Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Değerli Mensupları,
Sevgili Öğrenciler ve Mezunlarımız, 

Sağlık ve mutluluk dileklerimle Bayramınızı kutlar,
sevgi ve saygılarımı sunarım.

Prof.Dr. Ahmet Acar
Rektör

 

bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

IŞIK, P., KARATAY, A., YAĞLIOĞLU, H.G., ELMALI, A., KURUM, U., ATEŞ, A., GASANLY, N.M. "The Effect of film Thickness, Se/S ratio and Annealing Temperature on the Nonlinear and Saturable Absorption Behaviors in Amorphous GaSexS1-x (0 ? x ? 1) thin films "Optics Communications 288, 107-113 (2013).

DELİCE, S., IŞIK, M., GASANLY, N.M. "Low-temperature study of Thermally Stimulated Currents in Layered-Structured Tl4GaIn3S8 Crystals" Azerb. J. Phys. (Fizika) 19, 26-29 (2013).

DELİCE, S., IŞIK, M., BULUR, E., GASANLY, N.M., “Thermoluminescence Properties of Tl2Ga2S3Se Layered Single Crystals" J. Appl. Phys. 113, 193510 (2013).

YILDIRIM, T., GASANLY, N.M. “Trapping Center Parameters in N-implanted Tl2Ga2S3Se Single Crystals by Thermally Stimulated Currents Measurements" Acta Physica Polonica A 123,766-769 (2013).

ÇALAMAK, M., BOZKUŞ, Z. “Comparison of Performance of Two Run of River Plants during Transient Conditions "ASCE Journal of Performance of Constructed Facilities, Vol.27, No.5, October 2013.

yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör, 14-16 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenen “European Consertium for Sociological research Developments in Social Inequality and Social Cohesion (ECSR 2013)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Veysi İşler, 14-18 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenen “NATO Modelling and Simulation Group 32nd Meeting & Multi-Workshop”a katılmak üzere Avustralya’ya gidecektir.

Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Celal Karpuz, Doç.Dr. Nuray Demirel, araştırma görevlilerinden Onur Gölbaşı ve Doğukan Güner, 14-19 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference on Mine Planning and Equipment Selection” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gideceklerdir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Sergey Finashin, 16-19 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Modern Problems and Aspects of Science and Education: Mathematics” adlı konferansa katılmak üzere Rusya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Gönül Turhan Sayan, Prof.Dr. T.Engin Tuncer ve araştırma görevlilerinden Ahmet Musab Elbir, 15-18 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenen “2013 IEEE International Symposium on Phased Array Systems & Technology Revolutionary Devolopments in Phased Arrays” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nesrin Hasırcı ve Prof.Dr.Vasıf Hasırcı, 18-19 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Biomaterials Forum in National Center University” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere Taiwan’a gidecektir.

Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ali İhsan Arol, 20-24 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenen “XXV Brazilian National Meeting of Mineral Treatment and Extractive Metallurgy (ENTMME)” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere Brezilya’ya gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler EABD Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Deniz Zeyrek Bozşahin, 20-26 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenen “FP7-PEOPLE-2013 IEF-IIF-IOF-EcoSoc” adlı panele katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Timur Doğu, 23-26 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenen “American Chemical Society” adlı kongreye katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Feride Severcan, 24-25 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenen “9th Workshop, FT-IR Spectroscopy in Microbiological and Medical Diagnostics” adlı toplantıya katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Z.Pelin Bayındır, Doç.Dr. Haldun Süral, Y.Doç.Dr.Sinan Gürel ve Y.Doç.Dr.Cem İyigün, 26-30 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenen “2nd Workshop of the I-Turkish & Israeli OR Societies (Witor 2)” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere İsrail’e gideceklerdir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Yavuz Ali Topkaya, 27-31 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Materials Science & Technology 2013 Conference & Exhibition” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Kanada’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Göktürk Üçoluk ve Prof.Dr. Adnan Yazıcı ve Doç.Dr. Pınar Karagöz, 28-29 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenen “28th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS 2013)” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Tahmasib Aliyev, 28 Ekim-1 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenen “The International Conference on High Energy Physics/Physics in Atlas” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Azerbaycan’a gidecektir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Kürşat Çağıltay, araştırma görevlilerinden Ömer Faruk İslim ve Seçil Tısoğlu, 29 Ekim-2 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenen “2013 AECT International Convention” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nizami Hasanli, 30 Ekim-2 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenen “III. Bakü International Humanitarian” adlı foruma katılmak üzere Azerbaycan’a gidecektir.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Serhat Akın, 30 Ekim-2 Kasım 2013 tarihleri arasında Doktora Tez Jürisine katılmak üzere Norveç’e gidecektir.

Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. M.Esra Yener, 3-9 Kasım 2013 tarihleri arasında “Green Process with New Solutions for Old Problems in the Separation of Inhibitory Bioproducts” adlı projeye danışmanlık yapmak ve ders vermek üzere Bulgaristan’a gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Oktay F.Tanrısever, 15-17 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Turkey’s Engagement in the Post-Soviet Space: Implications for the EU” adlı seminere katılmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Serhat Çakır, ve Doç.Dr.İsmail Rafatov, 16-18 Ekim 2013 tarihleri arasında TÜBİTAK-RFBR projesi kapsamında çalışma ziyareti yapmak üzere Rusya’ya gideceklerdir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ebru Boyar, 17-24 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenen “The Ottoman Cataclylsm:Its Beginnings” adlı çalıştaya bildiri sunmak ve Milletler Cemiyeti Arşivinde araştırma yapmak üzere İsviçre’ye gidecektir.

Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ahmet Ok, 18-19 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenen “European Conference on Curriculum Studies” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Portekiz’e gidecektir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Haldun Süral, 21-23 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenen “JPI-Urban Europe/Expert Panel Meeting” adlı panele katılmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ayşe Tavukçuoğlu, 3-4 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenen “JOCHERA 294975 (EU FP7) projesi toplantısına katılmak üzere Ürdün’e gidecektir.

Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Sreparna Banerjee, 3-6 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenen “13th International Conference on Bioactive Lipids in Cancer, Inflammation and Related Diseases” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Abdullah Cendel Karaman, 18-19 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenen “European Conference on Curriculum Studies adlı konferansa bildiri sunmak üzere Portekiz’e gidecektir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Ömer Delialioğlu, araştırma görevlilerinden Ali Gök ve Halil Kayaduman, 21-24 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenen “E-Learn 2013-World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Mecit Halil Öztop, 24-26 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenen “The 2nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Makedonya’ya gidecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Mikro ve Nanoteknoloji EABD öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Burcu Akata Kurç, 3-9 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Universite Claude Bernard Lyon 1-CNRS” adlı toplantıya davetli olarak katılmak üzere Fransa’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim görevlilerinden Dr.Nabi Kartal Toker, 22-25 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenen “3rd İtalian Workshop on Landslides” adlı toplantıya katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Modern Diller Bölümü öğretim görevlilerinden Begümşen Ergenekon, 2-9 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenen “The PKK, Kudrish Nationalism and the Future of Turkey” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Mühendislik Bilimleri Bölümü araştırma görevlilerinden Yasemin Kaya, 14-22 Ekim 2013 tarihleri arasında Viyana Teknik Üniversitesi’nde doktora tez çalışması kapsamında ortak çalışma yürütmek üzere Viyana’ya gidecektir.

Mimarlık Bölümü araştırma görevlilerinden Aslıhan Günhan, Duygu Tüntaş Karaman, Seray Türkay, 15-25 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference on the Image” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji EABD araştırma görevlilerinden Seher Gök, 23-26 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenen “FT-IR Spectroscopy in Microbiological and Medical Diagnostics” adlı çalıştaya katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Biyoloji Bölümü araştırma görevlilerinden Gizem Kurt, 23-26 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenen “7th International Conference on Diabetes and Obesity” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Litvanya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Yağmur Demircan, 27-31 Ekim 2013 tarihleri arasında düzenlenen (Micro TAS 2013) adlı konferansa katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Fulya Ulu, 27 Ekim-1 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenen “224th ECS Meeting” adlı toplantıya katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Deniz Bilimleri Enstitüsü Fiziksel Oşinografi EABD araştırma görevlilerinden Ceren Güraslan, 28 Ekim-1 Kasım 2013 tarihler arasında düzenlenen “CIESM” adlı kongrede sunum yapmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Mikro ve Nanoteknoloji EABD araştırma görevlilerinden Serdar Tez, 2-7 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenen “IEEE Sensors 2013” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Uygulamalı Matematik Enstitüsü araştırma görevlilerinden Büşra Zeynep Temoçin, 2-30 Kasım 2013 tarihleri arasında Kaiserslautern Üniversitesinde çalışmalarda bulunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

bilimsel toplantılarBaşa Dön

23 Ekim 2013/Çarşamba

İktisat Bölümü'nce “Why Time Deficits Matter: Implications for Understanding and Combating Poverty in Turkey” konulu seminer düzenlenmiştir. Thomas Masterson (Levy Institute) tarafından verilecek seminer İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Binasında Çobanoğlu salonunda saat 14:00'de başlayacaktır.


24 Ekim 2013/Perşembe

İstatistik Bölümünce, “Gaussian Copula Mixed Models for joint Analysis of Correlated non-gaussian Continuous Outcomes” konulu seminer düzenlenmiştir. Dr. Alex R. de Leon “Department of Mathematics & Statistics) tarafından verilecek seminer İstatistik Bölümü Moti Lal Tiku Toplantı Salonunda 15:40’ta başlayacaktır.


25 Ekim 2013/Cuma

Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı’nca, “Geçmişten Günümüze Eskimeyen Değer: Obsidyen” konulu seminer düzenlenmiştir. Yrd.Doç.Dr. Semra Yıldırım Balcı (İstanbul Üniv.,Arkeoloji Bl.) tarafından verilecek seminer Fizik Bölümü Cavit Erginsoy seminer odasında saat 15.40’ta başlayacaktır.


25-26 Ekim 2013

Asya Çalışmaları Anabilim Dalı ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nce, “7th Asian Political and International Studies Association (APISA) Annual Congress for 2013” konulu seminer düzenlenmiştir.
Detaylı bilgiye www.asn.metu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.


28 Ekim 2013/Pazartesi

İktisat Bölümü'nce “Credit Growth and Current Account Dynamics : An Investigation of Cross-Country Slope Heterogeneity” konulu seminer düzenlenmiştir. Mehmet Fatih Ekinci (Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT)) tarafından verilecek seminer İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Binasında F-106 nolu seminer salonunda saat 14:00'de başlayacaktır.


31 Ekim 2013/Perşembe

İstatistik Bölümünce, “Volatility Estimation on BIST-100 Index in Turkey: 2010-2012” konulu seminer düzenlenmiştir. Bilge Bakın, (MBA Yıldırım Beyazıt University, School of Management) tarafından verilecek seminer İstatistik Bölümü Moti Lal Tiku Toplantı Salonunda 15:40’ta başlayacaktır.


1 Kasım 2013/Cuma

Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı’nca, “Kültepe’de Yeni Araştırmalar” konulu seminer düzenlenmiştir. Prof. Dr Fikri Kulakoğlu (Ankara Üniv., D.T.C.F. Arkeoloji Bl.) tarafından verilecek seminer Fizik Bölümü Cavit Erginsoy seminer odasında saat 15.40’ta başlayacaktır.


kültürel etkinliklerBaşa Dön


ODTÜ PERSONEL HALK OYUNLARI
TOPLULUĞU  (PERHOT)

ODTÜ Personel Halk Oyunları Topluluğu’nun 2013-2014 dönemi çalışmaları 01 Kasım 2013 tarihinde A-4 Barakası Öğrenci Merkezi Salonunda başlayacaktır.
Personel Halk Oyunları Topluluğu’na katılmak isteyenler Tarih Bölümü’nden Selda ŞEKER ile iletişime geçebilirler.
Perhot Yönetim Kurulu (Tel.: 3137)

BEBEK

Isı Su İşletme Müdürlüğü personeli Mahmut Köse ve eşi Dilber Köse’nin 30 Eylül 2013 tarihinde bebekleri olmuştur. Canberk’e sağlıklı uzun ömür dileriz.


VEFAT

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Alp Caner’in babası 5 Ekim 2013 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Haluk Külah’ın babası Ahmet Turhan Külah, 8 Ekim 2013 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

sportif etkinliklerBaşa Dön

12. ODTÜ ULUSLARARASI CUMHURİYET KUPASI DANS SPORU YARIŞMASI

Üniversitemiz Eşli Danslar Topluluğu organizasyonu ile her yıl Cumhuriyet Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen, ülkemizin en büyük ve tek uluslararası dans sporu etkinliği olan ODTÜ Uluslararası Cumhuriyet Kupası Dans Yarışması'nın 12.'si bu yıl 26 Ekim 2013 Cumartesi günü ODTÜ Spor Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Son 5 yıldır Dünya Dans Sporu Federasyonu himayesinde düzenlenen yarışmaya bu yıl 18 ülkeden; minikler, yıldızlar, gençler ve yetişkinler yaş kategorilerinde 200'e yakın sporcu katılacak ve 9 farklı ülkeden hakemlerce değerlendirilecektir.

Etkinlikte 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek eleme turları sonrasında, saat 19.00'da başlayacak Gala Programı kapsamında dünyanın en iyi 100 dans sporcusu çift mücadele edecek; ayrıca Çankaya Belediyesi HOYTUR ekibi de bir gösteri sunacak. Etkinlik biletleri 8 Ekim 2013 tarihinden itibaren ODTÜ Çarşı girişinde açılacak EDT standı ve KKM gişesinde; ayrıca yarışma günü A1 ve ODTÜ Spor Merkezi kapısında satışa sunulacaktır.


sosyal tesisler müdürlüğü

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*100. Yıl İşçi Blokları, H Blok, B kanat, 20 numarada full yapılı daire. Tel: 0536 358 07 98

TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN 3610-3611Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<