Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar


atamalar Başa Dön

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Başkanlığı’na 8 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Doç.Dr. Bilal Kırkıcı atandı.

Temel İngilizce Bölümü Başkanlığı’na 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Öğr.Gör. Aliye Hale Bingöl, Bölüm Başkan Yardımcılıkları’na, Öğr.Gör. Birşen Göçmen ve Öğr.Gör.Tuğçe Bölükbaşı atandı.

Fen Bilimleri Enstitüsü Biyokimya EABD Başkanlığı’na 14 Haziran 2016 tarihinden itibaren Doç.Dr. Bülent İçgen atandı.


bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

AYDIN, C., GUVEN, O., SALİHOGLU, B., KİDEYS, A.E. '' The Influence of land use on coastal litter: An approach to identify abudence and sources in the coastal area of cilician basin, Turkey‘’ Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 16, 29-39 , 28 January 2016

PTACNIK, R., GOMES A., ROYER, S.J., CALBET, A., NEJSTGAAR, J.C., GASOL, J.M., ALTOJA, K., DIMITRIOU, P.D., LAAS, P., GAZİHAN, A., MARTINEZ, R.A., SCHABHUTTI, S., SANTI, I., SOUSONI, D., PITTA, P. “A light-induced shortcut in the planktonic microbial loop” Nature Scientific Reports, 6, 29286, 1-10, 2016


yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Murat Köksalan, 18-29 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenen “12th MCDA.M Summer School”da ders vermek üzere Brezilya’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, 24-28 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı-Asya Nükleer Güvenlik Ağı Çalıştayına katılmak üzere Endonezya’ya gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mahmut Kuzucuoğlu, 24-29 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Algebra and Logic: Theory and Applications and 1 School Conference on Group Theory” adlı konferansa davetli konuşmacı olarak katılmak ve bilim kurulunda bulunmak üzere Rusya’ya gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mustafa Korkmaz, 24-30 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Workshop on Teichmüller and Grothendieck-Teichmüller Theories” adlı çalıştaya bildiri sunmak üzere Çin’e gidecektir.

İlköğretim Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Erdinç Çakıroğlu, Doç.Dr. Mine Işıksal Bostan, Doç.Dr. Çiğdem Haser, araştırma görevlilerinden Gamze Birel, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Behiye Ubuz, 24-31 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenen “13th International Congress on Mathematical Education ICME-13” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Almanya’ya gideceklerdir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. A. Burcu Altan Sakarya, 26-30 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenen “4th IAHR Europe Congress” adlı kongreye katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Gülin Ercan ve araştırma görevlilerinden Fuat Erdem, 31 Temmuz-5 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen “24th Brazilian Algebra Meeting” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere Brezilya’ya gideceklerdir.

Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Bülent İçgen ve Doç.Dr. Tuba Hende Ergüder Bayramoğlu, 18-20 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenen “3rd International Congress on Water, Waste and Energy Management” adlı kongreye bildiri sunmak üzere İtalya’ya gideceklerdir.

Uygulamalı Matematik Enstitüsü öğretim üyelerinden Doç.Dr. A.Devin Sezer, 18-20 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenen “European Conference on Queueing Theory” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Zeynep Hatipoğlu Sümer, 20-24 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenen “International Association of Relationship Research Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Kanada’ya gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Canan Bozkaya, 25-29 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenen “14th International Conference on Integral Methods in Science and Engineering (IMSE 2016)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Hasan Öztürk, 27-29 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Global Conference on Applied Computing in Science and Engineering” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. F. Pınar Acar, 30 Temmuz-3 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen “23. International Association For Cross-Cultural Psychology” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Japonya’ya gidecektir.

Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Zeynep Hatipoğlu Sümer, 31 Temmuz-5 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen “International Committee for Adlerian Summer Schools and Institutes (ICASSI)” adlı eğitime katılmak üzere Slovakya’ya gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler EABD öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Murat Perit Çakır, 18-23 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenen “HCI International 2016” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Kanada’ya gidecektir.

Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Bahar Öz, 20 Temmuz-20 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen AB RISE Marie Curie Sklodowska Programı kapsamında düzenlenen proje çalışmalarına katılmak üzere Finlandiya’ya gidecektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Tuncay Yalçınkaya, 22-31 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenen “World Congress on Computational Mechanics (WCCM)” adlı kongreye bildiri sunmak ve sempozyum düzenlemek üzere Kore’ye gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Şerif Onur Bahçecik, 23-28 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenen “International Politicial Science Association” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Emre Selçuk, 28 Temmuz-5 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen “The 23rd Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology 2016” adlı kongreye katılmak üzere Japonya’ya gidecektir.

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Mehmet Ata Öztürk, 30-31 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Third International Conference on Advances on Women’s Studies 2016” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Müge Gündüz, 30 Temmuz-4 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen “West East Institute (WEI) International Academic Conference” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Temel İngilizce Bölümü öğretim elemanlarından Öğr.Gör.Feyza Saltan, 18-29 Temmuz 2016 tarihleri arasında “ODTUKA 104” adlı kısa proje kapsamında düzenlenen “Technology in the Classroom” adlı kursa katılmak üzere, aynı bölümün öğretim elemanlarından Öğr.Gör. Nazife Duygu Bağcı ise 25-29 Temmuz 2016 tarihleri arasında aynı proje kapsamında düzenlenen “Empowerment in ICT Skills-Making Use of Technology Tools” adlı kursa katılmak üzere İngiltere’ye gideceklerdir.

Matematik Bölümü araştırma görevlilerinden Ersin Kızgut, 18-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenen “27th International Workshop on Operator Theory and its Applications” adlı çalıştaya bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri EABD araştırma görevlilerinden Emre Sezgin, 18-23 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenen “IEEE-INDIN 2016 France” adlı konferansa katılmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Psikoloji Bölümü araştırma görevlilerinden Mehmet Gültaş, 18-24 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenen “18th European Conference on Personality” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Romanya’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Egemen Ökte, 18 Temmuz-3 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye-Japonya kısa dönemli değişim programı”na katılmak üzere Japonya’ya gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri EABD araştırma görevlilerinden Dilara Özel, 19-24 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenen “School Psychology:A World of Connections” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Felsefe Bölümü araştırma görevlilerinden Çiğdem Çıracıoğlu, 24-30 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Cologne-Leuven Summer School in Phenomenology 2016” adlı yaz okuluna katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Eğitim Bilimleri Bölümü araştırma görevlilerinden Ayşe Ulu Yalçınkaya, 24-30 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenen International Committee for Adlerian Summer Schppls and Institutes (ICASSI) adlı eğitime katılmak üzere Slovakya’ya gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü araştırma görevlilerinden Fethi Kurtiy Şahin, 24 Temmuz-2 Ağustos 2016 tarihleri arasında proje kapsamında Kırım Tatar halkı ve uzmanlarıyla yapılacak mülakat çalışmalarına katılmak üzere Ukrayna’ya gidecektir.

İşletme Bölümü araştırma görevlilerinden Selin Özokçu, 24 Temmuz-5 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Think Global, Eat Local-Amaç: Sürdürülebilirlik” adlı konferansa katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.


haberlerBaşa Dön

BAŞARILARIMIZ

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. İlkay Ulusoy, Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Mühendisliği araştırma görevlilerinden Ekin Can Erkuş, Biyomedikal Mühendisliği öğrencisi Vesal Rasoulzadeh, 26-29 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleşen 14. Ulusal Sinirbilim Kongresi'nde "En İyi poster Bildiri Ödülü”ne layık görülmüşlerdir.
Kendilerini kutlar, başarılarının devamını dileriz.


Fen Bilimleri Enstitüsü Kültürel Mirası Koruma Programı mezunu Elifnaz Durusoy Doç. Dr. Güliz Bilgin Altınöz danışmanlığında tamamladığı Tarihi Yoldan Kültürel Rotaya: Milas ile Labraunda Arasındaki Tarihi Yolun Korunması ve Yönetimi tezi ile "ODTU 2014 Yılın Yüksek Lisans Tezi Çiğdem Tansel Yayın Ödülünü almaya hak kazanmıştır. Bu ödül çerçevesinde Elifnaz Durusoy’un tezi Türkçe’ye çevrilip ODTÜ Yayıncılık tarafından kitap olarak yayınlanacaktır.
Kendilerini kutlar, başarılarının devamını dileriz.


Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü Doktora Programı mezunu Pınar Karababa Kayalıgil, Prof. Dr. Helga Rittersberger-Tılıç danışmanlığında tamamladığı “Spaces of Conflict: Memory, Musealization And Heterotopia in The City Of Sivas, Turkey” başlıklı doktora tezi ile “ODTÜ 2015 Yılın Doktora Tezi Kalbiye Tansel Yayın Ödülü”nü almaya hak kazanmıştır. Bu ödül çerçevesinde Pınar Karababa Kayalıgil’in tezi Türkçe’ye çevrilip ODTÜ Yayıncılık tarafından kitap olarak yayınlanacaktır.
Kendilerini kutlar, başarılarının devamını dileriz.


Sosyal Bilimler Enstitüsü Orta Doğu Araştırmaları Bölümü Yüksek Lisans Programı mezunu Michelle Dromgold, Y. Doç. Dr. Besim Can Zırh danışmanlığında tamamladığı “A Culture of Managing Difference: The Field of Migration Management and Syrian Movers to Turkey” başlıklı Yüksek Lisans tezi ile “ODTÜ 2015 Yılın Yüksek Lisans Tezi Çiğdem Tansel Yayın Ödülü”nü almaya hak kazanmıştır. Bu ödül çerçevesinde Michelle Dromgold’nun tezi Türkçe’ye çevrilip ODTÜ Yayıncılık tarafından kitap olarak yayınlanacaktır.
Kendilerini kutlar, başarılarının devamını dileriz.


ENGELSİZ ODTÜ BİRİMİ
BAŞKANLIĞI

Birim Başkanı: Doç.Dr. Zeynep SÜMER
Tel : 210 71 96
Fax : 210 79 35
Adres : ODTÜ Kütüphanesi - Solmaz İzdemir Salonu

engelsiz@metu.edu.tr
http://engelsiz.metu.edu.tr/

VEFAT

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Murat Yurdakul’un annesi Fatma Yurdakul, 24 Haziran 2016 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Temel İngilizce Bölümü öğretim elemanlarından Öğr.Gör. Demet Köksal’ın annesi Müjgan İşcil, 25 Haziran 2016 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Modern Diller Bölümü öğretim elemanlarından okutman Arzu Eke’nin annesi Feriha Ayten Eke, 25 Haziran 2016 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

İç Hizmetler Müdürlüğü personeli Tahir Kepenek’in babası Cemil kepenek, 30 Haziran 2016 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nur Evin Özdemirel’in annesi Mualla Özdemirel, 29 Haziran 2016 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Araştırmalar Koordinatörlüğü uzmanlarından Dr. Aydın Tiryaki’nin annesi Feride Tiryaki, 30 Haziran 2016 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Genel Sekreterlik Ofisi personeli Damla Uygur’un babası Zafer Uygur, 2 Temmuz 2016 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Yurtlar Müdürlüğü personeli Nesrin Bağ’ın babası Avni Karataşoğlu, 10 Temmuz 2016 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Yurtlar Müdürlüğü personeli Şükrü Menteş’in annesi Arife Menteş, 13 Temmuz 2016 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

sosyal tesisler müdürlüğü

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*ODTÜ Çamlık Sitesi, müstakil ev. Tel.: 0532 425 69 79
*Bilkent 3 Flora Sitesi’nde 500 m² brüt, triplex villa Tel: 0530 643 77 84
*Mersin Limonlu Mevkii, Kız Kalesi yakınında dublex villa Tel: 0546 216 19 59
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları, B-3 Blok No:23, 6.kat, 3+1 Tel.: 532 435 55 81
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları (10 G) B3 Blok’ta, 5. Kat, 3+1, 20 Numaralı Daire. Tel: 0533 713 60 13


SATILIK DAİRELER

*Barış Sitesi’nde, 4+1, köşe başı villa. Tel: 285 48 42
*Beytepe’de güvenlikli sitede tam müstakil, bahçeli dublex villa. Tel: 0533 264 65 01
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları, A Blok, 3+1 dublex. Tel: 0536 604 13 15TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN 210 36 10 - 11
Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.