Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Değerli Mensupları,
Sevgili Öğrenciler ve Mezunlarımız, 

Sağlık ve mutluluk dileklerimle Bayramınızı kutlar,
sevgi ve saygılarımı sunarım.

Prof.Dr. Ahmet Acar
Rektör

 

atamalarBaşa Dön

Sosyoloji Bölümü Başkanlığı’na 19 Ekim 2012 tarihinden itibaren Prof.Dr. Ayşe N. Saktanber atandı.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Başkan Yardımcılığı’na 3 Ekim 2012 tarihinden itibaren Y.Doç.Dr. Bilal Kırkıcı ve Y.Doç.Dr. Hale Işık Güler, Bölüm Başkan Danışmanlığı’na Y.Doç.Dr. Martina Gracanın Yüksek ve Dr. Deniz Şallı Çopur atandı.

yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Deniz Bilimleri Enstitüsü Fiziksel Oşinografi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Emin Özsoy, 22-23 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “MEDSLIK-II Open Source Oil Spill Model Official Release Meeting” adlı toplantıya katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Tolga Çiloğlu, 22-26 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “164th Meeting of the Acoustical Society of America” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nafiz Alemdaroğlu, 22-27 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “NATO Science and Technology Organization System Concepts and Integration panelinin sürekli alt komitesi olan SCI-172 Flight Test Technologies Committe” adlı toplantısına katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Feza Korkusuz, 23-26 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Glasses and Ceramics for Biomedical Applications” adlı kongreye bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ayhan Demir, 24-29 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership” adlı konferansa katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Deniz Üner, 28 Ekim-2 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen “2012 AIChE Annual Meeting” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Kürşat Çağıltay ve araştırma görevlilerinden Halil Kayaduman, 30 Ekim-3 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen “AECT 2012: Association for Educational Communications and Technology International Convention” adlı konferansa bildiri sunmak üzere, öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Tuğba Tokel ise konferansa katılmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ferruh Özbudak, 28 Ekim-2 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Ascona 2012 Trends in Coding Theory” adlı konferansa katılmak üzere. 2-3 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen “COST Action: IC1104 Random Network Coding and Desings over GF (q)-A first Reguler Management Committee Keeting” adlı konferansa katılmak üzere İsviçre’ye gidecektir.

İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. F.N.Can Muğan, 30 Ekim-3 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen “29th UNCRAD’s Intergovernmental Working Group of Experts on International Standarts of Accounting and Reporting” adlı toplantıya katılmak üzere İsviçre’ye gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mehmet T. Zeyrek, 4-9 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Komisyonu FP7-PEOPLE-2012-CIG-2nd cut-off date çağrısı adlı proje değerlendirme toplantısına katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Demir Altıner, 4-7 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen “2012 GSA Annual Meeting in Charlotte” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ela Babalık Sutcliffe, 22-23 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Contemporary Challenges in Planning Education” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Deniz Bilimleri Enstitüsü Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ali Cemal Gücü, 22-25 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “EUROFLEETS” adlı projenin General Assembly toplantısına katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. H.Aydın Bilgin, 23-26 Ekim 2012 tarihleri arasında Kaya Düşmelerine Karşı Koruma Sistemleri test ve teknik tanıtımı/teknik inceleme yapmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr.Ayça Ergun Özbolat, 24-29 Ekim 2012 tarihleri arasında Sovyet Sonrası Dönem Çalışmaları Alanında Uluslararası ve Bölgesel Akademik Ağların Oluşturulması ve Geliştirilmesi” konulu proje alan araştırması yapmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ayşegül Aydıngün, 25 Ekim-20 Aralık 2012 tarihleri arasında “ABD’de Göç ve Ulusal Bütünleşme: Ulus Ötesi Bir Topluluk Olarak Krasnodar’da, (Rusya Federasyonu) İndiana ve Ohio Eyaletlerindeki (ABD) Ahıska Türkleri Projesi” kapsamında akademik çalışma ve saha araştırması yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Owain Pedgley, 27-29 Ekim 2012 tarihleri arasında doktora bitirme sınavında davetli jüri üyesi olarak katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Galip Yalman ve Y.Doç.Dr. Asuman Göksel, 27 Ekim-1 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen Fessud Yıllık Genel Toplantısı’na katılmak üzere Almanya’ya gideceklerdir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Alpan Bek, 22-29 Ekim 2012 tarihleri arasında AB 7.Çerçeve Programı çerçevesinde yürütülmekte olan proje kapsamında CBM Scrl Araştırma Enstitüsü’nde ortak deneyler yapmak üzere İtalya’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Mete Köken, 24-27 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “5th International Symposium Fluid Machinery and Fluids Engineering” adlı sempozyuma katılmak üzere Kore’ye gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim görevlilerinden Dr. Nabi Kartal Toker, 30 Ekim-2 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference on Ground Improvement and Ground Control” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Avustralya’ya gidecektir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü araştırma görevlilerinden Sedef Süner, 24-29 Ekim 2012 tarihleri arasında düzenlenen “World Conference on Learning Teaching Educational Leadership” adlı konferansa katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Kimya Bölümü araştırma görevlilerinden Gözde Öktem, 25-27 Ekim 2012 tarihleri arasında Dresden International Helmholtz Research School, nanoNet bünyesinde düzenlenen toplantıya katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Matematik Bölümü araştırma görevlilerinden Remziye Arzu Zabun, 26 Ekim-2 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Master Classes in Mathematics” adlı eğitime katılmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Ozan Şener, 29 Ekim-2 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen “ACM Multimedia-Interactive Multimedia on Mobile and Portable Devices (IMMPD2012) Workshop” adlı kongrede sunum yapmak üzere Japonya’ya gidecektir.

Mimarlık Bölümü araştırma görevlilerinden Yekta Bakırlıoğlu, 29 Ekim-4 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Sustainable Innovation 2012” adlı konferansa katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Felsefe Bölümü araştırma görevlilerinden Selma Aydın Bayram ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı araştırma görevlilerinden Levent Bayram, 3-12 Kasım 2012 tarihleri arasında Erasmus Personel Hareketliliği Programı kapsamında eğitime katılmak üzere Almanya’ya gideceklerdir.

bilimsel toplantılar Başa Dön

22 Ekim 2012/Pazartesi

Kimya Mühendisliği Bölümü'nce, ODTÜ Merkezi Laboratuvar Müdürü Prof. Dr. Hayrettin Yücel  tarafından verilecek "METU-Central Laboratory" konulu seminer düzenlenmiştir. Seminer Kimya Mühendisliği Bölümü, giriş kat, Z-17 nolu seminer salonunda, saat 15.40'ta başlayacaktır.


22 Ekim 2012 /Pazartesi

İktisat Bölümü'nce, "Exports and Clusters: A Spatial Econometric Analysis on Ankara and Istanbul OIZs " konulu seminer düzenlenmiştir. Dilek Çetin (METU) tarafından verilecek seminer İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Bina'da F-106 nolu seminer odasında saat 14:00'te başlayacaktır.


31 Ekim 2012/Çarşamba

Çevre Mühendisliği Bölümü’nce, “The Effects of Seed Sludge and Periodic Sequence on Full Granulation & Treatment Performance" konulu seminer düzenlenmiştir. Arş.Gör.Yusuf Çağatay Ersan tarafından verilecek seminer CZ-14 nolu salonda saat15:40’ta başlayacaktır.


31 Ekim 2012/Çarşamba

Uygulamalı Matematik Enstitüsü’nce, “Constructing a Theory of Turkish Music Based on Practice by Traditional Masters” konulu panel düzenlenmiştir. Panel 31 Ekim 2012 tarihinde 13.30-17.00 saatleri arasında Kültür Kongre Merkezi B Salonunda gerçekleştirilecektir.


2 Kasım 2012/Cuma

Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı’nca, “Antik Yeraltı Mermer Ocaklarından Harran-Bazda" konulu seminer düzenlenmiştir. Prof. Dr. Seyfi Kulaksız (Hacettepe Üniv., Jeoloji Müh. Bl.) tarafından verilecek seminer Fizik Bölümü 3. kat, Cavit Erginsoy seminer odası, saat 15.40’ta başlayacaktır.


haberler Başa Dön

"ODTÜ Van'da"
Eymir Kültür Vakfı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne
Destek Kampanyası

Van Depremini takiben 2011 Kasım ayı başında Eymir Kültür Vakfı tarafından başlatılan "ODTÜ VAN'DA" kampanyası yoğun destek sayesinde ilk hedeflerine ulaşmıştır. 29 Aralık 2011'de temeli atılan 500 kişilik 2 katlı Öğrenim Ünitesi, 24 Mart 2012 tarihinde coşkulu bir açılış töreni ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerinin hizmetine sunulmuştur.
İnşaatı 2012 Ağustos ayında tamamlanan 192 kişilik 2 katlı Kız Yurdu binasının ise, Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde eğitimin yeniden başlamasını takiben, 9 Kasım 2012 günü saat 13:30'da resmi açılış töreni gerçekleştirilecektir.
Kampanya ile bugüne kadar gerçekleşenler ve planlananlar hakkında bilgi almak ve kampanyaya destek vermek için http://odtuvanda.org/ adresi ziyaret edilebilir.
kültürel etkinlikler Başa Dön

11. ODTÜ ULUSLARARASI CUMHURİYET KUPASI DANS SPORU YARIŞMASI

Üniversitemiz Eşli Danslar Topluluğu (EDT) organizasyonu ile her yıl Cumhuriyet Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ve ülkemizin en prestijli uluslararası dans organizasyonların biri olarak kabul edilen ODTÜ Uluslararası Cumhuriyet Kupası Dans Sporu Yarışması, 11. yılından bu kez 3-4 Kasım 2012 tarihlerinde dans severler ile buluşuyor. İlk kez 2000 yılında ODTÜ EDT tarafından ulusal katılımla düzenlenmesinin ardından sürekli gelişerek büyüyen ve 2009 yılından bu yana Dünya Dans Sporu Federasyonu'nun dünya sıralama yarışmaları kategorisine alınan yarışmaya bu yıl 18 farklı ülkeden 300'e yakın sporcunun katılması bekleniyor.

  Gala Programı 3 Kasım 2012 Cumartesi günü ODTÜ Spor Merkezi'nde saat 19:00’da başlayacak etkinlikte izleyiciler, dünyanın en iyi dansçılarının hem latin dansları (samba, cha cha, rumba, paso doble, jive); hem de standart danslar (İngiliz valsi, Avrupa tangosu, Viyana valsi, yavaş foxtrot, quickstep) disiplinlerindeki mücadelelerine tanık olmaları yanında sürpriz grupların bu etkinliğe özel hazırladıkları gösterileri de izleme fırsatı bulacak.

  Etkinliğin ulusal ayağı olan Türkiye Kulüplerarası Dans Sporu Şampiyonası ise 4 Kasım 2012 Pazar günü aynı salonda gerçekleştirilecek ve ülkemizden yaklaşık 30 farklı dans sporu kulübünden sporcuların mücadelesine sahne olacak.

Biletleri 14 Ekim-2 Kasım 2012 tarihleri arasında hafta içi her gün 13:00-18:00 saatleri arasında ODTÜ Çarşı girişindeki EDT standında ve ODTÜ KKM gişesinde; ayrıca yarışma günleri saat 09:00'dan itibaren A1 ve ODTÜ Spor Merkezi kapısında satışta olacak bu dans şölenine tüm ODTܒlü sanatseverler davetlidir.


KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ
ETKİNLİK PROGRAMI

“6. ODTÜ Uluslararası Flamenko Festivali”

31 Ekim 2012 / Çarşamba
Murat KÖSELER & Flamenco Pandilla
Kemal Kurdaş Salonu / 20:00

2 Kasım 2012 /  Cuma
Y. Nippon Flamenco
Kemal Kurdaş Salonu / 20:00

3 Kasım 2012 /  Cumartesi
Maria Jose Franco
Kemal Kurdaş Salonu / 20:00

BİLGİ İÇİN: 210417829-30-31 Ekim - 01-02 Kasım 2012

Sinema Topluluğu’nca, “ODTÜ Film Festivali 12 ½” düzenlenmiştir.
Yer: Mimarlık Amfisi Saat: 10.00
Solmaz İzdemir Salonu Saat: 10.00
Fizik Bölümü U-3 Saat: 17.30

31 Ekim - 01-02-03 Kasım 2012

Klasik Gitar Topluluğu’nca, Flamenko Ankara Derneği ile birlikte “6.Uluslararası Flamenko Festivali” düzenlenmiştir.

P R O G R A M

31 Ekim 2012
Murat Köseler&Flamenco Pandilla (Türkiye)
Yer: KKM Kemal Kurdaş Salonu Saat: 20.00

01 Kasım 2012
Ariadna Rivas (İspanya)
Yer: Bilkent Konser Salonu Saat: 20.00

02 Kasım 2012
Y Nippon Flamenco (Japonya)
Yer: KKM Kemal Kurdaş Salonu Saat: 20.00

03 Kasım 2012
Maria Jose Franco (İspanya)
Yer: KKM Kemal Kurdaş Salonu Saat: 20.00

sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*Emek Mahallesi’nde, 3+1, kombili, bakımlı. (Öğrenciye verilmez.) Tel: 0543 787 22 62
*Tuzluçayır, Çağlayan Mh., 3+1, kombili, 1.kat daire. Tel.: 0536 790 82 92   

TÜM GEZİLER VE KONUT HABERLERİ İÇİN TEL.: 210 36 10 - 11


Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<