Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

yönetim kurulu kararlarıBaşa Dön

Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Havva Doğru Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Mehmet Teoman Pamukçu Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Hakan Altan, Doçent kadrosuna atandı.

Enformatik Enstitüsü Müdürlüğü öğretim üyelerinden Alptekin Temizel, Doçent kadrosuna atandı.

Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü öğretim üyelerinden Martina Gracanın Yüksek, Doçent ünvanı ile görevlendirildi.


atamalarBaşa Dön

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığı’na 21 Ekim 2014 tarihinden itibaren Prof.Dr. Soner Yıldırım yeniden atandı.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcılığı’na 15 Ekim 2014 tarihinden itibaren Doç.Dr. Kürşad Ertuğrul ve Y.Doç.Dr. Nilay Yavuz atanmışlardır.

İlköğretim Bölüm Başkan Yardımcılığı’na 10 Ekim 2014 tarihinden itibaren Doç.Dr. Gaye Teksöz, Bölüm Danışmanlığı’na Y.Doç.Dr. Hasibe Özlen Demircan atanmışlardır.


bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

TEKİN, B. “Minimal Massive Gravity: Conserved Charges, excitations, and the chiral gravity limit” Phys. Rev. D 90, 081701 (R)


yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ahmet Coşar ve araştırma görevlilerinden Abdullah Doğan, 27-28 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen “International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCOS 2014)” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Polonya’ya gideceklerdir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Gözde B.Akar, Prof.Dr. A.Aydın Alatan ve araştırma görevlilerinden Emin Zerman, 27-30 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen “IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2014)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Fransa’ya gideceklerdir.

İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ramazan Sarı ve Prof.Dr. Uğur Soytaş, 27 Ekim-1 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenen “The International Journal of Arts and Sciences International Conference for Business and Economics” adlı konferansa katılmak üzere İtalya’ya gideceklerdir.

Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Meral Aksu ve araştırma görevlilerinden Jale Ulaş, 28 Ekim-1 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenen “5th World Conference on Learning Teaching and Educational Leadership” adlı konferansa katılmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gideceklerdir.

Uygulamalı Matematik Enstitüsü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Gerhard Wilhelm Weber, 29 Ekim-4 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenen “The First Pacific Optimization Conference (POC2014)” adlı konferansa katılmak üzere Çin’e gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Sergey Finashin, 9-11 Kasım 2014 tarihleri arasında doktora jürisine katılmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Gülser Köksal, araştırma görevlilerinden Müberra Özmen, Ece Sancı, Sıdıka Tunç ve Şahan Yıldız, 9-12 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenen “INFORMS Annual Meeting” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Bilge Demirköz, 29 Ekim-3 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenen AMS-02 toplantılarına ve çalışmalarına katılmak üzere İsviçre’ye gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ahmet İrfan Seven, 1-9 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenen “Conference on Cluster Algebras and Representation Theory” adlı konferansa katılmak üzere Güney Kore’ye gidecektir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Arcan F.Dericioğlu, 5-9 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenen “26th Symposium and Annual Meeting of the International Society for Ceramics in Medicine (BIOCERAMICS 26)” adlı sempozyuma katılmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Çağla Doğan, 3-4 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenen “Sustainable Innovation 2014” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Danimarka’ya gidecektir.

Sosyoloji Bölümü öğretim görevlilerinden Dr.Barış Mücen, 6-9 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenen “Historical Materialism Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü araştırma görevlilerinden İbrahim Hakkı Bulut ve Hamza Polat, 29-31 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen “III.International Conference on Interdisciplinary Research in Education” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İtalya’ya gideceklerdir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Hasan Uluşan, 2-5 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenen “IEEE Sensors 2014” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri EABD araştırma görevlilerinden Ebru Gökalp, 3-7 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenen “SPICE 2014 Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Litvanya’ya gidecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi EABD araştırma görevlilerinden Murat Kol, 3-9 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenen “AECT 2014 Convention” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü araştırma görevlilerinden Abdülmenaf Gül ve Ömer Faruk İslim, 4-8 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenen “AECT 2014 International Convention” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gideceklerdir.


bilimsel toplantılarBaşa Dön

27 Ekim 2014 / Pazartesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü’nce, Prof.Dr. M.Semih Yücemen Onuruna “Yapı Güvenirliği ve Risk Yönetimi” konulu sempozyum düzenlenmiştir. Sempozyum KKM -A Salonunda saat 10.00’da başlayacaktır.
İletişim bilgileri: e-mail: ygrisk@metu.edu.tr
İnternet adresi: http:/ygrisk.metu.edu.tr


27 Ekim 2014 / Pazartesi

İktisat Bölümü’nce, “ODTÜ İktisat Bölümü’nün Kuruluşu” konulu seminer düzenlenmiştir. Prof.Dr. Fikret Görün tarafından verilecek seminer İİBF A Blok F-106 nolu salonda saat 14.00’de başlayacaktır.


31 Ekim 2014 / Cuma

Endüstri Mühendisliği Bölümü’nce, “Order Picking in a Parallel-Aisle Warehouse with Turn Penalties” başlıklı seminer düzenlenmiştir. Melih Çelik (Endüstri Mühendisliği, ODTÜ) tarafından verilecek seminer Endüstri Mühendisliği Bölümü IE-03 nolu seminer odasında (mavi amfi) saat 16.00’da başlayacaktır.


31 Ekim 2014 / Cuma

Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı’nca, “Karya’nın Kale ve Kale Yerleşimleri:Pera (Bozburun Yarımadası) Örneği” konulu seminer düzenlenmiştir. Dr. E. Deniz Oğuz-Kırca (ODTÜ, Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı) tarafından ve-rilecek seminer Fizik Bölümü Cavit Erginsoy seminer odasında saat 15.40’ta başlayacaktır.


31 Ekim-1 Kasım 2014

Tarih Bölümü’nce, “The First World war in Eurasia” konulu çalıştay düzenlenmiştir. KKM A salonunda yapılacak çalıştay saat 09.30’da başlayacaktır.


5 Kasım 2014 / Çarşamba

Çevre Mühendisliği Bölümü’nce, “Interaction of Nature with Desert Dust” konulu seminer düzenlenmiştir. Prof.Dr. Cemal Saydam (Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü) tarafından verilecek seminer Çevre Mühendisliği Bölümü, CZ-14 no'lu sınıfta saat 15.40’da başlayacaktır.


7 Kasım 2014 / Cuma

Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı’nca, “Olba (Mersin) Arkeolojik Alanından Alınan Bazı Roma Camlarının Analiz Sonuçları” konulu seminer düzenlenmiştir. Cem Doğan (Enerji ve tabii Kaynaklar Bak./ Arkeometri M.S Öğrencisi) tarafından verilecek seminer Fizik Bölümü Cavit Erginsoy seminer odasında saat 15.40’ta başlayacaktır.


haberlerBaşa Dön

BAŞARILAR

Sosyoloji Bölümü Başkanı, Prof.Dr. Ayşe Saktanber, Uluslararası Sosyoloji Derneğinin (ISA) her 4 yılda bir düzenlemekte olduğu ve bu yıl Japonya Yokohama'da yapılan toplantısında ISA Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Öğretim Üyemiz Ayşe Saktanber’i kutlar, başarılarının devamını dileriz.


Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Domus Dergisi’nin “Avrupa’nın En İyi 100 Mimarlık ve Tasarım Okulu 2014” (Europe`s Top 100 Architecture and Design Schools 2014) rehberinde yer alarak, bu yıl da Avrupa’nın en başarılı bölümleri arasında yer almıştır. Yurt dışında okumaz veya değişim programına katılmak isteyen öğrencilerin program seçmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanan rehberde, bölümlerin işbirliği ağları, eğitimci kadrosu ve öğrenci çalışmaları temel alınmaktadır.

http://digitaledition.domusweb.it/domus/books/131201domus/#/1/ 
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğretim üyelerini ve öğrencilerini kutlar, başarılarının devamını dileriz.


PROF. DR. M. SEMİH YÜCEMEN ONURUNA
YAPI GÜVENİRLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (YGRisk)


ODTÜ AĞAÇ DİKME ETKİNLİĞİ
ve EYMİR GÖLÜ GÜNÜ
2 Kasım 2014, 11:00

ETKİNLİK PROGRAMI

11:00                          Ağaç Dikimi
12:00-13:00                Sandviç-Ayran İkramı ve Etkinlik Alanına Ulaşım
13:15                          Cumhuriyet Koşusu (Uzun Parkur)
13:30                          Cumhuriyet Koşusu (Kısa Parkur)
13:45                          Güneş Enerjili Bot Devir Teslim Töreni
14:00                          Kürek Yarışı (ODTÜ Kürek Takımı)
15:15                          Ödül Töreni

Etkinlik günü 07.00-19.00 saatleri arasında özel araçlar Eymir Gölü giriş kapılarına park edecektir. Ağaç dikim ve etkinlik alanlarına ulaşım otobüslerle sağlanacaktır. Bölgeye ulaşım için, Üniversitemizde ODTÜ-KENT, Rektörlük ve Yurtlar bölgelerinden; şehir merkezinde Tunus ve Sıhhiye duraklarından saat 10.00’da otobüsler kaldırılacaktır. Etkinlik bitişinde, saat 16.00’da aynı bölgelere yine otobüslerle ulaşım sağlanacaktır. 
Programda değişiklik olması halinde duyurulacaktır.


kültürel etkinliklerBaşa Dön

KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ
EKİM AYI ETKİNLİKLERİ

27 Ekim  2014
“Ferhan Şensoy-Ferhangişeyler Tiyatro”
Aysa Organizasyon
Kemal Kurdaş  Salonu / 20:00

28 Ekim  2014
“Valentina Lisitsa Konseri”
Ankara Piyano Festivali
Altus Organizasyon
Kemal Kurdaş  Salonu / 20:30

31 Ekim  2014
“PAGANINI’den AND’lara Konseri”
Ekvador Büyükelçiliği
A Salonu /19:00

31 Ekim  2014
“Ezginin Günlüğü Konseri”
Sayı Organizasyon
Kemal Kurdaş  Salonu / 20:00

1 Kasım 2014
“Yeni Türkü Konseri”
Sayı Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu / 20:30

2 Kasım 2014
“Yaşamaya Dair Tiyatro”
Aysa Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu / 16:00

5 Kasım 2014
“Magnus Öström Konseri”
Ankara Nordik Müzik Festivali
Altus Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu / 21:00

6 Kasım 2014
“Ane Brun Konseri”
Ankara Nordik Müzik Festivali
Altus Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu / 21:00

7 Kasım 2014
“Tatu Rönkkö- Efterlang Konseri”
Ankara Nordik Müzik Festivali
Altus Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu / 21:00

8 Kasım 2014
“Boğaziçi Caz Konseri”
Sayı Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu / 20:3027 Ekim 2014

Matematik Topluluğu’nca, “Az Kelime Çok İşlem Yarışması” düzenlenmiştir.
Yer: Matematik Bl. M-13 Saat: 17.50

Türk Halk Bilimi Topluluğu’nca, Zahter Gurubunun katılımıyla “THBT Yeni Döneme Merhaba-Zahter Konseri” düzenlenmiştir.
Yer: Mimarlık Amfisi Saat: 20.00


29 Ekim 2014

Atatürkçü Düşünce Topluluğu’nca, Prof.Dr.Ayşen ERGİN (ODTÜ), Prof.Dr.Yakup KEPENEK (ODTÜ) ve Y.Doç.Dr.Mustafa ALBAYRAK’ın (Kırıkkale Üniversitesi) konuşmacı olarak katılacağı “Getirdikleriyle Cumhuriyet” konulu panel düzenlenmiştir.
Yer: KKM A Salonu Saat: 14.30


30 Ekim 2014

Makina ve İnovasyon Topluluğu’nca, Haluk DİRESKENELİ (Makina Yüksek Mühendisi-ODTÜ Mezunlar Derneği Enerji Komisyonu Üyesi) ve Orhan AYTAǒın (Makina Mühendisi-Ekon AŞ) konuşmacı olarak katılacağı “Enerji” konulu seminer düzenlenmiştir.
Yer: MM-25 Salonu Saat: 17.30

Klasik Türk Müziği Topluluğu’nca, Çaresaz Gurubunun katılımıyla “Klasik Türk Müziği Konseri” düzenlenmiştir.
Yer: KTMT Binası Saat: 19.00

Atatürkçü Düşünce Topluluğu’nca, topluluk üyelerinin konuşmacı olarak katılacağı Milli Koruma Kanunu konulu “Perşembe Toplantısı” düzenlenmiştir.
Yer: Sosyal Bilimler B-08 Saat: 17.35


31 Ekim 2014

Klasik Gitar Topluluğu’nca, Vural KAHRAMAN’ın (Gitarist) katılımıyla “Klasik Gitar Konseri” düzenlenmiştir.
Yer: Mimarlık Amfisi Saat: 19.30


01 Kasım 2014-31 Mayıs 2015

Matematik Topluluğu’nca, matematiği sevdirebilmek ve matematiksel platformda bir yarışma ortamı yaratabilmek amacıyla “Ayın Sorusu” yarışması düzenlenmiştir. Matematik Bölümü öğretim üyeleri tarafından hazırlanacak sorular afiş olarak kampüsün içine asılacak ve cevaplar topluluk odasında toplanacaktır. Yarışma Kasım, Aralık, Mart, Nisan, Mayıs aylarında gerçekleştirilecektir.
Yer: Topluluk Odası (Matematik Bölümü)


05 Kasım 2014

Arkeoloji Topluluğu’nca, Ali Etemadi’nin (topluluk üyesi) konuşmacı olarak katılacağı “Pers Aslanının Batı’ya Yolculuğu: Anadolu’da Pers Dönemi” konulu sunum düzenlenmiştir.
Yer: Topluluk Odası Saat: 18.00

Astronomi Topluluğu’nca, topluluk üyelerinin konuşmacı olarak katılacağı “Güneş Sistemi” konulu seminer düzenlenmiştir.
Yer: Cavit Erginsoy Seminer Salonu Saat: 18.00


06 Kasım 2014

Atatürkçü Düşünce Topluluğu’nca, topluluk üyelerinin konuşmacı olarak katılacağı “İzmir Suikastı” konulu “Perşembe Toplantısı” düzenlenmiştir.
Yer: Sosyal Bilimler B-08 Saat: 17.35VEFAT

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü personeli Mustafa Murat Döner'in annesi Havva Döner 20 Ekim 2014 tarihinde vefat etmistir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.

sportif etkinliklerBaşa Dön

13. ULUSLARARASI ODTÜ CUMHURİYET KUPASI DANS SPORU YARIŞMASI

Üniversitemiz Eşli Danslar Topluluğu organizasyonu ile her yıl Cumhuriyet Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen, ülkemizin en büyük ve tek uluslararası dans sporu etkinliği olan Uluslararası ODTÜ Cumhuriyet Kupası'nın 13.'sü bu yıl 1 Kasım 2014 Cumartesi günü ODTÜ Spor Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. 2009 yılına dek ulusal düzeyde gerçekleştirilen etkinlik, bu tarihten itibaren Dünya Dans Sporu Federasyonu dünya sıralama turnuvalarının Türkiye ayağı durumundadır.

Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak, bu yılki organizasyonun, katılımcı sporcu ve hakem sayıları, ülke çeşitliliği ve katılımcı çiftlerin dereceleri baz alınarak yapılan katsayılandırmaya göre "Dünyanın En Büyük 10 Latin Sıralama Turnuvası" arasına girmesi beklenmektedir.

Organizasyona 25 ülkeden; minikler, yıldızlar, gençler ve yetişkinler yaş kategorilerinde 250'ye yakın sporcu katılacak olup bu sporcular 13 farklı ülkeden hakemlerce değerlendirilecektir. Yarışmaya dünya sıralamasındaki en iyi 50 sporcu çiftten 10 tanesi katılacağını bildirmiş durumdadır. 

Etkinlikte 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek eleme turları sonrasında, saat 19.00'da başlayacak Gala Programı kapsamında dünyanın en iyi dans sporcuları mücadele edecek; ayrıca EDT Serbest Stil Grubu da özel bir gösteri sunacaktır. Etkinlik biletleri 31 Ekim 2014 tarihine kadar ODTÜ Çarşı girişindeki EDT standında ve KKM gişesinde; ayrıca yarışma günü A1 ve ODTÜ Spor Merkezi kapısında satışta olacaktır.

sosyal tesisler müdürlüğü

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER
*Haymana yolu Patalya Otel karşısı Gölkent Sitesi’nde, kapalı otoparklı tribleks villa. Tel: 0532 500 29 36
*Çiğdem Mahallesi Eko Sitesi’nde, eşyalı, 4+1 daire. Tel: 0533 631 19 16

SATILIK DAİRELER
*Sinop Tersane Oteller mevkiinde, üç katlı bina. Tel: 0532 795 64 94


TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN 3610-3611Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<