Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar


atamalar Başa Dön

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne, 8 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Prof.Dr. Tülin Gençöz atandı.

Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı’na 8 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Doç.Dr.Mete Köken atandı.

Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcılığı’na 5 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Doç.Dr. Görkem Külah atandı.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılıkları’na 8 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Doç.Dr. Yaşar Kondakçı ve Y.Doç.Dr. Bahar Öz atanmışlardır.


bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

ERSON-BENSAN, A.E. “Alternative polyadenylation and RNA-Binding Proteins.” J Mol Endocrinol. 2016 Aug;57(2):F29-34. doi: 10.1530/JME-16-0070.

ERSON-BENSAN, AE, CAN, T. Alternative Polyadenylation: Another Foe in Cancer. Mol Cancer Res. 2016 Jun;14(6):507-17. doi:10.1158/1541-7786.MCR-15-0489.

ABBASOV, A., MEREY, S., PARLAKTUNA, M. (2016). “Experimental Investigation of Carbon Dioxide Injection Effects on Methane-Propane-Carbon Dioxide Mixture Hydrates.” Journal of Natural Gas Science & Engineering.http://dx.doi.org/10.1016/j.jngse.2016.07.065 

GUNER, D., ÖZTÜRK, H. "Experimental and Numerical Analysis of the Effects of Curing Time on Tensile Mechanical Properties of Thin Spray-on Liners".Rock Mech Rock Eng (2016) 49: 3205. doi:10.1007/s00603-016-0997-x.


yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Gülser Köksal, 15-18 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen “2nd International Conference on Electrical Engineering and Electronics (EEE’16)” adlı konferansa katılmak üzere Macaristan’a gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Göksel N.Demirer, 16 Ağustos-22 Eylül 2016 tarihleri arasında Anaerobic Digestion Research and Education Center’da araştırmalar yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Veysi İşler, 16-22 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Gamescom2016” adlı etkinliğe katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. İsmail Hakkı Toroslu, 17-22 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen “ASONAM-FAB Conference” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Faruk Polat, 18-21 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen “The 2016 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. A.Nuri Yurdusev, 20-26 Ağustos 2016 tarihleri arasında Büyük Bozkır Göçebelerinin Tarihsel Zenginliği: Tanrı Dağı’ndan Ötüken’e adlı keşif gezisine katılmak üzere Moğolistan’a gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Gönül Turhan Sayan, 21-25 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen “URSI AP-RASC 2016 Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Kore’ye gidecektir.

Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ömer Turan, 21-27 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen “1915 Osmanlı İmparatorluğu’nun En Uzun Yılı: Bir Gücün Yeniden Doğuşu” adlı sempozyuma katılmak üzere Panama’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Fatoş T. Yarman Vural, 22-23 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen “IEEE ICCI*CC 2016” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Uğurhan Akyüz, 22-26 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen EUCENTER Pavia’da yapılacak olan deneylere katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hami Alpas, 26-27 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen “3rd International Conference on Agriculture Biotechnology Science and Engineering” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Vietnam’a gidecektir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr.Tamer Topal ve Doç.Dr. İsmail Ömer Yılmaz, 27 Ağustos-4 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “35th International Geological Congress” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti’ne gideceklerdir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. İlkay Yavrucuk, 20-24 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen Proje Bilgilendirme Toplantısı’na katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr.İlkay Şensoy ve araştırma görevlilerinden Özge Güven, 21-26 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen “18th Word Congress of Food Science and Technology (IUFoST)” adlı konferansa bildiri bunmak üzere İrlanda’ya gideceklerdir.

Enformatik Enstitüsü Modelleme ve Simülasyon EABD öğretim üyelerinden Doç.Dr. Hüseyin Hacıhabiboğlu, 21-26 Ağustos 2016 tarihleri arasında Kings College London ile yapılacak olan ortak bilimsel araştırma projesine katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr.Yaşar Kondakçı, Y.Doç.Dr. Gökçe Gökalp, Y.Doç.Dr. Serap Emil, araştırma görevlilerinden Başak Çalık, Ömer Çalışkan, Gülçin Gülmez Dağ, Yusuf Oldaç İkbal ve Sevgi Kaya Kaşıkçı, 22-26 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen “European Educational Research Conference, ECER 2016” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İrlanda’ya gideceklerdir.

İstatistik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ceylan Yozgatlıgil, araştırma görevlilerinden Elif Akça ve Ceyda Yazıcı, 23-26 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen “22nd International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT 2016)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İspanya’ya gideceklerdir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Melek Diker Yücel, 26 Ağustos-2 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Enformasyon Teorisi ve Kriptografi” konulu seminer vermek ve bilimsel görüşmelerde bulunmak üzere ABD’ye gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Elçin Kentel, 27-29 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenen “4th IAHR Europe Congress” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Belçika’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Afşin Sarıtaş, 28 Ağustos-1 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “The 2016 World Congress on Advances in Civil Environmental and Materials Research (ACEM 16)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Güney Kore’ye gidecektir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Melih Çelik, 28 Ağustos-9 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Supply Chain Management of Specialized Nutritious Foods” adlı proje için bilimsel çalışma yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Modern Diller Bölümü öğretim elemanlarından Öğr.Gör.Dr. Gamze Karbi, 27 Ağustos-4 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “ISNITE 2016” adlı konferansa katılmak üzere Finlandiya’ya gidecektir.

Temel İngilizce Bölümü öğretim elemanlarından Öğr.Gör. Deniz Saydam, 15-26 Ağustos 2016 tarihleri arasında “ODTUKA 104” projesi kapsamında düzenlenen “Technology in The ELT Classroom” adlı kursa, Öğr.Gör. Şükran Saygı Using ICT in Teaching English as a Foreign Language” adlı kursa, Modern Diller Bölümü okutmanlarından Yeliz Akel, “Blended Learning in Language Education” adlı kursa katılmak üzere İngiltere’ye gideceklerdir.

Temel İngilizce Bölümü okutmanlarından Burçin Kağıtçı Yıldız, 16-18 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen “9th Malaysia International Conference on Languages, Literatures and Cultures: Engaging Threads and Trends (MICOLLAC 2016)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Malezya’ya gidecektir.

Makine Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Tayfun Efe Ertop, 16-20 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen “EMBC 2016 38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Barış Nasır, 16-20 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen “EMBC 2016 38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society” adlı konferansa bildiri sunmak ve 22-23 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen “15th IEEE International Conference on Cognitive Informatics & Cognitive Computing (ICCICC 2016)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Kimya Bölümü araştırma görevlilerinden Esra Kanberoğlu ve Dilşad Susam, 21-25 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen “252nd American Chemical Society National Meeting & Exposition” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Fen Bilimleri Enstitüsü araştırma görevlilerinden Tuğba Kamalı Arslantaş, 20 Ağustos 2016 tarihinden itibaren 11 ay süre ile University of Florida’da araştırmalar yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Makine Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Burak Nebil Barutçu ve Mimarlık Bölümü araştırma görevlilerinden Meltem Erdil, 21-24 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen “INTER-NOISE 2016 International Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gideceklerdir.

Eğitim Bilimleri Bölümü araştırma görevlilerinden Dilara Özel, 21-25 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Psychology of Learning” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Finlandiya’ya gidecektir.

Biyolojik Bilimler Bölümü araştırma görevlilerinden Ersin Gül, 21-26 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen “International Congress of Immunology ICI 2016” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Avustralya’ya gidecektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü araştırma görevlilerinden Gülden Taner, 22-24 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen “41st ATEE Association for Teacher Education in Europe Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Gıda Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Ayça Aydoğdu, 23-25 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen “3rd International Conference on Agricultural and Food Engineering (CAFEI2016)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Malezya’ya gidecektir.

Kimya Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Zeynep Karakaş, 28-31 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen “22nd International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2016” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gidecektir.


haberlerBaşa Dön

TEZ SAVUNMASI

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları EABD doktora öğrencilerinden Ceyhan Öztürk, “Economic Development and Human Health: Effects of Sectoral Development on Human Health Functions” konulu tezini 9 Eylül 2016  tarihinde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi F-106 nolu salonda saat 10.00’da savunacaktır.ODTÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

LİSELİLER İÇİN PYTHON İLE
PROGRAMLAMAYA GİRİŞ EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi:22 - 26 Ağustos 2016, 15 saat, 10:00 - 13:00
Son Başvuru Tarihi: 12 Ağustos 2016 / Perşembe, saat 15:00C# ile NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA EĞİTİMİ

Eğitim Başlama Tarihi: 1 Eylül 2016
80 Ders Saati, 10 Hafta, Haftada 2 gün
Perşembe: 17:30 - 21:00, Cumartesi: 9:30 - 13:00
Son Başvuru Tarihi: 29 Ağustos 2016, 17:00HUAWEI NETWORK SERTİFİKA PROGRAMI
(Entry + Intermediate)

Eğitim Tarihi: 25 Eylül 2016
(10 Pazar günü - 80 ders saati, 9:15 - 16:45)
Son Başvuru Tarihi: 1 Eylül 2016TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitim Başlama Tarihi: 3-7 Ekim 2016
(30 ders saati, 5 gün)
Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2016, 17:00Ayrıntılı bilgi için:
www.sem.metu.edu.tr
sem@metu.edu.tr
0 (312) 210 28 05

VEFAT

Üniversitemiz eski Genel Sekreter Vekili, milli atlet Aydın Onur, 1 Ağustos 2016 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı personeli Erkan Dumbak’ın babası Hasan Dumbak, 12 Ağustos 2016 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.


sosyal tesisler müdürlüğü

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*Bilkent 3 Flora Sitesi’nde, 500 m² brüt, tripleks villa. Tel: 0530 643 77 84
*Mersin Limonlu Mevkii, Kız Kalesi yakınında, dubleks villa. Tel: 0546 216 19 59
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları (10 G) B3 Blok’ta, 5. Kat, 3+1, 20 Numaralı daire. Tel: 0533 713 60 13
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları, C1 Blok, 6. Kat, 24 Numara, 3+1, güneybatı cephe daire. Tel: 0532 307 40 48
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları, B2 Blok, 2 Kat, 11 Numara, güneybatı cephe daire. Tel: 0532 307 40 48
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda, B2 Blok, 3+1, 7. Kat, ebeveyn banyolu daire. Tel: 0505 978 32 82
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda, A3 Blok, 15 Numara, 4+1, dubleks, ara kat daire. Tel: 0533 713 60 18
*ODTÜ A4 Kapısı, Yüzüncü yıl Pazarı yakınında, 9. Kat, 3+1, merkezi sistem daire. Tel: 0536 326 02 10 – 0532 712 20 06
*3+1, kombili, temiz, üst giriş daire. Tel: 222 95 89 – 0532 717 56 60
*Öveçler Kabil Caddesi’nde (4.Cadde) 70. Sokak, 8/4 numara, yüksek giriş, 85 m², 2+1, L salon, Güneybatı cephe, bakımlı daire. Tel: 0532 367 31 00
*Sokullu Nimet Sok. 3+1 temiz yapılı (Fransız balkon, duvar kâğıdı yapılı) ODTÜ dolmuşlarına yürüme mesafesinde, 3 öğrenciye uygundur. Tel: 0531 706 41 72 Tel: 0312 297 81 75


SATILIK DAİRELER

*ODTÜ A4 kapısı yakınında, 5. Kat, 4+1 daire. Tel: 0532 500 29 36
*Cinnah Caddesi Mesnevi Sok 3+1 Tel: 0532 402 40 55
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları A1 Blok 4+1 Dubleks Tel : 0530 541 87 30
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları B-1(10K) Blok 3 kat No:13 4+1 (Arkadan 6 ci kat) Tel : 0533 727 08 37 Tel: 0312 210 65 58TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN 210 36 10 - 11
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
NEW ARRIVALS

ODTÜ Kütüphanesine yeni gelen kitapların listesi aylık olarak WEB sayfamızda New Arrivals başlığı altında yayınlanmaktadır.

Kütüphaneye alınmasını istediğiniz kitaplar için http://library.metu.edu.tr/acquire sayfasını ziyaret ediniz.


Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.