Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

 

atamalarBaşa Dön

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığı’na 17 Eylül 2012 tarihinden itibaren Prof.Dr. Ayhan Gürbüz Demir atandı.

Fen Bilimleri Enstitüsü Polimer Bilim ve Teknolojisi EABD Başkanlığı’na 18 Eylül 2012 tarihinden itibaren Prof.Dr. Teoman Tinçer atandı.

bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

ASTARCI, E., SADE, A, ÇİMEN, I., SAVAŞ B., BANERJEE S. “The NF-?B Target Genes ICAM-1 and VCAM-1 are Differentially Regulated During Spontaneous Differentiation of Caco-2 cells. FEBS J. 2012 Aug;279 (16):2966-2986.

yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Uğurhan Akyüz, Y.Doç.Dr. Burcu Burak, araştırma görevlilerinden Özkan Kale, 24-28 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “15th World Conference on Eartpuake Engineering” adlı konferansa bildiri sunmak, Prof.Dr. Haluk Sucuoğlu, Prof.Dr. Ahmet Yakut, Doç.Dr. Murat Altuğ Erberik , araştırma görevlilerinden Fırat Soner Alıcı, Kaan Katsız, konferansa katılmak üzere Portekiz’e gideceklerdir.

Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ali İhsan Arol, 24-28 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “XXVI. International Mineral Processing Congress 2012” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Hindistan’a gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. A. Murat Güler, 25 Eylül-2 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “IPM International School and Workshop on Particle Physics” adlı çalıştaya katılmak için İran’a gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hüseyin Bağcı, 26-29 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen Diplomasi Akademileri Başkanları ve Uluslararası İlişkiler Enstitüleri Dekanlarının 40.Konferansı”na katılmak, 3-8 Ekim 2012 tarihleri arasında “Uluslararası İnsani Forum’a katılmak üzere Azerbaycan’a gidecektir.

Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ayhan Demir, 27-29 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “10th Alps-Adria Psychology Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mehmet Çalışkan, 28-29 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Fall Meeting of the Acoustical Society of America, North Carolina Chapter” adlı toplantıya katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Kürşat Çağıltay, 30 Eylül-3 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “UNESCO Iraq AVICENNA Virtual Campus Project Scientific and Technical Advisory” adlı toplantıya katılmak üzere Ürdün’e gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Gözde B.Akar 30 Eylül-3 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen”2012 IEEE International Conference on Image Processing” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. A.Melih Yanmaz, 1-5 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Erasmus Teaching Staff Mobility” adlı toplantıya katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ferdanur Alpaslan, Prof.Dr. İsmail Hakkı Toroslu, Doç.Dr. Ahmet Coşar, ve Doç.Dr. Pınar Şenkul, 3-5 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “27th International Symposium on Computer and Information Sciences” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere, araştırma görevlilerinden Merve Aydınlı sempozyuma katılmak üzere Fransa’ya gideceklerdir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nihan Kesim Çiçekli, 3-7 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “4th International Conference on Knowledge Engineering and Ontology Development” adlı konferansa katılmak üzere İspanya’ya gidecektir.

İstatistik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Öztaş Ayhan, 5-7 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference on Advances in Interdisciplinary Statistics and Combinatorics” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Hatice Kökten, 26-29 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “IN-TECH2012, International Conference on Innovative Technologies” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Hırvatistan’a gidecektir.

Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ayşegül Aydıngün, 5-19 Ekim 2012 tarihleri arasında proje kapsamında saha çalışması yapmak üzere Rusya’ya gidecektir.

Enformatik Enstitüsü İş Yaşamı Temelli Öğrenme EABD öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Alptekin Temizel, 24-27 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “SPIE Security Defence Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İskoçya’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Mustafa Tolga Yılmaz, Y.Doç.Dr. Özgür Kurç, araştırma görevlilerinden Tolga Kurt, 25-26 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “EU FP7 SERIES Projesi NA1 VE JRA3” adlı toplantılara katılmak üzere Portekiz’e gideceklerdir.

Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler EABD öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Cengiz Acartürk, 25-28 Eylül 2012 tarihleri arasında düzenlenen “ICT Proposers’Day” adlı konferansa katılmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Sağlık Bilişimi EABD öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Yeşim Aydın Son, 28-29 Eylül 2012 tarihleri arasında tez jürisine katılmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Ayşe S. Enginsoy Ekinci, 6 Ekim-3 Aralık 2012 tarihleri arasında bilimsel inceleme ve araştırma yapmak amacıyla İtalya’ya gidecektir.

Mimarlık Bölümü öğretim görevlilerinden Françoise Summers, 1-6 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “International Kibyratis Conference” adlı konferansa katılmak üzere Avusturya’ya gidecektir.

Temel İngilizce Bölümü okutmanlarından Burçin Kağıtçı, 4-6 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Asia TEFL bünyesinde düzenlenen 10.Uluslararası İngiliz Dili Öğretimi” adlı konferansa katılmak ve sunum yapmak üzere Hindistan’a gidecektir.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Kıymet Gizem Gül ve Ayşe Merve Turanlı 26 Eylül-1 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “CGS Europe 4th Knowledge Sharing Workshop and 5th General Assembly” adlı eğitime katılmak üzere İspanya’ya gideceklerdir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü araştırma görevlilerinden Sırma Altun, 26 Eylül-1 Ekim 2012 tarihleri arasında düenlenen “The 11th Annual Space Generation Congress” adlı kongreye katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Yağız Aksoy, 28 Eylül-6 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “2012 International Conference on Image Processing” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye, 7-13 Ekim 2012 tarihleri arasında “European Conference on Computer Vision” adlı konferansa katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü araştırma görevlilerinden Demet Önder, 30 Eylül-3 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “XII.World Leisure Congress: Transforming City Transforming Leisure” adlı kongreye katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü araştırma görevlilerinden Murat Demirel, 1-7 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Babel Balkans? Political and Socio-Cultural Contexts in Southeast Europe” adlı toplantıya katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Mehmet Mutlu, 3-5 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “IEEE Conference on Control Applications ve IEEE International Symposion on Intelligent Control” adlı konferanslara katılmak üzere Hırvatistan”a gidecektir.

Rektörlük araştırma görevlilerinden Meltem Al ve Seçil Binboğa, 4-7 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “The Myth of Tradition” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Göker Ertunç ve Mehmet Cebeci, 6-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenen “Annual Technical Conference and Exhibition” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü araştırma görevlilerinden Davut Çavdar, 7-11 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “WiMob 2012 (8th IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing Networking and Communications)” adlı konferansa katılmak üzere İspanya’ya gidecektir.

bilimsel toplantılar Başa Dön

25 Eylül 2012/Salı

Uygulamalı Matematik Enstitüsü’nce, “Topology of Musical Data” konulu seminer düzenlenmiştir. Prof.Dr. William A. Sethares (Wisconsin Universitesi) konuşmacı olarak katılacağı seminer IAM S-209’da saat 15.30’da başlayacaktır.

28 Eylül 2012/Cuma

Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı’nca, “Mermer Heykel Sahteciliğinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma” konulu seminer düzenlenmiştir. Güneş Songül (ODTÜ, M.S. Arkeometri) tarafından verilecek seminer Fizik Bölümü 3. kat, Cavit Erginsoy seminer odası, saat 15.40’da başlayacaktır.

5 Ekim 2012/Cuma

Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı’nca, “Raman Tekniğinin Arkeometrideki Uygulamaları” konulu seminer düzenlenmiştir. Doç. Dr. Gülay Ertaş (ODTÜ, Kimya Bl.) tarafından verilecek seminer Fizik Bölümü 3. kat, Cavit Erginsoy seminer odası, saat 15.40’da başlayacaktır.

haberler Başa Dön

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Yeni SSL Sertifikaları İşletim Tarihi

Web tarayıcı programlar ile BİDB'nin sunduğu servislere şifrelenmiş güvenli veri iletişiminin sağlanması için bir yetkiledirme 'SSL(Secure Socket Layer)' sertifika sistemi kullanılmaktadır.
Bu sertifika sistemi sayesinde, ziyaret edilen sayfaların gerçekten BİDB'nin sunduğu servisler olduğu web tarayıcı programlar tarafından onaylanmakta ve veri iletişimi güvenli hale getirilmektedir.
Sunulan web sayfalarının işletiminde BİDB tarafından üretilen ve kullanıcılarımızın METU-CA kök sertifikası olarak bilgisayarlarına yüklediği sertifikalar yerine tüm dünyada geçerli olan bir sertifika otoritesi tarafından yetkilendirilmiş olan nitelikli sertifika kullanımına geçilecektir.
Geçiş çalışmaları 10 Eylül Pazartesi günü itibarıyla başlatılacak olup, kullanıcılarımızın herhangi bir şey yapması gerekmemektedir.
Bu değişiklik sonrası METU-CA kök sertifikası kullanım dışı olacak, BİDB tarafından işletimi yapılan web sayfalarında sertifika uyarısı çıkmayacaktır. Bu tür bir sertifika uyarısı alan kullanıcılarımızın bilgi güvenliği açısından ilgili sayfalara giriş yapmaması, özel bilgilerini paylaşmaması ve ilgili sayfayı hot-line@metu.edu.tr e-posta adresine bildirmesini önemle rica ederiz.


ENGELLİ KULLANICILAR İÇİN
KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

Kütüphanemizin A Blok 1. Katındaki Güncel Dergi Salonu'nda görme engelliler için büyük boy (81 cm./32 inç) LCD monitörlü bir adet büyüteç hizmete sunulmaktadır. LCD monitörün bağlı olduğu bilgisayara JAWS programı yüklüdür ve programın kullanımı için kulaklık Süreli Yayınlar Ofisi'nden sağlanabilmektedir.

Büyüteç, randevu sistemi ile kullanıma sunulmaktadır. Randevu isteklerinde büyüteçin hangi tarih ve saatlerde kullanılacağı belirtilmelidir. Randevu almak için libhelp@metu.edu.tr adresine e-posta gönderebilir, (+90.312)2103619 numaralı telefonu arayabilir ya da Süreli Yayınlar Birimi'ne şahsen başvurabilirsiniz. Engelli kullanıcılarımıza sunulan diğer hizmetler için; http://ww2.lib.metu.edu.tr/tr/yan.php?id=11 adresini ziyaret edebilirsiniz.YANILTICI E-POSTA MESAJLARI
HAKKINDA UYARILAR

Üniversitemizin e-posta servisi tarafından geliyormuş gibi gösterilen ve kullanıcı kodu, şifre, vb. kişisel bilgilerinizi isteyen e-postalar gönderilmektedir. İnternet dünyasında (Ör. bankacılık, vb. alanlarda) sıklıkla rastlanmakta olan ve "Phishing" olarak adlandırılan bu tür e-postalar, bilgileri çalmayı ve kötü amaçlar için kullanmayı hedefleyen girişimlerdir.
ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, kullanıcılarından bu tür bilgileri web ya da e-posta aracılığıyla göndermesini kesinlikle istememektedir. Bu tür mesajları lütfen dikkate almayınız ve şifrenizi hiçbir durumda, sözlü veya yazılı olarak bir başkasına vermeyiniz. Şifrenizi bir başkası ile paylaştıysanız mutlaka en kısa sürede değiştiriniz.
Bu tür e-postaların bir bölümü merkezi sunucularımız üzerinde otomatik olarak filtrelenmekte ve hiçbir zaman kullanıcılarımıza ulaştırılmamaktadır. Ancak, kurumların spam filtrelerine takılmaması için kaynak ve içerikleri "Phishing" faaliyeti içinde olan kişilerce sürekli olarak değiştirilmekte olan bu tür e-postaların dağılımının tümüyle engellenmesi, bu çeşitlilik nedeniyle teknik olarak mümkün olamamaktadır.KURULUŞUNDAN BUGÜNE KAMPUS
FOTOGRAFLARI

Kütüphanemizin arşivinde bulunan ve yerleşkemizin kuruluşunu gösteren 667 adet siyah-beyaz fotoğraf dijital ortama aktarılarak görsel medya arşivimizde erişime sunulmuştur.

Fotograflar http://ww2.lib.metu.edu.tr/gallery/index.php/FOTOGRAFLARLA-ODTU-YERLESKESI-TARIHI adresinde görülebilir.kültürel etkinlikler Başa Dön

ODTÜ PERSONEL HALK OYUNLARI
TOPLULUĞU (PERHOT)

2012-2013 dönemi çalışmalarına, 02.10.2012 tarihinde başlayacaktır.

 HAFTALIK HALK OYUNLARI ÇALIŞMA PROGRAMI:

SALI : 18:00-18:40 - AYDIN (kız + erkek)
18:50-19:30 - ADIYAMAN (kız + erkek)
19:40-20:20 - KAFKAS (kız + erkek)
CUMA : 18:00-18:40 - TRABZON (erkek)
18:00-18:40 - ÇİFTETELLİ (kız)
18:50-19:30 - RİZE HEMŞİN (kız + erkek)
19:40-20:20 – ARTVİN (kız + erkek)
 YER : A4 Barakası, Öğrenci Merkezi Salonu

 28 Eylül Cuma günü, saat 18:00’de, İİBF, B Binası, Bolonez Cafe bahçesinde yapılacak olan tanışma partimize sizleri davet ediyoruz. PERHOT’un tarihçesine ve çalışmalarına;
http://perhot.metu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

İletişim: Sevil Dündar
e-mail: sevilt@metu.edu.tr
Tel: 210 2006DUYURU

ODTÜ Türk Halk Müziği Personel Korosu’nun 2012-2013 dönemi çalışmaları, 02.10.2012 tarihinde, Şef Kenan Şahbudak yönetiminde her Salı saat 12:30-13:30 saatleri arasında Türk Halk Bilimi Topluluğu Barakalarında başlayacaktır.

Tüm çalışanlarımıza açık olan koromuza katılmak isteyenlerin 19.10.2012 tarihine kadar http://thmkoro.metu.edu.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak, Endüstri Mühendisliği Bölümü 1. kat 128 nolu odada Yeter Halis’e (Tel:2264) teslim etmeleri gerekmektedir.

ODTÜ Türk Halk Müziği Personel Korosu olarak saz ekibinin tamamını Üniversitemiz çalışanlarından oluşturmayı düşünmekteyiz. Bu nedenle enstrüman çalabilen tüm çalışanlarımızı da koromuza bekler, güzel ve başarılı bir çalışma dönemi dileriz.
Tel: 210 2006
VEFAT

Fen Edebiyat Fakültesi eksi dekanlarından ve Fizik Bölümü emekli öğretim üyelerinden Prof.Dr. Dilhan Ezer Eryurt, 13 Eylül 2012 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. İbrahim Koyuncu 17 Eylül 2012 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Elektrik İşletme Müdürlüğü ve Telefon İşletme Müdürlüğü emekli müdürlerinden Kemal Berke, 14 Eylül 2012 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Oğuz Işık’ın babası (E)Korg. Hüseyin Işık, 11 Eylül 2012 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

sportif etkinlikler Başa Dön

SERBEST DALIŞ KÜP VE SKANDALOPETRA
APNEA TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından 23 - 26 Ağustos 2012 tarihlerinde Kemer Antalya'da düzenlenen “Serbest Dalış Küp ve Skandalopetra Apnea Türkiye Şampiyonası”na üniversitemiz Su Altı Sporları Takımları da katılmıştır.

Şampiyonada;
Skandalopetra Apnea Takım sıralaması’nda;
Kadın Takımımız Türkiye 1.si
Erkek Takımımız Türkiye 1.si olmuştur.
Küp Apnea Takım sıralaması’nda;
Kadın Takımımız Türkiye 1.si
Erkek Takımımız Türkiye 2.si olmuştur.

Küp Apnea Bireysel sıralamada;
Kadınlarda;
Sporcumuz Derya Can Pamuk Türkiye 1.si olmuş ve aynı zamanda 2 adet Türkiye Rekoru kırmıştır.
Sporcumuz Bilge Çıngıgiray Aydın Türkiye 3.sü olmuştur.

sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*Emek AŞTİ karşısında, merkezi ısı sistemi, 2+1 beyaz eşyalı bakımlı daire. (Öğrenciye verilmez.) Tel: 0532 247 59 98
*ODTÜ mezunundan kız öğrenciye eşyalı kiralık oda. Tel: 0535 572 08 34 / 427 24 52
*Yenimahalle Coşkun Sk. 52/6, 2+1, güney cephe, metroya yakın. Tel.: 0530 229 60 26-210 27 80

SATILIK DAİRELER

*Gölbaşı Martıköy Sitesi’nde, köşe konumlu, 24 saat güvenlik, 650 m2 bahçe, 25 ağaç (çam, meyve, ceviz, gül, asma), sosyal tesisler, servis aracı, su kuyusu bulunan villa. Tel: 0507 378 99 24
  

TÜM GEZİLER VE KONUT HABERLERİ İÇİN TEL.: 210 36 10 - 11


Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<