Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

yönetim kurulu kararları Başa Dön

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Çağatay Candan, Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

SATHITSUKSANOH, N.; SAWANT M.; TROUNG, Q.; TRAN, J.; CANLAS, C.; SUN, N.; ZHANG, W.; RENNECKAR, S.; PRASOMSRI, T.; SHI,J.; PERSİL ÇETİNKOL, Ö.; Singh, S.; Simmons, B. A.; George, A., “How alkyl chain length of alcohols affects lignin fractionation and ionic liquid recycle during lignocellulose pretreatment”. Bioenergy Research, 2015, doi: 10.1007/s12155-015-9643-9.

QASRAWI, A. F., OMAR A., AZAMTTA ALA' M., GASANLY N. M. “Photovoltaic effect and low-pass filtering property of the p-TlGaSeS/n-BN Heterojunction” Physica Status Solidi (a), vol. 212, No. 3, 600-606 (2015).

DELICE, S., BULUR E., GASANLY N. M, “Thermoluminescence in gallium sulfide crystals: unusual heating rate dependence” Philosophical Magazine, vol. 95, No. 9, 998-1006 (2015)

ISIK, M., YILDIRIM T., GASANLY N. M “Determination of trapping parameters of thermoluminescent glow peaks of semiconducting Tl2Ga2S3Se crystals” Journal of Physics and Chemistry of Solids, vol. 82, No. 1, 56-59 (2015).

DELICE, S., ISIK M., GASANLY N. M “Transmission, reflection and thermoluminescence studies on GaS0.75Se0.25 layered single crystals.” Materials Research Bulletin, vol. 70, No. 1, 236-240 (2015).

ZIQAN, ABDELHALIM M., QASRAWI A. F., MOHAMMAD ABDULFTAH H., GASANLY N. M. “Thermally assisted variable range hopping in Tl4S3Se crystal” Bulletin of Materials Science, vol. 38, No. 3, 593-598 (2015).

QASRAWI, A. F., AL GARNI S.E., GASANLY N.M. “Characterization of the MgO/GaSe0.5S0.5 heterojunction designed for visible light communications” Materials Science in Semiconductor Processing, vol. 39, No. 1, 377-383 (2015).

ISIK, M., GASANLY N. M. “Optical characterization of Ga2SeS layered crystals by transmission, reflection and ellipsometry “ Modern Physics Letters B, vol. 29, No. 18, 1550088 (2015).

GASANLY, N. M. “Band gap and refractive index tunability in thallium based layere mixed Crystals” Jounal of Applied Physics, vol. 118, No. 3, 035701 (2015).


yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Faruk Bozoğlu ve Y.Doç.Dr. Yeşim Soyer, 7-8 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Food Recovery and Waste Reduction-Food Ward, (Grant Agreement-Number: 2014-1TR01-KA204-013041)” adlı projeni toplantısına katılmak üzere Slovakya’ya gideceklerdir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Gölge Seferoğlu, 7-8 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Emerging Researchers Conference” ve 8-11 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “European Conference on Educational Research (ECER)” adlı konferanslara bildiri sunmak üzere Macaristan’a gidecektir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Tamer Topal, 7-11 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Şölen Balman, 7-12 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “The Golden Age of Cataclysmic Variables and Related Objects-III” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nazlı Wasti Pamuksuz, 7-13 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “British Academy of Management 2015” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Birleşik Krallık’a gidecektir.

Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nuray Karancı, 8-10 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “emBRACE Projesi Kapanış Toplantısı”na katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Marat Akhmet, 10-24 Eylül 2015 tarihleri arasında Macquarie Üniversitesi’nde Prof.Dr. Vladimir Gaitsgory ile ortak çalışmalar yapmak üzere Avustralya’ya gidecektir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Soner Yıldırım, Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Serap Emil, araştırma görevlilerinden Ömer Çalışkan, Hatice Çilsalar, Gülçin Gülmez Dağ, İbrahim Tanrıkulu, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü araştırma görevlilerinden Betül Ekiz, Elif Selcan Kutucu ve Mustafa Tüysüz, İlköğretim Bölümü araştırma görevlilerinden Gamze Çetinkaya, Dekant Kıran, Ali Sağdıç, Berna Sicim, Mehmet Şen ve Bahar Yılmaz Yendi, Temel İngilizce Bölümü öğretim görevlisi Serpil Tekir, 8-11 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “The European Conference on Educational Research (ECER)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Macaristan’a gideceklerdir.

Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ahmet Ok, 11-16 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Training of Teachers for the Digital Age” adlı çalıştaya katılmak üzere Kosova’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Özlem Aydın Çivi, EPFL Üniversitesi’nde Doktora Tez Savunma Jürisine katılmak üzere İsviçre’ye gidecektir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nuretdin Kaymakçı 13-16 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen AAcPG-ICE Melbourne Toplantısı’na katılmak üzere Avustralya’ya gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mehmet Parlak, 13-18 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “The 17th International Conference on II-VI Compounds and Related Materials (II-VI 2015)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ayhan Demir, 14-15 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “5th Annual International Conference on Education & e-Learning” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Tayland’a gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Raşit Turan ve araştırma görevlilerinden Özge Bayraklı, 14-18 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “European PV Solar Energy Conference and Exhibition (EU PVSEC 2015)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gideceklerdir.

Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Lemi Türker, 16-18 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “2015 International Autumn Seminar on Propellants, Explosives and Pyrotechnics” adlı seminere bildiri sunmak ve toplantı sonrasında “Beijing Institue of Technology” de ders vermek üzere Çin Halk Cumhuriyeti’ne gidecektir.

Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Vasıf Hasırcı, 16-18 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “8th European Symposium on Biopolymers ESBP2015” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nizami Hasanli, 17-18 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Thermophysical and Mechanical Properties of Advanced Materials (THERMAM 2015)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Azerbaycan’a gidecektir.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mahmut Parlaktuna, 20-23 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Geothermal Resources Council 39th Annual Meeting & GEA Geothermal Energy Expo” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Uğur Halıcı, 21-25 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “A Symposium Honnoring Prof.Erol Gelenbe/30th International Symposium on Computer and Information Sciences” adlı sempozyumlara katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nihan Kesim Çiçekli, 23-25 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “30th International Symposium on Computer and Information Sciences (ISCIS 2015)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Gülay Hasdoğan, 24-25 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Making Futures” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Levent Toppare, 25 Eylül 2015 tarihinde “Ecopix Project Meetings” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere Portekiz’e gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Bülent Karasözen, 27 Eylül-1 Ekim 2015 tarihleri arasında düzenlenen “28th Chemnitz FEM Symposium: Acception of your Presentation” adlı sempozyuma katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. A.Cendel Karaman, öğretim görevlisi Dr.Müge Gündüz ve Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü araştırma görevlilerinden Fatma Nur Akın, 7-8 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Emerging Researchers Conference” ve 8-11 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “European Conference on Educational Research (ECER)” adlı konferanslara bildiri sunmak üzere Macaristan’a gideceklerdir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Melahat Bilge Demirköz, 7-9 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Advisory Committe of CERN Users (ACCU)” adlı toplantıya katılmak üzere İsviçre’ye ve Ufuk 2020” adlı Uzay Programı’na katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Rıfat Sönmez, 7-9 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “ARCOM 2015 Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Pınar Karagöz, 7-11 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “ECML PKDD-European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Portekiz’e gidecektir.

Biyolojik Bilimler Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Çağdaş D.Son, 8-9 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Leica Meets Science, Microscopy” adlı çalıştaya katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Galip Yalman, 9-11 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Neoliberalism Since the Crisis-IPPE Conference” adlı konferansa katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Tolga Can, 9-12 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “ACM-BCM 2015 The 6th ACM Conference on Bioinformatics, Computational Biology and Health Informatics” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Emre Alp ve araştırma görevlilerinden Zeynep Özcan, 13-18 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “17th 1WA International Conference on Diffuse Pollution and Eutrophication” adlı konferansa katılmak üzere Almanya’ya gideceklerdir.

Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Hanife Akar, 16-19 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Conference of th Provide Project Panelist Conference on Competence Based Learning and Validation of Learning Outcomes in Informal and Nonformal Learning Projcests” adlı konferansa davetli panelist olarak katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. İpek Tunç, 16-20 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “27th Annual Conference of the European Association for Evolutionary Political Economy” adlı konferansa bildiri sunmak, Doç.Dr. Elif Akbostancı ve Doç.Dr.Serap Aşık konferansa katılmak üzere İtalya’ya gideceklerdir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Oğuz Uzol, 22-25 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “EAWE Board Meeting and EAWE PhD Seminar” adlı seminere katılmak üzere Almanya’ya, 28-29 Eylül 2015 tarihleri arasında “EERA JPWind AERODYNAMICS-IRPWİnd Conference and Workshop” adlı konferansa katılmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Zana Çıtak Aytürk, 23-26 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “9th Pan-European Conference on International Relations” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Başak Zeynep Alpan, 7-9 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “UACES (University Association for Contemporary European Studies) 45th Annual Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Özgür Ergül, 7-11 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEA’15)” adlı konferansa katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Bölge Çalışmaları EABD öğretim üyelerinden Derya Göçer Akder, 8-11 Eylül 2015 tarihleri arasında University of Sussex’de Atölye Çalışması’na katılmak ve sunuş yapmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Enformatik Ensittüsü Bilişsel Bilimler EABD öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Annette Hohenberger, 8-12 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “17th Conference of the Europen Association of Development Psychology (ECDP)” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Bahar Gürsel, 9-28 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “The Historical Dispute of the New World” adlı konferansa katılmak ve “Tancredi di Barolo Vakfı’na ait okul ve çocuk kitapları müzesi-MUSLI’de bulunan birinci el kaynakların incelenmesi” adlı toplantıya katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. H.Mecit Öztop, 14-17 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen COST projesinin Management Committee Toplantısı’na katılmak üzere Portekiz’e gidecektir.

Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Güçlü Tülüveli, 18-27 Eylül 2015 tarihleri arasında The National Archives’de arşiv araştırması yapmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Sinan Kalkan, 27-28 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Int.Conference on Intelligent Robots and Systems 2015” adlı konferansa katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim görevlilerinden Dr. Ayşenur Birtürk, 7-11 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “ECML/ PKDD’15 Workshop on Data Analytics for Renewable Energy Integration” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Portekiz’e, 23-25 Eylül 2015 tarihleri arasında “30th International Symposium on Computer & Information Sciences” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim görevlilerinden Dr. Barış Çakmur, 17 Eylül-14 Aralık 2015 tarihleri arasında “Berlin’de Yaşayan Alt Sınıf Türk Toplumunun Kültürel Üretimleri” konusu üzerine çalışmalar yapmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Kimya Bölümü öğretim görevlilerinden Dr. Emrullah Görkem Günbaş, 24-25 Eylül 2015 tarihinde “AB Projesi (FP7) Ecopix Project Meetings” adlı toplantıya katılmak üzere Portekiz’e gidecektir.

Merkez Laboratuvarı uzmanlarından İlker Yıldız, 28 Eylül-1 Ekim 2015 tarihleri arasında düzenlenen “16th European Conference on Application of Surface and Interface Analysis ECASIA’15” adlı konferansa katılmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Öğrenme ve Öğrenci Gelişim Birimi araştırma görevlilerinden Gökçen Aydın ve eğitim ve öğretim planlamacısı Dr. Esra Eret Orhan, 7-12 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “The European Conference on Educational Research (ECER 2015)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Macaristan’a gideceklerdir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı araştırma görevlilerinden Mahmut Teker, 6-19 Eylül 2015 tarihleri arasında “Avicenna Virtual Campus in Central Asia-Training Workshops in Uzbekistan and Azerbaijan” adlı seminere katılmak üzere Özbekistan ve Azerbaycan’a gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü araştırma görevlilerinden Burak Erdinç, 7 Eylül-21 Ekim 2015 tarihleri arasıda düzenlenen “EU-GLOBAL: Transatlantic Perspective in a Changing Global Context: Multilateralism Through Regionalism” projesi kapsamında öğretim üyesi değişim programına katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Biyolojik Bilimler Bölümü araştırma görevlilerinden Gökhan Bahçecioğlu, 8-11 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “The 2015 4th TERMIS World Congress” adlı kongreye katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Biyoloji Bölümü araştırma görevlilerinden Tuğba Dursun, Psikoloji Bölümü araştırma görevlilerinden Seren Güneş ve Aybegüm Memişoğlu, 8-12 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “17th European Conference on Developmental Psychology” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Portekiz’e gideceklerdir.

Fen Bilimleri Enstitüsü araştırma görevlilerinden Büşra Durmaz, 10 Eylül 2015-2 Şubat 2016 tarihleri arasında University of Leuven-KU Leuven’de araştırmalar yapmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Matematik Bölümü araştırma görevlilerinden Cihangir Tezcan, 10-11 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “4th International Workshop on Lighweight Cryptography for Security & Privacy” adlı çalıştaya bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Maden Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Öznur Önel, 14-17 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Conference of Mineral Engineering 2015-MEC 2015” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Fizik Bölümü araştırma görevlilerinden Fatma Acar, 14-18 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “The 5th International Conference on Collective Motion in Nuclei Under Extreme Conditions” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Biyolojik Bilimler Bölümü araştırma görevlilerinden Gökhan Bahçecioğlu, 8-11 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “The 2015 4th TERMIS World Congress” adlı kongreye katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilim ve Teknoloji Politikaları Çalışmaları EABD 14-20 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “3rd STS Italia Summer School Biomedicine and STS: Emerging Themes” adlı yaz okuluna katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Uluslararası İşbirliği Ofisi araştırma görevlilerinden Betül Bulut Şahin ve Seda Okur, 15-18 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “EAIE 2015” adlı konferansa katılmak üzere İskoçya’ya gidecektir.

Felsefe Bölümü araştırma görevlilerinden İbrahim Okan Akkın, 16-18 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “International Symposium on Global Perspectives on Social Sciences and Humanities Theory and Practice” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Polimer Bilim ve Teknolojisi EABD araştırma görevlilerinden Yelda Meyva 16-18 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “ESBP 2015-8th European Symposium on Biopolymers” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Fizik Bölümü araştırma görevlilerinden Deniz Olgu Devecioğlu 21 Eylül 2015-17 Aralık 2015 tarihleri arasında University of Copenpagen’da araştırmalar yapmak üzere Danimarka’ya gidecektir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Özgün Acar, 21-23 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Investigation of Epsilon to Ferromagnetic Tau Phase Trasition in Mn-Al Alloys” adlı deney çalışmalarına katılmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Ebru Koçak, 25 Eylül-1 Ekim 2015 tarihleri arasında düzenlenen “18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region” adlı sempozyuma katılmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü Mikro ve Nanoteknoloji EABD araştırma görevlilerinden Duygu Kuzyaka, 25 Eylül-4 Aralık 2015 tarihleri arasında düzenlenen AB Projesi (NANODEV FP7-PEOPLE-2012-IRSES) kapsamında eğitim almak ve çalışmalar yapmak üzere Kanada’ya gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Zeynep Özcan, 26-30 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Water Environment Federation’s Annual Technical Exhibition and Conference (WEFTEC 2015)” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Yeti Ziya Gürbüz, 27-30 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen “ICIP 2015 International Conference on Image Processing” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Kanada’ya gidecektir.

Mimarlık Bölümü araştırma görevlilerinden Özgün Özçakır, 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren 8 ay süre ile Erasmus Universiteit Rotterdam’da araştırmalar yapmak üzere Hollanda’ya, Universita Degli Studi Di Catania’da araştırmalar yapmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Şükrü Merey, 4-7 Ekim 2015 tarihleri arasında düzenlenen "the 65th Canadian Chemical Engineering Conference, Calgary" adlı konferansa bildiri sunmak üzere Kanada'ya gidecektir.


bilimsel toplantılarBaşa Dön

14-18 Eylül 2015

Uygulamalı Matematik Enstitüsü’nce, 11. ENUMATH (European Numerical Analysis and Advanced Application) 2015 , konulu konferans düzenlenmiştir. Konferans KKM'de saat 08.00’de başlayacaktır.
http://enumath2015.iam.metu.edu.tr/

11. ENUMATH (European Numerical Analysis and Advanced Application) 2015 Conference, September 14-18,  organized by the Institute of Applied Mathematics, will start on Monday, 14th September at 08.00 AM CCC. http://enumath2015.iam.metu.edu.tr/


28 Eylül 2015/Pazartesi

Kimya Mühendisliği Bölümü’nce, “When Mixing Matters : Scaling Down Industrial Conditions for Chemical Synthesis and Reactor Design “ konulu seminer düzenlenmiştir. Prof.Dr.Suzanne Kresta (Dept. of Chemical and Materials Engineering, University of Alberta) tarafından verilecek seminer Kimya Mühendisliği Bölümü, Z-14 no.lu amfi’de saat 14.00 ‘de başlayacaktır.


haberlerBaşa Dön

SEMPOZYUM

ODTܒde KKM’de “Oğuz Tansel Sempozyumu”


Ülkemizin yetiştirdiği değerli şair ve halkbilimcilerden Oğuz Tansel’in doğumunun 100. yılı anısına 15-16 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM) tarafından yalnızca çağrılı konuşmacıların bildiri sunacağı “Türk Masal Dünyası ve Doğumunun 100. Yılında Oğuz Tansel Sempozyumu” ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde A Salonunda gerçekleştirilecektir. Sempozyuma farklı üniversitelerden katılan 32 araştırmacı iki gün boyunca Oğuz Tansel’in çeşitli yönleriyle ilgili bildirilerini sunacaklardır. Ayrıntılı bilgiye sempozyum web sitesinden ulaşılabilir: http://www.oguztanselsempozyumu.com

Sempozyum sekreteryası: Sedat Karagül (ÇOGEM), Cep: 0535 526 99 07
Katılım serbesttir.ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi

WEEKEND CRASH COURSES
SAYISAL VE SÖZEL MANTIK YÜRÜTME
VE PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ EĞİTİMİ


Eğitim Tarihi: 12-13 Eylül 2015 (10 Ders Saati)
Son Başvuru Tarihi: 10 Eylül 2015, saat 17:00
Eğitim Ücreti: 150 TL (İndirimli ODTÜ personeli, mezunu, öğrenci, öğretmen, aynı aileden 2 kişi ücreti: 125 TL)
Eğitmen: Hasan Yurtoğlu
ÇOCUKLAR İÇİN WEB PROGRAMLAMA
12-15 Yaş Grubu


Eğitim tarihi: 14-18 Eylül 2015 (15 Ders Saati)
Son Başvuru Tarihi: 10 Eylül 2015
Eğitim Ücreti (KDV Dahil): 350 TL (3 kişi ve üzerinde birlikte kayıtlar, ODTÜ personeli ve mezunları ile öğretmen çocuklarına: 300 TL)
Egitmen: Haluk Tanrıkulu
WEEKEND CRASH COURSES
ZEKA OYUNCAKLARI ATÖLYESİ


Eğitim Tarihi: 19 Eylül 2015 (4 Ders Saati)
Son Başvuru Tarihi:16 Eylül 2015, saat 17:00
Eğitim Ücreti: 90 TL (İndirimli ODTÜ personeli, mezunu, öğrenci, öğretmen, aynı aileden 2 kişi ücreti: 80 TL)
Eğitmen: Hasan Yurtoğlu
TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU
SERTİFİKA PROGRAMI


Eğitim Tarihi: 28 Eylül-2 Ekim 2015 (30 Ders Saati)
Son Başvuru Tarihi: 18 Eylül 2015
Eğitim Ücreti: 1200 TL
Eğitim Kontenjanı: 6 kişi
SAVUNMA SANAYİİ TEKNOLOJİLERİ
SERTİFİKA PROGRAMI
MUHARİP UÇAK TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ


Eğitim Tarihi: 12-23 Ekim 2015 (50 Ders Saati)
Son Başvuru Tarihi: 5 Ekim 2015
Eğitim Ücreti: 1900 TL


Detaylı bilgi için:
www.sem.metu.edu.tr
sem@metu.edu.trDUYURU

ODTÜ Türk Halk Müziği Personel Korosu’nun 2015-2016 dönemi çalışmaları 05.10.2015 tarihinde tanışma toplantısı ile açılış yaparak Şef Kenan ŞAHBUDAK yönetiminde pazartesi günleri 12:30-13:30 saatleri arasında Türk Halk Bilimleri Topluluğu barakasında başlayacaktır.

Koromuz Üniversitemizin tüm çalışanlarına açık olup katılmak isteyen mensuplarımızın 19.10.2015 tarihine kadar http://thmkoro.metu.edu.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak Fen Bilimleri Enstitüsü’nden Ali Şahin’e (MM 2.Kat. Telf: 37 25) teslim etmeleri gerekmektedir.

ODTÜ Türk Halk Müziği Personel Korosu olarak saz ekibinin tamamı Üniversitemiz çalışanlarından oluşturmayı hedeflemekteyiz. Bu nedenle enstrüman çalabilen tüm çalışanlarımızı da koromuza bekler, başarılı bir çalışma dönemi dileriz.

Prof.Dr.Erdin BOZKURT
ODTÜ-THM Personel Korosu
Akademik DanışmanıVEFAT

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı personeli Gazi Yıldızer’in babası emekli personelimiz Hüseyin Yıldızer, 13 Ağustos 2015 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.


sosyal tesisler müdürlüğü

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER
*Dikmen Hürriyet Cad. 3+1 bakımlı daire. Tel: 0505 252 95 19
*Bayan öğrenciye daire (dublex dairenin bir katı verilecektir.) Tel.: 0541 841 66 42 - Mamak
*Bahçelievler 7.cad yakınında 3+1 bakımlı daire. Tel:0536 581 65 71
*Dikmen Keklik Pınarı Akdeniz Sitesi’nde, manzaralı, merkezi sistem, yapılı, 6. Kat, 110 m2, 2+1 daire. ( 750 TL.) Tel: 0536 581 65 71


SATILIK DAİRELER
*Cebeci’de, yapılı, 600 lira kira getirisi olan, bahçe katı, 2+1 daire. Tel: 0530 324 07 81
*TOKİ Yapracık Konutları, 3+1 teraslı dubleks daire. Tel: 0505 779 53 07


TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN 210 36 10 - 11KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
NEW ARRIVALS

ODTÜ Kütüphanesine yeni gelen kitapların listesi aylık olarak WEB sayfamızda New Arrivals başlığı altında yayınlanmaktadır.

Kütüphaneye alınmasını istediğiniz kitaplar için http://library.metu.edu.tr/acquire sayfasını ziyaret ediniz.


Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<