Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

 

atamalarBaşa Dön

Eğitim Fakültesi Dekanlığı’na 3 Temmuz 2013 tarihinden itibaren Prof.Dr. Gölge Seferoğlu atandı.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren Prof. Dr. Meliha Altunışık yeniden atandı.

Tarih Bölümü Başkanlığı’na 27 Haziran 2013 tarihinden itibaren Prof. Dr. Ömer Turan atandı.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Başkanlığı’na 8 Temmuz 2013 tarihinden itibaren Doç. Dr. Nurten Birlik atandı.

Temel İngilizce Bölümü Başkanlığı’na 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren Öğr.Gör. Aliye Hale Bingöl, Bölüm Başkan Yardımcılığı’na Öğr.Gör. Tuğçe Bölükbaşı atandı.

bilimsel yayınlarBaşa Dön

MAKALE

ÖZCENGİZ,  G., DEMAİN, A.L. “Recent Advances in the Biosynthesis of Penicillins, Cephalosporins and Clavams and its Regulation. Biotechnology Advances. 31: 287-311. 2013.

KURT, A., ALVAREZ-ALVAREZ, R., LİRAS, P., ÖZCENGİZ, G. “Role of cmcH-ccaR Intergenic Region and ccaR Overexpression in Cephamycin C Biosynthesis in Streptomyces Clavuligerus. Applied Microbiology and Biotechnology. 97: 5869-5880. 2013.

yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. A.Aydın Alatan ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nihan Kesim Çiçekli, 15-19 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenen “IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME 2013)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Emin Zerman konferansa katılmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ayda Eraydın, Doç. Dr. Bahar Gedikli ve araştırma görevlilerinden Ender Peker, 15-19 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Joint AESOP-ACSP” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İrlanda’ya gideceklerdir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gülin Ercan ve araştırma görevlilerinden Fuat Erdem, 15-21 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenen “The International Conference on Group Theory in Honor of the 70th Birthday of Prof. Victor D.Mazurov” adlı konferansa katılmak üzere Rusya’ya gideceklerdir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Münevver Tezer, 16-18 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenen “BeTeq Boundary Element Technique, An International Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gülay Özcengiz ve araştırma görevlilerinden Çiğdem Yılmaz, 21-25 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenen “5th FEMS 2013 Congress of European Microbiologists” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Almanya’ya gideceklerdir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nafiz Alemdaroğlu, 21-26 Temmuz 2013 tarihleri arasında “LLP/Erasmus Programme 2012/2013 Staff Training Mobility” adlı programa katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kürşat Çağıltay ve Y.Doç. Dr. Saniye Tuğba Tokel, 21-26 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenen “15th International Conference on Human-Computer Interaction” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Şafak Alpay, 22-26 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Positivity VII-Zaanen Centennial Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ferruh Özbudak, 22-26 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Fg 11th International Conference on Finite Fields and Their Applications” adlı konferansa katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Soykut, 24-26 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Annual Meeting of the Institute of Central Asian Studies, Hankuk University of Foreign Studies” adlı konferansa katılmak üzere Güney Kore’ye gidecektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sinan Eyi ve araştırma görevlilerinden Kenan Cengiz, 15-17 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenen “49th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit” adlı kongreye bildiri sunmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. İlkay Ulusoy Parnas, 15-19 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenen “University of California, Los Angeles, Institute For Pure and Applied Mathematics Workshop on “Woman in Shape: Modelling Boundaries of Objects in 2-and 3-Dimensions” adlı çalıştaya katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Halit Oğuztüzün, 15-26 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenen MDREP Projesi kapsamında araştırma yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Erdinç Sayan, 16 Temmuz 2013 tarihinde düzenlenen “Being a Human Being, Being a Person Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Çağdaş Devrim Son, 19-23 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenen “21st Annual International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Mühendislik Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Dilek Keskin, 21-24 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenen “40th Annual Meeting & Exposition of the Controlled Release Society” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Barış Bayram, 21-25 Temmuz 2013 tarihleri arasından düzenlenen “2013 UFFC” adlı konferansa katılmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hatice Kökten, 21-26 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenen “27th International Conference on Defects in Semiconductors 2013” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. İlkay Ulusoy Parnas, 21-26 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenen “IGARSS 2013 International Geoscience and Remote Sensing Symposium” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Avustralya’ya gidecektir.

Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Oya Yerin Güneri ve Y.Doç. Dr. Zeynep Hatipoğlu Sümer, 27 Temmuz-4 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen ICCASSI 2013, 46th Annual Rudolf Dreikurs Summer Institute” toplantısına katılmak üzere Hollanda’ya gideceklerdir.

Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç. Dr. Bahar Gürsel, 15 Temmuz-12 Ağustos 2013 tarihleri arasında AGEP projesi kapsamında arşiv düzenlemesi yapmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç. Dr. Katharina Bodirsky, 26 Temmuz-20 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Social Effects of the Crisis: Gentrification in Berlim” adlı çalışma kapsamında saha araştırması yapmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç. Dr. Seçil Savaşaneril Tüfekçi, 27-31 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenen “2013 INFORMS MSOM Conference” adlı konferansa katılmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim görevlilerinden Dr. Tarkan Gürbüz, 15-26 Temmuz 2013 tarihleri arasında Erasmus Intensive Programme for Pervasive Networks and Service Infrastructures PERSEUS adlı yaz okulunda ders vermek üzere Yunanistan’a gidecektir.

Temel İngilizce Bölümü okutmanlarından Hülya Şen, 22 Temmuz-5 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Modern Methodologies and Language Development for Teachers of English” adlı AB hizmet içi faaliyetine katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Basın Bürosu araştırma görevlilerinden Aylin Turgut Ecevit, 8-12 Temmuz 2013 tarihleri arasında Erasmus Staff Exchange programı kapsamında düzenlenen eğitime katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Merve Aydınlar, 15-25 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Woman in Shape: Modelling Boundaries of Objects in 2-and 3-Dimensions” adlı çalıştaya ve SIGGRAPH 2013 Grafik Konferansı”na katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi araştırma görevlilerinden Tuğçe Aldemir, 15-26 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Pervasive Networks and Service Infrastructures-PERSEUS IP” adlı programa katılmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Matematik Bölümü araştırma görevlilerinden Tuğba Akman, 16-20 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenen “The 3rd European Conference on Computational Optimization (EUCCO)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Matematik Bölümü araştırma görevlilerinden Pınar Çomak, 17-23 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Mathematical Aspects of Curve-Based Cryptography” adlı çalıştaya katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü araştırma görevlilerinden Deniz Mehmetlioğlu ve Ümran Betül Cebesoy, 17-30 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenen “2013 Summer Camp to China” adlı yaz okuluna katılmak üzere Çin’e gideceklerdir.

Psikoloji Bölümü araştırma görevlilerinden Burak Doğruyol, Hilal Eyüpoğlu ve Canan Büyüaşık Çolak, 19-22 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenen “3rd Brazilian Conference on Interpersonal Relationship Research and 1st Latin American Meeting on Family and Interpersonal Relationships” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Brezilya’ya gideceklerdir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Şahan Yıldız, Mehmet Pancaroğlu ve Melis Özateş, 19 Temmuz-7 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “MCDA/M Summer School” adlı yaz okuluna katılmak üzere Almanya’ya gideceklerdir.

İstatistik Bölümü araştırma görevlilerinden Duygu Varol, 20-25 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenen “29th European Meeting of Statisticians” adlı konferansa bildiri sunmak üzere, Ezgi Ayyıldız konferansa katılmak üzere Macaristana’a gideceklerdir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü araştırma görevlilerinden Aslı Günay, 20-25 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Human Computer Interaction 2013” adlı konferansa katılmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gidecektir.

Fizik Bölümü araştıra görevlilerinden Ali Kiracı, 21-25 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenen “ISAF-PFM 2013 Applications of Ferroelectrics and Piezoresponse Force Microscopy Workshop” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gidecektir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı araştırma görevlilerinden Nihan Ocak, 21-26 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenen “HCI International 2013” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Fizik Bölümü araştırma görevlilerinden Özden Başar Balbaşı, 21-27 Temmuz 2013 tarihleri arasında Eymir Projesi kapsamında Fraunhofer Enstitüsü Eğitim Programı’na katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Psikoloji Bölümü araştırma görevlilerinden Bahar Köse, 22-25 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenen “7th World Congress of Behavioral & Cognitive Therapies” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Peru’ya gidecektir.

Sağlık ve Rehberlik Merkezi araştırma görevlilerinden Semirhan Gökçe, 22-26 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenen “78th International Meeting of Psychometric Society” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Makina Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Serhat Bilyaz, 23-27 Temmuz 2013 tarihleri arasında “Platforma Solar de Almeria Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi sistemleri araştırmaları ziyareti” yapmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi EABD araştırma görevlilerinden Fulya Kula, 23-29 Temmuz 2013 tarihleri arasında düzenlenen “4th Conference on Brain Development and Learning: Making Sense of the Science” adlı konferansa katılmak üzere Kanada’ya gidecektir.

Mimarlık Bölümü araştırma görevlilerinden Vacide Betül Kurtuluş ve Sermin Çakıcı, 26 Temmuz-5 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Survey to Design: New Technology and Land Protection” adlı programa katılmak üzere İtalya’ya gideceklerdir.

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü araştırma görevlilerinden Makbule Gözde Didiş ve İlköğretim Bölümü araştırma görevlilerinden Seçil Yemen Karpuzcu, 28 Temmuz-2 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME-37)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

haberlerBaşa Dön

GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE
ENDEKSİ SIRALAMASINDA ODTÜ BAŞARISI

ODTÜ, “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” sıralamasında 136 üniversite arasında 86.0 puanla 1. sırada yer almıştır.

TÜBİTAK ve ilgili kuruluşların katılımıyla hazırlanan endekste, 2012 yılı verilerine göre üniversitelerin “bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği”, “fikri mülkiyet havuzu”, “işbirliği ve etkileşim”, “girişimcilik ve yenilikçilik kültürü” ile “ekonomik katkı ve ticarileşme” boyutları 23 performans göstergesi altında değerlendirilmiştir. İlk 5’e giren diğer üniversiteler 85,8 puanla Sabancı Üniversitesi, 82,7 puanla İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, 76,3 puanla Boğaziçi Üniversitesi, 72,5 puanla İstanbul Teknik Üniversitesi şeklinde sıralanmıştır.


ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI

1- 26-28 Haziran 2013 tarihleri arasında İstanbul'da Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği ile Institute of Industrial Engineering ortak kongresinde yapılan öğrenci proje yarışmasında birincilik ve ikincilik ödüllerini ODTÜ Endüstri Mühendisliği öğrencileri kazanmıştır.

Birincilik ödülünü, danışmanlıklarını Doç. Dr. Müge Avşar ile Prof. Dr. Gülser Köksal’ın yaptığı “Rüzgar Gücü Üretimi için Tahmin ve Teklif Sistemi Tasarımı” adlı projeleri ile Semih Ali Aksoy, Emre Eryiğit, Narmin Hashimova ve Melike İşbilir’den oluşan takım kazanmıştır.

İkincilik ödülünü ise danışmanlıklarını Doç. Dr. Sinan Gürel ile Prof. Dr. Murat Köksalan’ın yaptığı “Envanter Kontrol Politikaları ile Bankamatik Kasalarının Nakit Yönetimi” adlı projeleri ile Taha Yasin Çelik, Ezgi Doğan, Ece Sancı ve Hannan Türeci’den oluşan takım kazanmıştır.

Yarışmaya çeşitli üniversitelerden toplam 33 takım katılmıştır. Yazılı proje raporlarını değerlendiren jüri 10 takımı finale kalmaya layık bulmuş, kongre sırasında yapılan sunumlar sonunda dereceye giren takımlar belirlenmiştir.


2- Danışmanlıklarını Doç. Dr. Pelin Bayındır ve Y. Doç. Dr. İsmail Serdar Bakal’ın yaptığı Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Vugar Abdullayev, Ezgi Akkaya, Murat Cesur ve Kübra Gürbüz TOFAŞ için yaptıkları lisans bitirme projeleri "Yurtiçi Milkrun Malzeme Tedarik Sistemi Tasarımı" ile TÜBİTAK'ın bu yıl düzenlemiş olduğu Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Yarışması'nın, "Savunma, Havacılık ve Uzay, Ulaştırma/Lojistik Teknolojileri" alanında İkincilik Ödülünü kazanmıştır.

Öğretim üyelerimizi ve öğrencilerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.


BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Mathematica Yazılımı’nın Güncel Sürümü

Yerleşkemizde lisanslı simgesel matematik ve hesaplama yazılımı olan Mathematica'nın 9 nolu güncel sürümü erişime açılmıştır.

Mathematica 9 http://bidb.odtu.edu.tr/386-mathematica-yazilimi adresindeki talimatlara göre indirilip kurulabilir.
Yeni Mathematica sürümü ile birlikte yeni lisans sunucusu devreye alınmıştır.
Son bir yıl içinde kurulmuş, kurulumda mathematica.cc.metu.edu.tr lisans sunucusu adresini kullanmış Mahtematica 7 ve 8 kullanıcıları bu durumdan etkilenmeden mevcut yazılımlarını kullanabileceklerdir.
Eski sürümü kullanmaya devam etmek için http://bidb.odtu.edu.tr/386-mathematica-yazilimi  adresindeki tek adımlık lisans sunucusu değişikliği işlemi ile yeni sunucu adresini girmek yeterli olacaktır. 
BEBEK

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli Elmas Aydın Özkan ve eşi Yusuf Özkan'ın 25 Haziran 2013 tarihinde bebekleri olmuştur. Eda Yıldız’a sağlıklı uzun ömür dileriz.


VEFAT

Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Vasıf Nejat Hasırcı’nın annesi, Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nesrin Hasırcı’nın kayınvalidesi Müberra Hasırcı, 5 Temmuz 2013 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Matematik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Korkmaz’ın annesi Doç. Dr. Belgin Korkmaz’ın kayınvalidesi Pembe Korkmaz, 28 Haziran 2013 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Türk Dili Bölümü öğretim görevlisi Dr. Neşe Emecan’ın annesi Hasibe Emecan, 8 Temmuz 2013 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.


sosyal tesisler müdürlüğü

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*Ortadoğu Sitesi Güneş Apartmanında, 3+1, kombili, bakımlı, 5. Kat. Tel: 210 20 57 / 0533 474 81 58
*100 Yıl Mahallesi Çağdaş Market yakınında, 4+1. Tel: 0532 664 95 03

TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN 3610-3611KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
NEW ARRIVALS

ODTÜ Kütüphanesine yeni gelen kitapların listesi aylık olarak WEB sayfamızda New Arrivals başlığı altında yayınlanmaktadır.

Kütüphaneye alınmasını istediğiniz kitaplar için http://library.metu.edu.tr/acquire sayfasını ziyaret ediniz.


Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<