Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

ÇALIŞKAN, H., BALKAN, T., PLATİN, B.E. “A Complete Analysis and a Novel Solution for Instability in Pump Controlled Asymmetric Actuators” ASME. Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control. 2015; 137(9): 091008

KILIÇARSLAN, E., DENGİZ, S., TEKİN, B. “More on Cotton Flow” J. Of High Energy Physics 1506 (2015) 136.

OĞUZ, T., MACIAS, D., TINTORE, J. “Ageostrophic Frontal Processes Controlling Production in the Catalano-Balearic Sea (Western Mediterranean)” Plos ONE, 10, 6, page: 1-22 2015.


yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Münevver Tezer, 6-8 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference on Boundary Element Technigues” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İspanya’ya 12-15 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “The Tenth UK Conference on Boundary Integral Methods (UKBIM 2015)” adlı konferansa katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ali Gökmen ve Prof.Dr. İnci Gökmen, 6-11 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “GEN+20 Summit: Living the New Story” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gideceklerdir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Erdem Canbay, 21-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “11th Canadian Conference on Earthquake Engineering” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Kanada’ya gidecektir.

Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hami Alpas, 25-28 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “2015 International Conference on Agricultural and Biological Sciences (ABS 2015)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Çin’e gidecektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Yusuf Özyörük, 12-16 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “The 22nd International Congress on Sound and Vibration (ICSV22)” adlı kongreye bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Havva Doğru ve Prof.Dr. Feride Severcan, 7-11 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “9th World International Brain Research Organization Congress (IBRO 2015)” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Brezilya’ya gideceklerdir.

Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nesrin Hasırcı, 6-8 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Summer School on Biomaterials and Regenerative Medicine” adlı yaz okulunda sunum yapmak ve 8-11 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “11th International Symposium on Frontiers in Biomedical Polymers” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nuray Sakallı, Prof.Dr. Reyhan Bilgiç, Doç.Dr. Özlem Bozo, Y.Doç.Dr. Yonca Toker, araştırma görevlilerinden Yağmur Ar, Elif Ünal ve Engelsiz ODTÜ Birimi öğretim elemanlarından İpek Demirok, 7-10 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “The 14th European Congress of Psychology (ECP2015)” adlı kongreye bildiri sunmak üzere İtalya’ya gideceklerdir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mübeccel Demirekler, 6-9 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Fusion 2015” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

İstatistik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. İnci Batmaz, 12-15 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “27th European Conference on Operational Research” adlı konferansa katılmak üzere İskoçya’ya, 26-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “60th ISI World Statistics Congress (WSC)-ISI 2015” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Brezilya’ya gidecektir.

Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Oya Yerin Güneri, 14-19 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “ACBS World Conference 13” adlı konferansa katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Cem Topkaya, 21-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Thee Eight International Confe-rence on Advances in Steel Structures” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Portekiz’e gidecektir.

Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ayşe Saktanber, 20-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “International Sociological Association (ISA)” adlı çalıştaya PhD-LAB Insructor olarak katılmak üzere Singapur’a gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Özlem Aydın Çivi, 19-25 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “2015 IEEE International Symposium on Antennasand Propagation” adlı sempozyuma katılmak üzere Kanada’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Gönül Turhan Sayan, 19-25 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “2015 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and North American Radio Science Meeting” adlı sempozyuma bildiri sunmak ve New York’ta bilimsel temaslarda bulunmak üzere Kanada ve ABD’ye gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Uğurhan Akyüz ve Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. İpek İmam-oğlu, 16-18 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “ABET Institutional Representatives Meeting” adlı toplantıya katılmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Oğuzhan Hasançebi, 15-16 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference on Civil and Architectural Engineering (ICRCAE 2015)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Malezya’ya gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Altan Baykal, 15 Temmuz-4 Ağustos 2015 tarihleri arasında Max Planck Institut for Extraterrestrial Physics’de Prof.Dr. Werner Becker ve grubu ile ortak çalışmalar yapmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Sergey Finashin, 6-15 Temmuz 2015 tarihleri arasında Max Plank Matematik Enstitüsü’nde “Real Algebraic and Tropical Geometry” konulu araştırma yapmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler EABD öğretim üyelerinden Prof.Dr. Deniz Zeyrek Bozşahin, 26-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “14th International Pragmatic Conference” adlı konferansa katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Eduard Emelyanov, 12-18 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference Order Analysis and Related Problems of Mathematical Modeling” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Rusya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mustafa Kuzuoğlu, 19-25 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “2015 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and North American Radio Science Meeting” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Kanada’ya gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Alpan Bek, 6-9 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Progress in Electromagnetic Research Symposium (PIERS 2015)” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gidecektir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Dürdane Şirin Saracoğlu, 15-17 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “EcoMod 2015, International Conference on Economic Modeling” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Barış Bayram, 17 Temmuz-7 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “2015 Bio-Nanotechnology Yaz Çalıştayı” na katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Canan Bozkaya, 6-8 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “16th International Conference on Boundary Element and Meshless Techniques” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İspanya’ya, 12-15 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “The 10th UK Conference on Boundary Integral Methods (UKBIM 2015)” adlı konferansa katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Serdar Göktepe, 6-10 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “ESMC 2015-9th European Solid Mechanics Conference” adlı konferansa katılmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Bahar Gedikli ve araştırma görevlilerinden Büşra Durmaz ve Cihan Erçetin ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler EABD araştırma görevlilerinden Ufuk Poyraz 13-16 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “AESOP Annual Congress” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gideceklerdir.

Biyolojik Bilimler Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Sreeparna Banerjee, 12-15 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Bioactive Lipids in Cancer, Inflammation and Related Diseases” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Macaristan’a gidecektir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. İsmail Ömer Yılmaz, 19-23 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “2nd International Cong-ress on Stratigraphy Strati 2015” adlı kongreye bildiri sunmak ve araştırma görevlilerinden Serdar Görkem Atasoy ve Gamze Tanık kongreye katılmak üzere Avusturya’ya gideceklerdir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ömer Küçüksakallı, 13-17 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “The 12th International Confe-rence on Finite Fields and Their Applications” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Kayhan Orbay, 19 Temmuz-8 Ağustos 2015 tarihleri arasında “Alman Devlet Arşivlerinin Freiburg’da bulunan Askeri Arşivlerinde proje konusu ile ilgili belgeleri incelemek ve kopyalamak” adlı araştırmaya katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri EABD öğretim üyelerinden Doç.Dr. Sevgi Özkan Yıldırım, 15 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Brunel Üniversitesi’nde araştırmalar yapmak üzere 1 yıl süre ile İngiltere’ye gidecektir.

Engelsiz ODTÜ Birimi Başkanı Doç.Dr. Zeynep Sümer, 13-18 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “AHEAD 2015 Annual Conference” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Afşin Sarıtaş, 21-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “8th International Conference on Advances in Steel Structures” adlı konferansa katılmak üzere Portekiz’e gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Bülent İçgen, 22-25 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Global Biotechnology Congress 2015” adlı kongreye bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Fatma Umut Beşpınar ve Y.Doç.Dr. Ayşe İdil Aybars, 9-10 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen EGERA-FP7 AB Projesi “WP3 Workshop – Project Management Team Meeting” adlı çalıştay ve proje toplantısına katılmak üzere Belçika’ya gideceklerdir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Emre Coşkun, 20-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “2015 Summer Research Institute in Algebraic Geometry” adlı çalıştaya katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Umut Yücel, 16 Temmuz– 8 Ekim 2015 tarihleri arasında University of Minnesota ile ortak proje ve işbirliği yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Başak Kale Lack, 8-11 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “PRIMO Mid-term Review and Annual Conference” adlı konferansa katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Irmak Hürmeriç Altunsöz, 8-11 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “AISEP International Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Murat Göl, 6-9 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Modern Electric Power Systems MEPS 2015” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Işık Kuşçu, 20-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında İngiltere Uluslararası arşivlerinde bulunan Orta Asya Tarihi ile ilgili belgelerin taranması çalışmalarına katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Sinan Kalkan, 17 Temmuz 2015 tarihinde yapılacak olan “PHC 25 Advanced ICT Systems and Services for Integrated Care” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler EABD öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Cengiz Acartürk, 22-25 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “3th Annual Conference of the Cognitive Sciency Society” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Toplum ve Bilim Merkezi öğretim elemanlarından Dr. Tuğba Tanyeri Erdemir, 26 Temmuz-5 Eylül 2015 tarihleri arasında British Museum tarafından düzenlenen Uluslararası Müzecilik Eğitimi Seminerine katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü araştırma görevlilerinden Dilber Demirtaş, Belkıs Garip ve Kübra Eryurt, 6-10 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “The Conference of International Research Group on Physics Teaching (GIREP EPEC 2015)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Polonya’ya gideceklerdir.

İstatistik Bölümü araştırma görevlilerinden Ceyda Yazıcı, 12-15 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “27th European Conference on Operational Research” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İskoçya’ya 26-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “60th World Statistics Congress-ISI 2015” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Brezilya’ya gidecektir.

Matematik Bölümü araştırma görevlilerinden Emel Savku ve Endüstri Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Begüm Efeoğlu, 12-15 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “27th European Conference on Operational Research” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İskoçya’ya gideceklerdir.

Mimarlık Bölümü araştırma görevlilerinden Mercan Yavuzatmaca ve Meltem Çetiner, 12-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “6th Edition InternationalSummer School Survey for Planning: New Technologies and Land Protection” adlı yaz okuluna katılmak üzere İtalya’ya gideceklerdir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü araştırma görevlilerinden Nur Nagihan Tuna, 26 Temmuz-1 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “20th International Conference on Engineering Design (ICED15)” adlı konferansa katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Matematik Bölümü araştırma görevlilerinden Fatma Sidre Oğlakkaya, 6-8 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference on Boundary Element and Meshless Techniques BETEQ 2015” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Ömer Melih Gül, 7-9 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “3rd International Symposium on Energy Challenge and Mechanics-towards a big picture” adlı sempozyuma davetli konuşmacı olarak katılmak üzere İskoçya’ya gidecektir.

Matematik Bölümü araştırma görevlilerinden Pelin Şenel, 13-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “The Tenth UK Conference on Boundary Integral Methods (UKBIM 2015)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Makine Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Mehmet Hakan Kandemir, 12-16 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “The 22nd International Congress on Sound and Vibration” adlı kongreye bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Makine Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Sibel Taş, 14-18 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “BIFD 2015 Sixth International Symposium on Bifurcations and Instabilities in Fluid Dynamics” adlı sempozyuma katılmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Tarih Bölümü araştırma görevlilerinden Ömür Şans, 6-15 Temmuz 2015 tarihleri arasında 1578-1800 yılları arasında Osmanlı İngiliz İlişkileri proje kapsamında The National Archives adlı merkezde arşiv araştırması yapmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Utku Can Kunter, 6-8 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “TSL Workshop 2015” adlı toplantıya katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü araştırma görevlilerinden Murat Demirel, 6-16 Temmuz 2015 tarihleri arasında “English School Theory and Turco-German Relations” konulu doktora tezi kapsamında çalışmalar yapmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Başak Öztürk ve Derya Dinler, 12-15 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “27th European Conference on Operational Research 2015” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İskoçya’ya gideceklerdir.

Eğitim Bilimleri Bölümü araştırma görevlilerinden Ayşe Ulu Yalçınkaya, 26 Temmuz-8 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen Adlerian Yaz Okuluna katılmak üzere İrlanda’ya gidecektir.

Sosyoloji Bölümü araştırma görevlilerinden Zeynep Ceren Eren, 15-20 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “International Association for Feminist Economics-Annual Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Maden Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Hilal Soydan, 26-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “IGARSS 2015 Remote Sesing: Understanding the Earth for a Safer World” adlı konferansa katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.


haberlerBaşa Dön

BAŞARI YAZILARI

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden ve Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi (ODTÜ-TEKPOL) Müdürü Prof.Dr. Erkan Erdil GLOBELICS (The Global Network for Economics of Learning, Innovation, and Competence Building Systems) Bilim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. (http://www.globelics.org/about-globelics/organisation/board/)

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları EABD öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. İbrahim Semih Akçomak ISS (The International Joseph A. Schumpeter Society) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. (http://www.iss-evec.de/organization.htm)

Öğretim üyelerimiz Prof.Dr. Erkan Erdil’i ve Y.Doç.Dr. İbrahim Semih Akçomak’ı kutlar, başarılarının devamını dileriz.
ZİHİNLER FORA
ZİHİN HARİTALAMA TEKNİGİ ile
ÖGRENMEYİ ÖGRENME

Eğitim Tarihi: 11 Temmuz 2015
Son Başvuru Tarihi: 9 Temmuz 2015 (17:00)
Egitim Ücreti : 80 TL (Ögrenci ve ögretmen için 65 TL)
Eğitmen: Akın Kağan AkçalıODTÜ'de BİLİŞİM YAZ ETKİNLİĞİ
PYTHON ile PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Eğitim Tarihi: 20-24 Temmuz 2015
Son Başvuru Tarihi: 15 Temmuz 2015 (17:00)
Egitim Ücreti : 350 TL (3 kisi ve üzerinde birlikte kayıtlarda ODTÜ personeli, mezunları ve öğretmen çocuklarına 300 TL indirimli ücret uygulanmaktadır.)
Eğitmen: Haluk TanrıkuluH U A W E I NETWORK EGİTİMLERİ
HUAWEI NETWORK
SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitim Tarihi: 25-29 Temmuz 2015
Son Başvuru Tarihi: 22 Temmuz 2015 (17:00)
Egitim Ücreti: 1100 TL
Eğitmen: Haluk TanrıkuluMUHARİP UÇAK TEKNOLOJİLERİ
EGİTİMİ

Eğitim Tarihi: 12-23 Ekim 2015
Son Başvuru Tarihi: 5 Ekim 2015 (17:00)
Egitim Ücreti: 1900 TLDetaylı Bilgi için:
ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi
www.sem.metu.edu.tr
sem@metu.edu.tr


sportif etkinlikler

20-21 Haziran 2015 tarihlerinde İstanbul’da yapılan Kulüpler Türkiye 2. Etap yarışmasında, Ritmik Jimnastik takımımız küçükler kategorisinde grup yarışmalarında Türkiye 1.si, bireysel takım sıralamasında 23 kulüp arasında Türkiye 3.sü ve kulübümüz sporcusu Begüm Yücel 140 sporcu arasından Türkiye 1.si olmuştur.


sosyal tesisler müdürlüğü

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER
- Cebeci Hukuk Fakültesi yakınında, 3+1 bakımlı daire. Tel: 0532 500 29 36
- 100. Yıl Makro Market karşısında, 4+1 daire . Tel: 0532 500 29 36
- Küçükesat Bardacık Sokakta 1. kat, ön cephe, 3+1 möbleli daire 1.750 TL. Tel: 0533 662 65 83


SATILIK DAİRELER
- Beşevler Metro istasyonu, Gazi Hastanesi yakını konservatuvar karşısında 3+1 güneş gören, boş daire. Tel: 0533 491 36 58
- Gaziosmanpaşa Çiçekdağı sokakta 3+1, 135m2, 2. kat, kombili daire Tel: 0535 665 45 01
- Park Vadi Evleri, 100m2, 2+1, B1-20 Blok 12. kat Tel: 0532 286 38 68
- Sancak Mah. 2+1, giriş görünümlü, bahçe katı, 88m2, Turan Güneş Bulv. 543. Sokakta Tel: 0532 286 38 68
- Yukarı Ayrancı Tezel Sokakta 100m2, 3+1, Kombili, yapılı daire, Bahçe katı, ön cephe. Tel: 0555 459 38 75


TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN 210 36 10 - 11Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<