Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

YILDIZ, A.E., DİKMEN, I., BİRGÖNÜL, M.T., ERCOSKUN, K., ALTEN, S. “A Knowledge-Based Risk Mapping Tool for Cost Estimation of International Construction Projects”, Automation in Construction, Vol. 43, 144-155, 2014.

YILMAZ, F., İÇGEN, B. “Characterization of SDS-degrading Delftia acidovorans and in situ monitoring of its temporal succession in SDS-contaminated surface waters. Environmental Science and Pollution Research. 21 (12), 7413-7424, 2014.

UNSEVER, Y.S., MATSUMOTO, T., SHIMONO, S., OZKAN, M.Y. "Static Cyclic Load Tests on Model Foundations in Dry Sand", Geotech. Eng. Journal of SEAGS & AGSSEA Vol. 45 (2): 40-51. June 2014.

yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Jale Hacaloğlu,16-18 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenen “27th International Symposium on Polymer Analysis and Characterization (ISPAC)” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere İsviçre’ye gidecektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Yusuf Özyörük, 16-20 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenen “20th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Münevver Tezer, 16-20 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenen “9th Pamir International Conference Fundamental and Applied MHD Thermo Acoustic and Space Technologies” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Letonya’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Göktürk Üçoluk ve araştırma görevlilerinden Dr.Özgür Kaya, 16-20 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenen “TheE3 European CELTIC Project” adlı toplantıya katılmak üzere İspanya’ya gideceklerdir.

Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Saim Özkar, 16 Haziran-8 Ağustos 2014 tarihleri arasında Colarado State University ile ortak çalışmalar yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hüseyin Bağcı, 19-21 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenen “Energy Workshop” adlı toplantıya katılmak üzere KKTC’ye gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Marat Akhmet, 19-26 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenen “Biyolojik, Elektriksel ve Mekaniksel Osilatörler: Senkronizasyon, Kaos ve Çatallanma” adlı proje kapsamında araştırmalar yapmak üzere Kazakistan’a gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mehmet T. Zeyrek, 21-27 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenen “CERN CMS Collaboration Week” haftasına katılmak üzere İsviçre’ye gidecektir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Kürşat Çağıltay ve araştırma görevlilerinden Selin Deniz Uzunosmanoğlu, 21-28 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenen”16th International Conference on Human-Computer Interaction” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Yunanistan’a gideceklerdir.

Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ayça Ergun Özbolat, 16-18 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenen “Anayasa Mahkemelerinin Demokrasinin Güçlendirilmesine Etkisi-Almanya ve Türkiye Üzerine Karşılaştırma başlıklı TÜBİTAK Proje Toplantısı”na katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Owain Pedgley, ve araştırma görevlilerinden Aykut Coşkun, 16-19 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenen “DRS 2014: The Design Research Society” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İsveç’e gideceklerdir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Sinan Eyi, 16-20 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenen “32nd AIAA Applied Aerodynamics Conference: The American Institute of Aeronautics and Astronautics” adlı konferansa bildiri sunmak üzere, araştırma görevlilerinden Emre Yılmaz konferansa katılmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Elvan Altan Ergut, 17-22 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenen “EAHN European Architectural History International Meeting” adlı toplantıya katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Özlem Tür, 19-24 Haziran 2014 tarihleri arasında saha çalışması yapmak üzere İsrail’e gidecektir.

Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Naime Aslı Sezgi, 22-25 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenen “Nanoporous Materials-7” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Kanada’ya gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Sinan Kaan Yerli, 22-27 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenen Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) DPT Projesi kapsamında “SPIE 2014” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Kanada’ya gidecektir.

Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Evrim Baran, 15-18 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenen “EARLI Special Interest Group Research in Teaching and Teacher Education (SIG 11) Conference: Teacher Learning and Professional Development” adlı konferansa katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Asuman Göksel, 17-21 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenen “SAHWA Project: Researching Arab Mediterranean Youth: Towards a New Socia Contract” adlı toplantıya katılmak üzere Fas’a gidecektir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Serkan Küçükşenel, 18-21 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenen “12th Meeting of the Society for Social Choice and Welfare” adlı toplantıya katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Besim Can Zırh, 19-25 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenen “Erasmus Öğretim Üyesi Değişimi (LLP Erasmus)” adlı programa katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Halil Mecit Öztop, 19-26 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenen “Institute of Food Technology” adlı toplantıya katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Başak Kale Lack, 19 Haziran-9 Ağustos 2014 tarihleri arasında düzenlenen IRSES,EU GLOBAL (318983) nolu projesi kapsamında öğretim üyesi değişimi programına katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Enformatik Enstitüsü öğretim üyelerinden Y. Doç. Dr. Cengiz Acartürk, 22-27 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenen “Human-Computer Interaction International (HCII).3rd International Conference on Design, User Experience and Usability. Designing for Diversity: Design and Evaluation of Innovative User Interfaces for Diverse User Groups” adlı konferansa katılmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

İktisat Bölümü öğretim görevlilerinden Dr. Osman Gülseven, 20-27 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenen “Euro Science Open Forum Networking and Matchmaking” adlı foruma katılmak üzere Danimarka’ya gidecektir.

Matematik Bölümü araştırma görevlilerinden Kamil Otal, 16-20 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenen “Algebra, Codes and Networks (ACN) 2014” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Gökhan Ahmet, 16-21 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenen “The Science of Marking Torque From Wind” adlı konferansa katılmak üzere Danimarka’ya gidecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü araştırma görevlilerinden Önder Gülbeyaz, 20 Haziran 2014 tarihinden itibaren University of Maryland’da araştırmalar yapmak üzere bir yıl süre ile izinli olarak görevlendirilmiştir.

Sosyoloji Bölümü araştırma görevlilerinden Yasemin Akis, 20-27 Haziran 2014 tarihleri arasında Almanya’da Yaşayan İranlıların Ulusötesi Göçmenlik Deneyim ve Pratikleri hakkında saha araştırması yapmak üzere Almanya’ya gidecektir.

İlköğretim Bölümü araştırma görevlilerinden Mustafa Alpaslan, 20 Haziran-7 Eylül 2014 tarihleri arasında doktora tezi kapsamında saha çalışması yapmak üzere Danimarka’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Gözde Bilgin, 21-24 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenen “Creative Construction Conference 2014” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gidecektir.

Matematik Bölümü araştırma görevlilerinden Şükran Gül, 21 Haziran-25 Temmuz 2014 tarihleri arasında düzenlenen University of the Basque Contry’de araştırma yapmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri EABD araştırma görevlilerinden Özge Gürbüz, 22-26 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenen “International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications” adlı sempozyuma katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü araştırma görevlilerinden Okan Arslan, 22-28 Haziran 2014 tarihleri arasında düzenlenen “Ed Media 2014 World Conference on Educational Media and Technology” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Finlandiya’ya gidecektir.


bilimsel toplantılarBaşa Dön

17 Haziran 2014/Salı

İstatistik Bölümünce, “Reconstruction of gene Regulatory Networks’” konulu seminer düzenlenmiştir. Sibel Balcı tarafından verilecek seminer İstatistik Bölümü Moti Lal Tiku Toplantı Salonunda 15.40’ta başlayacaktır.


haberlerBaşa Dön


ODTÜ MEZUNLAR GÜNÜ 2014

Geleneksel ODTÜ Mezunlar Günü 28 Haziran 2014 Cumartesi günü yapılacaktır.
Tüm mezunlarımızın davetli olduğu törende 1964, 1969, 1974, 1984, 1994 ve 2004 yılı mezunlarımıza madalyaları takdim edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için: http://mezun.metu.edu.tr/anasayfa/


ENGELLİ KULLANICILAR İÇİN
KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

Kütüphanemizin  A Blok 1. Katındaki Güncel Dergi Salonu'nda görme engelliler için büyük boy (81 cm./32 inç) LCD monitörlü bir adet büyüteç hizmete sunulmaktadır. LCD monitörün bağlı olduğu bilgisayara JAWS programı yüklüdür ve programın kullanımı için kulaklık Süreli Yayınlar Ofisi'nden sağlanabilmektedir. Büyüteç. randevu sistemi ile kullanıma sunulmaktadır. Randevu isteklerinde büyüteçin hangi tarih ve saatlerde kullanılacağı belirtilmelidir.

Randevu almak için libhelp@metu.edu.tr adresine e-posta gönderebilir, (+90 312)210 3619 numaralı telefonu arayabilir ya da Süreli Yayınlar Birimi'ne şahsen başvurabilirsiniz.

Engelli kullanıcılarımıza sunulan diğer hizmetler için; http://ww2.lib.metu.edu.tr/tr/yan.php?id=11 adresini ziyaret edebilirsiniz.


DUYURU

Yuva ve Anaokulu başvuruları 30 Mayıs 2014 mesai bitiminde sona ermiştir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular bir sonraki yıl değerlendirmeye alınacaktır.

Yuva ve Anaokulu Müdürlüğü


kültürel etkinliklerBaşa Dön

KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ
HAZİRAN AYI ETKİNLİKLERİ

17 Haziran 2014
“Yıl Sonu Gösterisi”
ODTÜ Personel Halk Oyunları Topluluğu
Kemal Kurdaş Salonu / 19:30

BİLGİ İÇİN : 210 4162


PERSONEL HALK OYUNLARI TOPLULUĞU
(PERHOT)
5. GELENEKSEL HALK OYUNLARI GECESİ

ODTÜ Personel Halk Oyunları Topluluğu (PERHOT) 5. Geleneksel Halk Oyunları Gecesi'ni gerçekleştirecektir.
Sırasıyla; Elazığ , Trabzon (THBT), Erzurum (Hançer Barı), Kırşehir, Roman, Kafkas, Ankara (Ağır Abiler ODTÜ Mezunları, THBT Üyeleri), Renklerle ve Ritimlerle Yörelerimizin yer alacağı gösteri ile ilgili bilgiler aşağıdadır.

Tarih: 17 Haziran 2014/Salı
Saat: 19.30
Yer: ODTÜ KKM / Kemal Kurdaş Salonu
Bilet Satış: ODTÜ KKM- Bilet Satış Ofisi
Bilet Fiyatı: 3,00 TL

NOT: 17 Haziran 2014 Salı günü, saat 21.30’da Sıhhıye’ye servis  kaldırılacaktır.

İletişim: Selda Şeker
seldas@metu.edu.tr
210 31 37VEFAT

Temel İngilizce Bölümü Başkanı Öğretim Görevlisi Hale Bingöl’ün babası Derviş Çapan, 6 Haziran 2014 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı personeli Sadiye Lalli’nin annesi Ayşe Lalli, 12 Haziran 2014 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

sosyal tesisler müdürlüğü

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER
*Yüzüncüyıl’da, bakımlı, möbleli, 4+1 daire. Öğrenciye de verilebilir. Tel: 0532 500 29 36
*Çankaya Sedat Simavi Sokak Doruk Sitesi’nde, 3+1, Atakule manzaralı, bakımlı daire. 1,100 TL. Tel: 0532 504 40 80

SATILIK DAİRELER
*Etimesgut’ta, 2+1, yüksek giriş, 85 m2, altında daire bulunan güney cephe daire. 84,000 TL. Tel: 0536 695 41 03 – 210 23 49
*Mersin Erdemli – Limonlu mevkiinde, denize 200 metre mesafede, 200 m2 kullanım alanlı, 185 m2 bahçeli, mobilyalı, dubleks ev. 85,000 TL. Tel: 0546 216 19 59
*Ümitköy, Opet karşısı İmaray Sitesi’nde, bakımlı, 3+1, 100 m2, giriş kat daire. 265,000 TL. Tel: 0536 372 74 89

TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN 3610-3611Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<