Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

 

atamalarBaşa Dön

Modern Diller Bölümü Başkanlığı’na 15 Temmuz 2013 tarihinden itibaren Öğr.Gör. Figen İyidoğan, Bölüm Başkan Yardımcılıklarına, Öğr.Gör. Canan Duzan ve Okutman Yeliz Akel atandı.

bilimsel yayınlarBaşa Dön

MAKALE

KOÇ, S., KABATAŞ, B., İÇGEN, B. “Multidrug and heavy metal-resistant Raoultella planticola isolated from surface water”. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 91:177-183, 2013. 

yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gülser Köksal, 1-17 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Achievements and Applications of Contemporary Informatics, Mathematics and Physics Summer School” adlı yaz okuluna katılmak üzere Ukrayna’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Faruk Polat, 3-9 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “International Joint Conference on-Artificial Intelligence (IJCAI)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Çin’e gidecektir.

Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ayşen Savaş, 10-17 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) 23.Genel Kurul” konferansına katılmak üzere Brezilya’ya gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Bilişim sistemleri EABD öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nazife Baykal, 12-16 Ağustos 2013 tarihleri arasında University Ranking by Academic Performance (URAP) Lavoratuvarı çalışmalarına katkı yapmak, Amerika ve Dünya akademik performans sıralamalarında üst sıralarda yer alan üniversiteleri ve kullanılan kriterler hakkında görüş alışverişinde bulunmak, ortak çalışmalar yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feride Severcan, 14-16 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “4th World Congress on Diabetes & Metabolism” adlı kongreye katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hami Alpas, 15-23 Ağustos 2013 tarihleri arasında İşbirliklerinin değerlendirilmesi ve Worshop” adlı proje etkinliklerine katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. David Grünberg, 15 Ağustos-9 Kasım 2013 tarihleri arasında “Meaning, Reference and Truth in Natural Languages” konulu araştırma kapsamında ortak çalışmalar yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Jale Hacaloğlu, 18-22 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “The 10th International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering (APME 2013)” adlı konferansa katılmak Prof. Dr. Ceyhan Kayran ve araştırma görevlilerinden Tuğba Orhan Lekesiz bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gideceklerdir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Oğuzhan Hasançebi, 3-4 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference on Advances in Civil, Structural and Mechanical Engineering (CSM 2013)” adlı konferansa katılmak üzere Çin’e gidecektir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr.Cem Deveci, 4-10 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “23rd World Congress of Philosophy” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Emre Tuna, 5 Ağustos-9 Eylül 2013 tarihleri arasında “Dinamik Sistemlerin Senkronizasyonu” ile ilgili araştırma yapmak üzere Kore’ye gidecektir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç. Dr. Gülfidan Can, 30 Temmuz-1 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Eighth International Conference on Interdisciplinary Social Sciences” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gidecektir.

Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç. Dr. A.Güliz Bilgin Altınöz, 30 Temmuz-4 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “International Summer School 2013: Rilevare per Progettare: Nuove Tecnologie e Salvaguardia del Territorio: Puglia Trat X-Trantturi per Transumanza” adlı yaz okuluna katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler EABD öğretim üyelerinden Y.Doç. Dr. Murat Perit Çakır, 30 Temmuz-4 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen COGSCI 2013” adlı konferansa poster sunumu yapmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler EABD öğretim üyelerinden Y.Doç. Dr. Cengiz Acartürk, 30 Temmuz-4 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen COGSCI 2013” adlı konferansa poster sunumu yapmak üzere Almanya’ya, 10-18 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “ 17th ECEM 2013 Europen Conference on Eye Movements” adlı konferansa poster sunumu yapmak üzere İsveç’e gidecektir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç. Dr. Serkan Küçükşenel, 31 Temmuz-6 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “2013 Asian Meeting of the Econometic Society” adlı konferansa katılmak üzere Singapur’a gidecektir.

Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç. Dr. Aziz Fevzi Zambak, 11-17 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “36th International Wittgenstein Symposium 2013” adlı sempozyuma katılmak üzere Avusturya’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç. Dr. Çağla Meral, 18-21 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Third International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies (SCMT3)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Japonya’ya gidecektir.

Temel İngilizce Bölümü öğretim görevlilerinden Şeniz Bilgi, 9 Ağustos-9 Eylül 2013 tarihleri arasında İrlanda Ulusal Turizm Geliştirme İdaresi tarafından verilen burs kapsamında Dublin School of English’de hizmet içi eğitim kursuna katılmak üzere İrlanda’ya gidecektir.

Tarih Bölümü araştırma görevlilerinden Kubilay Atik, 29 Temmuz-5 Ağustos 2013 tarihleri arasında “Azuchi-Momoyama ve Erken Edo Dönemlerinden Japonya’da Hristiyanlık ve Budizm arasındaki İlişkiler ve Öteki Algısı” konulu proje kapsamında arşiv çalışması yapmak üzere Kore’ye gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Ezgi Köker, 31 Temmuz-31 Ağustos 2013 tarihleri arasında EPFL Üniversitesi’nde araştırma yapmak üzere İsviçre’ye gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Burak Kerim Akkuş, 4-9 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “The 51st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics” adlı toplantıya katılmak üzere Bulgaristan’a gidecektir.

Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi Alanları Bölümü araştırma görevlilerinden Kübra Eryurt, 4-10 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference on Physics Education ‘ICPE 2013) adlı konferansa katılmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gidecektir.

Tarih Bölümü araştırma görevlilerinden Ömür Şans, 5-12 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Anglo-Amerikan Edebiyatında Etnik Stereotipler” adlı proje kapsamında arşiv çalışması yapmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

İlköğretim Bölümü araştırma görevlilerinden Dilek Altun, 6-10 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “18th European Conference on Reading/Swedish Council of the International Readins Association (SCIRA)” adlı konferansa katılmak üzere İsveç’e gidecektir.

Kimya Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden İbrahim Bayar ve Necip Berker Üner, 18-23 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “9. Dünya Kimya Mühendisliği Konresi (WCCE9)” adlı kongreye katılmak üzere Kore’ye gideceklerdir.

Fizik Bölümü araştırma görevlilerinden Gizem Nogay, 18-23 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “The 25th International Conference on Amorphous and Nanocrystalline Semiconductors” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Kanada’ya gidecektir.

haberlerBaşa Dön

ÖDÜL

TÜBİTAK’ın düzenlemiş olduğu Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri yarışmasında ikincilik ödülünü Bilgi ve İletişim alanında, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Onur Tolga Şehitoğlu, Arş. Gör. Serdar Çiftçi ve öğrencileri Mete Erzincanlı, Andaç Kurun, Batuhan Kama, Neslihan Doğan; Savunma, Uzay ve Havacılık, Ulaştırma/Lojistik Teknolojileri alanında ise ikincilik ödülünü ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Pelin Bayındır, Y.Doç. Dr. İsmail Serdar Bakal ve öğrencileri Vugar Abullayev, Ezgi Akkaya, Murat Cesur ve Mürüvvet Kübra Gürbüz kazanmıştır.

Bu başarılarından dolayı öğretim üyelerimizi ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.ODTÜ TİYATRO TOPLULUĞU

Başarıyla tamamladığımız 2012-2013 sezonundan sonra şimdi de 2013-2014 sezonunda bizimle birlikte olmak isteyen siz ODTÜ Personeli ve yakınlarını aramıza katılmaya bekliyoruz.

ODTÜ Personeli Tiyatro Topluluğu
Yönetimi
VEFAT

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Pınarcıoğlu’nun babası Mustafa Pınarcıoğlu, 13 Temmuz 2013 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Biyoloji Bölümü personeli Necati Koçak’ın annesi Sevim Koçak, 20 Temmuz 2013 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

sportif etkinliklerBaşa Dön

ODTÜ SAS SUALTI HOKEYİ

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından 5-7 Temmuz 2013 tarihlerinde Çanakkale’de düzenlenen ve 18 takımın katıldığı “Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası” turnuvası sonuçlanmıştır.

ODTÜ SAS Sualtı Hokeyi Erkek Takımı, 2013 yılında da Türkiye Şampiyonluğunu kazanarak üst üste üç yıl Türkiye Şampiyonu olma başarısına ulaşmıştır.

Sporcularımızı, Topluluk Danışmanı Levent Ucuzal’ı ve bu başarıda katkısı olan Üniversitemiz çalışanlarını ve ODTÜ Spor Kulübü’nü kutlar, başarılarının devamını dileriz.


HENTBOL TAKIMI

Üniversitemiz Kadın ve Erkek Hentbol Takımları, 7-12 Temmuz 2013 tarihlerinde, Muğla/Köyceğiz’de düzenlenen Üniversitelerarası Plaj Hentbolu Şampiyonasına katılmış ve Erkek Takımı ikinci olmuştur.

sosyal tesisler müdürlüğü

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*100. Yıl’da, içinde çamaşır-bulaşık makinesi, televizyon, mobilya ve mutfak malzemesi bulunan, 2+1 daire. Tel: 0542 655 62 09
*ODTÜ Sitesi Doğan Apartmanında, 6. kat, temiz, kombili, 900 Lira. Tel: 0534 763 02 45 (Öğrenciye verilememektedir.)
TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN 3610-3611Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<