Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

atamalarBaşa Dön

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Başkanlığı’na 28 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Prof.Dr. H. Çağatay Keskinok atandı.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası Sosyal Politika Anabilim Dalı Başkanlığı’na 11 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Doç.Dr. Fatma Umut Beşpınar yeniden atandı.


bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

GASANLY, N. M. “Composition Dependence  of Lattice Parameters and band Gap Energy of Thallium Based Layered Mixed Crystals” Indian Journal of  Physics,  vol. 89,  No. 7, 657-661 (2015).  


yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Erkan Erdil, 8-14 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Erasmus Staff Mobility for Teaching” adlı konferansa katılmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Fatoş T.Yarman Vural, 10-12 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “PRNI 2015 Pattern Recognition and Neuro Imaging” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Z.Sibel Tarı, 10-13 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Computational Problems in Creative Desing With Shapes” adlı çalıştaya katılmak ve Norheastern Üniversitesi’nde çalışmalar yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mehmet Zeyrek, 11-12 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “The 1st JENNIFER Consortium General Meeting” adlı toplantıya katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler EABD öğretim üyelerinden Prof.Dr. Deniz Zeyrek Bozşahin, 11-14 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “COST IS 1312 Textlink Steering Committe Meeting” adlı toplantıya katılmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Göksel N. Demirer, 14 Haziran 2015 tarihinde düzenlenen “International Conference on Environmental and Materials Engineering (ICEME)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. H.Emrah Ünalan, 9-14 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “TÜBİTAK-CONACYT” adlı çalıştaya katılmak üzere Meksika’ya gidecektir.

Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ufuk Serin, 10-14 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Atlantik Anlaşması Derneği 2015 Konsey Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Nuray Demirel, 11-15 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen ABET Program Evaluator Training” adlı eğitim programına katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. İlkay Şensoy, 14-18 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “12th International Congress on Engineering and Food” adlı kongreye katılmak üzere Kanada’ya gidecektir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ömer Delialioğlu 14-19 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Evaluation of the Call H2020-ICT-205, Topic ICT-20” Technologies Better Human Learning and Teaching” adlı proje Değerlendirme Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Sağlık Bilişimi EABD öğretim üyelerinden Doç.Dr. Tolga Esat Özkurt, 14-19 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Human Brain Mapping” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilim ve Teknoloji Politika Çalışmaları EABD öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Semih Akçomak, 8-14 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Telecome Ecole de Management, Erasmus Teaching Mobility” adlı programa bildiri sunmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Çağla Doğan, 8-15 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen Erasmus Öğretim üyeleri Hareketlilik Programı’na katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Gülfidan Can, 10-13 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “The Future of Education” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Yeşim Çapa Aydın, 11-17 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “External Lecturer” statüsünde ders vermek üzere Avusturya’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Sinan Kalkan, 14-20 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “PHC 25-Advanced ICT Systems and Services for Integrated Care” adlı panele katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Modern Diller Bölümü öğretim görevlilerinden Canan Duzan, 11-12 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “ICALMD 2015:17th International Conference on Applied Linguistics and Materials Development” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Danimarka’ya gidecektir.

Modern Diller Bölümü öğretim görevlilerinden Seyhan Güneşer Göçmen, 11-12 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “NFEAP 2015 Norwegian Forum for English for Academic Purposes” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Norveç’e gidecektir.

İktisat Bölümü öğretim elemanlarından Dr.Çınla Akdere, 10-14 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “İktisadi Düşünce Girişimi” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Ömer Ataş, 10-16 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Student CanSat Competition” adlı bilimsel yarışmaya katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Mimarlık Bölümü araştırma görevlilerinden Ezgi Balkanay, 10-21 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen Teknik Araştırma Gezisine katılmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Felsefe Bölümü araştırma görevlilerinden İbrahim Okan Akkın, 11-13 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “VII. European Conference on Social and Behavioral Science” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Romanya’ya gidecektir.

Fizik Bölümü araştırma görevlilerinden Soner Albayrak, 12-20 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “The Second Summer School on the Lorentz-and CPT-Violating Standart Model Extension, SME2015” adlı çalıştaya bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Kimya Bölümü araştırma görevlilerinden Melis Kesik ve Saniye Söylemez, 14-18 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “XXIII.International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere İsveç’e gideceklerdir.

Matematik Bölümü araştırma görevlilerinden Hacı Ali Şahin, 14-19 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “COSIC COURSE 2015” adlı eğitim programına katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.


haberlerBaşa Dön

ODTÜ 2015 Yılın Yüksek Lisans Tezi Çiğdem Tansel Yayın Ödülü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Mimarlık Tarihi Bölümü Doktora Programı mezunu Yıldız İpek Mehmetoğlu, Prof. Dr. Belgin Turan Özkaya danışmanlığında tamamladığı “Parisian Avant-Garde Women and the Production of Domestic Space in the Early Twentieth Century” başlıklı Yüksek Lisans tezi ile “ODTÜ 2015 Yılın Yüksek Lisans Tezi Çiğdem Tansel Yayın Ödülü”nü almaya hak kazanmıştır.

Bu ödül çerçevesinde Yıldız İpek Mehmetoğlu’nun tezi Türkçe’ye çevrilip ODTÜ Yayıncılık tarafından kitap olarak yayınlanacaktır.

ODTÜ 2015 Yılın Doktora Tezi Kalbiye Tansel Yayın Ödülü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Bölümü Doktora Programı mezunu Öznur Öncül, Prof. Dr. Tülin Gençöz danışmanlığında tamamladığı “Investigating Cognitive Mechanisms of Offending among Adult and Juvenile Male Prisoners: Suggestions for Intervention” başlıklı doktora tezi ile “ODTÜ 2015 Yılın Doktora Tezi Kalbiye Tansel Yayın Ödülü”nü almaya hak kazanmıştır.

Bu ödül çerçevesinde Öznur Öncül’ün tezi Türkçe’ye çevrilip ODTÜ Yayıncılık tarafından kitap olarak yayınlanacaktır.


Prof. Dr. Metin Balcı - KURUMSAL EMEKLİLİK SEMPOZYUMUDUYURU

Üniversitemiz Kütüphanesi’nden gönderilmiş gibi görünen Kütüphane’ye kitap satın alınması için öneride bulunulmasını talep eden yanıltıcı ve kötü niyetli e-postalar gönderilmektedir.

Gerek hesap güvenliğinizin tehlikeye düşmemesi, gerekse kütüphanemizin kaliteli hizmet verme prensibinin sarsılmaması açısından gönderici adresinde .metu.edu.tr uzantısı olmayan e-postalara itibar edilmemesi ve yanıtlanmaması önemle duyurulur.

Kütüphane ve Dökümantasyon Daire BaşkanlığıENGELSİZ ODTÜ BİRİMİ
BAŞKANLIĞI

Birim Başkanı: Doç.Dr. Zeynep SÜMER
Tel : 210 71 96
Fax : 210 79 35
Adres : ODTÜ Kütüphanesi - Solmaz İzdemir Salonu

engelsiz@metu.edu.tr
http://engelsiz.metu.edu.tr/


kültürel etkinliklerBaşa Dön

KLASİK-FLAMENKO-POP VE ELEKTRO GİTAR KURSU

ODTÜ Öğrenci, Personel ve Personel çocukları için Caz Topluluğu tarafından Aktan Odabaşı’nın eğitmenliğinde düzenlenen Klasik-Flamenko-Pop ve Elektro Gitar kurslarına yeni kayıtlar devam etmektedir.

Ders ücretleri:
2 kişilik grup 90.00 TL/Ay
3 kişilik grup 65.00 TL/Ay
4 kişi ve üzeri 50.00 TL/Ay

Aylık 4 saat ders (ders süresi 60 dk.)
Yer: A4 Barakası

Not: Gitarı olmayan kursiyerler için eğitmen tarafından sağlanacak ödünç gitar, kurs sonuna kadar öğrencide kalacaktır. (Aylık 15 TL)
Kurs saatleri ve ödünç gitar için tel: 0532 314 52 49
Gitar öğretmeni Aktan ODABAŞI, Trinity College of Music gitar bölümü diplomalıdır.VEFAT

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Zafer Nurlu’nun babası, Kadir Nurlu, 29 Mayıs 2015 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Kültür ve Kongre Merkezi personeli Emre Polat’ın babası emekli personelimiz Yaşar Polat, 29 Mayıs 2015 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.


sportif etkinliklerBaşa Dön

KARIŞIK ÇİFTLER TENİS TURNUVASI

10 - 13 Haziran 2015
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
Ankara Şubesi


Yer: ODTÜ Merkez Kortları
E-posta: tib@ankaracydd.org
Tel: (0312) 434 14 44

Turnuvaya ilişkin önemli tarih ve notlar

Turnuva tarihi      :  10-13 Haziran  
Kesin kayıt tarihi  :  03-05 Haziran
Son kayıt tarihi    :  05 Haziran saat:19:00

Turnuva eşleşmelerinin ve maç saatlerinin ilan edilmesi: 08 Haziran
  Grup maçları      :  10-12 Haziran  saat18:00'dan itibaren
Yarı finaller        :  13 Haziran sabahı
Final maçı          :  13 Haziran saat 15:00
Kupa töreni ve kokteyl : Final maçını takiben yapılacak olup, tüm katılımcılar davetlidir.  

Katılım ücreti 40 TL olup, ODTÜ Spor Kulübüne (Merkez Kortlar Sekreterliği) yapılacaktır.

Turnuva lig usulü yapılacağından katılımcı sayısı sınırlı olacaktır. Ayrıca kısa sürede tamamlanması planlandığı için maç saatleri turnuva komitesi tarafından belirlenecektir. 

Tüm maçlar: Regular Set(6 oyun), Karar puanı ve Süper Tie-Break (10 puan) oynanacaktır.

sosyal tesisler müdürlüğü

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER
*Orta Doğu Sitesi Güneş Apartmanı’nda, 3+1, bakımlı. Tel: 0535 936 24 38

SATILIK DAİRELER
*ODTÜ Yapracık TOKİ Konutları’nda 3+1 bahçe katı dubleks ev. Tel: 0532 056 06 21
*Eryaman Gölkent 1 Sitesi 3. Blok No:21’ de ara kat, 147 m2, Göksu Gölü manzaralı, metro durağına yakın, asansörlü daire. 267.000 TL. Tel: 0532 446 86 22 – 210 15 17
*Yaşamkent Mah.Basın Kulüp l sitesi, 4+1, havuzlu, 9.kat, süper lüks daire. Tel.: 533 642 70 07


TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN 210 36 10 - 11Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<