Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

 

atamalarBaşa Dön

Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı’na 5 Ekim 2012 tarihinden itibaren Doç.Dr. Özgül Yılmaz Tüzün atandı.

bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

DOĞAN, H.M., DOĞAN, M., CELEP, F. “Recent Innovations Brought by Geographic Information Systems and Remote Sensing in Vegetation and Flora Studies in Turkey. Bocconea 24:6167(2012).

ORHAN, I.E., ŞENOL, F.S., ERÇETİN, T., KAHRAMAN, A., CELEP, F., AKAYDIN, G., ŞENER, B., DOĞAN, M. “Assessment of Anticholinesterase and Antioxidant Properties of Selected Sage (Salvia) Species with their Total Phenol and Flavonoid Contents. Industrial Crops and Products 41:21-30(2012).

SARI, R., HAMMOUDEH, S., CHANG, C.L., MCALEER M., "Causality Between Market Liquidity and Depth for Energy and Grains", Energy Economics, Volume 34, Issue 5, September 2012, Pages 1683-1692

DİKMEN, İ., BİRGÖNÜL, M.T., TAH, J.H.M., ÖZER, A.H. “A Web-Based Risk Assessment Tool Using Integrated Duration – Cost Influence Network Model”, ASCE Journal of Construction Engineering and Management, 138(9), 1023-1034, 2012.

yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. A. Aydın Alatan, 15-17 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “3DTV-CONFERENCE 2012” adlı konferansa katılmak üzere İsviçre’ye gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ufuk Ergun, 15-17 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “EUROCODE 7 EXPERTS MEETING” adlı kongreye katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Timur Doğu, 15-18 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “WEEF World Engineering Education Forum” adlı toplantıya katılmak üzere Arjantin’e gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Altan Baykal, 15-19 Ekim 2012 tarihleri ara-sında düzenlenen “9th Integral Workshop” adlı çalıştaya katılmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Adnan Yazıcı, 16-20 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “6th International Conference on Application of Information and Communication Technologies” adlı konferansa katılmak üzere Tiflis’e gidecektir.

Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. A.Nuray Karancı ve araştırma görevlilerinden Gözde İkizez, 17-19 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen AB Komisyonu 7.Çerçeve Programı destekli emBRACE (Building Resilience mongst Communities in Europe) adlı projenin Birinci Proje toplantısına katılmak üzere Almanya’ya gideceklerdir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hüseyin Bağcı, 17-19 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “The Crisis of Statehood in the Middle East: Implications for Israel and Ther West” adlı toplantıya konuşmacı olarak katılmak üzere İsrail’e, 20-26 Ekim 2012 tarihleri arasında “Scenarios Russia’s Economic Development” adlı toplantıda da konuşmacı olarak katılmak üzere Rusya’ya gidecektir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Tayfur Öztürk, araştırma görevlilerinden Berke Öksüz, Fatih Pişkin, 21-26 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “International Symposium on Metal-Hydrogen Systems 2012” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere, Burak Aktekin sempozyuma katılmak üzere Japonya’ya gideceklerdir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Galip Yalman, 17-21 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen Avrasya Sosyal Bilimler Forumu’na katılmak üzere Azerbeycan’a gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Oktay F.Tanrısever, 18-21 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Central Eurasian Studies (CESS) Bilimsel Topluluğunun 2012 Yıllık Konferansına bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Elif Akbostancı, Doç.Dr. Serap Aşık ve Doç.Dr. G.İpek Tunç, 18-22 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “24th Annual EAEPE Conference 2012” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Polonya’ya gideceklerdir.

İstatistik Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Zeynep Kalaylıoğlu, 21-27 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Otto Von Guericke Üniversitesi ile lisans/yüksek lisans/teaching mobility kapsamlı ERASMUS anlaşmasının yenilenmesi ve Varyans bileşenleri modellerinden noninformative Bayesian yaklaşımlar konusunda seminerlere katılmak ve bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim görevlilerinden Cevat Şener, 16-18 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “AB 7.ÇP SCI-BUS Projesi Toplantısı’na katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Murat Varol ve Kimya Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Arzu Kanca, 15-18 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “29th Annual International Pittsburgh Coal Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Makina Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Hakan Çalışkan, 17-19 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “2012 ASME Dynamic Systems and Control Conference and 11th Motion&Vibration Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü araştırma görevlilerinden Ferhunde Aysin, 20 Ekim 2012 tarihinde Oklahoma State Üniversity’de araştırmalar yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

bilimsel toplantılar Başa Dön

15 Ekim 2012/Pazartesi

Enformatik Enstitüsü URAP (University Ranking by Academic Performance, (www.urapcenter.org) araştırma Laboratuvarınca, Universite performans ölçümü ve sıralama sistemlerini tartışmak amacıyla dünyanın önde gelen sıralama sistemlerinden Leiden, Times Higher Education ve Thomson Reuters (ISI) yöneticilerinin davet edildiği uluslararası bir sempozyum düzenlenmiştir. Sempozyum KKM B-D Salonlarında saat 09:30'da başlayacaktır.

15 Ekim 2012 /Pazartesi

Kimya Mühendisliği Bölümü'nce, "Modeling of the Enzyme Catalyzed Kinetic Resolution of Racemic Mixtures" konulu seminer düzenlenmiştir. Dr. Adnan Aydemir (University of Hannover, Germany) tarafindan verilecek seminer Kimya Mühendisliği Bölümü, giriş kat, Z-17 nolu seminer salonunda, saat 15.40'ta başlayacaktır.

15 Ekim 2012/Pazartesi

İktisat Bölümü'nce, "Climate Change and Agriculture: An Integrated Approach to Evaluate Economy-wide Effects for Turkey" başlıklı seminer düzenlenmiştir. Hasan Dudu (METU) tarafından verilecek seminer İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Bina'da F-106 nolu seminer odasında saat 14:00'da başlayacaktır.

16 Ekim 2012/Salı

Uygulamalı Matematik Enstitüsü’nce, “Revenue Optimization of Tickets Sales in Sports and Entertainment Industries” konulu seminer düzenlenmiştir. Y. Doç. Dr. Serhan Duran’ın (Endüstri Mühendisliği Bölümü ODTÜ) tarafından verilecek seminer IAM S-209’da saat 15.30’da başlayacaktır.

16 Ekim 2012/Salı

Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce GİMER Girişimcilik Sohbetleri kapsamında, “İşiniz ve Sosyal Medya” konulu toplantı düzenlenmiştir. Emrah Güler’in (www.medyagaga.com) konuşmacı olarak katılacağı toplantı İşletme Bölümü G-263’de saat 17.30’da başlayacaktır.

17 Ekim 2012/Çarşamba

Çevre Mühendisliği Bölümü’nce, “Temporal Variation in Aerosol Composition at Northwestern Turkey". konulu seminer düzenlenmiştir. Arş.Gör. D. Deniz Genç Tokgöz tarafından verilecek seminer CZ-14 nolu salonda saat15:40’da başlayacaktır.

19 Ekim 2012/Cuma

Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı’nca “Ellerimle Görüyorum: MTA Tabiat Tarihi Müzesi’nde Yeni Açılan Görme Engelliler Bölümünün Tanıtımı" konulu seminer düzenlenmiştir. Selma Kaya (MTA, Madencilik Tarihi Birimi Yöneticisi) tarafından verilecek seminer Fizik Bölümü 3. kat, Cavit Erginsoy seminer odası, saat 15.40’da başlayacaktır.

haberler Başa Dön

YANILTICI E-POSTA MESAJLARI
HAKKINDA UYARILAR

Üniversitemizin e-posta servisi tarafından geliyormuş gibi gösterilen ve kullanıcı kodu, şifre, vb. kişisel bilgilerinizi isteyen e-postalar gönderilmektedir. İnternet dünyasında (Ör. bankacılık, vb. alanlarda) sıklıkla rastlanmakta olan ve "Phishing" olarak adlandırılan bu tür e-postalar, bilgileri çalmayı ve kötü amaçlar için kullanmayı hedefleyen girişimlerdir.
ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, kullanıcılarından bu tür bilgileri web ya da e-posta aracılığıyla göndermesini kesinlikle istememektedir. Bu tür mesajları lütfen dikkate almayınız ve şifrenizi hiçbir durumda, sözlü veya yazılı olarak bir başkasına vermeyiniz. Şifrenizi bir başkası ile paylaştıysanız mutlaka en kısa sürede değiştiriniz.
Bu tür e-postaların bir bölümü merkezi sunucularımız üzerinde otomatik olarak filtrelenmekte ve hiçbir zaman kullanıcılarımıza ulaştırılmamaktadır. Ancak, kurumların spam filtrelerine takılmaması için kaynak ve içerikleri "Phishing" faaliyeti içinde olan kişilerce sürekli olarak değiştirilmekte olan bu tür e-postaların dağılımının tümüyle engellenmesi, bu çeşitlilik nedeniyle teknik olarak mümkün olamamaktadır.
"ODTÜ Van'da"
Eymir Kültür Vakfı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne
Destek Kampanyası

Van Depremini takiben 2011 Kasım ayı başında Eymir Kültür Vakfı tarafından başlatılan "ODTÜ VAN'DA" kampanyası yoğun destek sayesinde ilk hedeflerine ulaşmıştır. 29 Aralık 2011'de temeli atılan 500 kişilik 2 katlı Öğrenim Ünitesi, 24 Mart 2012 tarihinde coşkulu bir açılış töreni ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin hizmetine sunulmuştur.
İnşaatı 2012 Ağustos ayında tamamlanan 192 kişilik 2 katlı Kız Yurdu binasının ise, Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde eğitimin yeniden başlamasını takiben, 9 Kasım 2012 günü saat 13:30'da resmi açılış töreni gerçekleştirilecektir.
Kampanya ile bugüne kadar gerçekleşenler ve planlananlar hakkında bilgi almak ve kampanyaya destek vermek için http://odtuvanda.org/ adresi ziyaret edilebilir.
UMUT KOŞUSU

Üniversitemiz ve Türk Kanser Araştırmaları ve Savaş Derneği işbirliği ile düzenlenen Umut Koşusu 14 Ekim 2012 Pazar günü üniversitemiz yerleşkesinde yapılacaktır..
Tüm mensuplarımız davetlidir.

Yer: Büyük Spor Salonu
Parkur:  Yalıncak koşu parkuru
Kayıt Saati: 11:00
Koşu Saati: 12:00
Detaylı bilgi: www.turkkanser.org.tr
kültürel etkinlikler Başa Dön

KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ
ETKİNLİK PROGRAMI

15 Ekim 2012 
Aysa Organizasyon  Ferhan Şensoy Tiyatrosu
“Ferhangi Şeyler”
Kemal Kurdaş Salonu / 20:30

16 Ekim 2012
Aysa Organizasyon
“Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu Basit Bir Ev Kazası”
Kemal Kurdaş Salonu / 20:3017-18 Ekim 2012

Müzikal Topluluğu’nca, “Rent” adlı müzikal oyun sahnelenecektir
Yer: Mimarlık Amfisi Saat: 20.00

sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*Emek Mahallesi’nde, 3+1, kombili, bakımlı. (Öğrenciye verilmez.) Tel: 0543 787 22 62
*Tuzluçayır, Çağlayan Mh., 3+1, kombili, 1.kat daire. Tel.: 0536 790 82 92   

TÜM GEZİLER VE KONUT HABERLERİ İÇİN TEL.: 210 36 10 - 11


Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<