Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ayda Eraydın ve araştırma görevlilerinden Özge Yersen, 8-10 Şubat 2016 tarihleri arasında düzenlenen AB 7.Çerçeve 319970-FP7 Divercities projesi kapsamında düzenlenen toplantıya katılmak üzere İtalya’ya gideceklerdir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. İ. Şengör Altıngövde, 14-18 Şubat 2016 tarihleri arasında Prediction Diversitification and Recommendation Models for Educational Search for Information Retrieval konusunda proje ve işbirliği ziyareti yapmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. H. Emrah Ünalan, 14-18 Şubat 2016 tarihleri arasında düzenlenen “The Minerals, Metals& Materials Society (TMS)” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç. Dr. Onur A. Koska, 9-23 Şubat 2016 tarihleri arasında Australia Üniversitesi’nde konuşmacı ve akademik ziyaretlerinde bulunmak üzere Avustralya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç. Dr. Serdar Kocaman, “Photonics West, The l Laser, Photonichs and Biomedical Optics Conference and Exhibition” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Berkan Söylemez, 14-17 Şubat 2016 tarihleri arasında düzenlenen “2016 Geotechnical & Structural Engineering Congress” adlı kongreye bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.


haberlerBaşa Dön

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TURAN BASKAN
ÜSTÜN HİZMET, HİZMET VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ ESASLARI

Ödül Türü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde idari personelden bir kişiye Üstün Hizmet, en çok yedi kişiye Hizmet ve en çok beş kişiye Teşvik Ödülü olmak üzere her yıl ödül verilir. Bu ödüller plaket, berat ve para ödülünden oluşur. Ödül almaya uygun adayların bulunmadığı hallerde o yıl ödül(ler) verilmeyebilir.

Ödül Değerlendirme Kurulu
Ödül Değerlendirme Kurulu 7 üyeden oluşur. Bunlar Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı ve Fakülte Sekreterleri (5 kişi) dir.

Aday Belirleme İlkeleri
Belirlenen adayların aşağıda belirlenen şartları sağlamaları ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmaları gereklidir.

1. Üstün Hizmet Ödülü:
a)Üniversitemize en az 15 yıl hizmet etmiş olması ve hayatta olması
b)Üniversitemize ve topluma örnek üstün hizmetinin bulunması

2. Hizmet Ödülü:
a)Üniversitemizde halen görevde olması
b)Üniversitemize 10 yıldan fazla hizmet etmiş olması
c)Üniversitemize örnek üstün hizmetinin bulunması

3. Teşvik Ödülü:
a)Üniversitemizde halen görevde olması
b)Üniversitemize 5 ile 10 yıl arasında hizmet etmiş olması
c)Üniversitemize örnek üstün hizmetinin bulunması

Aday Belirleme Yetkilileri
Aday belirlemeye Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Rektör Danışmanları, Dekanlar, Enstitü Müdürleri, Yüksekokul Müdürleri, Bölüm Başkanları, Araştırma Merkezi Başkanları, Daire Başkanları ve Rektörlüğe bağlı müstakil Müdürler yetkilidir.

Aday Önerme Yöntemi
Aday önermeleri standart form kullanılarak her yıl 15 Şubat tarihine kadar Genel Sekreterliğe yapılır. Bu formata ve sürelere uymayan aday önerileri dikkate alınmaz.

Değerlendirme
Öneriler belirlenen sürelerde toplanır. İlgili ödül kurulunca incelenir ve gerekçeli öneriler en geç 1 Mayıs tarihine kadar Senatoya sunulur. Senato tarafından ödüllendirilmesi uygun görülen adaylara ödülleri ODTÜ Gününde yapılacak bir törenle verilir.

Öneri formunu indirmek için tıklayın.ODTÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
DÖNEM ARASI SEMİNERLERİ

Detaylı bilgi için: http://sem.metu.edu.tr/das2016/


ODTÜ YARDIMLAŞMA SANDIĞI
OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gönüllüleri ve Emeklileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizin bünyesinde kurulan ‘‘ODTÜ YARDIMLAŞMA SANDIĞI’’ Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.02.2016 Pazar günü 12.00 – 15.00 saatleri arasında ODTÜ Mezunları Derneğinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 28.02.2016 Pazar günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.
Bilgilerinizi ve toplantıya katılmanızı önemle rica ederiz.

GÜNDEM:
Açılış ve saygı duruşu
Başkanlık Divanının Seçilmesi
Yönetim ve Denetim Kurullarının faaliyet ve hesap raporlarının okunması ve ibraların oya sunulması
Yönetmelik Tadilatı
Yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin iki yıl müddetle seçilmesi
Dilek ve temenniler
Kapanış.DUYURU

Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nce, 1988 yılından bu yana her hafta düzenli olarak yayınlanan “Bu Hafta Bülteni” Üniversitemizde yapılan her türlü bilimsel, kültürel ve sportif etkinliklerin Üniversite içinde ve dışında duyurulmasını sağlamaktadır.

Bülten ODTÜ web sayfasında da yer almakta ve 2700 adet basılarak posta ile de gönderilmektedir. Ayrıca isteyenlere e-posta ile de iletilmektedir.

Bülten, Dini Bayramlarda iki hafta birleştirilerek çıkarılmakta ve birleştirileceği haftalar genel duyuruda ayrıca yayınlanmaktadır.

Aşağıda başlıkları belirtilen konulardaki etkinliklerinizin veya bu konuların dışında çıkmasını istediğiniz haberlerin bültende yer alması için; halkilis@metu.edu.tr veya aylayil@metu.edu.tr adreslerine yayın haftasından önceki Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar gönderilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Gülhan Yüksel
Genel Sekreter Yardımcısı


*ATAMALAR
(Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcılarının atanmalarında yapılan değişikliğin yukarıda belirtilen adreslere gönderilmesi veya 2139 nolu telefona mutlaka bildirilmesi)

*BİLİMSEL YAYINLAR (Makale, kitap)

*YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELER

*BİLİMSEL TOPLANTILAR (Konferans, kongre, seminer, çalıştay, vb.)

*HABERLER (Tez savunmaları, ödül yazıları vb..)

*KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİ

*SPOR ETKİNLİKLERİ

*ODTÜ PERSONELİNCE DÜZENLEN ETKİNLİK PROGRAMLARI

*EĞİTİM PROGRAMLARI (SEM ve diğer birimler tarafından)

*VEFAT, EVLİLİK, DOĞUM HABERLERİ

*KİRALIK, SATILIK, GAYRİMENKUL DUYURULARI
(Bu ilanların Sosyal Tesisler Müdürlüğü’ne iletilmesi gerekmektedir. 3610-3611)BARIŞIN OZANI OĞUZ TANSEL 101 YAŞINDA

Sunan ve Şiirleri Yorumlayan: Prof.Dr. Aysıt Tansel


TARİH - SAAT: 10 Şubat 2016 / Çarşamba - 14.00
YER : Mülkiyeliler Birliği - Konur Sokak No:1 Kızılay/ANKARA

VEFAT

Kimya Bölümü personeli Salih Sarıkaya’nın babası Tahir Sarıkaya, 1 Şubat 2016 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.


sosyal tesisler müdürlüğüBaşa Dön

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*Ümitköy Girişim Sitesi’nde, 3+1 daire. Tel: 0505 613 56 14
*Emek Bosna Hersek Caddesi’nde 2+1, 2. kat, yapılı, 90 m2 daire. Tel: 0532 630 08 52TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN 210 36 10 - 11Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.

<