Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

 

bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

DENGİZ, S., KILIÇARSLAN, E., TEKİN, B. “Weyl Gauging of Topologically Massive Gravity” Phys. Rev. D.  86, 104014 (2012)

CELEP, F., KOYUNCU, M., FRITSCH, R.M., KAHRAMAN, A., DOĞAN, M. Taxonomic Importance of Seed Morphology in Allium( Amaryllidaceae)”. Systematic Botany 37(4):893-912 , 2012.

SAVAŞ, P. “Pre-Service English as a Foreign Language Teachers’ Perceptions of the Relationship between Multiple Intelligences and Foreign Language Learning”. Learning and Individual Differences, Volume 22, Issue 6, Pages 850-855, (2012).

ÖZTÜRK, H. “Work of Adhesion of Thin Spray-On Liners” Rock Mech Rock Eng (2012) 45:1095–1102 DOI 10.1007/s00603-012-0238-x

yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Atila Eralp, 13-15 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Jean Monnet Conference “Sustainable Growth in the European Union the Role of Education and Training” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Belçika’ya gidecektir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Aysıt Tansel, 13-18 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Eurofound-Validation Workshop for Project 0348 IPA UDW” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere Hırvatistan’a gidecektir.

Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Deniz Üner, 14-17 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Katalizor Federasyonu delegesi olarak konsey toplantısına katılmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hüseyin Bağcı, 15-18 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen “The Greater Middle East ant The Transalantic Community” adlı konferansa katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. M.Cemal Göncüoğlu, 18-21 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen “International Association for Gondwana Research Annual Convention and 9th International Symposium Gondwana to Asia” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Avustralya’ya gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Bilge Demirköz, 13-15 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen “AMS-02 deneyinin fizik analiz toplantısına katılmak, yeni dedektörlerin geliştirilmesi için fikir alışverişinde bulunmak ve AMS-02 ile foton tayfı ölçümü konusunda sunum yapmak üzere İsviçre’ye gidecektir.

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. M.Levent İnce, 13-18 Kasım 2012 tarihleri arasında University of California Berkeley, Graduate School of Education, Cultural Studies of Sport in Education’da araştırmalar yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Oktay F.Tanrısever, 14-18 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Türkiye’nin AB ile Enerji Alanındaki İlişkilerinin Bir Katalizörü Olarak Nabucco Projesi Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu proje kapsamında Avrupa Birliği Komisyonu ve bazı üniversite ve düşünce kuruluşlarında araştırma ve mülakatlar yapmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Erol Şahin, 15-17 Kasım 2012 tarihleri arasında Plymouth Universitesi Center for Robotics and Neural Systems” adlı toplantıya davetli konuşmacı olarak katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Faruk Yalvaç, 15-22 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Middle East Studies Association (MESA)” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Mine Mısırlısoy, 15-18 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen “The 53rd Annual Meeting of the Psychonomic Society” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Makina Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. M.Metin Yavuz, 18-20 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen “65th Annual Fall DFD Meeting” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Temel İngilizce Bölümü öğretim görevlilerinden Claire Özel, 12-13 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen “DysLang” adlı projenin toplantısında projenin Quality Management sorumlusu olarak katılmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gidecektir.

Bilim ve Teknoloji Müzesi Müdürü Dr.Tuğba Tanyeri Erdemir, 14-15 Kasım 2012 tarihleri arasında “RELIGARE: Religious Diversity and Secular Models in Europe” adlı AB 7. Çerçeve projesi toplantısına bildiri sunmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Ümit Ruşen Aktaş, 12-15 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Pattern Recognition in Remote Sensing ve International Conference on Pattern Recognition” adlı konferanslara bildiri sunmak üzere Japonya’ya gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı araştırma görevlilerinden Mahir Kaya, Nurcan Alkış, Yasemin Çetin Kaya, 12-18 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen “3rd World Conference on Information Technology” adlı konferansa katılmak üzere İspanya’ya gideceklerdir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü araştırma görevlilerinden Murat Demirel, 14-19 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen “DGAP-Alumni Conference of the EU-Middle East Forum” adlı toplantıya katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Makina Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Gökay Günacar, İlhan Öztürk ve Alper Çelik, 18-20 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen “APS 2012, 65th Annual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamics” adlı toplantıya katılmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

bilimsel toplantılar Başa Dön

12 Kasım 2012/Pazartesi

İktisat Bölümü'nce, "Trusting Advice in Forecasting Decisions: Effects of Format, Explanations and Explicit Assessments" konulu seminer düzenlenmiştir. Mustafa Sinan Gönül (ODTÜ) tarafından verilecek seminer İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Bina'da F-106 nolu seminer odasında saat 14:00'da başlayacaktır.


13 Kasım 2012/Salı

Uygulamalı Matematik Enstitüsü’nce, “Non-linear and Chaotic Processes in Cognition” konulu seminer düzenlenmiştir. Y. Doç. Dr. Annette Hohenberger’in (Informatics Institute, Department of Cognitive Science, ODTÜ) konuşmacı olarak katılacağı seminer IAM S-209’da saat 15.30’da başlayacaktır.


14 Kasım 2012/Çarşamba

Çevre Mühendisliği Bölümü’nce, “Evaluation of Turkey's Status in Terms of Compliance with Persistent Organic Pollutant Restrictions under the Stockholm Convention" konulu seminer düzenlenmiştir. Esra Şıltu tarafından verilecek seminer CZ-14 nolu salonda saat 15:40’ta başlayacaktır.


14 Kasım 2012/Çarşamba

İşletmecilik ve Yönetim Sistemleri Araştırma Merkezi’nce düzenlenen MARC Seminar Series kapsamında, “Reference writing - Give your students the best reference you can!” konulu toplantı düzenlenmiştir. Daniel Chatham’ın (www.americanadvisors.co) konuşmacı olarak katılacağı toplantı İşletme Bölümü G-263’de, saat 14:45’de başlayacaktır. Akademik personele yönelik bu toplantıya katılım tüm ilgilenenlere açıktır.


16 Kasım 2012/Cuma

Endüstri Mühendisliği Bölümü’nce, “Scheduling Multiple Operating Rooms Under Uncertainty” başlıklı seminer düzenlenmiştir. Dr. Sakine Batun (Endüstri Mühendisliği, ODTÜ) tarafından verilecek seminer Endüstri Mühendisliği Bölümü IE-03 nolu seminer odasında (mavi amfi) saat 16.00’da başlayacaktır.


16 Kasım 2012/Cuma

Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı’nca, “Klasik Dönem İkinci Bin Yıl, Nevşehir Kazısı" konulu seminer düzenlenmiştir. Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt (Gazi Üniv., Arkeoloji Bl.) tarafından verilecek seminer Fizik Bölümü 3. kat, Cavit Erginsoy seminer odası, saat 15.40’ta başlayacaktır.


16 Kasım 2012/Cuma

Kimya Bölümü’nce, “From Small Molecule-Nucleic Acid Interactions to Biofuels” konulu seminer düzenlenmiştir. Dr. Özgül Persil Çetinkol (Doğuş Üniversitesi) tarafından verilecek Seminer Kimya Bölümü C-208 nolu seminer salonunda saat 15.40’ta başlayacaktır.


haberler Başa Dön

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Matlab Yazılımı Lisans Sunucusu Değişikliği

Yerleşkemizde kullanılmakta olan MATLAB yazılımının lisans sunucusu matlab.cc.metu.edu.tr adresine taşınmıştır. 2012 Nisan ayı öncesinde yapılmış olan kurulumlarda veya bu tarih öncesinde ftp.cc'den indirilmiş kurulum medyalarında eski lisans sunucusu ayarları bulunmaktadır. Bu durumda olan bilgisayarlarda 1 Aralık 2012 tarihine kadar http://bidb.odtu.edu.tr/809-matlab-lisans-sunucusu-degisikligi adresinde tarif edilen değişikliğin yapılması gerekmektedir. Bu işlemin yapılmadığı bilgisayarlar, 1 Aralık 2012 tarihinden itibaren lisans alamayacak ve çalışmayacaktır.

Msc. Yazılımları Lisans Sunucusu Değişikliği

Yerleşkemizde kullanılmakta olan MSC. yazılımlarının (Marc, Mentat, Patran, Nastran, Dytran gibi) lisans sunucusu msc.cc.metu.edu.tr adresine taşınmıştır. 2012 Nisan ayı öncesinde yapılmış olan kurulumlarda veya bu tarih öncesinde ftp.cc'den indirilmiş kurulum medyalarında eski lisans sunucusu ayarları bulunmaktadır. Bu durumda olan bilgisayarlarda 1 Aralık 2012 tarihine kadar http://bidb.odtu.edu.tr/825-msc-yazilimlari-lisans-sunucusu-degisikligi adresinde tarif edilen değişikliğin yapılması gerekmektedir. Bu işlemin yapılmadığı bilgisayarlar, 1 Aralık 2012 tarihinden itibaren lisans alamayacak ve çalışmayacaktır.
ODTÜ TEKNOKENT GİRİŞİMCİLİK HAFTASI
GİRİŞİMCİLİK SEMPOZYUMU

ODTÜ Teknokent Girişimcilik Haftası’nı, Turkcell’in Kurucu ve Avea’nın Eski CEO’u Cüneyt TÜRKTAN ve UCBerkeley ve Princeton Üniversitesi’nin İnovasyon ve Girişimcilik konusundaki en yetkin hocalarından John DANNER’ın katılımı ile gerçekleşecek olan Girişimcilik Sempozyumu ile kutluyor. 13 Kasım 2012 tarihinde 13:30-18:00 saatleri arasında ODTÜ Teknokent KOSGEB Toplantı salonunda gerçekleşecek olan etkinlik konuya ilgi duyan herkese açıktır.

Katılımların en geç 12 Kasım 2012 Pazartesi günü 17:00’ye kadar:
basak.ozcan@metutech.metu.edu.tr adresine bildirilmesi gerekmektedir.
YENİ FİKİRLER YENİ İŞLER
FİNAL ETKİNLİĞİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve ODTÜ Teknokent işbirliğiyle, Elginkan Vakfı Ana Sponsorluğunda, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Türk Telekom, DenizBank, OSTİM Yönetimi, Intel ve Aselsan’ın destekleriyle gerçekleştirilen Türkiye’nin en rekabetçi teknolojik iş fikri yarışması “Yeni Fikirler Yeni İşler”in  sekizinci yılı, “Final Etkinliği” ile sonuçlanıyor.

Ödüllerin sahiplerini bulduğu ana tanık olmak ve YFYİ 2013 açılışında bulunmak isterseniz, sizi 24 Kasım 2012, saat 10:00’da ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’ne bekliyoruz.

  Katılmalarınız İçin ;
http://yfyi2012.eventbrite.com
basak.ozcan@metutech.metu.edu.tr
ODTÜ MEZUNLARI İLKÖĞRETİM OKULU
AÇILIŞ TÖRENİ

ŞİMDİ OKULLU OLDUK

Sizlerin de içinde bulunduğu, binlerce eğitim gönüllüsünün destekleriyle yapılan ODTÜ Mezunları İlköğretim Okulu'nun inşaatını tamamlamanın gururunu yaşıyoruz.
25 Kasım'da okulumuzun açılışında bulunmanız, okulumuzun yapımına verdiğiniz destek kadar önemlidir.
Sizi, bu haklı gururu hep beraber yaşamaya ve paylaşmaya davet ediyoruz.
Okula Yüz Verin Gönüllüleri

Tarih: 25.11.2012 - Saat: 12:00
Yer: ODTÜ Mezunları İlköğretim Okulu - Atatürk Mah. Fatih Cad. No:14 Yenikent, Sincan/ANKARA

NOT:ODTÜ KKM önünden saat 11:00'de tören alanına ring kaldırılacaktır. Ring 16:30'da ODTÜ KKM'ye dönecektir.
kültürel etkinlikler Başa Dön

TİYATROYA GİDİYORUZ

16 KASIM CUMA, SAAT 20:00
“1881”
YER: NAZIM HİKMET KÜLTÜR MERKEZİ / Yenimahalle


1.SERVİS: Saat: 19.00 ODTÜ Kent Durağı
19.10 İş Bankası, Kültür Kongre Merkezi Önü
2. SERVİS Saat: 19.10 Yurtlar Bölgesi Otobüs Durakları


BİLETLER: SOSYAL TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ, SOSYAL HİZMETLER OFİSİ’NDEN TEMİN EDİLEBİLİR
Bilet (TR sırası) ve otobüs (gidiş-dönüş) : 31,00 TL
Bilet (Orta sıra) ve otobüs (gidiş-dönüş) : 41,00 TL

TEL: 210 36 10 - 210 36 11

Not: Ödemelerin 12 Kasım Pazartesi günü, saat 15.00‘e kadar yapılması gerekmektedir. Biletler sınırlı sayıdadır.KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ
KASIM AYI ETKİNLİKLERİ

18 Kasım 2012
Aysa Organizasyon “Ben Bertolt Brecht” Tiyatro Oyunu
Kemal Kurdaş Salonu / 19:00

19 Kasım 2012
Aysa Organizasyon “İnsanlarım” Tiyatro Oyunu
Kemal Kurdaş Salonu / 20:30

20 Kasım 2012
Aysa Organizasyon “Nereye Gidiyoruz” Tiyatro Oyunu
Kemal Kurdaş Salonu / 20:30

21 Kasım 2012
Aysa Organizasyon “Kerem Gibi” Tiyatro Oyunu
Kemal Kurdaş Salonu / 20:300

22 Kasım 2012
Aysa Organizasyon “Marx’ın Dönüşü” Tiyatro Oyunu
Kemal Kurdaş Salonu / 20:30

25 Kasım 2012
Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü  “Ankara Çağdaş Müzik Topluluğu Öğretmenler Günü Konseri”
A Salonu  / 17:00

BİLGİ İÇİN: 210 41 7812 Kasım 2012

Türk Halk Bilimi Topluluğunca, “Bengi Bağlama Üçlüsü” Konseri düzenlenmiştir.
Yer: KKM Kemal Kurdaş Salonu Saat: 20.00

16 Kasım 2012

Caz Topluluğunca, “Blues&Caz Günü” Konserleri düzenlenmiştir.

PROGRAM

Yavuz Can Çetin ve Durmayan Orkestra Emre Nalbantoğlu ve Grubu “Sahte Rakı”
Yer: Mimarlık Amfisi Saat: 16.00

17 Kasım 2012

Biyoloji ve Genetik Topluluğunca Doç.Dr. Ener Çağrı Dinleyici’nin (Osman Gazi Üniversitesi) konuşmacı olarak katılacağı “Aşılar” konulu seminer düzenlenmiştir.
Yer: MM-25 Salonu Saat: 14.00VEFAT

Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Saim Özkar’ın annesi Fatma Özkar, 6 Kasım 2012 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Lale Alatan’ın babası, Prof.Dr. A.Aydın Alatan’ın kayınpederi Selçuk Hayırlıoğlu, 6 Kasım 2012 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Mühendislik Bilimleri Bölümü personeli Zehra Kabakçı’nın annesi Fatma Ünal, 5 Kasım 2012 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

sportif etkinlikler Başa Dön

ODTÜ-SAS SU ALTI SPORLARI TAKIMLARI

Antalya’da 29 Ekim-4 Kasım 2012 tarihleri arasında Dünya Sualtı Federasyonu (CMAS) ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilen CMAS 3. Avrupa Serbest Dalış Şampiyonasında ODTÜ Spor Kulübü SAS sporcularından Bilge Çingigiray Aydın Statik Apnea Kadınlar kategorisinde 2. gelerek gümüş madalya, aynı kategoride Derya Can Pamuk 3. olup bronz madalya alarak şampiyonada Türkiye’nin gururu oldu.

  Aynı zamanda Bilge Çingigiray Aydın Statik Apnea dalında, Derya Can Pamuk ise Dinamik Apnea dalında Türkiye rekorunu da kırmışlardır.

  Özge Ergin Elalmış, Küp Apnea dalında finale kalarak Avrupa 6.sı olmuştur.

sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*Tuzluçayır, Çağlayan Mah. 3+1, kombili, 1.kat daire. Tel.: 0536 790 82 92   

SATILIK DAİRELER

*Esenboğa Yolu Çankırı kavşağı civarında yapılacak Uluslararası Fuar alanına yakın imarlı, imarsız yatırım amaçlı ya da özel kullanıma uygun arsalar. Tel: 0505 268 83 37
*Sincan 12. Cadde üzeri Türkü 91 Sitesi C Blok ta 3+1, bağımsız salon, çift balkon, yüksek giriş daire. Tel: 0535 793 66 61   

TÜM GEZİLER VE KONUT HABERLERİ İÇİN TEL.: 210 36 10 - 11


KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
NEW ARRIVALS

ODTÜ Kütüphanesine yeni gelen kitapların listesi aylık olarak WEB sayfamızda New Arrivals başlığı altında yayınlanmaktadır.

Kütüphaneye alınmasını istediğiniz kitaplar için http://library.metu.edu.tr/acquire sayfasını ziyaret ediniz.


Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<