Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

 

yönetim kurulu kararları Başa Dön

Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Naci Emre Altun Doçent kadrosuna atandı.

Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Nuray Demirel Doçent kadrosuna atandı.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Sinan Turhan Erdoğan Doçent kadrosuna atandı.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. Özgür Kurç Doçent kadrosuna atandı.

bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

TOPAL, S., DAĞ, S. Hygrothermal Fracture Analysis of Orthotropic Functionally Graded Materials Using Jk-Integral-Based Methods,” Mathematical Problems in Engineering 2013, Article ID 315176, 2013.

KÖK, M.V. GÜL, K.G. “Combustion Characteristics and Kinetic Analysis of Turkish Crude Oils and Their SARA Fractions by DSC" Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol. 114-1, 269-275, 2013.

KÖK, M.V. ŞENGÜLER,İ. “Characterization of Tar Sand Samples Using Differential Scanning Calorimeter” Energy Sources, Vol. 35-1, 77-82, 2013.

KÖK, M.V. ÖZGÜR, E. “Thermal Analysis and Kinetics of Biomass Samples” Fuel Processing Technology, Vol. 106, 739-743, 2013.

KÖK, M.V. “Thermal Analysis and Rheological Study of Ocma Type Bentonite Used in Drilling Fluids” Energy Sources, Vol. 35-2, 122-133, 2013.

KÖK, M.V. SÖNMEZ, A. ve Özel, R. “Performance Analysis of Drilling Fluid Liquid Lubricants” J. of Petroleum Science and Engineering, Vol. 108, 64-73, 2013.

KÖK, M.V. GÜL, K.G. “Thermal Characteristics and Kinetics of Crude Oil and SARA Fractions-Thermal Analysis Approach-" Thermochimica Acta, Vol. 569, 66-70, 2013.

KÖK, M.V. “Thermal Characterization of Sepiolite Samples” Energy Sources Vol. 35-2, 173-183, 2013.

KÖK, M.V. GÜNDOĞAR, A.S. “DSC Study on Combustion and Pyrolysis Behavior of Turkish Crude Oils” Fuel Processing Technology, Vol. 116, 110-115, 2013.

yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Sinan Akkar, 11-12 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenen “NERA ve SIGMA Yıllık Proje Toplantıları”na katılmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Meryem Beklioğlu Yerli, 11-20 Kasım 2013 tarihler arasında düzenlenen “Ecology and Restoration of Shallow Lake” adlı kursta ders vermek üzere Brezilya’ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Atila Eralp, 13-16 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenen “EU International Forum 2013” adlı foruma katılmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Gülbin Dural, 16-20 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Turkish Study Fair 2013” adlı eğitim fuarına katılmak üzere Pakistan’a gidecektir.

İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nazlı Wasti Pamuksuz, 16-24 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenen “FINT Singapore Trust Workshop 2013” adlı workshopa katılmak üzere Singapur’a gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Raşit Turan, 17-21 Kasım 2013 tarihleri arasında proje hazırlık toplantısına katılmak üzere Çin’e gidecektir.

Makina Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Tuba Okutucu Özyurt, 14-15 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenen “EU-SOLARIS 3.Proje Yönetim Toplantısı”na katılmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Aziz Fevzi Zambak, 14-16 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenen “Reduction and Emergence in Science” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Yiğit Yazıcıoğlu, 16-22 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenen “ASME 2013 International Mechanical Engineering Congress & Exposition (IMECE)” adlı kongreye katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi EABD araştırma görevlilerinden Banu Çiçek Başaran, 13-16 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenen “International ICT for Language Learning 6th Edition” adlı toplantıya katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Ar-Ge Eğitim ve Ölçme Merkezi uzmanı Dr. Selin Süer, 11 Kasım-6 Aralık 2013 tarihleri arasında Duraylı İzotop Oranı Kütle Spektrometresi Cihazına ilişkin Duraylı İzotop Analiz Teknikleri konusunda eğitim almak üzere Almanya’ya gidecektir.

bilimsel toplantılarBaşa Dön

11 Kasım 2013/Pazartesi

Kimya Mühendisliği Bölümü’nce “Scale up of Catalytic Processes” konulu seminer düzenlenmiştir. Dr. Jens Rostrup-Nielsen tarafından verilecek seminer tarihinde  Kimya Mühendisliği Bölümü D Blok, Z-17 nolu seminer sınıfında saat 15.40’da başlayacaktır.


12 Kasım 2013/Salı

Uygulamalı Matematik Enstitüsü’nce “Directed Polymers in Random Environments” konulu seminer düzenlenmiştir. Y. Doç. Dr. Atilla Yılmaz’ın (Matematik Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi) konuşmacı olarak katılacağı seminer IAM S-209’da saat 15.30’da başlayacaktır.


13 Kasım 2013/Çarşamba

Kimya Mühendisliği Bölümü’nce “Concepts in Syngas Manufacture” konulu seminer düzenlenmiştir. Dr. Jens Rostrup-Nielsen tarafından verilecek seminer Merkez Laboratuvarı, Beyaz Anfi’de 09.40’da başlayacaktır.


13 Kasım 2013/Çarşamba

Çevre Mühendisliği Bölümü’nce “Quantitati ve Analysis of Competition Among Aceticlastic Methanogenic Species During Anaerobic Digestion” konulu seminer düzenlenmiştir. Prof. Dr. Metin Duran tarafından verilecek seminer Çevre Mühendisliği Bölümü, CZ-14 no'lu sınıfta saat 15.40’da başlayacaktır.


14 Kasım 2013/Perşembe

İktisat Bölümü'nce "Auction or Selection? A History of Two Competing Metaphors in Postwar Neoclassicism" konulu düzenlenmiştir. Yahya Madra (Boğaziçi Üniversitesi) tarafından verilecek seminer İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Binası'nda Çobanoğlu salonunda saat 14.00'de başlayacaktır.


15 Kasım 2013/Cuma

Kimya Mühendisliği Bölümü’nce “Innovation Policy and Research Management” konulu seminer düzenlenmiştir. Dr. Jens Rostrup-Nielsen tarafından verilecek seminer ODTÜ Kültür Kongre Merkezi, D Salonu’nda 13.30’da başlayacaktır.


15 Kasım 2013/Cuma

Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı’nca, “Biyolojik Çeşitlilik Araştırmaları ve Arkeometri” konulu seminer düzenlenmiştir. Prof. Dr. Musa Doğan (ODTÜ, Fen-Edebiyat Fak. Biyolojik Bilimler Bl. Başkanı) tarafından verilecek seminer Fizik Bölümü Cavit Erginsoy seminer odasında saat 15.40’ta başlayacaktır.


haberlerBaşa Dön

TEZ SAVUNMASI

Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı doktora öğrencisi İbrahim Arpacı “Organizational Adoption of Mobile Communication Technologies” konulu tezini 15 Kasım 2013 tarihinde Enformatik Enstitüsü Akıllı Sınıf’ta saat 09.00’da savunacaktır.


ÖDÜL

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Evrim Baran "Yüksek Öğretimde Çevrimiçi Öğretme ve Başarılı Öğretmenler" konulu Teachers College Record'da yayınlanan makalesi ile AECT Information Age Publishing (IAP) En İyi Nitel Uzaktan Eğitim Makale ödülünü almaya hak kazandı. 

Kendisini kutlar, başarılarının devamını dileriz.


GÜNEŞKENTLER SEMPOZYUMU VE
SOLARKAMPUS ÇALIŞTAYI

15-16 Kasım 2013 tarihleri arasında Üniversitemizde “GÜNEŞKENTLER SEMPOZYUMU VE SOLARKAMPUS ÇALIŞTAYI” düzenlenmiştir. Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan sempozyumun amacı, güneş enerjisi konusundaki gelişmeleri, Türkiye’nin bu konularla ilgili Ar-ge ihtiyacını değerlendirmek ve ODTܒde yapılabilecek Güneş Projelerini birlikte belirlemektir. Tüm ODTÜ mensupları sempozyum ve çalıştaya davetlidir.

Bu kapsamda iki sergi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır: “Güneş Teknolojileri Sergisi” ve “Güneş Projeleri Poster Sergisi”. Özellikle, ODTܒde farklı bölümlerde yapılmış olan çalışmaların ve güneş projelerinin sergilenmesi, tanıtılması ve çalıştayda değerlendirilmesi sempozyumun başarısı açısından büyük önem arz etmektedir.

Bu etkinlikle ilgili web sayfasına bu adresten ulaşılabilir. http://www.gunam.metu.edu.tr/solarkampus/
Güneş projeleri ile ilgili fikirlerinizi bekliyor, tüm ilgilileri aramızda görmeyi diliyoruz.

Detaylı bilgi için: GÜNAM: 210 76 51 veya TEKNOKENT: 354 90 87ENGELSİZ ODTÜ BİRİMİ BAŞKANLIĞI

Birim Başkanı: Yrd. Doç.Dr. Zeynep SÜMER
Tel : 210 71 96
Fax : 210 79 35
Adres : ODTÜ Kütüphanesi - Solmaz İzdemir Salonu

engelsiz@metu.edu.tr
http://engelsiz.metu.edu.tr/kültürel etkinliklerBaşa Dön

KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ
ETKİNLİKLERİ

15 Kasım 2013 
“Kerem GÖRSEV, Ayhan SİCİMOĞLU Konseri”
Sayı Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu / 20:00

30 Kasım 2013 
Atelye Tiyatro Oyunu
Ankara Fransız Kültür Merkezi
A Salonu / 18:00

Bilet Satış Ofisi : 416211-12 Kasım 2013

Müzik Topluluğu’nca ses ve sahne atölye çalışması düzenlenmiştir.
Yer: Mimarlık Amfisi Saat: 09.00


14 Kasım 2013

Klasik Türk Müziği Topluluğu’nca sBurcu Karadağ (Ney), Murat Süngü (Çello) ve Gürcan Yaman'ın (Ud) katılımıyla "Karadağ Ensemble" adlı konser düzenlenmiştir.
Yer: Mimarlık Amfisi Saat: 20.00


16 Kasım 2013

Güzel Sanatlar Topluluğu’nca Abdullah Kaya (Gitar), Atakan Oyal (Piyano), Can Çakmur (Piyano) ve Zeynep Akkalyoncu'nun (Keman) katılımıyla "Klasik Müzik Konseri" düzenlenmiştir.
Yer: KKM A Salonu Saat: 20.00
VEFAT

Sağlık ve Rehberlik Merkezi’nde görevli üroloji uzmanı Dr.Zorlu Paksoy’annesi ve Dermatoloji uzmanı Dr. İlknur Paksoy’un kayınvalidesi Nesrin Paksoy, 6 Kasım 2013 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

sportif etkinliklerBaşa Dön

90. YIL CUMHURİYET KOŞUSU ve KÜREK YARIŞI

3 Kasım 2013 tarihinde Eymir Gölünde yapılan 90. Yıl Cumhuriyet Koşusuna 1413 kişi katılım sağlamıştır. Cumhuriyet Koşusu ve Kürek Yarışında derece alanlar aşağıdadır:

Cumhuriyet Koşusu:

12 Yaş ve altı (BAY) 37-46 Yaş (BAY)
1. Doruk Dolaşık 1. Turan Akdemir
2. Hazar Furkan Yardım 2. İsmail Karpuzcu
3. Mehmet Arda Bulut 3. Tolga Uz
   
12 Yaş ve altı (BAYAN) 37-46 Yaş (BAYAN)
1. Nilsu Karataş 1. Defne Doğan
2. Elif Demirbaş 2. Latife Doğan
3. İnci Yağmur Karamercan 3. Meryem Sarıkaya
   
13-16 Yaş (BAY) 47-56 Yaş (BAY)
1. Mert Eyüboğlu 1. Mustafa Buldum
2. Sinan Erdoğdu 2. Köksal Tayarer
3. Can Günay 3. Ferit Lokman
   
13-16 Yaş (BAYAN) 47-56 Yaş (BAYAN)
1. Sıla Günay 1. Sevim Ulupınar
2. Mine Ökeefe 2. Dudu Demir
3. Gülsün Tercanlı 3. Birgül Aksoy
   
17-26 Yaş (BAY) 57-66 Yaş (BAY)
1. Ali Oğuz Yüksel 1. Ahmet Ulupınar
2. Erekol Zeren 2. Doğan Aksoy
3. Fatih Sezer 3. Veli Buzlu
   
17-26 Yaş (BAYAN) 57-66 Yaş (BAYAN)
1. Güler Tireli 1. Nermin Fenmen
2. Sena Otlu 2. Hamide Özdilek
3. Balam Kaynakçı 3. Emine Büyükatalay
   
27-36 Yaş (BAY) 67 Yaş ve üstü (BAY)
1. Kemal Bayhan 1. Ünal Şorman
2. Sinan Çakır 2. Derya Saatçioğlu
3. Argün Katırcı  
  67 Yaş ve üstü (BAYAN)
27-36 Yaş (BAYAN) 1. Jülide Tanyolaç
1. Gülay Gündoğdu  
2. Ayşen Aktaş Topuz  
3. Ebru Yılmaz 


Kürek Yarışı:

1x Erkekler 1000 m:
1. Metehan Temel
2. Bulut Ertürk
3. Mertcan Yıldız

2x Erkekler 1000 m:
1. Baha Er-Tunç Özbek
2. Beyazıt Yalçınkaya-Mert Akol
3. Bulut Ertürk-Mertcan Yıldız

1x Kadınlar 1000 m:
1. Beril Polat
2. Birsu Öztür
3. Seray Ünal

2x Kadınlar 1000 m:
1. Seray Ünal-Özlem Özden
2. Beril Polat-Birsu Öztür
3. Burçin Tek-Demet Gümüş

4x Erkekler 1000 m:
1. Beyazıt Yalçınkaya-Mertcan Yıldız-
Metehan Temel-Mert Akol
2. Baha Er-Bulut Ertürk
Tunç Özbek-Emre Tanfener
3. Barış Karakuş-Emre Eryiğit
Serhan Serçe-Tuncay Dakdemir


12. ODTÜ ULUSLARARASI CUMHURİYET KUPASI DANS SPORU YARIŞMASI

ODTÜ Eşli Danslar Topluluğu tarafından düzenlenen ODTÜ Uluslararası Cumhuriyet Kupası dans sporu yarışmasının 12.'si bu sene 26 Ekim 2013 tarihinde ODTÜ Spor Merkezi'nde gerçekleştirildi.

19 ülkeden 188 sporcunun katıldığı, değerlendirmelerin 9 ülkeden hakemler tarafından yapıldığı yarışmaları yaklaşık 800 kişi izledi. Minikler latin ve standart kategorileri ile yıldızlar standart kategorisinde birinciliği Türkiye, yıldızlar latin kategorisinde birinciliği Fransa, gençler latin kategorisinde birinciliği Litvanya, gençler standart kategorisinde birinciliği ise Kırgızistan kazandı.

Yetişkinler kategorisinde ise, standart disiplininde altın madalyayı Rusya'dan Evgeny Shekhovtsov - Ekaterina Ovchinnikova kazanırken latin disiplininde şampiyonluk kupası ise dünya 21.'si Slovak çift Miha Vodicar - Nadiya Bychkova'nin oldu.


sosyal tesisler müdürlüğü

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*Kurtuluş’ta ODTÜ personel servisine 25 metre yürüme mesafesinde, ön cephe, 3+1, kombili, 2. kat. Tel: 210 31 04 / 0535 947 89 57
*100. Yıl İşçi Blokları H Blok, B Kanat, Numara 20’de full yapılı. Tel: 0536 358 07 98
*ODTÜ Çamlık’ta dubleks konut, 900 Türk Lirası. Tel: 0542 413 54 50

SATILIK DAİRELER

*Çayyolu Eston-1 sitesinde, 3+1, çift banyo ara kat. 367000 TL. Tel: 0532 622 4999

TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN 3610-3611Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<