Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

yönetim kurulu kararları Başa Dön

Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Akın Akdağ, Doçent kadrosuna atandı.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Osman Balaban, Doçent kadrosuna atandı.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Betil Eröz Tuğa Doçent kadrosuna atandı.


atamalar Başa Dön

Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı’na 10 Ağustos 2015 tarihinden itibaren Prof.Dr. Adnan Barlas ve Doç.Dr. Arzu Gönenç Sorguç yeniden atandı.


bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

BALCI, M.N., YILDIRIM, B., DAĞ, S. “Analysis of Frictional Contacts with Heat Generation Considering Temperature Dependent Properties,” International Journal of Mechanical Sciences 101–102, 59–69 (2015).


yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mustafa Verşan Kök, 24-29 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “3rd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry” adlı konferansa katılmak üzere Slovenya’ya gidecektir.

İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Patricia Shroeder, 24 Ağustos-5 Eylül 2015 tarihleri arasında University of Florida’da konuşma ve görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. H. Sibel Kalaycıoğlu, Doç.Dr. Fatma Umut Beşpınar Akgüner, Y.Doç. Dr. Ayşe İdil Aybars, Y.Doç.Dr. Katharina Bodirsky, Y.Doç.Dr. Irmak Karademir Hazır, Y.Doç.Dr. Çağatay Topal, araştırma görevlilerinden Emine Ecem Ece, Demet Gülçiçek, 25-28 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “12th Conference of the European Sociological Association 2015 (ESA 2015)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gideceklerdir.

Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Deniz Üner, 26 Ağustos 2015 tarihinde UC Berkeley Kimya Mühendisliği Colloquium’unda seminer vermek ve yeni işbirliği projeleri ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hami Alpas, 26-28 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “ESA 2015” adlı kongreye katılmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Faruk Polat, 25-28 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “The 2015 IEEE/ACM O International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. İsmail Hakkı Toroslu, 25-28 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “FAB 2015-In Conjunction with ASONAM 2015” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Murat Eyüboğlu ve araştırma görevlilerinden Mürsel Karadaş, 25-29 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “37th Annual International Conference of the IEEE/ EMBS-EMBC2015” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İtalya’ya gideceklerdir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Haluk Sucuoğlu, araştırma görevlilerinden Fırat Soner Alıcı ve Kaan Kaatsız, 25-29 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “The 2015 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM15)” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Güney Kore’ye gideceklerdir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. A.Nuri Yurdusev, 25-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “11th AASSA Regional Workshop on Gender Issues in Science Research and Education” adlı konferansa katılmak üzere Güney Kore’ye gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mustafa Türkeş, 28 Ağustos-9 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Askeri Tarih Kongresi’nde sunum yapmak üzere Çin’e gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Marat Akhmet, 29 Ağustos-4 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “BIT’s 1st World Congress of Robotics-2015 (WCR-2015)” adlı kongreye katılmak üzere Çin’e gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nizami Hasanli ve araştırma görevlilerinden Serdar Delice, 31 Ağustos-4 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “The 4th International Conference on the Physics of Optical Materials and Devices” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Karadağ’a gideceklerdir.

Enformatik Enstitüsü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin Cem Bozşahin, Universidade de Lisboa’da araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren 9 ay süre ile Portekiz’e gidecektir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Yaşar Eyüp Özveren, Universite Paris Diderot’ta araştırmalar yapmak üzere1 Eylül 2015 tarihinden itibaren 11 ay süre ile Fransa’ya gidecektir.

Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Serpil Şahin ve Prof.Dr. Servet Gülüm Şümnü, 2-4 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “23th International Conference on Bioencapsulation” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Hollanda’ya gideceklerdir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Zuhal Akyürek, 6 Eylül 2015 tarihinde düzenlenen “Workshops Near Surface Geoscience 2015” adlı proje toplantısına katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Aslı Çıraman Deveci, Doç.Dr. Cem Deveci, Doç.Dr. Kürşad Ertuğrul, Bilim ve Teknoloji Politası Çalışmaları araştırma görevlilerinden Gülsevim Evsel ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü araştırma görevlilerinden Nehir Yasan, 25-28 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “12th Conference of the European Sociological Association 2015” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gideceklerdir.

Enformatik Enstitüsü Modelleme ve Simülasyon EABD öğretim üyelerinden Doç.Dr. Alptekin Temizel, 25-28 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “12th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based Surveillance” adlı konferansa katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Pınar Bedirhanoğlu Toker, 26-29 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Social Divisions, Surveillance and the Security State” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Estonya’ya gidecektir.

Mühendislik Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Dilek Keskin ve Doç.Dr. Ayşen Tezcaner, 30 Ağustos-3 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “27th European Conference on Biomaterials” adlı konferansa bildiri sunmak, araştırma görevlilerinden Ahmet Engin Pazarçeviren konferansa katılmak üzere Polonya’ya gideceklerdir.

İstatistik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Zeynep Işıl Kalaylıoğlu, 30 Ağustos-10 Eylül 2015 tarihleri arasında Isfahan Üniversitesi’nde ortak çalışmalar yapmak ve seminer vermek üzere İran’a gidecektir.

Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Arzu Gönenç Sorguç ve Uzman Fırat Özgenel, 31 Ağustos-4 Eylül 2015 tarihleri arasında 2015ABH 67840004 No’lu AB Proje kapsamında düzenlenen toplantıya katılmak üzere İtalya’ya gideceklerdir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Z.Pelin Bayındır, 1-4 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “OR 2015 International Conference on Operations Research” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Avusturya’ya gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Sinan Kaan Yerli, 1-5 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “PM-III,Teleskop Optiği Kontrolü, Optomekanik Tasarım, Yazılım Mimarisi, Kontrol Sistemleri, Ödeme Onay Belgeleri Düzenleme, İdari ve Mali Yazışmaların yapılması” konularında düzenlenen toplantıya katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Andrea Rehberg, 3-5 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “2015 SEP-FEP Joint Annual Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İskoçya’ya gidecektir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Ahmet Onur Koska, 24-27 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “The 30th Annual Congress of the European Economic Association” ve 28-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “42nd Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics” adlı toplantılara bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Güçlü Tülüveli, 25-28 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “The International Conference on The Changing World and Social Research I” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Avusturya’ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Başak Kale Lack, 25-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında Avrupalılaşma sürecine şüpheci olarak yaklaşan İngiltere’de çalışmalarını sürdüren akademisyen ve araştırmacılarla temasa geçerek Avrupa’dan bakış açılarını derlemek, araştırmak, değerlendirmek ve saha araştırması yapmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yerleşim Arkeolojisi EABD öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Evangelia Pişkin, 2-5 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “European Association of Archaeologists 21st Annual Meeting” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Harun Koku, 6-9 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Hypothesis XI Congress” adlı kongreye bildiri üzere İspanya’ya gidecektir.

Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Zeynep Çulfaz Emecen, 6-10 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “EUROMEMBRANE 2015” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim görevlilerinden Dr. Sevil Onaran, 24-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “XIII. Internationale Vereinigung für Germanistik (XIII International Association for Germanic Studies)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Çin’e gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Robert W Murdoch ve araştırma görevlilerinden Seçil Ömeroğlu, 3-5 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “14th International Conference on Environmental Science and Technology” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Yunanistan’a gideceklerdir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü araştırma görevlilerinden Gülden Taner ve Temel İngilizce Bölümü okutmanlarından Şükran Saygı, 24-26 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “2015 ATEE Annual Conference-Teacher Education Through Partnerships and Collaborative Learning Communities” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İskoçya’ya gideceklerdir.

Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri EABD araştırma görevlilerinden Mert Onuralp Gökalp, 25-29 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “41.Euromicro SEAA” adlı konferansa katılmak üzere Portekiz’e gidecektir.

Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi araştırma görevlilerinden Recep Yüksel, 25 Ağustos-2 Eylül 2015 tarihleri arasında, ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde kurulmakta olan süperkapasitörlere ilişkin laboratuvara yönelik incelemeler, laboratuarda üretilmiş bulunan numuneler üzerinde ölçüm yapmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü araştırma görevlilerinden Tuğba Kamalı Arslantaş ve Abdülmenaf Gül, 26-29 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Eurocall 2015” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İtalya’ya gideceklerdir.

Sosyoloji Bölümü araştırma görevlilerinden Özgür Olgun Erden, 26-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “International Congress on Science and/or Religion: a 21st Century Debate” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Avusturya’ya gidecektir.

Araştırmalar Koordinatörlüğü araştırma görevlilerinden Çağlar Dölek, 26-29 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenen “European Group fort he Study of Deviance and Social Control” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Estonya’ya gidecektir.

Biyolojik Bilimler Bölümü araştırma görevlilerinden Cemile Bektaş ve Esen Sayın, 30 Ağustos-3 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “27th European Conference on Biomaterials” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Polonya’ya gideceklerdir.

Kimya Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Atalay Çalışan, 30 Ağustos-4 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen ‘XII. European Congress on Catalysis’ “Catalysis: Balancing the use of Fossil and Renewable Resource” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Rusya’ya gidecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik EABD araştırma görevlilerinden Özge Aktaş, 30 Ağustos-5 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Euroschool on Exotic Beams 2015” adlı çalıştaya bildiri sunmak üzere Hırvatistan’a gideceklerdir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim EABD araştırma görevlilerinden Burak Çaylak, 30 Ağustos-5 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “ESERA-2015” adlı konferansa katılmak üzere Finlandiya’ya, 6-9 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “ECER Budapest 2015, EERA Conference” adlı konferansa katılmak üzere Macaristan’a gidecektir.

İlköğretim Bölümü araştırma görevlilerinden Volkan Atasoy, Seçil Cengizoğlu ve Sinem Demirci, 30 Ağustos-5 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “ESERA-2015 Conference” adlı konferansa katılmak üzere Finlandiya’ya gideceklerdir.

Felsefe Bölümü araştırma görevlilerinden Oğuz Akçelik, 31 Ağustos-5 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “British Logic Colloquium 2015” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

İlköğretim Bölümü araştırma görevlilerinden Şule Alıcı ve Güliz Karaarslan ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri EABD araştırma görevlisi Dürdane Tor, 6-12 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “ECER 2015-Eueropean Educational Research Association” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Macaristan’a gideceklerdir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Özlem Tuğfe Demir ve AhmetMusab Elbir, 31 Ağustos-4 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “23rd European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2015)” adlı konferansa katılmak üzere Fransa’ya gideceklerdir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Çalışmaları EABD araştırma görevlilerinden Ebru Ece Özbey, 1 Eylül-25 Ekim 2015 tarihleri arasında EU-GLOBAL-IRSAS (318983) No’lu proje çalışmalarına katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Kimya Bölümü araştırma görevlilerinden Melek Parlak, 1 Eylül-27 Kasım 2015 tarihleri arasında Radboud University Nijmegen, Institute for Molecules and Materials Organic Chemistry’de araştırmalar yapmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji EABD araştırma görevlilerinden Fadime Kara Murdoch, 2-6 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “14th International Conference on Environmental Science and Technology” adlı konferansa katılmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Fizik Bölümü araştırma görevlilerinden Ayşenur Gencer, 2-15 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen 2015 European School of High Energy Physics adlı yaz okuluna katılmak üzere Bulgaristan’a gidecektir.

Uygulamalı Matematik Enstitüsü araştırma görevlilerinden Ahmet Sınak, 3-4 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “BalkanCryptSec 2015” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Slovenya’ya gidecektir.

Biyolojik Bilimler Bölümü araştırma görevlilerinden İhsan Cihan Ayanoğlu ve Başak Toygar, 5-10 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “4th European Congress of Immunology” adlı kongreye katılmak üzere Avusturya’ya gideceklerdir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Hasan Uluşan, 6-9 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Eurosensors 2015 Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.


haberlerBaşa Dön

ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi

WEEKEND CRASH COURSES
AĞ TEMELLERİ MODÜL 2
NETWORKING FUNDAMENTALS (WAN)


Eğitim Tarihi: 29-30 Ağustos 2015
Son Başvuru Tarihi: 27 Ağustos 2015
Eğitim Ücreti: 250 TL (ODTÜ personeli, Öğrenci, Öğretmen Ücreti: 175 TL)
Eğitmen: Haluk Tanrıkulu
ZİHİNLER FORA
Zihin Haritalama Tekniği ile Öğrenmeyi
Öğrenme (15 yaş üstü herkes)


Eğitim tarihi: 29 Ağustos 2015
Son Başvuru Tarihi: 27 Ağustos 2015
Eğitim Ücreti (KDV Dahil): 80 TL (Ögrenci, Ögretmen: 65 TL
Egitmen: Akın Kağan Akçalı


Detaylı bilgi için:
www.sem.metu.edu.tr
sem@metu.edu.trVEFAT

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Pınar Akçalı’nın babası emekli öğretim üyemiz Doç.Dr. Erhan Köksal, 11 Ağustos 2015 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü personeli Leyla Özdemir’in babası ve Mimarlık Fakültesi Fakülte Sekreter V. Ataman Özdemir’in kayınpederi İslam Elyıldırım, 13 Ağustos 2015 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.


sosyal tesisler müdürlüğü

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER
*Seyranbağları Kızılay – Tunalı yakını, ODTÜ servis güzergahında, 2+1, 85 m2, katta daire. ( 750 Lira + depozito) Tel: 0506 629 57 61
*Çankaya Çiğdem 1572. Cadde Dünya1 Sitesi’nde, möbleli, Ankara manzaralı daire. ( 1.500 Lira) Tel: 0533 231 83 33
*Dikmen Keklik Pınarı Akdeniz Sitesi’nde, manzaralı, merkezi sistem, yapılı, 6. Kat, 110 m2, 2+1 daire. ( 750 TL.) Tel: 0536 581 65 71


SATILIK DAİRELER
*Cebeci’de, yapılı, 600 lira kira getirisi olan, bahçe katı, 2+1 daire. Tel: 0530 324 07 81
*TOKİ Yapracık Konutları, 3+1 teraslı dubleks daire. Tel: 0505 779 53 07


TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN 210 36 10 - 11Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<