Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

 

atamalarBaşa Dön

Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri EABD Başkanlığı’na 17 Ağustos 2012 tarihinden itibaren Doç.Dr. Ahmet Coşar vekaleten atandı.

bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

ŞİŞMAN, T. Ç., GÜLLÜ, İ. ve TEKİN, B. “Spectra, Vacua, and the Unitarity of Lovelock Gravity in D-Dimensional AdS Spacetimes” Physical Review D- 86-Page 044041 (2012)

yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, 10-13 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “UNESCO IOC Üye Devletler" Diplomat ve teknik temsilcilerin yıllık olağan toplantısı’na katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. İsmail Hakkı Tuncer, 10-14 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “European Congress on Computational Methods in Applied Science and Engineering (ECCOMAS 2012)” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Avusturya’ya gidecektir.

Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nevzat Özgüven, 10-14 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “10th International Conference on Vibrations in Rotating Machinery” adlı konferansa katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. A.Murat Güler, 10-23 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “CMS” adlı deneyde araştırmalar yapmak üzere İsviçre’ye gidecektir.

İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nazlı Wasti Pamuksuz, 11-13 Eylül 2012 tarihleri rasında düzenlenen “British Academy of Management 2012” adlı konferansa katılmak üzere Birleşik Krallık’a gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Murat Gündüz, 11-13 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “COBRA 2012 RICS International Research Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ayşegül Daloğlu, 12-15 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “European Association for International Education (EAIE)” adlı konferansa katılmak üzere İrlanda’ya gidecektir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Eyüp Özveren, 12-16 Eylül 2012 tarihleri arasında üzenlenen “ESHET-JSHET” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ersan Akyıldız, 13-14 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “9th International ISC Conference on Information Security and Cryptology (ISCISC 12)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İran’a gidecektir.

Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Fatih Yıldız, 13-16 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “EURO-Forum 2012” adlı konferansa katılmak üzere Almanya’ya, 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasında “ANDRO-Forum 2012” adlı konferansa katılmak üzere Polonya’ya, 23-27 tarihleri arasında “27th European Photovaltaic Solar Energy Conference and Exhibition” adlı konferansa ve proje çalışmalarına katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Altan Baykal, 15-19 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “9th Integral Workshop” adlı çalıştaya bildiri sunmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hasan Yazıcıgil ve araştırma görevlilerinden Burcu Ünsal Erdemli, 15-22 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “39th IAH 202 Congress” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Kanada’ya gideceklerdir.

Biyoloji Bölümü Öğretim üyelerinden Prof.Dr. Zeki Kaya ve Prof.Dr. Musa Doğan, 16-19 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Biodiverstiy and Evolutionary Biology of the German Botanical Society (DBG)-21st International Symposium” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Almanya’ya gideceklerdir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Şaziye Gazioğlu, 16-21 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “GIFF-2012” adlı toplantıya katılmak üzere Malezya’ya gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mahmut Kuzucuoğlu, 16-23 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Algebraic Groups and Related Structures” adlı konferansa katılmak üzere Rusya’ya gidecektir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. M.Yaşar Özden, Prof.Dr. Zahide Yıldırım, Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Hanife Akar, Y.Doç.Dr. Evrim Baran, Y.Doç.Dr. Yaşar Kondakçı, İlköğretim Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. D.Refika Olgan, araştırma görevlilerinden Deniz Mehmetlioğlu, Şenil Ünlü, Berna Sicim, Simge Alkuş, Zişan Güner ve Seçil Yemen Karpuzcu, 17-21 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “European Conference on Educational Research (ECER)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere, İlköğretim Bölümü araştırma görevlilerinden Özlem Erkek ve Mehtap Özen, Zeynep Akdağ ve Eğitim Bilimleri araştırma görevlilerinden Merve Zayim, konferansa katılmak üzere İspanya’ya gideceklerdir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Tamer topal, 18-21 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “4th International Conference on Geotechnical and Geophysical Site Characterization” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Brezilya’ya gidecektir.

Makina Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Eres Söylemez, 18-22 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “European Conference on Mechanism Science” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İspanya’ya gidecektir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Aysıt Tansel, 19-24 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Conference of the European Association of Labour Economists” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Osman Yılmaz, 19 Eylül-14 Aralık 2012 tarihleri arasında Vanderbilt Üniversity’de Bilimsel İnceleme ve araştırma yapmak amacıyla ABD’ye gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Melahat Bilge Demirköz, 10-12 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “European Strategy Preparatory Group” adlı toplantıya katılmak ve Avrupa’da Parçacık Fiziğinin Geleceği hakkındaki açık oturama katılmak üzere İsviçre’ye gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleriden Doç.Dr. Tolga Can, 10-15 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Workshop on Systems Biology and Medicine ve SysPatho Avrupa Birliği Projesi Yıllık Toplantısı’na katılmak üzere Rusya’ya gidecektir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Bahar Şener Pedgley, 11-14 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “8th International Conference of Design and Emotion” adlı uluslararası kongreye bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Oktay F.Tanrısever, 13-16 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “7th Riga Conference” adlı konferansa katılmak üzere Letonya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ahmet Masum Hava, 15-20 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “ECCE 2012, IEEE Eneryg Conversion Congress and Exposition” adlı kongreye bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Alp Caner, 16-20 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “IABSE Annual Meeting” adlı toplantıya katılmak üzere Güney Kore’ye gidecektir.

Mühendislik Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Dilek Keskin, 16-21 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “15th International Biotechnology Symposium and Exhibition” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Güney Kore’ye gidecektir.

Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Behiç Mert, 23-26 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “10th Euro Fed Lipid Congress” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Erol Şahin, 17-19 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “FP7 Angels Projesinin Değerlendirme Toplantısı’na katılmak üzere Fransa’ya gidecektir.

İstatistik Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Vilda Purutçuoğlu Gazi, 11-15 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “SysPatho Worshop” adlı çalıştaya ve “PATHOSYS: New Algorithms for Host Pathogen Systems Biology” adlı AB 7.Çerçeve projesinin Bilimsel Danışma Kurul Toplantısına katılmak üzere Rusya’ya gidecektir.

İstatistik Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Zeynep kalaylıoğlu, 23-26 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Applied Statistics 2012 International Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Slovenya’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisiliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Zeynep Gülerce, 23-29 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “15th World Conference on Earthquake Engineering” adlı konferansa katılmak üzere Portekiz’e gidecektir.

Temel İngilizce Bölümü öğretim görevlilerinden Fatma Ataman, 17-18 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “ECER 2012” adlı konferansta sunum yapmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Sosyoloji Bölümü araştırma görevlilerinden Gülçin Con, 12-16 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “European Sociological Association RN13 Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü araştırma görevlilerinden Murat Demirel, 14 Eylül-1 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “EXACT Network Seminar on Academic Skills, TEPSA Training 2012” adlı seminere katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Gözde Şahin, 16-21 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “12th International AERFAI/UJI Robotics School, IURS 2012 Perceptual Robotics For Humanoids” adlı toplantıya katılmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Fizik Bölümü araştırma görevlilerinden Dilek Kızılören, 16-22 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Corfu Summer Institute 2012” adlı yaz okuluna katılmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü araştırma görevlilerinden Merve Altun, 17-22 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “The 20th Conference of European Association of Sport Management (EASM-2012)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Danimarka’ya gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü araştırma görevlilerinden Seda Coşar Çelik, 17 Eylül-12 Aralık 2012 tarihleri arasında University of Sussex’te doktora tezi ile ilgili araştırmalarda bulunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Mimarlık Bölümü araştırma görevlilerinden Vacide Betül Kurtuluş, 18-23 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “First International Conference On Ecommuseums, Com Munity Museums and Living Communities” adlı toplantıya katılmak üzere Portekiz’e gidecektir.

Kimya Bölümü araştırma görevlilerinden Melike Karakuş, 19-21 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Max Planck Institute for Polymer Research” da seminer vermek üzere Almanya’ya gidecektir.

Biyoloji Bölümü araştırma görevlilerinden H.Begüm Akman Tuncer, 22-25 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “The EMBO Meeting 2012/Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu Yıllık Toplantısı’na bildiri sunmak üzere Fransa’ya gidecektir.

bilimsel toplantılar Başa Dön

11 Eylül 2012/Salı

Çevre Mühendisliği Bölümü’nce, “Evaluating the Efficacy of Bioaugmentation for in-situ Treatment of PCB Impacted Sediments” konulu seminer düzenlenmiştir. Prof. Kevin R. Sowers, (Institute of Marine & Environmental Technology, University of Maryland, ABD) tarafından verilecek seminer CZ-14 nolu salonda saat14:00’de başlayacaktır.

haberler Başa Dön

ÖDÜL

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Y.Doç.Dr. İlkay Yavrucuk’un danışmanlığında ODTÜ ve Georgia Institute of Technology (ABD) lisans öğrencilerinden oluşan ortak takım, American Helicopter Society’nin (AHS) helikopter tasarım yarışmasında, çift rotorlu synchropter tasarımı “Badger” ile birinci olmuştur.
Bu yıl Sikorsky Aircaft’in sponsorluğunu yüklendiği prestijli yarışmadaki başarılarından dolayı öğretim üyemizi ve öğrencilerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.


TEZ SAVUNMALARI

Uygulamalı Matematik Enstitüsü Kriptografi Programı Doktora öğrencilerinden Cemal Cengiz Yıldırım “Existence Problem of Almost p-ary Perfect and Nearly Perfect Sequences” konulu tezini 13 Eylül 2012 tarihinde saat 11:00’da IAM Seminer Odası’nda savunacaktır.

Uygulamalı Matematik Enstitüsü Kriptografi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans programı öğrencilerinden Ahmet Sercan Yılmaz "Generalized Bent Functions with perfect Nonlinear" konulu tezini 13 Eylül 2012 tarihinde saat 13:00'de IAM Seminer Odası'nda savunacaktır.

Uygulamalı Matematik Enstitüsü Kriptografi Anabilim dalı Yüksek Lisans programı öğrencilerinden Ahmet Sınak "On Verification of Restricted Extended Affine Equivalence of Vectorial Boolean Functions” konulu tezini 13 Eylül 2012 tarihinde saat 12:00'de IAM Seminer Odası'nda savunacaktır.

Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji E.A.B.D doktora öğrencisi Arda Özen "Role of Microbial loop in Determining the Ecology of Shallow Lakes" konulu tezini, 14 Eylül 2012 tarihinde saat 9:30'da Biyoloji Bölümü 250 no'lu toplantı salonunda savunacaktır.

Mimarlık Fakültesi Yapı Bilimleri Bölümü doktora öğrencilerinden Zeliha Banu Yavuz, "Impacts of Participants and Culture on rbSC Performance" konulu tezini, 17 Eylül 2012 tarihinde saat 16:00’da Mimarlık Fakültesi Dekanlık küçük toplantı salonunda savunacaktır.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü doktora öğrencilerinden Gül Çevik “Evaluation of Effect of Fillet Rolling Process on the Fatigue Performance of A Diesel Engine Crankshaft” konulu tezini 17 Eylül 2012 tarihinde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, C-205 seminer salonu’nda saat 10:00’da savunacaktır.


YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU
YABANCI DİL SERTİFİKA PROGRAMI

Lisansüstü eğitim yapmayı amaçlayan mezunların, ÜDS ve KPDS türü sınavlara hazırlanmak isteyen akademisyenlerin ve üniversite mezunlarının kariyer amaçlı gereksinimlerini karşılamaya yönelik Akademik İngilizce ağırlıklı ODTÜ/YDYO YABANCI DİL SERTİFİKA PROGRA- MI’nın 2012-2013 akademik yılına ilişkin bazı ayrıntılar aşağıda sunulmuştur.

Kurs Süresi:
Dönem : 25 Eylül 2012 – 18 Ocak 2013
Dönem : 14 Şubat 2013 – 07 Haziran 2013
Ön Kayıt: 12-18 Eylül 2012
Seviye Belirleme Sınavı : 19 Eylül 2012
Kesin Kayıtlar : 19-21 Eylül 2012

Kurs Ücretleri:
Günde 6 saat eğitim: 3.350 TL
Günde 5 saat eğitim: 3.000 TL
Günde 4 saat eğitim: 2.700 TL

Önemli Not: Ödeme koşulları ve diğer ayrıntılar için, YDYO Temel İngilizce Bölümü Sekreterlik Ofisine (2102160) ve 12 Eylül 2012 tarihinden itibaren Temel İngilizce Bölümü program koordinatörüne (A Binası 2. Kat; 210 3960) şahsen veya telefonla başvurulması gerekmektedir.


KURULUŞUNDAN BUGÜNE KAMPUS
FOTOGRAFLARI

Kütüphanemizin arşivinde bulunan ve yerleşkemizin kuruluşunu gösteren 667 adet siyah-beyaz fotoğraf dijital ortama aktarılarak görsel medya arşivimizde erişime sunulmuştur.

Fotograflar http://ww2.lib.metu.edu.tr/gallery/index.php/FOTOGRAFLARLA-ODTU-YERLESKESI-TARIHI adresinde görülebilir.
BEBEK

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Alan Adı Servisi Grup yöneticisi Banu Acartürk ve Enformatik Enstitüsü’nde öğretim görevlisi Dr. Cengiz Acartürk’ün 29.08.2012 tarihinde bebekleri olmuştur. Deniz'e sağlıklı uzun ömür dileriz.

Yurtlar Müdürlüğü personellerimiz Adile Oruçcu ve Hulusi Oruçcu'nun 27 Temmuz 2012 tarihinde bebekleri olmuştur. Deva’ya sağlıklı uzun ömür dileriz.

VEFAT

Temel İngilizce Bölümü öğretim görevlisi Defne Akıncı Midas’ın babası Ruhi Akıncı, 9 Ağustos 2012 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Yurtlar Müdürü Sibel Atay Erdoğan’ın annesi Hanife Atay, 11 Ağustos 2012 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim görevlisi Dr.Serap Emil’in annesi Nebahat Emil, 24 Ağustos 2012 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Ahmet M.Önal ve Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Süleyman Önal’ın annesi Ayşe Önal, 28 Ağustos 2012 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Meral Çileli’nin annesi Nazire Çileli, 31 Ağustos 2012 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı personeli Gonca Yücedağ’ın babası Mehmet Ferdi Yardımcı, 4 Eylül 2012 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

sportif etkinlikler Başa Dön

SU TOPU

ODTU Bayan Sutopu Takımı 28-30 Ağustos 2012 tarihlerinde Hatay'da yapılan Bayanlar Açık Küme Sutopu Müsabakalarinda 2. olmuştur.

 Ek bilgi:
 1. Bursa Yüzme İhtisas
 2. ODTU
 3. Adana Su Sporları Kulübü
 Yer: Hatay Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Havuzu

Konu hakkında çıkan gazete haberleri;
http://www.antakyagazetesi.com/haber-Sutopu-heyecani-Hatayda-yasandi-5411/
http://www.gazeteolay.com/haber-Bayanlar-Suda-terledi-15306/

sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*Cinnah Kuloğlu Sokak 21 / 19’da, merkezi ısıtmalı, 120 m2, otoparklı, asansörlü, 3. kat, 3+1 daire. Tel: 0533 540 12 38
*Ümitköy Çınar Sitesi’nde, 3+1, 135 m2, giriş üstü, bakımlı, merkezi ısıtmalı, yalıtımlı, balkonlu, panjurlu, otoparkı olan daire. Tel:0533 31767 74/ 210 37 19/ 210 69 00
*Atakule’ye çok yakın, 3.Kat, 2+1, merkezi sistem, mobilyalı, öğrenciye verilebilir. Tel.: 0533 510 17 08 / 210 25 23
*Emek AŞTİ karşısında, merkezi ısı sistemi, 2+1 beyaz eşyalı bakımlı daire. (Öğrenciye verilmez.) Tel: 0532 247 59 98
*ODTÜ mezunundan kız öğrenciye eşyalı kiralık oda. Tel: 0535 572 08 34 / 427 24 52

SATILIK DAİRELER

*Gölbaşı Martıköy Sitesi’nde, köşe konumlu, 24 saat güvenlik, 650 m2 bahçe, 25 ağaç (çam, meyve, ceviz, gül, asma), sosyal tesisler, servis aracı, su kuyusu bulunan villa. Tel: 0507 378 99 24
* Öveçlerde full yapılı, full mobilyalı, 2+1 daire (saat 15.00’den sonra) Tel.: 0535 563 28 09   

TÜM GEZİLER VE KONUT HABERLERİ İÇİN TEL.: 210 36 10 - 11


KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
NEW ARRIVALS

ODTÜ Kütüphanesine yeni gelen kitapların listesi aylık olarak WEB sayfamızda New Arrivals başlığı altında yayınlanmaktadır.

Kütüphaneye alınmasını istediğiniz kitaplar için http://library.metu.edu.tr/acquire sayfasını ziyaret ediniz.


Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<