaklar Mahallesinde Full yapılı Acil 125m¹ Tel: 0532 2048883
*Gölbaşı Martıköy Sitesi’nde köşe konumlu, 24 saat güvenlik, 650 m2 bahçe, 25 ağaç (Çam, Meyve, Ceviz, Gül, Asma), sosyal tesisler, servis aracı, su kuyusu bulunan villa Tel: 0507 3789924   

TÜM GEZİLER VE KONUT HABERLERİ İÇİN TEL.: 210 36 10 - 11


Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<