Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

 

yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ağacık Zafer, 17-21 Aralık 2012 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference on the Theory, Methods and Applications of Nonlinear Equations” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Murat Kırdar, 19-24 Aralık 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Econometric Society Asian Meetings” adlı toplantıya katılmak üzere Hindistan’a gidecektir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Y. Doç. Dr. Canan Aslan Akman, 23-26 Aralık 2012 tarihleri arasında düzenlenen “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Siyasetinde İslami Kadın ve Muhafazakar-Eril İktidar Etkileşimi” konulu BAP kapsamında yayın süreci için gerekli olan karşılaştırmalı perspektif için alan araştırması yapmak üzere İsrail’e gidecektir.

bilimsel toplantılar Başa Dön

17 Aralık 2012/Pazartesi

İktisat Bölümü'nce, "Political Economy of the New Technology Based Firms" konulu seminer düzenlenmiştir. Derya Güler Aydın (Hacettepe Üniversitesi) tarafından verilecek seminer İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Bina'da F-106 nolu seminer odasında saat 14:00'da başlayacaktır.


17 Aralık 2012/Pazartesi

Kimya Mühendisliği Bölümü'nce, "Microchannel Hydrocarbon Reforming for Hydrogen and Syngas Production" konulu bir seminer düzenlenmiştir.  Doç. Dr. Ahmet Kerim Avcı (Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü) tarafindan verilecek seminer Kimya Mühendisliği Bölümü, giriş kat, Z-17 nolu seminer salonunda, saat 15.40'ta başlayacaktır


19 Aralık 2012/Çarşamba

Çevre Mühendisliği Bölümü’nce, “Variation of Sulphate Source Regions Affecting Sulphate Concentrations in the Eastern Mediterranean Atmosphere” konulu seminer düzenlenmiştir. Zeynep Malkaz tarafından verilecek seminer CZ-14 nolu salonda saat 15:40’ta başlayacaktır.


20 Aralık 2012 /Perşembe

İstatistik Bölümü’nce, ‘‘Post-crisis Evolution of Banking and Role of Statistics in That Environment” konulu seminer düzenlenmiştir. Mahmut Kutlukaya (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) tarafından verilecek seminer İstatistik Bölümü Moti Lal Tiku Toplantı Salonunda 15:40’ta başlayacaktır.


21 Aralık 2012/Cuma

Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı’nca, ‘“Arkeolojide 3B CBS Uygulamaları: Kültepe ve Kaunos Örnekleri” konulu seminer düzenlenmiştir. Prof. Dr. Şebnem Düzgün (ODTÜ, Maden Müh. Bl.) tarafından verilecek seminer Fizik Bölümü Cavit Erginsoy seminer odasında saat 15.40’ta başlayacaktır.


haberler Başa Dön

TEZ SAVUNMASI

Matematik Bölümü doktora öğrencilerinden Nil Şahin "Singularity Theory and Arf Rings" konulu tezini 21 Aralık 2012 tarihinde saat 15.40'ta Matematik Bölümü Gündüz İkeda Seminer Odasında savunacaktır.


2012 YILI ODTÜ Prof. Dr. MUSTAFA N. PARLAR
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI ÖDÜL TÖRENİ

ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. PARLAR Eğitim ve Araştırma Vakfı'nın Ödül Töreni 19 Aralık 2012 Çarşamba günü saat 17.00'de Üniversitemiz Kültür ve Kongre Merkezi A Salonu'nda yapılacaktır. Törende ödül almaya hak kazananlar aşağıda sunulmuştur.

BİLİM ÖDÜLÜ
Prof. Dr. Haluk SUCUOĞLU - ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Özgür ULUSOY – Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

ARAŞTIRMA TEŞVİK ÖDÜLÜ
Y. Doç. Dr. Sinan GEZİCİ - Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. İsmail TURAN - ODTÜ Fizik Bölümü
Y. Doç. Dr. Coşkun KOCABAŞ – Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü
Y. Doç. Dr. İnanç ADAGİDELİ - Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Abdullah ÖZBEKLER - Atılım Üniversitesi Matematik Bölümü
Y. Doç. Dr. İbrahim Burç MISIRLIOĞLU - Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Emrah ÖZENSOY - Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü
Doç. Dr. Atilla CİHANER - Atılım Üniversitesi Kimya Müh. ve Uygulamalı Kimya Bölümü
Doç. Dr. Gökhan DEMİREL - Gazi Üniversitesi Kimya Bölümü
Doç. Dr. Selmiye ALKAN GÜRSEL - Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
Y. Doç.Dr. E. Ersin ÖREN TOBB Ekonomi ve Teknolji Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ODTÜ YILIN EĞİTİMCİSİ ÖDÜLÜ
Y. Doç. Dr. Gülfidan CAN – Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Prof. Dr. Bayram TEKİN – Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü
Prof. Dr. Süha ÖZKAN – Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
Doç. Dr. Ayşegül GÖZEN – Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
Doç. Dr. Almıla Güvenç YAZICIOĞLU - Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Y. Doç. Dr. Ender CİĞEROĞLU – Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Pınar AKÇALI – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Doç. Dr. Halil KALIPÇILAR – Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ODTÜ YILIN TEZİ ÖDÜLÜ

Nihat Ali IŞITMAN – Fen Bilimleri Enstitüsü
Danışmanı : Prof. Dr. Cevdet KAYNAK

Mehmet Tufan ÖZ – Fen Bilimleri Enstitüsü
Danışmanı : Prof. Dr. H. Avni ÖKTEM ve Doç. Dr. Füsun EYİDOĞAN

İsmail SOLMUŞ – Fen Bilimleri Enstitüsü
Danışmanı : Doç. Dr. Cemil YAMALI ve Prof. Dr. Bilgin KAFTANOĞLU

Ömer PEKTAŞ – Fen Bilimleri Enstitüsü
Danışmanı : Y. Doç. Dr. Ergin TÖNÜK

Bülent ALICIOĞLU – Fen Bilimleri Enstitüsü
Danışmanı : Prof. Dr. Nevzat YILDIRIM

Burcu AKSOY – Fen Bilimleri Enstitüsü
Danışmanı : Y. Doç. Dr. H. Emrah ÜNALAN

Çağatay DENGİZ – Fen Bilimleri Enstitüsü
Danışmanı : Prof. Dr. Metin BALCI

Serdar SEZER – Fen Bilimleri Enstitüsü
Danışmanı : Prof. Dr. Cihangir TANYELİ

Seçkin TUNALILAR – Enformatik Enstitüsü
Danışmanı : Prof. Dr. Onur DEMİRÖR

Elif Öznur KAN – Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışmanı : Prof. Dr. Aysıt TANSEL

Alper SÖNMEZ – Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışmanı : Doç. Dr. M. Teoman PAMUKÇU

Gülçin HAKTANIR – Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışmanı: Prof. Dr. Canan SÜMER ve Doç. Dr. Türkan ÖZKANTÜRKİYE’NİN AFET RİSK YÖNETİMİ
ONBEŞİNCİ YUVARLAK MASA TOPLANTISI

11 OCAK 2013, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi
09:30 – 17:30

Tel: [+90] (312) 210 5410 - Fax [+90] (312) 210 1328
E-mail: dmc@metu.edu.tr - Web: www.dmc.metu.edu.tr

Geleneksel "Türkiye’nin Afet Risk Yönetimi Yuvarlak Masa" toplantımıza, önceki yıllarda olduğu gibi değerli katkılarınızı beklemekteyiz. Bu yılki toplantımız, afetlerle ilgili faaliyet gösteren farklı disiplinlerden çok sayıda yönetici, uygulayıcı ve araştırmacının buluştuğu ve tartıştığı bir bilgi alışverişi platformu olarak düzenleniyor.
Herhangi bir önem sırası gözetmeksizin yazılmış olan aşağıdaki konuları lütfen inceleyiniz. Eğer ilgi veya çalışma alanınız bunlardan bir veya daha fazlasını içine alıyorsa sizin katılımlarınızla toplantıda yapılacak fikir alışverişi daha da zenginlik kazanacaktır.

- Afet Politikaları, Yasal Düzenlemeler, Sigorta Sektörü ve DASK
- Doğal Afet Riskleri, Afetin Ekonomik Boyutları ve Sürdürülebilir Kalkınma
- Afet Risk Yönetimi, Stratejik Planlama, Zarar Azaltma/Sakınım Planları
- Yapı Denetim Sistemi, Yetkin Mühendislik
- Medya ve Afetler, Sosyal Bilimlerin Afet Yönetimindeki Rolü
- Mahalle Afet Gönüllüleri ve Sivil Toplum Kuruluşları, Örgütlenme Modelleri
- Afet Yönetiminde Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Uydu Görüntüleri, GIS
- Tehlike ve Hasar Görebilirlik Modelleri, Afet Risk Analizi, Erken Hasar Tahmini
- Kuraklık, Küresel Isınma ve Küresel İklim Değişikliği
- Terör ve İntihar Saldırıları, Siber Tehditler, İş Sağlığı ve Güvenliği
- Kentsel Planlama ve Kentsel Dönüşüm Projeleri, Çevre Kirliliği, Tehlikeli Atıklar
- Temel Afet Eğitimleri, Psikolojik Destek Çalışmaları, Afetlerle Başa Çıkabilme Bilincini Arttırma
- Arama ve Kurtarma Çalışmaları, Afet Tıbbı, Afetlerde Triyaj, Salgın Hastalık Tehdidi
- İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Afetlerle İlgili Çalışmaları
- Doğal, İnsan/Kaynaklı ve Teknolojik Afetlerin Tarihi ve Kültürel Miras Üzerindeki Etkileri

Belirtilen başlıklarla ilgili çözüm yolları öneren, ülkemizin afet sorunu üzerindeki düşünceleri ortaya koyan sunumların yer aldığı paralel oturumlar ile genel tartışma platformunu içeren, 15. YMT Programı kesinleştiğinde sizlere e-posta yoluyla bildireceğiz.

Sizi, veya kuruluşunuzun temsilcisini yuvarlak masa toplantımıza katılmaya davet ediyoruz.
Sözlü ya da poster sunum yapmak isteyenler, 100 kelimeyi geçmeyen bildiri özetlerini, 28 Aralık 2012 tarihine kadar e-posta ile göndermelidir.
Toplantıya katılmayı planlayanlar, Ad, Soyad, Telefon ve Adres bilgilerini ön kayıt amacıyla e-posta adresimize iletebilir.

Saygılarımızla,
Yard.Doç.Dr. B. Burçak Başbuğ ERKAN
Merkez Müdürü


YANILTICI E-POSTA MESAJLARI
HAKKINDA UYARILAR

Üniversitemizin e-posta servisi tarafından geliyormuş gibi gösterilen ve kullanıcı kodu, şifre, vb. kişisel bilgilerinizi isteyen e-postalar gönderilmektedir. İnternet dünyasında (Ör. bankacılık, vb. alanlarda) sıklıkla rastlanmakta olan ve "Phishing" olarak adlandırılan bu tür e-postalar, bilgileri çalmayı ve kötü amaçlar için kullanmayı hedefleyen girişimlerdir.
ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, kullanıcılarından bu tür bilgileri web ya da e-posta aracılığıyla göndermesini kesinlikle istememektedir. Bu tür mesajları lütfen dikkate almayınız ve şifrenizi hiçbir durumda, sözlü veya yazılı olarak bir başkasına vermeyiniz. Şifrenizi bir başkası ile paylaştıysanız mutlaka en kısa sürede değiştiriniz.
Bu tür e-postaların bir bölümü merkezi sunucularımız üzerinde otomatik olarak filtrelenmekte ve hiçbir zaman kullanıcılarımıza ulaştırılmamaktadır. Ancak, kurumların spam filtrelerine takılmaması için kaynak ve içerikleri "Phishing" faaliyeti içinde olan kişilerce sürekli olarak değiştirilmekte olan bu tür e-postaların dağılımının tümüyle engellenmesi, bu çeşitlilik nedeniyle teknik olarak mümkün olamamaktadır.DUYURU

Üniversitemiz Uludağ Eğitim ve Spor Tesisi, 21 Aralık 2012 tarihinden itibaren hizmete açılacaktır. Duyuru ve başvuru formu aşağıdaki adreslerde bilgilerinize sunulmuştur.

Duyuru:
http://stm.metu.edu.tr/tesis-ucretleri

Basvuru Formu:
http://stm.metu.edu.tr/formlar

Sosyal Tesisler Müdürlüğü Sayfası:
http://stm.odtu.edu.trkültürel etkinlikler Başa Dön

KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ
ARALIK AYI ETKİNLİKLERİ

16 ve 23 Aralık 2012
 “Atelye Tiyatro” Tiyatro Oyunu
 Fransız Kültür Merkezi
A Salonu / 14:00 – 21:00

18 Aralık 2012 
 “Fazıl SAY Piyano Resitali”
Kemal Kurdaş Salonu / 15:00

20 Aralık 2012
 “Hazırlık Öğrencisi Gözüyle ODTܔ
Fotoğraf Yarışması Sergisi
Sergi Salonu / 09:00 – 17:00

21 Aralık 2012
 “New Life at METU” Fotoğraf Yarışması Sergisi
Sergi Salonu / 09:00 – 17:00

26 Aralık 2012
 “Yıl Sonu Konseri”
Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü
Kemal Kurdaş Salonu / 19:00

30 Aralık 2012 
 “Yeni Yıl Konseri”
Çağlar Müzik Okulu
Kemal Kurdaş  Salonu / 12:00-21:00

Bilgi için tel : 210 41 62 18 Aralık 2012

Fizik Topluluğu’nca, Prof. Dr. Bayram TEKİN'in (ODTÜ) konuşmacı olarak katıldığı “Kütle Nedir?” konulu seminer düzenlenmiştir.
Yer: Cavit Erginsoy Seminer S. Saat: 17:45

Genç Yazarlar Topluluğu’nca Mehmet Eroğlu (Yazar), Özcan Karabulut (Yazar) ve Ercan Mehmet Erdem'in (Senaryo yazarı) konuşmacı olarak katıldığı “Sanatta Özgürlük kavramı Üzerine” konulu bir söyleşi düzenlenmiştir.
Yer: Fizik Bölümü U-3 Saat: 17.30


18-19 Aralık 2012

Müzik Toplulukları tarafından “Rock’n Blues Günleri” konserleri düzenlenmiştir.
Yer: Mimarlık Amfisi Saat: 17:30

PROGRAM

18 Aralık 2012
17.30 H.I.R.T
18.30 Giderayak
19.30 Rugburn
20.30 Mojo Town

19 Aralık 2012
17.30 Holocene Pellets
18.30 Lazy Rock Band
19.30 SBBK
20.30 Karpuz (Batu Mutlugil)VEFAT

Personel Daire Başkanlığı personeli Emrah Demirsoy’un babası Rıfat Demirsoy, 2 Aralık 2012 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Personel Daire Başkanlığı personeli Ayşegül Özkan’ın babası Aydemir Özkan, 8 Aralık 2012 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü personeli Filiz Cerit Demirci’nin babası ve İç Hizmetler Müdürlüğü personeli Kenan Demirci’nin kayınpederi Halil Cerit, 10 Aralık 2012 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*ODTÜ Çamlık Sitesi’nde. Tel. 0532 565 43 42
*Öveçler 4. Cadde Telekom arkasında, 3+1, 135 m2, kombili, memura verilebilecek daire, 750,00 TL. Tel: 0505 748 41 26
*Ayrancı Yeşilyurt’ta ara kat, 3+1, 120 m2, bakımlı, otoparklı, ısınma problemi olmayan daire. Kira: 900,00 TL. Aidat : 265,00 TL. Tel: 0533 271 63 69
*Tuzluçayır. Çağlayan Mah. 3+1. kombili. 1.kat daire. Tel.: 0536 790 82 92
*Etimesgut Merkez, 2+1. Tel.: 0533 441 87 72

SATILIK DAİRELER

*Dikmen Karşıyaka Sokak’ta (Hakim Evi arkası), 2+1, kombili, kotta, kiracı çıkacak. Görmek için uygun daire. Tel: 0532 768 20 65
*Basınevleri’nde, 2+1, masrafsız daire. 0532 237 89 99
*G.O.P. Uğur Mumcu Sokak’ta, katta, 120 m2, 3+1, merkezi sistem, 235.000 TL. (resimler için ilan no: 106753336 www.sahibinden.com ) Tel: 0532 480 39 56   

TÜM GEZİLER VE KONUT HABERLERİ İÇİN TEL.: 210 36 10 - 11


Başa Dön

This week, Bu Hafta has been visited times.
Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<