Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

yönetim kurulu kararlarıBaşa Dön

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Hatice Kökten,  Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

Uygulamalı Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Yeliz Yolcu Okur, Doçent kadrosuna atandı.


bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

ESHRAGHI, I., DAĞ, S., SOLTANI, N., Consideration of spatial variation of the length scale parameter in static and dynamic analyses of functionally graded annular and circular micro-plates, Composites Part B: Engineering 78, 338–348 (2015).

CRISE, A., KABERI, H., RUIZ, J., ARASKEVICH, E., GIANI, M., KARAGEORGIS, A.P., PRIETO, L., PANTAZI, M., GONZALEZ-FERNANDEZ, D., GÜCÜ, A.C., KIDEYS, A.E., KOÇAK, M., SALİHOĞLU, B., TUĞRUL, S., UYSAL, Z. ( et all..) “A MSFD complementary approach for the assessment of pressures, knowledge and data gaps in Southern European Seas: The PERSEUS experience” Marine Pollution Bulletin, 95, 1, 28-39, June 2015


yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ersan Akyıldız, 29 Haziran-3 Temmuz 2015 tarihleri arasında Athens University of Economics and Business Department of Statistics’de öğretim üyeleri ile görüşmeler yapmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Göknur Bayram, 29 Haziran-3 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference on Advances in Functional Materials 2015” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Bülent Karasözen ve araştırma görevlilerinden Tuğba Küçükseyhan, 29 Haziran-3 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “27th IFIP TC7 Conference 2015” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Fransa’ya gideceklerdir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Serkan Özgen, 29 Haziran-3 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “EUCASS 2015 6th European Congress for Aeronautics and Space Sciences” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Meryem Esra Yener, 30 Haziran-4 Temmuz 2015 tarihleri arasında Erasmus Teaching Mobility eğitimi için Bulgaristan’a gidecektir.

İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Özlem Yılmaz, 1-2 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Cambridge Business and Economics Conference” adlı konferansa katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Oktay F.Tanrısever, 1-3 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Partnership for Peace Consortium 17th Annual Conference” adlı konferansa katılmak üzere Avusturya’ya gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Marat Akhmet ve araştırma görevlilerinden Ayşegül Kıvılcım, 1-4 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “10th Colloquium of the Qualitative Theory of Differential Equations” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Ma- caristan’a gideceklerdir.

Biyolojik Bilimler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Semra Kocabıyık, Fen Bilimleri Enstitüsü Byokimya EABD araştırma görevlilerinden Ahmet Altay, Deniz İrtem ve Şule Şahin, 4-9 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “40th Congress of the Federation of the European Biochemical Societies” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Almanya’ya gideceklerdir.

Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mahinur Akkaya, 5-8 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “14th International Cereal Rusts and Powdery Mildews Conference 2015” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Danimarka’ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ebru Boyar, 29 Haziran 2015 tarihinde doktora tez jürisinde yer almak ve Cambridge Universitesi’ne bağlı arşiv ve kütüphanelerde halen devam eden “Damat Ferid Paşa ve İngiliz Yerleşik Nizamı” projesi kapsamında araştırmalar yapmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

İstatistik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Zeynep Kalaylıoğlu, 29 Haziran-2 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “9th Annual International Conference on Mathematics & Statistics” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Çiler Hatipoğlu, 1-3 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “The Ninth International im/Politeness Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Türker Özkan, 1-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “AB RISE Marie Curie Sklodowska” adlı proje kapsamında çalışmalar yapmak üzere Finlandiya’ya gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Hande Toffoli, 1 Temmuz-15 Ağustos 2015 tarihleri arasında “Au Yüzeyleri ile Organik Moleküllerin Etkileşmesinin Teorik Olarak İncelenmesi” konusunda (University of Trieste) ortak çalışmalar yapmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Bülent İçgen, 1 Temmuz-1 Eylül 2015 tarihleri arasında Massachusetts Institute of Technology’ye ziyaretçi öğretim üyesi olarak katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Kayhan Orbay, 1 Temmuz-15 Eylül 2015 tarihleri arasında “Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)” adlı araştırma bursu kapsamında çalışmalar yapmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Murat Göl, 29 Haziran-2 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “PowerTech 2015” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Nabi Kartal Toker, 29 Haziran-2 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “SIAM Conference on Mathematical and Computational Issues in the Geosciences” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

İstatistik Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Berna Burçak Başbuğ Erkan, 30 Haziran-30 Temmuz 2015 tarihleri arasında University of Pittsburgh’da ortak çalışmalar yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Ebru Solak, 30 Haziran-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında Würzburg Üniversitesi’nde Prof.Dr.Otto Mutzbauer ile birlikte yürütülen proje kapsamında çalışmalar yapmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Mustafa Gökhan Benli, 30 Haziran-10 Eylül tarihleri arasında Texas A&M University’de Gruplar Teorisi alanında araştırmalar yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Bahar Öz, 1 Temmuz-31 Ağustos 2015 tarihleri arasında “AB RISE Marie Curie Sklodowska” adlı proje kapsamında çalışmalar yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Ozan Keysan, 1 Temmuz-4 Eylül 2015 tarihleri arasında Edinburg Üniversitesi’nde çalışmalar yapmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Çağrı Topal, 2-4 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen 31.Avrupa Örgüt Çalışmaları Grubu Konferansı’na bildiri sunmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Evrim Baran, 2 Temmuz-28 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Cooperation With Developing Countries” adlı proje kapsamında çalışmalar yapmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Modern Diller Bölümü öğretim görevlilerinden Filiz Etiz ve Figen İyidoğan, 1-5 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “ECLL 2015 The European Conference on Language Learning” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gideceklerdir.

Uygulamalı Matematik Enstitüsü araştırma görevlilerinden Cansu Evcin ve Ayşe Sarıaydın, 29 Haziran-1 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “FEniCS’15” adlı konferansa katılmak üzere İngiltere’ye gideceklerdir.

Çevre Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Elif Küçük, 29-30 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen “STAN 2.5 Workshop” adlı çalıştaya katılmak üzere Avusturya’ya gidecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji EABD araştırma görevlilerinden Abdulhamit Battal, 29 Haziran-3 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “SEB Prague 2015” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gidecektir.

İlköğretim Bölümü araştırma görevlilerinden Sinem Demirci ve Güliz Karaarslan, 29 Haziran-2 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “World Environmental Education Congress (WEEC 2015)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İsveç’e gideceklerdir.

Psikoloji Bölümü araştırma görevlilerinden Gülçin Akbaş, 3-6 Temmuz 2015 tarihleri arasıda düzenlenen “2015 Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Fizik Bölümü araştırma görevlilerinden Burcu Karagöz, 4-10 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “25th International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves” adlı yaz okuluna katılmak üzere İspanya’ya gidecektir.

MODSİMMER araştırma görevlilerinden Ceylan Dalgıç, 5-9 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “7th International Conference on Education and New Learning Technologies” adlı konferansa poster sunmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Matematik Bölümü araştırma görevlilerinden Pelin Şenel, 5-9 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference on Boundary Elemnt and Meshless Techniques (BETEQ)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Özge Ünlüce Yücel ve Işıl Ömeroğlu, 5-10 Temmuz 2015 tarihleri arasıda düzenlenen “Euroclay 2015” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere İskoçya’ya gideceklerdir.

İşletme Bölümü araştırma görevlilerinden Hilal Terzi, 5-13 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “14th European Congress of Psycholog-Ecp 2015” adlı konferansa katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Fizik Bölümü araştırma görevlilerinden Selen Saatçi, 5-25 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Nuclear TALENT: Many-Body Methods for Nuclear Physics” adlı yaz okuluna katılmak üzere Fransa’ya gidecektir.


haberlerBaşa Dön

VEFAT

Uygulamalı Matematik Enstitüsü personeli Saffet Aykın ve İç Hizmetler Müdürlüğü personeli Suat Aykın’ın babası Haydar Aykın, 22 Haziran 2015 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. İnci Basa’nın babası Nihat Kale, 21 Haziran 2015 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.


sosyal tesisler müdürlüğü

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER
*100. Yıl 60. Blok 4. Kat 7 numaralı daire. Tel: 0505 703 66 60
*Cebeci Hukuk Fakültesi yakınında, 3+1, bakımlı daire. Tel: 0532 500 29 36
*100. Yıl Makro Market karşısında, 4+1 daire. Tel: 0532 500 29 36
*Küçükesat, Bardacık Sokakta 1. Kat, ön cephe, 3+1, möbleli daire, 1.750 TL. Tel: 0533 662 65 83


SATILIK DAİRELER
*ODTÜ Yapracık TOKİ Konutları’nda 3+1 bahçe katı dubleks ev. Tel. 0532 056 06 21
*ODTÜ Yapracık TOKİ Konutları’nda A3 Blok 23 numaralı teras dubleks. Tel. 0533 765 23 90 – 0505 779 53 07
*Erdemli-Limonlu Kız Kalesi yakınında, bahçeli villa. Tel. 0546 216 19 59


TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN 210 36 10 - 11Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<