Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

yönetim kurulu kararları Başa Dön

Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Erdur Baker Profesörlü-ğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Behiç Mert Profesörlüğe yükseltildi ve Profesör kadrosuna atandı.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Serdar Göktepe Doçent kadrosuna atandı.


atamalar Başa Dön

Enformatik Enstitüsü Müdür Yardımcılığı’na 16 Kasım 2015 tarihinden itibaren Doç.Dr. Aysu Betin Can atandı.

Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı’na 9 Kasım 2015 tarihinden itibaren Prof.Dr. Özlem Tür Küçükkaya atandı.

Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcılığı’na 10 Kasım 2015 tarihinden itibaren Y.Doç.Dr. Onur Bahçecik ve Y.Doç.Dr. Ceren Ergenç atandı.

Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler EABD Başkanlığı’na 16 Kasım 2015 tarihinden itibaren Y.Doç.Dr. Cengiz Acartürk atandı.


bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

HOLT, J., SCHRUM, C., CANNABY, H., DAEWEL, U., ALLEN, I., ARTIOLI,Y., BOPP, L., BUTENSCHON, M., FACH, B.A., HARLE, J., PUSHPADAS, D., SALİHOGLU, B., WAKELIN, S. “Potential impacts of climate change on the primary production of regional seas: A comparative analysis of five European seas”, Progress in Oceanography, 140, 91-115, January 2016.

TÜRKAKAR, G., OKUTUCU-ÖZYURT, T. “Entropy Generation Analysis and Dimensional Optimization of an Evaporator for Use in a Microscale Refrigeration Cycle,” International Journal of Refrigeration 56, 140-153, 2015, DOI: 10.1016/j.ijrefrig.2015.04.003

JAFARI, R, OKUTUCU-ÖZYURT, T., “3D numerical modeling of boiling in a microchannel by arbitrary Lagrangian–Eulerian (ALE) method,” Applied Mathematics and Computation 272 (3), 593-603, 2016.DOI:10.1016/j.amc.2015.03.042

JAFARI, R, OKUTUCU-ÖZYURT, T., Phase-Field Modeling of Vapor Bubble Growth in a Microchannel, J. Compt. Multiphase Flows 7(3), 143–158, 2015,  DOI: 10.1260/1757-482X.7.3.143

AKMAN, HB, OYKEN M, TUNCER T, CAN T, ERSON-BENSAN AE., 3'UTR shortening and EGF signaling: implications for breast cancer. Hum Mol Genet. 2015 Dec 15;24(24):6910-20. doi: 10.1093/ hmg/ ddv391.


yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

GÜNAM Müdürü Prof.Dr. Raşit Turan, 14-17 Aralık 2015 tarihleri arasında düzenlenen “5th International Conference on Advances in Energy Research (ICAER 2015)” adlı konferansa konuşmacı olarak katılmak üzere Hindistan’a gidecektir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hasan Yazıcıgil, araştırma görevlilerinden Çiğdem Argunhan, Ayşe Peksezer Sayıt, Mühendislik Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Utku Kanoğlu, 14-18 Aralık 2015 tarihleri arasında düzenlenen “2015 American Geophysical Union (AGU) Faal Meeting” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Enformatik Enstitüsü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Deniz Zeyrek Bozşahin, 15 Aralık 2015 tarihinde Universidade de Lisboa’da araştırmalar yapmak üzere 9 ay süre ile Portekiz’e gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ferruh Özbudak, 15-17 Aralık 2015 tarihleri arasında düzenlenen “Fifteenth Ima International Conference on Cryptography and Coding” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Marat Akhmet, 16-19 Aralık 2015 tarihleri arasında düzenlenen “2015 7th International Conference on Information Management and Engineering” adlı konferansa katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Mühendislik Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr.Murat Dicleli, 20-22 Aralık 2015 tarihleri arasında düzenlenen “14th International Conference on Structural and Geotechnical Engineering” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Mısır’a gidecekti.


bilimsel toplantılarBaşa Dön

15 Aralık 2015/Salı

Uygulamalı Matematik Enstitüsü’nce, “Risk Pooling and Stock Allocation Under Purchasing Cost and Demand Uncertainty” konulu seminer düzenlenmiştir. Prof. Dr. Nesim K. Erkip’in (Bilkent Üniversitesi) konuşmacı olarak katılacağı seminer IAM S-209’da 15 Aralık 2015 Salı günü saat 15.30’da başlayacaktır.


16 Aralık 2015/Çarşamba

Çevre Mühendisliği Bölümü’nce, “Clean Finland. That means cleanest air, cleanest food, best water quality in the world” konulu seminer düzenlenmiştir. Nina Vaskunlahti (Finlandiya Büyükelçisi) tarafından verilecek seminer, Çevre Mühendisliği Bölümü, CZ-14 no'lu sınıfta saat 15.40’ta başlayacaktır.


17 Aralık 2015/Perşembe

İstatistik Bölümünce, “History and Development of Statistics as a Science” konulu seminer düzenlenmiştir. Ayşen Akkaya (İstatistik Böl.) tarafından verilecek seminer İstatistik Bölümü Moti Lal Tiku Toplantı Salonunda 15.40’ta başlayacaktır.


18 Aralık 2015/Cuma

Endüstri Mühendisliği Bölümü’nce, “A Progressive Hedging Approach for Surgery Planning Under Uncertainty” konulu seminer düzenlenmiştir. Serhat Gül (TED Üniversitesi) tarafından verilecek seminer Endüstri Mühendisliği Bölümü IE-03 nolu seminer odasında (mavi amfi) saat 16.00’da başlayacaktır.


18 Aralık 2015/Cuma

Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı’nca, “Antik Dönemde Tıbbi Bitkiler” konulu seminer düzenlenmiştir. Doç. Dr. Ayşe Mine Özkan (Ank. Üniv. Eczacılık Fak.) verilecek seminer Fizik Böl. 3.kat, Cavit Erginsoy Seminer Odası’nda saat 15.40’ta başlayacaktır.


haberlerBaşa Dön

TEZ SAVUNMALARI

Uygulamalı Matematik Enstitüsü Finansal Matematik Anabilim Dalı doktora öğrencisi Büşra Z. Temoçin, “Constant Proportion Portfolio Insurance in Defined-Contribution Pension Plan Management” konulu tezini 14 Aralık 2015 tarihinde saat 15.00’de IAM Seminer Odası’nda savunacaktır.


Endüstri Mühendisliği Bölümü   doktora öğrencisi Levent Erişkin, “Interactive and Nonparametric Modeling of Preferences on an Ordinal Scale Using Small Data” konulu tezini 14 Aralık 2015/Pazartesi günü Endüstri Mühendisliği Bölümü, IE 227 No’lu sınıfta saat 10.00’da savunacaktır.


ODTÜ PROF. DR. MUSTAFA N.PARLAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI ÖDÜL TÖRENİODTÜ Prof. Dr. Mustafa N.PARLAR Eğitim ve Araştırma Vakfı’nın Ödül Töreni 21 Aralık 2015 Pazartesi günü saat 17:00’de Üniversitemiz Kültür ve Kongre Merkezi A Salonu’nda yapılacaktır. Törende ödül almaya hak kazananların isimleri aşağıdadır.


BİLİM ÖDÜLÜ
Prof. Dr. Nesrin Hasırcı – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü
Prof. Dr. Mustafa Okyay Kaynak – Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü


TEKNOLOJİ TEŞVİK ÖDÜLÜ
Doç. Dr. Halil Murat Aydın – Hacettepe Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü


ARAŞTIRMA TEŞVİK ÖDÜLÜ
Prof. Dr. Hasan Kırmızıbekmez – Yeditepe Üniversitesi, Farmakognozi Anabilim Dalı
Doç. Dr. Metin Ak – Pamukkale Üniversitesi, Kimya Bölümü
Doç. Dr. Seda Keskin Avcı – Koç Üniversitesi, Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Uğur Bozkaya – Atatürk Üniversitesi, Kimya Bölümü
Doç. Dr. Yunus Eren Kalay – Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. İlker Temizer – Bilkent Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Ali Rıza Yıldız – Bursa Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü
Y. Doç. Dr. Engin Durgun – Bilkent Üniversitesi, UNAM Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü
Y. Doç. Dr. Evren Özarslan – Boğaziçi Üniversitesi, Fizik Bölümü


2014 - 2015 ÖĞRETİM YILI ODTÜ YILIN EĞİTİMCİSİ ÖDÜLÜ
Prof. Dr. M. Murat Köksalan - Mühendsilik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr. Osman Balaban - Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Doç. Dr. Tolga Can - Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Y. Doç. Dr. Mustafa Kemal Bayırbağ – İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Y. Doç. Dr. Serap Emil - Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Y. Doç. Dr. Salih Özçubukçu - Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Y. Doç. Dr. Nejan Huvaj Sarıhan - Mühendislik Fakültesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü
Y. Doç. Dr. Başak Şahin Acar - Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü


2014 – 2015 ÖĞRETİM YILI ODTÜ YILIN TEZİ ÖDÜLÜ
Naime Ünlü Akbaşoğlu - Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Bölümü
Danışman: Doç. Dr. Ali Çırpan

Pelin Akçagün – Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü
Danışman: Prof. Dr. Nadir Öcal

Tuğba Akman – Uygulamalı Matematik Enstitüsü, Bilimsel Hesaplama Bölümü
Danışman: Prof. Dr. Bülent Karasözen

Hakan Çalışkan - Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü
Danışman: Prof. Dr. Tuna Balkan ve Prof. Dr. Bülent E. Platin

Onur Mert Erkan - Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü
Danışman: Y. Doç. Dr. Ergin Tönük

Zühre Sü Gül - Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Bölümü
Danışman: Doç. Dr. Ayşe Tavukçuoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Çalışkan

Gözde İkizer - Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Bölümü
Danışman: Prof. Dr. A. Nuray Karancı

Rahim Jafari Khousheh Mehr - Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Bölümü
Danışman: Doç. Dr. Tuba Okutucu Özyurt ve Y. Doç. Dr. Özgür Ünver

Melih Onay - Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Bölümü
Danışman: Prof. Dr. A. Meral Yücel ve Prof. Dr. H. Avni Öktem

Hatice Pınar Şenoğuz – Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Bölümü
Danışman: Prof. Dr. Ayşe Nur Saktanber

Mustafa Mert Torunbalcı - Fen Bilimleri Enstitüsü, Mikro ve Nanoteknoloji Bölümü
Danışman: Prof. Dr. Tayfun Akın ve Prof. Dr. Mehmet Ali Sahir Arıkan

Ayhan Ozan Yılmaz – Enformatik Enstitüsü, Sağlık Bilişimi
Danışman: Prof. Dr. Nazife BaykalYAKLAŞAN ODTÜ
ETKİNLİKLERİ

* 28.ODTÜ Kitap Fuarı
Tarih: 14 Aralık 2015 - 09:30
Yer: Fizik Bölümü

* “Expulsions: When Complexity Produces Simple Brutalities”
Prof. Saskia Sassen Columbia University

Tarih: 16 Aralık 2015 (Tüm gün)
Yer: Kemal Kurdaş Salonu

* 22.Alpar Kılınç'ı Anma Go Turnuvası
Tarih: 19 Aralık 2015 - 09:00

* Kristal Ağaç Ödül Töreni
Tarih: 19 Aralık 2015 - 19:00
Yer: KKM B SalonuODTÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

HUAWEI NETWORK SERTİFİKA PROGRAMI


Eğitim Tarihi: 22 Aralık 2015
Süre:10 Hafta, 40 Saat, Salı günleri 17:45-21:00
Son Başvuru Tarihi: 15 Aralık 2015
Eğitim Ücreti (KDV Dahil): 750TL
Tüm üniversite öğrencileri için: 675 TL
Eğitmen: Haluk Tanrıkulu
ODTU'de BILISIM ETKINLIGI
HTML5 ile WEB TABANLI YAZILIMA GIRIS
(10-14 Yas Grubu)


Eğitim Tarihi: 19 Aralık 2015
Süre:5 Hafta, 15 Saat, Cumartesi günleri 10:00-13:00
Son Başvuru Tarihi: 17 Aralık 2015
Eğitim Ücreti (KDV Dahil): 350 TL
3 kişi ve üzeri için – ODTÜ Personel ve Mezunlarının Çocukları için – Öğretmen Çocukları için İndirimli: 300 TLAyrıntılı bilgi için:
www.sem.metu.edu.tr
sem@metu.edu.tr
0 (312) 210 28 05ENGELSİZ ODTÜ BİRİMİ
BAŞKANLIĞI

Birim Başkanı: Doç.Dr. Zeynep SÜMER
Tel : 210 71 96
Fax : 210 79 35
Adres : ODTÜ Kütüphanesi - Solmaz İzdemir Salonu

engelsiz@metu.edu.tr
http://engelsiz.metu.edu.tr/kültürel etkinliklerBaşa Dön

KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ
ETKİNLİKLERİ

6 - 20 Aralık  2015
“Halı-Kilim Sergisi”
Uçan Halı
Faculty Club Koridoru / 10:00-17:00

8 - 18 Aralık  2015
“Düşler Engelsiz” Sergisi
Atlas Halı
Büyük Fuaye / 10:00-17:00

12 – 26  Aralık  2015
“Ersan Tokoğlu Resim Sergisi”
Ersan Tokoğlu
Sergi Salonu / 10:00-16:00

19 Aralık  2015
“Erkan Oğur Bülent Ortaçgil  Konseri”
Sayı Organizasyon 
Kemal Kurdaş Salonu  / 20:00

30 Aralık  2015
“Yıl Sonu Konseri”
Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü
Kemal Kurdaş Salonu  / 19:00

Bilet satış: 4162sosyal tesisler müdürlüğü

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*Dikmen'de 3+1 kombili daire. Tel: 0505 252 95 19


TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN 210 36 10 - 11Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<