Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

atamalarBaşa Dön

Kimya Bölümü Başkanlığı’na 11 Haziran 2015 tarihinden itibaren Prof.Dr. Cihangir Tanyeli atandı.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcılığı’na 4 Haziran 2015 tarihinden itibaren Prof.Dr. Tolga Çiloğlu, Danışmanlığı’na Prof.Dr. Gözde Bozdağ Akar atandı.


bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

BASA, İ. "From Praise to Condemnation: Ottoman Revivalism and the Production of Space in Early Republican Ankara", Journal of Urban History, vol. 41, No. 4, 711-738 (2015).


yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Şakir Erkoç ve araştırma görevlilerinden Nadire Nayır, 15-19 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “2015 Collaborative Conference on 3D and Materials Research (CC3DMR)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Güney Kore’ye gideceklerdir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Yavuz Yaman ve Doç.Dr. Melin Şahin, 15-19 Haziran 2015 tarihleri arasında AB 314139 kod no’lu proje kapsamında düzenlenen “Ground Vibration Tests” adlı toplantıya katılmak üzere Almanya’ya gideceklerdir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Tayfur Öztürk, 15-21 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “HENERGY Meeting (Erafrica projesi senelik toplantısı)” adlı toplantıya katılmak üzere Güney Afrika’ya gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri EABD öğretim üyelerinden Prof.Dr. Onur Demirörs, 16-17 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “SPETP 2015 Workshop & SPICE 2015” adlı konferansa katılmak üzere İsveç’e gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Barış Binici, 16-18 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Concert-Japan Kapanış Toplantısı”na katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Kahraman Ünlü, 16-19 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen BAP FEN-13-D-8 nolu ODTÜ KKK ile yürütülen proje toplantısına katılmak üzere KKTC’ye gidecektir.

Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ali İhsan Arol, Prof.Dr. Ümit Atalay, Prof.Dr. Çetin Hoşten, Doç.Dr. N.Emre Altun, 17-19 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “XVI.Balkan Mineral Processing Congress” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Sırbistan’a gideceklerdir.

İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nazlı Wasti Pamuksuz, 17-20 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “2015 European Academy of Management (EURAM)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Zeki Kaya, 19-21 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “The 4th Workshop of the Alpine Forest Genetics NetWork (AforGen)” adlı çalıştaya bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mustafa Talat Birgönül, 20-25 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Creative Construction Conference 2015” adlı konferansa katılmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hüseyin Bağcı, 21-27 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “International State-to-State Cooperation in the G20” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Güney Kore’ye gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mustafa Türkeş, 22-27 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Thinking Beyond Capitalism” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Sırbistan’a gidecektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Bilal Kırkıcı, 17-21 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “9th International Morphological Processing Conference” adlı konferansa katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Enformatik Enstitüsü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Rengül Atalay, 18-23 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “EACR-AACR-SIC Special Conference 2015” adlı konferansa katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Smita Tewari Jassa, 20-21 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “The Asian Studies Conference Japan (ASCJ)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Japonya’ya gidecektir.

İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Mustafa Sinan Gönül, 21-24 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “The 35th Annual International Symposium on Forecasting” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Hakan Altan, 21-25 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “CLEO/ EUROPE OQEC” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim görevlilerinden S.Yasemin Tezgiden Cakcak, 15-18 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “V.International Conference on Critical Education” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Modern Diller Bölümü öğretim görevlilerinden Ayşem Şebnem Ötkür, 20 Haziran 2015 tarihinde düzenlenen “IATEFL BESIG & IATEFL Hungary Summer Symposium” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Macaristan’a gidecektir.

Modern Diller Bölümü okutmanlarından Pınar Gacan Ertuğrul, 18-20 Haziran 2015 tarihinde düzenlenen “9th International Morphological Processing Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Uluslararası İşbirliği Ofisi araştırma görevlilerinden Gülizar Karahan Balya, 17-19 Haziran 2015 tarihleri arasında OI-NET; Proje Kodu: 2014ABH67840015 nolu proje kapsamında düzenlenen toplantıya katılmak üzere Macaristan’a gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi Bölümü araştırma görevlilerinden Orhan Demir, 17-22 Haziran 2015 tarihleri arasında TÜBİTAK 113K458 nolu Proje kapsamında düzenlenen toplantıya katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Gözde Bilgin ve Görkem Eken, 21-24 Haziran 2015 tarihleri arasında TÜBİTAK 213M493 kod nolu proje kapsamında düzenlenen “Creative Costruction Conference 2015” adlı konferansa katılmak üzere Polonya’ya gideceklerdir.

Araştırmalar Koordinatörlüğü araştırma görevlilerinden Semih Gökatalay, 20-27 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “ISEO Summer School 2015” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EABD araştırma görevlilerinden Tuğba Altan ve Gamze Türkmen, 21-27 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “European Educationl Research Summer School (EERSS)” adlı yaz okuluna katılmak üzere İngiltere’ye gideceklerdir.

Kimya Bölümü araştırma görevlilerinden Seza Göker, 21-26 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “European Polymer Congress 2015” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama EABD araştırma görevlilerinden Pınar Çobanyılmaz ve Büşra Durmaz 22-26 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “2nd International Conference on Changing Cities Spatial, Design, Landscape & Socio-Economic Dimensions” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Yunanistan’a gideceklerdir.

Matematik Bölümü araştırma görevlilerinden Cansu Aktepe, Sezen Bostan, Kübra Dölaslan Özdemir, 21-27 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “The International Conference ‘Groups and Their Actions’ ” adlı konferansa katılmak üzere Polonya’ya gideceklerdir.

Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü araştırma görevlilerinden Selin Deniz Uzunosmanoğlu, 21-27 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “European Educational Research Association Data and Educational Research Summer School” adlı yaz okuluna katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü araştırma görevlilerinden Kübra Eryurt, 21-27 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “ISSHPSE-2015 International Summer School” adlı yaz okuluna katılmak üzere Fransa’ya gidecektir.


haberlerBaşa Dön

TEZ SAVUNMASI

Uygulamalı Matematik Enstitüsü Bilimsel Hesaplama Anabilim Dalı doktora öğrencilerinden Ayşe Sarıaydın “Discontinuous Galerkin Finite Elements Method with Structure Preserving Time Integrators for Gradient Flow Equations” konulu tezini 17 Haziran 2015 tarihinde saat 10.30’da IAM Seminer Odası’nda savunacaktır.


14. ODTÜ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONFERANSI


17-19 Haziran 2015
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - B Binası

14. ODTÜ Uluslararası İlişkiler Konferansı, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 17-19 Haziran tarihlerinde ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Binasında yapılacaktır.

Uluslararası İlişkiler alanında Türkiye’nin en köklü konferanslarından biri olan ODTÜ Uluslararası İlişkiler Konferansı’nın bu yılki teması “Bölge Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler: Kesişen Boyutlar"  çerçevesinde Bölge Çalışmaları ile Uluslararası İlişkiler alanlarındaki artan işbirliği, iki disiplinin birini nasıl beslediği ve bu işbirliği ile günümüz dünyasını daha iyi anlamamıza nasıl yardımcı olabileceği  konularında çeşitli oturumlar düzenlenecektir. 

Konferansta Asya, Orta Doğu, Avrupa, Latin Amerika ve Afrika bölgeleri hakkında farklı paneller olacaktır.

Asef Bayat(University of Illinois),
John Weeks(University of London, SOAS),
Loubna EL Amine(Georgetown University),
Hartmut Mayer(University of Oxford),
Roy Bin Wong(University of California) ve
Yuliya Biletska’nın(Karabük Üniversitesi)

ve pek çok akademisyenin katkılarıyla 50’den fazla bilimsel bildiri sunulacaktır.

Konferans hakkında ayrıntılı bilgiye http://ir.metu.edu.tr/area-studies-and-ir-conference2015 adresinden ulaşabilirsiniz.

Konferans, ODTÜ Ana Kampüs ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Binası Amfi ve Seminer salonlarında halka açık olarak gerçekleştirilecek olup, konferansa katılım ücretsizdir.

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Konferans Komitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İnönü Bulvarı, 06531 Ankara, Turkey
Tel: +90 312 210 70 56
+90 312 210 20 16
Fax: +90 312 210 79 83
E-mail: irconf@metu.edu.trDUYURU

Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nce, 1988 yılından bu yana her hafta düzenli olarak yayınlanan “Bu Hafta Bülteni” Üniversitemizde yapılan her türlü bilimsel, kültürel ve sportif etkinliklerin Üniversite içinde ve dışında duyurulmasını sağlamaktadır.

Bülten ODTÜ web sayfasında da yer almakta ve 2700 adet basılarak posta ile de gönderilmektedir. Ayrıca isteyenlere e-posta ile de iletilmektedir.

Bülten, Dini Bayramlarda iki hafta birleştirilerek çıkarılmakta ve birleştirileceği haftalar genel duyuruda ayrıca yayınlanmaktadır.

Aşağıda başlıkları belirtilen konulardaki etkinliklerinizin veya bu konuların dışında çıkmasını istediğiniz haberlerin bültende yer alması için; halkilis@metu.edu.tr veya aylayil@metu.edu.tr adreslerine yayın haftasından önceki Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar gönderilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Gülhan Yüksel
Genel Sekreter Yardımcısı


*ATAMALAR
(Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcılarının atanmalarında yapılan değişikliğin yukarıda belirtilen adreslere gönderilmesi veya 2139 nolu telefona mutlaka bildirilmesi)


*BİLİMSEL YAYINLAR (Makale, kitap)

*YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELER

*BİLİMSEL TOPLANTILAR (Konferans, kongre, seminer, çalıştay, vb.)

*HABERLER (Tez savunmaları, ödül yazıları vb..)

*KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİ

*SPOR ETKİNLİKLERİ

*ODTÜ PERSONELİNCE DÜZENLEN ETKİNLİK PROGRAMLARI

*EĞİTİM PROGRAMLARI (SEM ve diğer birimler tarafından)

*VEFAT, EVLİLİK, DOĞUM HABERLERİ

*KİRALIK, SATILIK, GAYRİMENKUL DUYURULARI
(Bu ilanların Sosyal Tesisler Müdürlüğü’ne iletilmesi gerekmektedir. 3610-3611)kültürel etkinliklerBaşa Dön

ŞAİR-HALKBİLİMCİ OĞUZ TANSEL 100 YAŞINDA
ANMA GECESİ

Tarih: 17 Haziran (Çarşamba) Saat:19.00
Yer: Bombus Sanat Merkezi-Yusuf Aykut İlhan Sahnesi
Adres: Selanik 2 Cad. No: 64/A
Kızılay – Ankara

Söyleşi: Kemal Ateş, Mahzun Doğan, Ünsal Piroğlu, Prof. Dr. Aysıt Tansel
Slayt Gösterisi
Şiirleri ve Masalları Yorumlayan Sanatçılar: Mahzun Doğan, Mehmet Nurkut İlhan, Murat Kemal Kaya, Edip Tüfekçi
Konser: Grup Sema


VEFAT

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Y.Doç.Dr. Nazlı Eylem Kahveci, 5 Haziran 2015 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.


sosyal tesisler müdürlüğü

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER
*Orta Doğu Sitesi Güneş Apartmanı’nda, 3+1, bakımlı. Tel: 0535 936 24 38
*Afyon Gazlı Göl’de, 03 - 17 Eylül tarihleri arası kullanılabilen, termal havuzu bulunan devre mülk. Satışa uygun. Tel: 0537 415 65 64


SATILIK DAİRELER
*ODTÜ Yapracık TOKİ Konutları’nda 3+1 bahçe katı dubleks ev. Tel: 0532 056 06 21
*Eryaman Gölkent 1 Sitesi 3. Blok No:21’ de ara kat, 147 m2, Göksu Gölü manzaralı, metro durağına yakın, asansörlü daire. 267.000 TL. Tel: 0532 446 86 22 – 210 15 17
*ODTÜ Yapracık TOKİ Konutları’nda A3 Blok 23 numaralı teras dubleks. Tel: 0533 765 23 90 – 0505 779 53 07
*Yaşamkent Mah.Basın Kulüp l sitesi, 4+1, havuzlu, 9.kat, süper lüks daire. Tel.: 533 642 70 07


TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN 210 36 10 - 11Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<