Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Değerli Mensupları,
Sevgili Öğrenciler ve Mezunlarımız, 

Sağlık ve mutluluk dileklerimle Bayramınızı kutlar,
sevgi ve saygılarımı sunarım.

Prof.Dr. Ahmet Acar
Rektör


yönetim kurulu kararlarıBaşa Dön

Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Levent Tutluoğlu, Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

İlköğretim Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Erdinç Çakıroğlu, Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Oğuzhan Hasançebi, Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ayşegül Baydar Aydıngün, Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Erdem Canbay, Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Caner Durucan, Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Murat Altuğu Erberik, Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ahmet Türer, Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Eray Baran, Doçent kadrosuna atandı.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ebru Boyar, Doçent kadrosuna atandı.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Zeynep Gülerce, Doçent kadrosuna atandı.

Enformatik Enstitüsü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Aysu Betin Can, Doçent kadrosuna atandı.

Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Mine Mısırlısoy, Doçent kadrosuna atandı.

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Seçil Savaşaneril Tüfekçi, Doçent kadrosuna atandı.

Makina Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Doçent kadrosuna atandı.


atamalarBaşa Dön

Psikoloji Bölümü Başkanlığı’na 12 Eylül 2014 tarihinden itibaren Prof.Dr. Tülin Gençöz yeniden atandı.

Türk Dili Bölümü Başkanlığı’na 13 Eylül 2014 tarihinden itibaren Okutman Güllüzar Uysal yeniden atandı.

yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Bülent Karasözen, 29-30 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenen “Modeling Simulation and Optimisation Tools 2014” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. M. Cemal Göncüoğlu, 23-30 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenen “CBGA-2014 XX. Congress of Carpathian–Balkan Gological Association” adlı kongreye katılmak üzere Arnavutluk’a, 18-27 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen “3. Int. Symposium of the Int. Geoscience Programme Project 589” adlı sempozyuma katılmak üzere İran’a gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hüseyin Bağcı, 1-6 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen “Baku International Humanitarian Forum” adlı toplantıya katılmak üzere Azerbaycan’a 16-19 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen “Chatham House Conference” adlı konferansa katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Deniz Üner, 22-26 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenen “ERC Starting Grants” ikinci aşama değerlendirme toplantısına katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mustafa Tokyay, 23-26 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenen “12th International Symposium on Concrete Roads” adlı sempozyuma katılmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Cem Topkaya, 1-4 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen “8th Hellenic National Conference of Steel Structures” adlı konferansa katılmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mahinur Akkaya, 15-17 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen “The 2nd Annual Conference of the COST Action 1208 Sustain” adlı konferansa katılmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Enformatik Enstitüsü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nazife Baykal, 12-18 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen “34th IST Panel Business Meeting” adlı panele katılmak üzere Estonya’ya gidecektir.

Deniz Bilimleri Enstitüsü Fiziksel Oşinografi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof.Dr. Emin Özsoy, 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren 6 ay süreyle University of Bologna’da araştırma yapmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mahmut Kuzucuoğlu, 7-9 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen “One-Day Meeting to Commemorate Brian Hartley” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ali Yıldırım ve İlköğretim Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Özgül Yılmaz Tüzün, 29-30 Eylül 2014 tarihleri arasında Avrupa Birliği Comenius Projeleri kapsamında proje toplantısına katılmak üzere İspanya’ya gideceklerdir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Sergey Finashin, 23-27 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenen “Tropical Geometry in Europe” adlı çalıştaya katılmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mehmet T. Zeyrek, 25-27 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenen “H2020-MSCA-IF2014” çağrısı ile ilgili Vice-Chair Briefing Meeting adlı toplantıya katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, 26-28 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenen “Third Euroacademia International Conference-The European Union and the Politicization of Europe” adlı konferansa katılmak üzere Portekiz’e gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Atila Eralp, 1-4 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen “IEMed Advisory Council Meeting & General Assembly and Annual Conference of the EuroMesCo 2014: Increasing Diversity in the Euro-Mediterranean Region” adlı konferansa katılmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ebru Boyar, Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Kayhan Orbay, Y.Doç.Dr. Selçuk Dursun ve okutman Gürer Karagedikli, 7-11 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen “21th CIEPO Symposium” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Macaristan’a gideceklerdir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ahmet Türer, 14-17 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen “SAHC 2014-9th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions” adlı konferansa katılmak üzere Meksika’ya gidecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri EABD öğretim üyelerinden Doç.Dr. Uğur Murat Leloğlu, 22-25 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenen “SPIE Remote Sensing Conference 2014” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Bülent İçgen, 24-29 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenen “ICIME 2014: International Conference in Integrated Management of Environment” adlı konferansa katılmak üzere Tunus’a gidecektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Hülya Yıldız Bağçe, 6-12 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen Frankfurt Kitap Fuarı’na gözlem değerlendirme ve görüşmeler yapmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Mayda Gürsel, 25-27 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenen “COST Action: BM 1202 Management Committee Meeting” adlı toplantıya katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilim ve Teknoloji Politikaları Çalışmaları EABD öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. İ. Semih Akçomak, 25-26 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenen HORIZON 2020 Young 3 Proje Çağrısı Proje Başvurusu Hazırlık Toplantısına katılmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Cem İyigün, 23-27 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenen “Euro Mini Conference on Stochastic Prog. And. Enegy App.” adlı konferansa katılmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yerleşim Arkeolojisi EABD öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Evangelia Pişkin, 22-27 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenen “12th International Council of Archaeo Zoology Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Arjantin’e gidecektir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğretim görevlilerinden Dr. Dalsu Özgen Koçyıldırım ve Dr. Canan Emine Ünlü, 13 Ekim 2014 tarihinde yapılacak olan “Emerging Practices 2014” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Çin’e gideceklerdir.

Temel İngilizce Bölümü öğretim görevlilerinden Başak Ağın Dönmez, 9-10 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen “Ecological Othering and Biopolitics in the Environmental Humaneties” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Merkez Laboratuvarı uzmanlarından L. Sezen Yıldırım, 29 Eylül-3Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen “Ege Analitik Kimya Kongresi” ne katılmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Murat Özkaptan, 3-31 Ekim 2014 tarihleri arasında Utrecht Üniversitesi’nde araştırmalara katılmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Kora Merkezi araştırma görevlilerinden Gökten Doğangün ve Yelda Karadağ, 26-27 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenen “EUBORDERREGIONS” adlı proje toplantısına katılmak üzere Letonya’ya gideceklerdir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü araştırma görevlilerinden Yekta Bakıroğlu, 6-10 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen “Design & Emotion 2014” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Kolombiya’ya gidecektir.

Kimya Bölümü araştırma görevlilerinden Yeliz Akpınar, Emrah Yıldırım, Selin Bora, Pınar Mercan, 29 Eylül-3 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen “9th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD 2014)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Yunanistan’a gideceklerdir.

Fizik Bölümü araştırma görevlilerinden Emine Hande Çiftpınar, Hasan Hüseyin Güllü ve Gülsen Baytemir 22-26 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenen “29th European PV Solar Energy Conference and Exhibition” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Hollanda’ya gideceklerdir.

Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri EABD araştırma görevlilerinden Ali Mert Ertuğrul, 5-9 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen “IWSM / MENSURA” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Nilüfer Ülgüdür, 22-26 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenen “IWA World Water Congress & Exhibition” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Portekiz’e gidecektir.

Matematik Bölümü araştırma görevlilerinden Murat Uzunca, 28 Eylül-4 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference on Computational Methods in Applied Mathematics” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Avusturya’ya gidecektir.

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü araştırma görevlilerinden Ahmet Yapar, 17-18 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen “International Congress on Children’s Physical Activity and Sport” adlı kongreye katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

İşletme Bölümü araştırma görevlilerinden Hilal Terzi, 24-26 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenen “5th EMAC Regional Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Faruk Berber, 24-26 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenen “CBGA 2014-XX. Congress of the Carpathian-Balkan GeologicalAssociation” adlı kongreye bildiri sunmak ve 27-29 Eylül 2014 tarihleri arasında “The South Albanian Ophiuolites” konulu arazi çalışmasına katılmak üzere Arnavutluk’a gidecektir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü araştırma görevlilerinden Filiz Çiçek, 22 Eylül-17 Aralık 2014 tarihleri arasında University of Finnland’da doktora tez çalışması ve alan araştırması yapmak üzere Finlandiya’ya gidecektir.

bilimsel toplantılarBaşa Dön

22-23 Eylül 2014

Uygulamalı Matematik Enstitüsü’nce “Compact course: Parameter estimation with elliptic and parabolic PDEs” konulu çalıştay düzenlenmiştir. Thomas Carraro ve Mic-hael Geiger’in (Heidelberg Üniversitesi Almanya) konuşmacı olarak katılacakları çalıştay Kriptoloji Laboratuvarı Binasında yapılacaktır.


24-25 Eylül 2014

Uygulamalı Matematik Enstitüsü’nce “Workshop on Macroeconomic Adjustment in Europe: Theory and Empirics” konulu çalıştay düzenlenmiştir. Prof.Dr. Oliver Landman’ın (Freiburg Üniversitesi, Almanya) konuşmacı olarak katılacağı çalıştay Kriptoloji Laboratuvarı Binasında yapılacaktır.


17 Ekim 2014/Cuma

Endüstri Mühendisliği Bölümü’nce, Cyber-Physical Security in Future Cities” başlıklı seminer düzenlenmiştir. David Yau (Singapore University of Technology and Design) tarafından verilecek seminer Endüstri Mühendisliği Bölümü IE-03 nolu seminer odasında (mavi amfi) saat 16.00’da başlayacaktır.


17 Ekim 2014/Cuma

Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı’nca, "Çatalhöyük'ten Elde Edilen Ögütme Taşlarının Petrografik Yönden İncelenmesi" konulu seminer düzenlenmiştir. Melih Arslan (Arkeolog-Numizmat, Konservasyon ve Restorasyon Ankara Bölge Laboratuvarı Müdürü) tarafından verilecek seminer Fizik Bölümü Cavit Erginsoy seminer odasında saat 15.40’ta başlayacaktır.


haberlerBaşa Dön

BAŞARI

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğretim elemanı Dr. Hakan Gürsu, Avrupa Birliği Tasarım Ofisi’nin desteği ile düzenlenen “A’ Design Award” Tasarım Yarışmasında “2014 Yılın Tasarımcısı” ünvanını kazanmıştır. Yılın tasarımcısı, yarışmada ödül kazanan tasarımcıların verdikleri oylarla belirlenmekte ve her tasarımcı bu ünvanı hayatında sadece bir kez alabilmektedir.

Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles kentinde düzenlenen “International Design Awards” 2013-2014 yılı yarışmasında Dr. Hakan Gürsu ve Designnobis ekibinin çeşitli kategorilerde yarışan 6 tasarımı toplam 10 ödüle layık görülmüştür.

Dr. Hakan Gürsu ve ekibi 2 birincilik, 2 ikincilik, 2 üçüncülük ödülü ve mansiyonlarla birlikte yarışmanın en çok ödül alan tasarımcıları arasında yer almıştır. Ödül alan tasarımların görsellerine aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

Dr. Hakan Gürsu ve ekibini tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

Ürün Tasarımı Ödülleri:
http://idesignawards.com/winners/catwinner.php?compName=PRODUCT%20DESIGN&level=pro&compNum=IDA%2013 

Mansiyon Ödülleri:
http://idesignawards.com/winners/hmention.php


ODTÜ GİRİŞİMCİLİK
SERTİFİKA PROGRAMI

2014 Sonbahar döneminde ODTÜ Öğretim Elemanlarına ve Öğrencilerine açık olacak ve TÜBİTAK 1601 programı desteği sayesinde şu anda bedelsiz olarak sunabildiğimiz 150 saatlik ODTÜ Girişimcilik Sertifika Programının ikincisi açılacaktır.

Dersler Salı ile Perşembe 18:00-21:00 ve Cumartesi 09:30-12:30 saatleri arasında İşletme Bölümü’nde yapılacaktır.

Programa başvurmak icin wwwgimer@metu.edu.tr adresine bir adet özgeçmişinizi, temas bilgilerinizi, varsa girişimcilik fikrinizi ve sertifika programına neden katılmak istediğinizi kısaca anlatan bir notu 19-09-2014 tarihine kadar iletebilirsiniz.

Assoc. Prof. Dr. Adil Oran
Director - Entrepreneurship Research Center (www.gimer.metu.edu.tr)
Department of Business Administration (www.ba.metu.edu.tr)
Middle East Technical University
adiloran@metu.edu.tr
twitter.com/adiloran
+90(312)210-2041
www.adiloran.com


UYGULAMALI HİDROGRAGFİ
EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Son Başvuru tarihi: 26 Eylül 2014
Programa kabul edilen Adayların Açıklanması: 3 Ekim 2014
Kayıt Ücretinin ödenmesi için Son tarih: 15 Ekim 2014
Eğitim programının başlama tarihi: 20 Ekim 2014

Programla ilgili detaylı bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz:
www.hydrography.metu.edu.tr
www.sem.metu.edu.tr
sem@metu.edu.tr
Tel: 2103546
Fax: 2107961


ODTÜ Türk Halk Müziği Personel Korosu’nun 2014-2015 dönemi çalışmaları 29.09.2014 tarihinde tanışma toplantısı ile açılış yaparak Şef Kenan Şahbudak yönetiminde her Pazartesi günü 12:30-13:30 saatleri arasında Türk Halk Bilimleri Topluluğu Barakasında başlayacaktır.

Koromuz Üniversitemizin tüm çalışanlarına açık olup katılmak isteyen mensuplarımızın 13.10.2014 tarihine kadar http://thmkoro.metu.edu.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Tülin Ecevit’e (Tel: 5446) teslim etmeleri gerekmektedir.

ODTÜ Türk Halk Müziği Personel Korosu olarak saz ekibinin tamamı Üniversitemizin çalışanlarından oluşturmayı hedeflemekteyiz. Bu nedenle enstrüman çalabilen tüm çalışanlarımızı da koromuza bekler, başarılı bir çalışma dönemi dileriz.VEFAT

Isı Su İşletme Müdürlüğü’nde görevli Adem Aydın’ın babası Rıfat Aydın 16 Eylül 2014 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.

sosyal tesisler müdürlüğü

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER
*100. Yıl Pazarı Ziraat Bankası karşısı Ezgi Evlerinde möbleli, 160 m2 daire Tel: 0555 206 3232
*Y. Ayrancı Tirebolu Sokakta 3+1, bahçe kullanışlı (24 saat sıcak su) merkezi sistem Tel: 0538 820 0064
*Haymana Yolu Patalya Otel karşısı Gölkent Sitesi’nde kapalı otoparklı, tripleks villa. Tel: 0532 500 2936
*ODTÜ Çamlık Sitesi'nde dubleks ev. Tel: 286 29 83 - 0533 412 08 30


SATILIK DAİRELER
*Sinop Tersane Oteller mevkiinde ticarethane (Butik, otel, Klinik gibi) olmaya uygun bina. Tel: 0532 7956494


TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN 3610-3611Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<