Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

 

yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Mühendislik Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Murat Dicleli, 3-5 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Deprem Sönümleyici Damperin 2.Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı”na katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

İstatistik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ayşen Akkaya, 3-5 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen “5th International Workshop on Science Gateways, IWSG 2013” adlı etkinliğe bildiri sunmak üzere İsviçre’ye gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Aysel Atımtay ve araştırma görevlilerinden Murat Varol, 3-7 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen “21th European Biormass Conference and Exhibition” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Danimarka’ya gideceklerdir.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mahmut Parlaktuna, 3-7 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen “European Geothermal Congress 2013” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ozan Tekinalp, 3-7 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen Astronet II Okuluna ve Proje Toplantısı’na katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ayda Eraydın, 5-7 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen “7.Çerçeve 319970 Divercities” adlı proje toplantısına katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Göksel N. Demirer, 6-8 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen “17th International Conference on Environment and Mineral Processing & Exhibition” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gidecektir.

Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Güven Arif Sargın, 6-8 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen “ACE Yönetim Kurulu Toplantısı”na katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. A. Nuray Karancı, 6-9 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen “13th Conference of the European Society for Traumatic Stress Studies” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hüseyin Bağcı, 6-10 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Avusturya’nın ve Avrupa Ülkelerinin AB’nin Doğu Avrupa’daki Stratejisindeki Gelişme Olanakları” adlı konferansa katılmak üzere Avusturya’ya gidecektir.

Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Zeki Kaya, 7-9 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen “AForGen:the Alpine Forest Genomics Network” adlı toplantıya ve 10-12 Haziran 2013 tarihleri arasında ise “Symposium for Research in Protected Areas” adlı sempozyuma katılmak üzere Avusturya’ya gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mahmut Kuzuoğlu, 9-15 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Advances in Group Theory and Applications 2013” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr.Murat Manguoğlu, 3-7 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen “The 9th International Conference on Large-Scale Scientific Computations” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Bulgaristan’a gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Şule Güneş, 3-20 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Summer Programme on Information Justice and Intellectual Property (PIJIP)” adlı kursa katılmak ve “Programme on International and Comparative Environmental Law (PICEL)” adlı etkinliği ziyaret etmek üzere ABD’ye gidecektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nurten Birlik, 4-8 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen “London Conference in Critical Thought” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mohan Bhupal, 9-15 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen “D-Days:A Panorama of Geometry” adlı kongreye katılmak üzere İsviçre’ye gidecektir.

İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Çağrı Topal, 5-7 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Üçüncü Transatlantik Muhasebe, Denetim, Finansal ve Mali Kontrol Konferansı”na bildiri sunmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Asuman Göksel, 5-8 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Applying Lisbon Treaty in Difficult Times: Towards an Interim Balance of Past Achievements, Future Challanges, and Possible Explanations” adlı konferansa katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç. Dr. Semra Pamuk, 6-10 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Young Women in Topology” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç. Dr. Fatih Kamışlı, 6 Haziran-1 Eylül 2013 tarihleri arasında UCSB Üniversitesinde Araştırma yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç. Dr. Sinan Kalkan, 9-13 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Göttingen Symposium on The Semantics of Action Faculty for Physics and Seminar for English Phillology” adlı sempozyuma ve “FP7 procet ACAT” adlı toplantıda sunum yapmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Temel İngilizce Bölümü öğretim görevlilerinden Dr. Claire Özel, 4-7 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen AB Gençlik projesine katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı araştırma görevlilerinden Rabia Karataş, 3-7 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen ERASMUS Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında davetli olarak İtalya’ya gidecektir.

Enformatik Enstitüsü İş Yaşamı Temelli Öğrenme EABD araştırma görevlilerinden Ayşe Elvan Gündüz, 3-7 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen “SSPNET Summer Schoon on Social Signar Processing” adlı yaz okuluna katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Uluslararası İşbirliği Ofisi araştırma görevlilerinden Nilay Belat Karacaoğlu, 5-11 Haziran 2013 tarihleri arasında Erasmus Personel Hareketliliği kapsamında düzenlenen “Erasmus Staff Week” adlı programa katılmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

İlköğretim Bölümü araştırma görevlilerinden Güliz Karaarslan, 9-14 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen “7th World Environmental Education Congress” adlı kongreye katılmak üzere Fas’a gidecektir.

Matematik Bölümü araştırma görevlilerinden Ülviye Büşra Çınar, 9-15 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Advances in Group Theory and Applications 2013” adlı konferansa katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Fizik Bölümü araştırma görevlilerinden Caner Ünal, 9-22 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Summer School on Particle Physics & Higgs and Beyond Standard Model at the LHC Workshop/ Parçacık Fiziği, Standard Model ve SM ötesi” adlı toplantıya katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

haberler Başa Dön

TEZ SAVUNMALARI

Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Özkan Kılıç, “Power of Frequencies: N-Grams and Semi-Supervised Morphological Segmentation in Turkish” konulu tezini 20 Haziran 2013 tarihinde Enformatik Enstitüsü B Blok  B-116 no.lu toplantı odasında saat 11:00’da savunacaktır.

Enformatik Enstitüsü Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı doktora öğrencisi Sait Can Yücebaş, “A Hybrid Feature Selection Model for Genome Wide Association Studies” konulu tezini 07 Haziran 2013 tarihinde Enformatik Enstitüsü A Blok A-108 no.lu toplantı odasında saat 14:00’de savunacaktır.

Enformatik Enstitüsü Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı doktora öğrencilerinden Mehrdad Alizadeh Mizani “A Multi-layer Model for Privacy Preserving Policy Making for Disclosure of Public Health Data” konulu tezini 14 Haziran 2013 tarihinde Enformatik Enstitüsü A Blok A-108 no.lu toplantı odasında saat 11:00’da savunacaktır.

Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı doktora öğrencilerinden Mustafa Özdemir "Analysis of Whiplash During Rear Crash and Development of An Anti-Whiplash Seat Mechanism" konulu tezini 04 Haziran 2013 tarihinde saat 10:00'da ODTÜ-BİLTİR Merkezi Ana Bina Küçük Toplantı Salonu'nda savunacaktır.


2013 YILI LİSANSÜSTÜ ÖDÜLLERİ TÖRENİ

2013 yılı Lisansüstü Ödülleri Töreni 6 Haziran 2013 tarihinde saat 15:00'te Mimarlık Amfisi'nde düzenlenecektir.

PROGRAM
Açılış
Prof. Dr. Ahmet Acar’ın Konuşması
Müzik Dinletisi
Enstitü Müdürleri Adına Prof.Dr.Canan Özgen'in konuşması
Tez ödüllerinin verilmesi
Ders Performans ödüllerinin verilmesi
Poster sunumları

LİSANSÜSTÜ EN İYİ TEZ ÖDÜLLERİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ÖĞRENCİNİN ADI, SOYADIEABDPROGRAMIDANIŞMANI/ORTAK DANIŞMANI
Mustafa KulakçıFizikDoktoraProf.Dr.Raşit Turan
Tuğba Kaya DenizPolimer Bilim ve TeknolojisiYüksek Lisans Doç.Dr.Ali Çırpan
Fatih ŞenKimyaDoktoraProf.Dr.Gülsün Gökağaç Arslan
Neslihan KulözüŞehir ve Bölge PlanlamaDoktoraDoç.Dr.Anlı Ataöv/ Prof.Dr.İlhan Tekeli
Okan Tarık KomesliÇevre MühendisliğiDoktoraProf.Dr.Celal Ferdi Gökçay
Şahin CoşkunMetalurji ve Malzeme MühendisliğiYüksek LisansYrd.Doç.Dr.Hüsnü Emrah Ünalan
Egemen YıldırımElektrik ve Elektronik MühendisliğiYüksek Lisans Prof.Dr.Özlem Aydın Çivi
Barış Erdilİnşaat MühendisliğiDoktoraProf.Dr.Uğurhan Akyüz/Prof.Dr.İsmail Özgür Yaman
Özgün ÖzçakırMimarlık/RestorasyonYüksek Lisans Doç.Dr.Neriman Şahin Güçhan
Şebnem GaripBiyokimyaDoktoraProf.Dr.Feride Severcan/ Doç.Dr.Sreeparna Banerjee
Yavuz İnalBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiDoktoraProf.Dr.Kürşat Çağıltay
Arda ÖzenBiyolojiDoktoraProf.Dr.Meryem Beklioğlu Yerli/Prof.Dr.Erik Jeppesen
Yekta BakırlıoğluEndüstri Ürünleri TasarımıYüksek Lisans Yrd.Doç.Dr.Çağla Doğan


SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÖĞRENCİNİN ADI, SOYADIEABDPROGRAMIDANIŞMANI/ORTAK DANIŞMANI
Seda Ekmen ÖzçelikİktisatDoktoraProf. Dr. Güzin Erlat
Ekin Ayşe ÖzşucaİktisatDoktoraDoç. Dr. Elif Akbostancı
Sedef Algıİngiliz Dili ÖğretimiYüksek LisansDoç. Dr. Çiler Hatipoğlu
Pelin Gürol ÖngörenMimarlık TarihiDoktoraDoç. Dr. Elvan Altan Ergut
Dilek SarıtaşPsikolojiDoktoraProf. Dr. Tülin Gençöz
Kurtuluş CengizSosyolojiDoktoraDoç. Dr. Mustafa Şen
Ayça Erinç ErdalTarihDoktoraProf. Dr. Seçil Karal Akgün
Derya Çokalİngiliz Dili ÖğretimiDoktoraProf. Dr. Wolf König/Dr.Patrick Sturt


ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ
ÖĞRENCİNİN ADI, SOYADIEABDPROGRAMIDANIŞMAN/ORTAK DANIŞMAN
Gözde BahadırBilişsel BilimlerDoktoraYrd.Doç.Dr. Annette Hohenberger/Prof.Dr.Deniz Zeyrek Bozşahin
Lal Gamze BozgeyikliModelleme ve SimülasyonYüksek Lisans Prof.Dr.Veysi İşler
Evren Can BozgeyikliModelleme ve SimülasyonYüksek Lisans Prof.Dr.Veysi İşler


UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ
ÖĞRENCİNİN ADI, SOYADIEABDPROGRAMIDANIŞMAN/ORTAK DANIŞMAN
Hamdullah YücelBilimsel HesaplamaDoktoraProf.Dr.Bülent Karasözen
Serkan ZeytunFinansal MatematikDoktoraDoç.Dr.Ömür Uğur, Prof.Dr.Ralf Korn
Mete TepeFinansal MatematikYüksek Lisans Yrd.Doç.Dr.Seza Danışoğlu


DERS PERFORMANS ÖDÜLLERİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Öğrencinin Adı SoyadıEABDProgramı
Fulya Karahan DağArkeometriDoktora
Ziya Özkan Göktürk Bilgisayar MühendisliğiDoktora
Utku ŞirinBilgisayar MühendisliğiYüksek Lisans
Mithat ÇiçekBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiLisans Sonrası Doktora
Berkan ÇelikBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiYüksek Lisans
Aktan AlpsoyBiyolojiYüksek Lisans
Tuğba DursunBiyoteknolojiYüksek Lisans
Sayit Mahmut ErdoğanBiyoteknolojiDoktora
Hale DemirtepeÇevre MühendisliğiDoktora
Ayşe Özgül ÇallıoğluÇevre MühendisliğiYüksek Lisans
Aybala KoçÇevre MühendisliğiYüksek Lisans
Özlem Tuğfe DemirElektrik ve Elektronik MühendisliğiYüksek Lisans
Onur ÇulhaElektrik ve Elektronik MühendisliğiDoktora
Senem Ayşe HaserHavacılık ve Uzay MühendisliğiYüksek Lisans
Aksel Fenerciİnşaat MühendisliğiYüksek Lisans
Utku Akkayaİnşaat MühendisliğiYüksek Lisans
Dinçer GöksülükİstatistikDoktora
Mustafa KaplanJeoloji MühendisliğiYüksek Lisans
Yılmaz KelgökmenKimyaLisans Sonrası Doktora
Zeynep GündoğanKimyaYüksek Lisans
Duygu İşibolKimyaYüksek Lisans
Özgen YalçınKimya MühendisliğiDoktora
Canberk ArasMaden MühendisliğiYüksek Lisans
Bekir Artam AtalayMaden MühendisliğiYüksek Lisans
Hayrettin Ulaş AkovaMakina MühendisliğiYüksek Lisans
Taner KalaycıoğluMakina MühendisliğiDoktora
Burcu ArslanMetalurji ve Malzeme MühendisliğiYüksek Lisans
Coşkun ŞahinMetalurji ve Malzeme MühendisliğiDoktora
Mehmet KoçMikro ve NanoteknolojiYüksek Lisans
Paria ValizadehMimarlıkYüksek Lisans
Meltem ErdilMimarlık- Yapı BilimleriYüksek Lisans
Işın MeriçMimarlık- Yapı BilimleriDoktora
Feran Özge GüvenMimarlık-RestorasyonYüksek Lisans
Nur YarenMimarlık-RestorasyonYüksek Lisans
Cansu AfşarPetrol ve Doğalgaz MühendisliğiYüksek Lisans
Hatice Esra OğuztürkPolimer Bilim ve TeknolojisiYüksek Lisans
Erdem AsenaŞehir ve Bölge Planlama-Bölge PlanlamaYüksek Lisans
Ebru ErenŞehir ve Bölge Planlama-Kentsel TasarımYüksek Lisans
Batuhan Eren EnginYer Sistem BilimleriYüksek Lisans


SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Öğrencinin Adı SoyadıEABDProgramı
Yaprak OlcayAsya ÇalışmalarıYüksek Lisans
Büke Tosun Avrasya ÇalışmalarıYüksek Lisans
Osman Gürcan Ozan Bilim ve Teknoloji Politikası ÇalışmalarıDoktora
Pelin ErdoğanEğitim Programları ve ÖğretimYüksek Lisans
Gülçin MutluEğitim Programları ve ÖğretimDoktora
Abdurrahman Yılmaz İktisatYüksek Lisans
Zuhal Yılmaz İlköğretimDoktora
Rukiye Ayan İlköğretim Fen ve Matematik EğitimiYüksek Lisans
Yasemin Erdoğan İngiliz Dili ÖğretimiYüksek Lisans
Ebru YıldızİşletmeYüksek Lisans
Eren TaranİşletmeYüksek Lisans
Bahadır Tevfik GülerİşletmeLisans Sonrası Dokt.
Ufuk PoyrazKentsel Politika Planlaması ve Yerel YönetimlerDoktora
Emine Merve ÖnderKentsel Politika Planlaması ve Yerel YönetimlerDoktora
Kübra Oğuz Orta Doğu AraştırmalarıYüksek Lisans
Ece Akça PsikolojiYüksek Lisans
Begüm Babuşcu PsikolojiYüksek Lisans
Serdar Oluğ Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiYüksek Lisans
John Morris Dykes Sosyal Bilimler (Türk-Alman)Yüksek Lisans
Martin JoormannSosyal Bilimler (Türk-Alman)Yüksek Lisans
Daniel William MeehanSosyal Bilimler (Türk-Alman)Yüksek Lisans
Zeynep Baykal SosyolojiDoktora
Emre Sünter SosyolojiDoktora
Büşra Barın Uluslararası İlişkilerYüksek Lisans
Tolgahan Akdan Uluslararası İlişkilerYüksek Lisans
Burçe Tural Yöneticiler için İşletmecilikYüksek Lisans
Semih Zafer Tiryaki Yöneticiler için İşletmecilikYüksek Lisans


ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ
Öğrencinin Adı SoyadıEABDProgramı
Şeyma KüçüközerBilişim SistemleriYüksek Lisans


UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ
Öğrencinin Adı SoyadıEABDProgramı
Simge GüneriBilimsel HesaplamaYüksek Lisans
Fuad HamidliKriptografiDoktora
Tuğba AkmanBilimsel HesaplamaDoktora


KLASİK-FLAMENKO-POP VE ELEKTRO GİTAR KURSU

ODTÜ Öğrenci, Personel ve Personel çocukları için Aktan ODABAŞI’nın eğitmenliğinde Caz Topluluğu tarafından düzenlenen Klasik-Flamenko-Pop ve Elektro Gitar kurslarına yeni kayıtlar devam etmektedir.

Ders ücretleri:
2 kişilik grup 90.00 TL/Ay
3 kişilik grup 65.00 TL/Ay
4 kişi ve üzeri 50.00 TL/Ay

Aylık 4 saat ders (ders süresi 60 dk.)

Hafta içi ve hafta sonu gruplandırma taleplere göre yapılacaktır
Yer: A4 Barakası

Not: Gitarı olmayan kursiyerler için eğitmen tarafından sağlanacak ödünç gitar, kurs sonuna kadar öğrencide kalacaktır. (Aylık 15 TL)
Kurs saatleri ve ödünç gitar için tel: 0532 314 52 49
Gitar öğretmeni Aktan ODABAŞI, Trinity College of Music gitar bölümü diplomalıdır. TV’de solo gitarist olarak çalmış, gitar resitalleri vermiş, sayısız gitar öğrencisini eğitmiştir.


kültürel etkinlikler Başa Dön

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ
MEZUNİYET PROJELERİ SERGİSİ

Bu yıl on ikincisini düzenlediğimiz ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencilerinin mezuniyet projeleri sergisi 4-6 Haziran 2013 tarihleri arasında ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşecektir. Bu yılki sergi kapsamında ayrıca üçüncü, dördüncü sınıf ve lisansüstü öğrencilerimizin farklı dersler kapsamında hazırladıkları özel temalı sergileri de izleyebilirsiniz.
Yıl sonu sergimizi ve kokteylimizi onurlandırmanızı dileriz.

  Program
4 Haziran 2013 Salı, 9:30 - 17:00 Sergi ve Jüri
18:00 - 20:00 Açılış Kokteyli

5 Haziran 2013 Çarşamba, 9:30 - 17:00 Sergi ve Jüri

6 Haziran 2013 Perşembe, 9:30 - 13:00 SergiVEFAT

Fizik Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Perihan Tolun, 27 Mayıs 2013 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı personeli Zehra Erdem’in babası Yahya Güzeldere, 29 Mayıs 2013 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Makina Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Reşit Soylu’nun babası Sami Soylu, 23 Mayıs 2013 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı personeli Feryal Öcal’ın babası Genel Atölyeler Müdürlüğü’nden emekli Hulusi Öcal, 29 Mayıs 2013 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

sosyal tesisler müdürlüğü Başa Dön

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*O.D.T.Ü Sitesinde 2+1 eşyalı daire. Tel: 0544 502 07 60 / 0532 704 33 37
*Cebeci, 3+1, kombili, bakımlı. Öğrenciye de verilebilir. Tel: 0532 591 38 98
*100. Yıl Vişnelik karşısında, 5. kat. Tel: 210 37 71


SATILIK DAİRELER

*Konya Yolu üzeri Akpınar Mahallesi’nde, çift balkonlu, kombili, asansörlü, 3+1, 2. kat daire. Tel: 0531 745 06 58 / 0535 665 72 71
*Bodrum Turgutreis, Ormancılar Sitesi, denize 50 mt. Tripleks, yazlık. Tel.: 210 27 08

TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN TEL.: 210 36 10 - 11


Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<