Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

atamalar Başa Dön

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanlığı’na 16 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Prof.Dr. M.Settar Koçak yeniden atandı.

Merkezi Laboratuvar Müdürlüğü görevine, 15 Haziran 2015 tarihinden itibaren Prof. Dr. Macit Özenbaş atandı.

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkan Yardımcılığı’na 16 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Doç.Dr. Sadettin Kirazcı yeniden atandı.


bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

TEKİN, B. "Bulk and boundary unitary gravity in 3D: MMG2 " Phys. Rev. D 92, 024008 (2015).

ALTAŞ, E., TEKİN, B. "Exact solutions and the consistency of 3D minimal massive gravity" Phys. Rev. D 92, 025033 (2015).

YUCEL, M.,BEATON, A.D., MOWLEM, M.C., SOHL, F., SOMMER, S. “Nitrate and nitrite variability at the seafloor on oxygen minumum zone revealed by a novel microfluidic ın-situ chemical sensor” PlosOne, 10, 7, Jun 19, 2015, 1-16.

KILIÇARSLAN, E., DENGİZ, S., TEKİN, B. "More on Cotton Flow " J. of High Energy Physics  1506 (2015) 136.

DEMİRÖRS, O., COŞKUNÇAY, A. "Software Development in Turkey", IT Professional, vol.17, no.3,pp. 10-13, May-June 2015, doi:10.1109/MITP.2015.37


yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mustafa Korkmaz, 27 Temmuz-1 Ağustos 2015 tarihleri arasında Cluc-Napoca’da yapılacak olan “Mapping Class Groups, 3-and 4 manifolds” adlı yaz okulunda ders vermek üzere, araştırma görevlilerinden Tülin Altınöz, Elçin Çalışkan, Adalet Çengel, Sabahattin Ilbıra, Hatice Ünlü yaz okuluna katılmak üzere Romanya’ya gideceklerdir.

Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. H.Şebnem Düzgün, Karlsruher Institut für Technologie’de araştırmalar yapmak üzere 1 Ağustos 2015 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Almanya’ya gidecektir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Murat Köksalan, araştırma görevlilerinden Müberra Özmen, Sıdıka Tunç, Melis Özateş, 2-7 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “23rd International Conference on MCDM” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gideceklerdir.

Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nebi Sümer, 6-8 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “International Attachment Conference 2015” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Meliha Altunışık, 7-28 Ağustos 2015 tarihleri arasında Universty of Otaga’da “William Evans Visiting Fellowship” kapsamında konferanslar ve dersler vermek üzere Yeni Zellanda’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Z.Sibel Tarı, 9-12 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “ASTFE The First Thermal and Fluids Engineering Summer Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ozan Tekinalp ve araştırma görevlisi Oğuz Kaan Onay, 27-29 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “51st AIAA/SAE/ ASEE Joint Propulsion Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. İsmail Hakkı Toroslu, 9-13 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “SIGIR 2015” adlı konferansa katılmak üzere Şili’ye gidecektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Çiler Hatipoğlu, 27-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Yabancı dil olarak türkçe öğrenenlerin yeni sosyal ortama ne kadar uyum sağlıyorlar” konulu konferansa katılmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Arzu Gönenç Sorguç ve Uzman Fırat Özgenel, 27-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında 2015ABH67840004 no’lu AB Projesi kapsamında düzenlenen toplantıya katılmak üzere İtalya’ya gideceklerdir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. İsmail Ömer Yılmaz, 1 Ağustos 2015 tarihinden itibaren 6 ay süre ile University of Texas’ta araştırmalar yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Nurdan Gürbüz ve öğretim görevlisi Dr.Tarkan Gürbüz, 2-6 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “The 2015 International Education Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Makina Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. E.İlhan Konukseven, 5-8 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “9th Annual Meeting of the American Society of Biomechanics” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Makina Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. İlker Tarı, 9-12 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “ASTFE First Thermal and Fluids Engineering Summer Conference (TFESC 2015)” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Makina Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Hüsnü Dal, 27 Temmuz-17 Ağustos 2015 tarihleri arasında Graz University of Technology’e bilimsel işbirliği ziyaretinde bulunmak üzere Avusturya’ya gidecektir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Banu Lokman, 1-31 Ağustos 2015 tarihleri arasında Helsinki Aalto Üniversitesi’nde araştırmalar yapmak üzere Finlandiya’ya gidecektir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Mürüvvet Büyükboyacı, 1 Ağustos-1 Eylül 2015 tarihleri arasında “Feedback in Team Contest” adlı proje kapsamında çalışmalar yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. İlhan Can Özen, 1 Ağustos-15 Eylül 2015 tarihleri arasında Uluslararası İlişkiler Bölümü araştırma görevlilerinden Şengül Yıldız, 3 Ağustos-26 Ekim 2015 tarihleri arasında “EU-GLOBAL: Transatlantic Perspective in a Changing Global Context: Multilateralism Through Regionalism” projesi kapsamında öğretim üyesi değişim programına katılmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Serdar Kocaman, 4-7 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “The 6th International Conference on Metamaterials, Photonic Crystals and Plasmonics” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Bahar Gürsel, 8-12 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “22nd International Research Society for Children’s Literature Congress” adlı kongreye bildiri sunmak ve arşiv çalışması yapmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Tarih Bölümü okutmanlarından Gürer Karagedikli, 27-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “The Fourteenth Congress of the International Society for Eighteenth-Century Studies” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Fizik Bölümü araştırma görevlilerinden Serdar Delice, 27-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen “28th International Conference on Defects in Semiconductors - ICDS 2015” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Finlandiya’ya gidecektir.

İlköğretim Bölümü araştırma görevlilerinden Deniz Kahriman Öztürk ve Berna Sicim, 27 Temmuz-1 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “The World Organization for Early Childhood Education (OMEP) 2015” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Mimarlık Bölümü araştırma görevlilerinden Deniz Üçer, 1 Ağustos 2015 tarihinden itibaren 6 ay süre ile St Petersburg State Polytechnical University’de araştırmalar yapmak üzere Rusya’ya gidecektir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü araştırma görevlilerinden Başak Topal, 2-7 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “17th International Conference on Human-Computer Interaction-HCI 2015” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri EABD araştırma görevlilerinden Ege Saygıner, 2-15 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “ESSLLI2015 (European Summer School in Logic, Language and Information)” adlı yaz okuluna katılmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden İlker Balcılar, 3-6 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “International Network of Environmental Forensics Conference– INEF 2015” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Kanada’ya gidecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik EABD araştırma görevlilerinden Sipan Aslan, 6-7 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “17th International Conference on Cognitive Neuroscience (ICCN 2015)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Hollanda’ya gidecektir.


haberlerBaşa Dön

ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi

WEEKEND CRASH COURSES
ETKİN DERS ÇALIŞMA VE
DERS KİTABI OKUMA TEKNİKLERİ


Eğitim Tarihi: 1 Ağustos 2015 (2 Ders Saati)
Son Başvuru Tarihi: 30 Temmuz 2015 (17:00)
Eğitim Ücreti: 70 TL (ODTÜ personeli, öğrenci, öğretmenler için 55 TL, Ebeveyn ve Öğrenci Birlikte 90 TL)
Eğitmen: Prof. Dr. Ayse Gül Gözen
MATEMATİK VE ZEKA OYUNLARI
ATÖLYESİ
12 yaş ve üzeri herkes katılabilir.


Eğitim tarihi: 8 Ağustos 2015 (3 Ders Saati)
Son Başvuru Tarihi: 5 Ağustos 2015
Eğitim Ücreti (KDV Dahil): 90 TL (Aynı aileden iki kişi 160 TL)
(ODTÜ Personeli, mezunu ve öğretmen çocukları 80 TL)
Egitmen: Hasan Yurtoğlu


Detaylı bilgi için:
www.sem.metu.edu.tr
sem@metu.edu.trBEBEK

Yurtlar Müdürlüğü Refika Aksoy Yurt Müdür V. Çağdaş Kılıç ve eşi Aybüke Kılıç'ın 6 Temmuz 2015 tarihinde bebekleri olmuştur. Ekin Ada'ya sağlıklı uzun ömür dileriz.

Yurtlar Müdürlüğü personeli Kemal Dağlı ve eşi 7. Yurt personeli Derya Dilek Dağlı' nın 13 Temmuz 2015 tarihinde bebekleri olmuştur. Arda’ya sağlıklı uzun ömür dileriz.VEFAT

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyelerinden Prof.Dr. Erdoğan Tekin, 21 Temmuz 2015 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Kimya Bölümü emekli öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ali Usanmaz 8 Temmuz 2015 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı, İnşaat Kontrol ve Uygulama Müdürü Naim Saraç’ın kızı Seren Saraç, 8 Temmuz 2015 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Genel Sekreterliğe bağlı olarak görev yapan Haluk Ağırmatlıoğlu ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli Nazan Ağırmatlıoğlu’nun annesi Nebahat Ağırmatlıoğlu, 10 Temmuz 2015 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Hukuk Müşavirliği Avukatlarından Ayşenur Gönenç’in babası Mehmet Akpınar, 4 Temmuz 2015 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Tarih Bölümü personeli Selda Şeker’in babası Kasım Şeker, 23 Temmuz 2015 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.


sosyal tesisler müdürlüğü

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER
*A. Ayrancı Meneviş Sokak’ta, temiz, bakımlı, 2+1 daire. Tel: 0505 414 07 33
*Y. Oran Mürsel Uluç Mahallesi Panora Alışveriş Merkezi yakını, ODTÜ servis güzergahında, 3+1, 120 m2, ısı yalıtımlı en üst kat daire. (1000 Lira + depozito) Tel: 0506 629 57 61
*Seyranbağları Kızılay – Tunalı yakını, ODTÜ servis güzergahında, 2+1, 85 m2, katta daire. ( 750 Lira + depozito)
*1572 Cadde, Dünya 1 Sitesi B/5 Blok Daire No: 18 Çiğdem/Çankaya 2+1 95 m2, tüm mobilyalı mutfak. Ankara manzaralı Kira ücreti: 1750 TL. Tel.: 0533 231 83 33


SATILIK DAİRELER
*Beşevler Metro istasyonu, Gazi Hastanesi yakını konservatuvar karşısında, 3+1, güneş gören, boş daire. Tel: 0533 491 36 58
*Gaziosmanpaşa Çiçekdağı Sokak’ta, 3+1, 135 m2, 2. Kat, kombili daire. Tel: 0535 665 45 01


TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN 210 36 10 - 11KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
NEW ARRIVALS

ODTÜ Kütüphanesine yeni gelen kitapların listesi aylık olarak WEB sayfamızda New Arrivals başlığı altında yayınlanmaktadır.

Kütüphaneye alınmasını istediğiniz kitaplar için http://library.metu.edu.tr/acquire sayfasını ziyaret ediniz.


Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<