Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

 

atamalarBaşa Dön

Fen Bilimleri Enstitüsü Biyokimya EABD Başkanlığına 5 Ağustos 2013 tarihinden itibaren Prof.Dr. Orhan Adalı atandı.

bilimsel yayınlarBaşa Dön

MAKALE

DAĞ, S., GÜLER, M.A., YILDIRIM, B., ÖZATAĞ, A.C. “Frictional Hertzian Contact Between a Laterally Graded Elastic Medium and a Rigid Circular Stamp”. Acta Mechanica 224, 1773-1789. 2013. 

TERECİ, A., ÖZKAN ELİAS, S.T., EİCKER, U. “Energy Bench marking for Residential Buildings” Energy and Buildings, Volume 60 Pages 92-99. 2013. 

yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ozan Tekin-alp, 19-22 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “2013 AIAA GNC” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye, 24-28 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “IFAR (International Forum for Aviation Research)” adlı foruma katılmak üzere Rusya’ya gidecektir.

Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ayhan Demir ve araştırma görevlilerinden Gökçe Sancak Aydın, 1-8 Eylül 2013 tarihleri arasında “Bilişsel Davranışçı bir Grup Programının Eşseçimine İlişkin Sınırlandırıcı Düşünceler Üzerine Etkisi” konulu proje kapsamında saha araştırması yapmak üzere Avusturya’ya gideceklerdir.

Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Güven A. Sargın, 31 Ağustos-3 Eylül 2013 tarihleri arasında “Avrupa Birliği Mimarlık Okulları Bölümü Başkanları” toplantısına katılmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Bülent Karasözen ve araştırma görevlilerinden Tuğba Akman, 26-30 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “ENUMATH 2013, The European Numerical Mathematics and Advanced Applications” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İsviçre’ye gideceklerdir.

Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Osman Yavuz Ataman ve araştırma görevlilerinden Emrah Yıldırım, 25-29 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “XVII European Conference on Analytical Chemistry” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Polonya’ya gideceklerdir.

Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Deniz Üner ve araştırma görevlilerinden Hale Ay, 1-6 Eylül 2013 tarihleri arasında düzenlenen “11th European Congress on Catalysis-EuropaCat XI” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Fransa’ya gideceklerdir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nadir Öcal, 27-31 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “ERSA 2013” adlı kongreye bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Mühendislik Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Dicleli, 26-27 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “2013 New York City Bridge Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mustafa Verşan Kök, 26-31 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “CEEC-TAC: 2nd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry” adlı konferansa katılmak üzere Litvanya’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, 26-30 Ağustos 2013 tarihleri arasında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının kursunda ders vermek üzere Malezya’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Alp Caner, 24-30 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “2013 New York City Bridge Conference” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mayda Gürsel ve araştırma görevlilerinden Mine Özcan, 22-27 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “15th International Congress of Immunology” adlı kongreye katılmak üzere İtalya’ya gideceklerdir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hakan Altan, araştırma görevlilerinden Kamil Çınar ve Enis Arık, 1-6 Eylül 2013 tarihleri arasında düzenlenen “The 38th International Conference on Infrared, Milimeter and Terahertz Waves Mainz on the Rhine IRMMW THz 2013” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gideceklerdir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği EABD öğretim üyelerinden Doç. Dr. Haldun Süral, 26-28 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “International Workshop on Lot Sizing” adlı konferansa katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ferdan Ergut, 31 Ağustos-16 Eylül 2013 tarihleri arasında Londra’da Arşiv çalışması yapmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Almıla Güvenç Yazıcıoğlu, 25-28 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “2013 International Conference on Advances in Nano Research (ICAN13)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Güney Kore’ye gidecektir.

Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Sibel Kalaycıoğlu, Y.Doç.Dr. Çağatay Topal, Y.Doç.Dr. Fatma Umut Beşpınar ve Y.Doç.Dr. Katharina Bodirsky, 28-31 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “11th Conference of European Sociological Association ESA” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İtalya’ya gideceklerdir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nil Uzun, 28-30 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “RGS Annual International Conference 2013” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Smita Tewari Jassal, 29 Ağustos-21 Eylül 2013 tarihleri arasında muhtelif şehirlerde alan araştırması yapmak üzere Hindistan’a gidecektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Bilal Kırkıcı, 28-31 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “23rd European Second Language Association” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Ahmet Uysal, 19-26 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “The 10th Biennial Conference of Asian Association of Social Psychology” konulu konferansa katılmak üzere Endonezya’ya gidecektir.

Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Mehmet Somel, 19-25 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “14th Congress of the European Society for Evolutionary Biology” konulu kongreye bildiri sunmak üzere Portekiz’e gidecektir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden R. Ezgi Çakıroğlu, 25-30 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “GOLDSCHMIDT Jeokimya” adlı konferansa katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Mühendislik Bilimleri Bölümü araştırma görevlilerinden Yasemin Kaya, 26-29 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Bosna Hersek’e gidecektir.

Kimya Bölümü araştırma görevlilerinden Berrin Özkan ve Tuğba Orhan Lekesiz, 1-4 Eylül 2013 tarihleri arasında düzenlenen “The Polymer Degradation Discussion Group (PDDG) Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Fransa’ya gideceklerdir.

Kimya Bölümü araştırma görevlilerinden Enis Arık, 21-25 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Time Resolved Spectroscopy of Charge Transfer Processes” adlı toplantıya katılmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü araştırma görevlilerinden Sümerjan Bozkurt, 26 Ağustos-1 Eylül 2013 tarihleri arasında düzenlenen “11th European Sociological Association Conference: Crisis, Critique and Charge” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Mimarlık Bölümü araştırma görevlilerinden Hayri Dörtdivanlıoğlu, 27 Ağustos-8 Eylül 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Olympic Legacies: Impacts of Megaevents on Cities” adlı konferansa katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Sosyoloji Bölümü araştırma görevlilerinden Nezihe Başak Ergin, 27 Ağustos-1 Eylül 2013 tarihleri arasında düzenlenen “European Sociological Association 11.” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü araştırma görevlilerinden Güzin Şen, 26 Ağustos-22 Kasım 2013 tarihleri arasında Erasmus Programı kapsamında TUDelft Üniversitesinde tez çalışmaları yapmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Eğitim Bilimleri Bölümü araştırma görevlilerinden Rahime Çobanoğlu, 27-31 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “The 15th Biennal Conference of the European Association for Research in Learning and Instruction (EARLI)” adlı konferansa katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Fizik Bölümü araştırma görevlilerinden Selçuk Bilmiş, 24 Ağustos– 18 Kasım 2013 tarihleri arasında “BELLE I / BELLE II” adlı deneylerinde tez çalışmasına yönelik deneyler yapmak üzere Japonya’ya gidecektir.

İlköğretim Bölümü araştırma görevlilerinden Mehtap Özen, 19-30 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Utrecht Summer School” adlı yaz okuluna katılmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

İlköğretim Bölümü araştırma görevlilerinden İkbal Tuba Şahin, 28-31 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenen “23rd EECERA Conference: Values, Culture and Contexts” adlı konferansa katılmak üzere Estonya’ya gidecektir.

haberlerBaşa Dön

TEZ SAVUNMALARI

Endüstri Mühendisliği Bölümü Doktora Programı öğrencilerinden İnci Yüksel Ergün, “Multilayer Network Design Problems in Telecommunication” konulu tezini 4 Eylül 2013 tarihinde saat 16.00’da Endüstri Mühendisliği Bölümü Mavi Amfi’de savunacaktır.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Doktora Programı öğrencilerinden Ahmet Melik Selçuk, “Dynamic Pricing for Airline Revenue Management” konulu tezini 3 Eylül 2013 tarihinde saat 10.30’da Endüstri Mühendisliği Bölümü Kırmızı Amfi’de savunacaktır.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Doktora Programı öğrencilerinden Aybeniz Yiğit, “Service Network Design Problems” konulu tezini 3 Eylül 2013 tarihinde saat 11.30’da Endüstri Mühendisliği Bölümü Mavi Amfi’de savunacaktır.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Doktora Programı öğrencilerinden Ayşegül Altaban, “Modeling Customer Satisfaction and Loyalty For Residential Air Conditioners” konulu tezini 3 Eylül 2013 tarihinde saat 14.00’de Endüstri Mühendisliği Bölümü Mavi Amfi’de savunacaktır.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Doktora Programı öğrencilerinden Nurşen Töre, “Production and Stock Management under Manufacturer and Customer Driven Substitution” konulu tezini 3 Eylül 2013 tarihinde saat 09.30’da Endüstri Mühendisliği Bölümü Mavi Amfi’de savunacaktır.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Doktora Programı öğrencilerinden Selen Nimet Gürbüz, “Processing and Characterization of Bio-Inspired Composites” konulu tezini 29 Ağustos 2013 tarihinde saat 10.00’da Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Seminer Salonunda savunacaktır.

Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler EABD Doktora Programı öğrencilerinden Gülten Ünal, “The Development of Episodic Cognition and Mental Time Travel in Turkish” konulu tezini 28 Ağustos 2013 tarihinde saat 14.00’de Enformatik Enstitüsü B Blok B-116 no.lu toplantı odasında savunacaktır.

Uygulamalı Matematik Enstitüsü Finansal Matematik Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencilerinden Erkan Kalaycı, “A Multi-Period Stochastic Portfolio Optimization and Hedging Model Applied for the Aviation Sector in EU ETS” konulu tezini 20 Ağustos 2013 tarihinde saat 14.30’de IAM Seminer odasında savunacaktır.

ÖDÜL

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Emrah Ünalan, Fevzi Akkaya Bilimsel etkinlikleri destekleme Fonu (FABED) tarafından nano malzemeler konusunda uluslararası düzeyde üstün bilimsel çalışmaları nedeniyle kimya dalında verilen “2013 Yılı Eser Tümen Üstün Başarı Ödülü”ne layık görülmüştür.
Bu ödül bilimsel etkinlikleri ile üstün nitelikte oldukları ve gelecekte bilime evrensel düzeyde katkıda bulunabilecekleri belirlenen genç bilim insanlarına verilmektedir.
Bu başarısından dolayı Sayın Doç.Dr. Emrah Ünalan’ı kutlar başarılı çalışmalarının devamını dileriz.


Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. İsmail Şengör Altıngövde, arama motorlarında sorgu sırasında gösterilen önerileri sosyol medya trendleri ve kullanıcı görüşlerini dikkate alarak zenginleştirmeyi hedefleyen proje önerisi ile “2013 Yahoo Faculty Research and Engagement Program (FREP)” ödülüne layık görülmüştür. Ülkemizden bu ödülü alan ilk öğretim üyesi olmuştur. Üniversitelerle Yahoo bilim insanları arasında araştırma işbirliğini geliştirmek amacıyla 2006 yılında başlatılan program kapsamında bu yıl yedi ülkeden 27 bilim insanına ödül verilmiştir.
Bu başarısından dolayı Sayın Y.Doç.Dr. İsmail Şengör Altıngövde’yi kutlar başarılı çalışmalarının devamını dileriz.


Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Haluk Külah, TÜBİTAK tarafından Mühendislik Bilimleri Alanında verilen “2013 Yılı TÜBİTAK Teşvik Ödülü” ne layık görülmüştür. Mikrosistemler ve MEMS alanında “Mikro-Ölçekli Enerji Hasadı (Energy Harvesting)”, “Mikro-Akışkan Sistemler ve BiyoMEMS” ve “Mikro-g Hassasiyetli İvmeölçerler” konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle Doç.Dr. Haluk Külah bu ödüle layık görülmüştür.
Bu başarısından dolayı Sayın Doç.Dr. Haluk Külah’ı kutlar başarılı çalışmalarının devamını dileriz.


İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Semra F. Aşcıgil, International Council for Small Business (ICSB) Başkan Yardımcılığı (Senior Vice President-SVP) görevine seçilmiştir. KOBİ ve girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla 1955 yılında kurulan ICSB’de daha önce yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmiş olan Aşçıgil, aynı kuruluşun Kadın Girişimcilik Komitisinde (WEC) de üyedir.
Bu başarısından dolayı Sayın Prof.Dr. Semra Aşçıgil’i kutlar başarılı çalışmalarının devamını dileriz.


Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Abdullah Ulaş ve Yüksek Lisans öğrencisi Yusuf Yılmaz’ın 14-17 Temmuz 2013 tarihinde San Jose California’da gerçekleştirilen 49. AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference (JPC)’de sunulan AIAA-2013-3817 numaralı “An Experimental and Numerical Study on Exploding Foil Initiators EFIs)” başlıklı bildiri “the Arthur D. Rhea Award for Best Paper in 2013 JPC ECS Technical Sessions ödülünü almaya hak kazanmışlardır. Bildiriye ROKETSAN’dandan Burak Kızılkaya ve Suzan Koç da katkı sağlamışlardır.
Bu başarısından dolayı Sayın Prof.Dr. Abdullah Ulaş’ı ve Yusuf Yılmaz’ı kutlar başarılı çalışmalarının devamını dileriz.
VEFAT

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Y.Doç.Dr. Canan Aslan Akman’ın babası Emin Aslan, 1 Ağustos 2013 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Kimya Mühendisliği Bölümü personeli Kerime Güney’in babası Amir Güney, 25 Temmuz 2013 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Yurtlar Müdürlüğü personeli Hulusi Oruccu’nun annesi Fatma Oruccu, 13 Ağustos 2013 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

sosyal tesisler müdürlüğü

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*100. Yıl’da, içinde çamaşır-bulaşık makinesi, televizyon, mobilya ve mutfak malzemesi bulunan, 2+1 daire. Tel: 0542 655 62 09
*ODTÜ Sitesi Doğan Apartmanında, 6. kat, temiz, kombili, 900 Lira. Tel: 0534 763 02 45 (Öğrenciye verilememektedir.)
* Konutkentte Eskişehir Yoluna yakın villada kiralık oda. Tel: 0532 333 99 47
* ODTÜ Sitesi Yasemin Apartmanı 5 numarada 2+1 Eşyalı daire Tel: 0544 502 07 60
TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN 3610-3611Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<