Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

 

yönetim kurulu kararları Başa Dön

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Gülin Ercan Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Alp Caner Doçent kadrosuna atandı.

Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Türker Özkan Doçent kadrosuna atandı.

atamalar Başa Dön

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne 22 Kasım 2012 tarihinden itibaren Prof.Dr. Canan Özgen yeniden atandı.

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’na 15 Kasım 2012 tarihinden itibaren Prof.Dr. Uğurhan Akyüz atandı.

Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılıklarına 19 Kasım 2012 tarihinden itibaren Doç. Dr. İpek İmamoğlu, Prof.Dr. Murat Eyüboğlu atanmışlardır.

yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mürvet Volkan, 25-30 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen “2012 Materials Research Society MRS Fall Meeting” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör, 27-30 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen “KnowSeas 2012 Annual Science Meeting” adlı toplantıya katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Uzay Peker ve Doç.Dr. Elvan Altan Ergut, 29-30 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Englobe Projesi” toplantısına katılmak üzere İspanya’ya gideceklerdir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Aydın Alatan, 2-4 Aralık 2012 tarihleri arasında düzenlenen “TU Delft Doktora jürisi" olarak katılmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. A.Murat Güler, 2-5 Aralık 2012 tarihleri arasında düzenlenen “OPERA Collaboration Meeting” adlı toplantıya katılmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Helga Rittersberger Tılıç, 2-5 Aralık 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Intergenerationale Transmissionsprozesse in Migrantinenfamilien” adlı semineri vermek üzere Avusturya’ya, 6-9 Aralık 2012 tarihleri arasında ise “Turkish Migration in Europe (TmiE’12)” adlı semineri vermek üzere İngiltere’ye gidecektir.

Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ayça Ergun Özbolat, 1-4 Aralık 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi’nin yürütücüsü olduğu FP7” adlı 7. Çerçeve Projesinin II.Proje Çalıştayı’na katılmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. İsmail Rafatov, 1-10 Aralık 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Yüksek ve Düşük Basınç Gaz Deşajların Yerel Olmayan Plazmalarının 2D Kinetik Sayısal Kodların Geliştirilmesi ve Yeni Plazma Teknolojilerde Uygulanması” adlı proje etkinliğine katılmak üzere Rusya’ya gidecektir.

Deniz Bilimleri Enstitüsü Kimyasal Oşinografi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Mustafa Koçak, 26 Kasım-2 Aralık 2012 tarihleri arasında düzenlenen Hava Kirliliği izleme sistemleri konusundaki eğitim kursuna katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Nuray Demirel, 26 Kasım-2 Aralık 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Twenty First International Symposium on Mine Planning&Eguipment Selection-MPES 2012” adlı sempozyumda bildiri sunmak üzere Hindistan’a gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Fatih Kamışlı, 27-30 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen “VCIP 2012-Visual Communication and Image Processing” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Ömer Küçüksakallı, 29 Kasım-9 Aralık 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Eğri Tabanlı Kriptografiye Matematiksel Bakış” adlı proje etkinliğine katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Murat Manguoğlu, 1-3 Aralık 2012 tarihleri arasında düzenlenen “5th International Conference of the ERCIM Working Group on Computing and Statistics” adlı konferansa bildiri sunmak üzere, araştırma görevlilerinden Ercan Selçuk Bölükbaşı, İspanya’ya gideceklerdir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Nurten Birlik, 1-8 Aralık 2012 tarihleri arasında düzenlenen “The Int’I Journal of Arts&Sciences Conference” adlı konferansa katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Modern Diller Bölümü öğretim görevlilerinden Dr. H.Esin Erdem, 30 Kasım-9 Aralık 2012 tarihleri arasında düzenlenen “American German Conference for Academic Disciplines” adlı uluslararası konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü araştırma görevlilerinden Hakan Gönen, 26 Kasım-9 Aralık 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Japonya’nın Soğuk Savaş Sonrası Ontolojik Güvenlik Arayışı: Doğu Asya’da Güven İlişkilerinin Yeniden Yapılandırılması” konulu tez projesi çerçevesinde saha araştırması yapmak üzere Japonya’ya gidecektir.

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü araştırma görevlilerinden Emre Ak, 28 Kasım-2 Aralık 2012 tarihleri arasında düzenlenen “2012 World Championships in Racketlon” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere İsveç’e gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri EABD araştırma görevlilerinden Mete Özay, 29-30 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Distrubuted Optimization Methods for Machine Learning in Coin” adlı çalıştaya katılmak üzere Finlandiya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Hasan İhsan Turhan, 29-30 Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen “7th International Symposium on Electrical Electronics Engineering and Computer Systems” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere KKTC’ye gidecektir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Burak Aktekin, 2-7 Aralık 2012 tarihleri arasında düzenlenen “The first European Early Stage Researchers Conference on Hydrogen Storage” adlı konferansa katılmak üzere Sırbistan’a gidecektir.

bilimsel toplantılar Başa Dön

26 Kasım 2012/Pazartesi

İktisat Bölümü'nce, "Monetary Regulation for Financial Contagion: The role of Coordination" konulu seminer düzenlenmiştir. Erdem Kılıç (ODTÜ) tarafından verilecek seminer İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Bina'da F-106 nolu seminer odasında saat 14:00'de başlayacaktır.


27 Kasım 2012/Salı

Uygulamalı Matematik Enstitüsü’nce, “Secure Multiparty Computation via Oblivious Polynomial Evaluation” konulu seminer düzenlenmiştir. Dr. Mert Özarar ‘ın (Türktrust) konuşmacı olarak katılacağı seminer IAM S-209’da saat 15:30’da başlayacaktır.


28 Kasım 2012/Çarşamba

Çevre Mühendisliği Bölümü’nce, “Valuation of Sludge Drying Alternatives in Turkey Using a Cost Based Approach" konulu seminer düzenlenmiştir. Mayıs Kurt tarafından verilecek seminer CZ-14 nolu salonda saat 15:40’ta başlayacaktır.


29 Kasım 2012 /Perşembe

İstatistik Bölümü’nce, "Zaman Serileri Analizinin Bilim Dünyasındaki Yeri ve Açılımları" konulu seminer düzenlenmiştir. Prof.Dr. Reşat Kasap (Gazi Üniversitesi İstatistik Bölümü) tarafından verilecek seminer İstatistik Moti Lal Tiku Toplantı Salonunda 15:40’da başlayacaktır.


 30 Kasım 2012/Cuma

Endüstri Mühendisliği Bölümü’nce, “How Should we Value a Prearranged Paired Kidney Exchange? A Stochastic Game Approach” konulu seminer düzenlenmiştir. Prof.Dr. Andrew Schaefer (Department of Industrial Engineering, University of Pittsburgh) tarafından verilecek seminer Endüstri Mühendisliği Bölümü IE-03 nolu seminer odasında (Mavi Amfi) saat 16:00’da başlayacaktır.


30 Kasım 2012/Cuma

Kimya Bölümü’nce, “Synthesis and Investigation of Anticancer Effects of Novel  Unsaturated Lactones” konulu seminer düzenlenmiştir. Ali Çağır (İzmir Institute of Technology, PH.D) tarafından verilecek seminer Kimya Bölümü C-208 nolu seminer salonunda saat 15:40’ta başlayacaktır.


30 Kasım 2012/Cuma

Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı’nca, “Giresun, Trabzon, Gümüşhane illeri Madencilik Tarihi Arazi Çalışmaları” konulu seminer düzenlenmiştir. Selma Kaya (MTA, Madencilik Tarihi Birimi Yöneticisi) tarafından verilecek seminer Fizik Bölümü. Cavit Erginsoy seminer odası saat 15.40’ta başlayacaktır.


haberler Başa Dön

ÖDÜLLER

Endüstri Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencileri Gökhan Ceyhan, Sinem Mutlu ve Şahan Yıldız’ın danışman öğretim üyeleri Prof.Dr. Gülser Köksal, Prof.Dr. Murat Köksalan ve Y.Doç.Dr. Sinan Gürel ile birlikte sistem tasarımı dersi projesi kapsamında, geçtiğimiz akademik yılda İş Bankası için yaptığı, ATM İşlemlerinin tahmini yoluyla ATM kurulum kararlarının desteklenmesi çalışmasından yararlanarak hazırladıkları “Predicting ATM Trasactions at İş Bank”, isimli vaka çalışması, Ekim ayında Phoenix, Arizona’da yapılan INFORMS 13.Vaka ve Eğitim Malzemesi Yarışmasında birincilik ödülü almaya hak kazanmıştır. Öğretim üyelerimiz Prof.Dr. Gülser Köksal, Prof.Dr. Murat Köksalan ve Y.Doç.Dr. Sinan Gürel ile yüksek lisans öğrencileri Gökhan Ceyhan, Sinem Mutlu ve Şahan Yıldız’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.


Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Evrim Baran, Association for Educational Communications and Technology (AECT) Division of Distance Learning tarafından “Distunguished Service to AECT Division of Distance Leaning Board of Directors” ödülünü almaya hak kazanmıştır. Öğretim üyemiz Y.Doç.Dr. Evrim Baran’ı tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

DUYURU

2011-2012 DERS YILI 2. DÖNEMİNDE GÖSTERMİŞ OLDUKLARI ÜSTÜN BAŞARI NEDENİYLE “DOÇ.DR. BÜLENT KERİM ALTAY” ÖDÜLÜNÜ ALMAYA HAK KAZANAN ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN İSİMLERİ AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR. ÖDÜL TÖRENİ 30 Kasım Cuma GÜNÜ SAAT 12:45’te D-231 No’lu Prof. SEVİM TAN AMFİSİ’nde YAPILACAKTIR. TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ, ÖĞRENCİLERİMİZ VE İDARİ PERSONELİMİZ DAVETLİDİR.

Ödül Alacak Öğrencilerimiz:
AKMANDOR Ayten Özge
BULUT A. Alperen
ÇELİK Burak
DOĞAN Arda
EREN Özgen
GÜLTEPE Gökhan
GÜNGÖR Arif Can
KARAKAŞ Cahit
KOCAAY Aziz
MEMİOĞLU Onur
ÖZATAY Murat
ÖZKAN Metin Dündar
PAŞAZADA Paşa
PEKÖZ Berker
SARGUN Deniz
ASLAN Yankı
KARA Anıl
KOSTAK Duygu
ÖZSÜRMELİ Necati
UTLU İhsan
ATAKAN Hüseyin Barış
ERAL Göksan
İNAN Hakan
KADAN Fehmi Emre
KAYA Umut
ÖRGÜÇ Sırma
YAĞLI Semih
BALCI H. İbrahim
DEMİR Özlem Tuğfe
DOĞAN Pelin
GÖKLER Can
KOÇ Mehmet
NAR Kamil
ÖZDEMİR Ömer
TAŞÇI Tuğçe
ÜÇÜNCÜ Ali Bulut
YARDIMCI Nezih Tolga
YAZAR Alper
YILMAZ Özgür
YILMAZ Selin

kültürel etkinlikler Başa Dön

29-30 Kasım 2012

Arge Topluluğu’nca, çeşitli kurumlardan ARGE destekleri alarak kendi şirketlerini kuran kişilerin tecrübelerini ve ARGE desteği veren kurumların sunumlarının yer aldığı “Altın Anahtar ARGE” seminerler dizisi düzenlenmiştir. Kayıt için; 3a.eventbrite.com
Yer: MM-25 Salonu Saat: 17.30

PROGRAM

29 Kasım 2012
• Zeynep YURTKURAN Biyonesil
• Zeynep ÖKTEM Nanobiz
• Ali İNCEMEHMETOĞLU Ankafar

30 Kasım 2012
• Murat Ilgar-EXITCOM Recycling
• Ankara Kalkınma Ajansı
• Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı
• TÜBİTAK-TEYDEB

01 Aralık 2012

Klasik Türk Müziği Topluluğu’nca, Türk Müziği’nin yaşayan en büyük isimlerinden, ODTÜ Üstün Hizmet Ödülü sahibi, Bestekar Sayın Erol Sayan onuruna “Erol Sayan 60. Sanat Yılı Konseri” düzenlenmiştir. Konser ile ilgili ayrıntılı bilgiyi www.odtuktmt.com adresinden alınabilir
Yer: KKM Kemal Kurdaş Salonu Saat: 20.00


VEFAT

Temel İngilizce Bölümü öğretim görevlilerinden Deniz Atikoğlu’nun eşi Kürşat Atikoğlu, 18 Kasım 2012 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ülkü Yetiş’in eşi Sadi Yetiş 21 Kasım 2012 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Taşıt İşletme Müdürlüğü personeli Aslan Susar’ın babası Osman Susar, 21 Kasım 2012 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Kimya Bölümü emekli personeli İbrahim Durul, 20 Kasım 2012 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.

sportif etkinlikler Başa Dön

11. ODTÜ Uluslararası Cumhuriyet Kupası Dans Sporu Şampiyonası

Üniversitemiz Eşli Danslar Topluluğu organizasyonu ile 3 Kasım 2012 Cumartesi günü ODTÜ Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen WDSF Dünya Sıralama Turnuvası'nda farklı yaş kategorilerinde 12 ülkeden 109 çift mücadele etmiş ve bu yılın hem Latin ve hem de Standart danslardaki şampiyon " Rusya" olmuştur.

Yetişkinler Latin kategorisinde derece alan çiftler:
1. Armen Tsanturyan & Svetlana Gudyno (Rusya)
2. Juan Manuel Gomez & Marina Mangione (İspanya)
3. Andrey Noskov & Anastasiia Gimazova (Rusya)
4. Konstantin Todorov & Andra Linte (Bulgaristan)
5. Sergey Bliznyuk & Alisa Sadovnikova (Rusya)
6. Erhan Kus & Seda Arigul(Türkiye)

Yetişkinler Standart kategorisinde derece alan çiftler:
1. Marat Khannanov & Anastasia Timofeeva (Rusya)
2. Ivan Novikov & Anna Barbacheva (Rusya)
3. Petr Matkarskii & Valeriya Remina (Rusya)
4. Rafel Rossello & Marina Rossello (İspanya)
5. Emrek Barktatabasov & Sabina Aidarkulova (Kırgızistan)
6. Iraklı Dzadzamia & Tamuna Turashvili (Gürcistan)

Yarışmanın detaylı sonuçları için: www.metuopen.com

sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*Ayrancı Yeşilyurt’ta ara kat, 3+1, 120 m2, bakımlı, otoparklı, ısınma problemi olmayan daire. Kira: 900,00 TL. Aidat : 265,00 TL. Tel: 0533 271 63 69
*Tuzluçayır. Çağlayan Mah. 3+1. kombili. 1.kat daire. Tel.: 0536 790 82 92

SATILIK DAİRELER

*Sincan 12. Cadde üzeri Türkü 91 Sitesi C Blok ta 3+1. bağımsız salon. çift balkon. yüksek giriş daire. Tel: 0535 793 66 61
*TOKİ Turkuaz Vadisi Evlerinde 130 m2, 3+1, borçsuz, su elektrik ve doğalgaz abonelikleri yapılmış, 130.000 TL. olan daire. Tel: 210 31 64 / 0536 462 82 27
*TOKİ İlksan Yenikentte, otobüs duraklarına yakın, site içinde, asansörlü, giriş kat, 3+1, güney cephe daire. Tel: 210 32 53
*Dikmen Karşıyaka Sokak’ta (Hakim Evi arkası), 2+1, kombili, kotta, kiracı çıkacak. Görmek için uygun daire. Tel: 0532 768 20 65
*Basınevleri’nde, 2+1, masrafsız daire. 0532 237 89 99   

TÜM GEZİLER VE KONUT HABERLERİ İÇİN TEL.: 210 36 10 - 11


Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<