Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

TÜRKİYE’NİN 77 FARKLI İLİNDEN GELEN BAŞARILI
ÖĞRENCİLER ODTܒYÜ TERCİH ETTİ.

ÖSYM tarafından açıklanan LYS 2016 sonuçlarına göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne bu sene toplam 3.029 öğrenci yerleştirildi. 98 farklı ülkeden öğrencinin öğrenim gördüğü ODTܒyü, 77 farklı ilden öğrenci tercih etti. ODTܒye yerleşen öğrencilerin illere göre dağılımı dikkate alındığında, Üniversitemize en çok öğrenci gönderen iller sırasıyla Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

TM1, TM3, MF4 ve DİL1 puan türlerinde ilk 100’e giren 12 öğrenci ODTܒyü tercih ederken; yaklaşık 500 öğrenci 500’ün üzerinde puanla ODTܒye yerleşti. ODTܒyü kazanan öğrencilerin %63’ünün ilk üç tercihine yerleştiği görüldü.

ODTÜ; Biyoloji, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama, İstatistik, Çevre Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği  ve Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği lisans programlarıyla devlet üniversiteleri arasında en yüksek taban puana sahip üniversite oldu.

ODTܒye yerleşen öğrencilerin önemli bir bölümünün Anadolu Lisesi mezunu olduğu görülürken, onları  Temel Lise mezunları ve Fen Lisesi mezunları takip etti. Ayrıca 140 okul birincisinin tercihi yine ODTÜ oldu.atamalar Başa Dön

Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği EABD Başkanlığı’na 18 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Prof.Dr. Mahmut Parlaktuna atandı.

Mühendislik Fakültesi Dekan Danışmanlığı’na 10 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Y.Doç.Dr. Ozan Keysan, Y.Doç. Dr. Özgen Karaer ve Y.Doç.Dr. Damla Eroğlu Pala atanmışlardır.


bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

GÜRSES, M., ŞİŞMAN, T.C., TEKİN B. “From Smooth curves to Universal Metrics” Phys. Rev. D 94, 044042 (2016)

SARIKAYA, D., DAĞ, S. “Surface Cracking in an Orthotropic Medium Subjected to Frictional contact. International Journal of Solids and Structures 90, 1–11. 2016.

ÖZTÜRK, H., GÜLER, E. “A Methodology for Lining Design of Circular mine Shafts in Different Rock Masses” September 2016, Vol.26(5):761–768, doi:10.1016/ j.ijmst.2016.05. 049


yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Uğurhan Akyüz, 29 Ağustos-2 Eylül 2016 tarihleri arasında Pavia Deprem Enstitüsü’nde yapılacak olan izolatör deneylerine bilimsel danışmanlık yapmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Gölge Seferoğlu ve araştırma görevlilerinden Ufuk Ataş, 30 Ağustos-1 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “ISNITE 2016 Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Finlandiya’ya gideceklerdir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Gülin Ercan, 31 Ağustos-2 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Groups, Rings and Their Automorphims” adlı konferansa katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr.Elvan Altan, 31 Ağustos-3 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “European Association for Architectural Education (EAAE)” adlı konferansa bölüm temsilcisi olarak katılmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hüseyin Bağcı, 30 Ağustos-3 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “The 7th OSCE Academy-NUPI Annual Security seminar: Global Security Trends and Their Impact on Central Asia: 2016 and On” adlı konferansa katılmak üzere Kırgizistan’a gidecektir.

İstatistik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. İnci Batmaz, Imperial College’de araştırmalar yapmak üzere 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle görevli olarak İngiltere’ye gidecektir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Onur Yıldırım, 1 Eylül-31 Ekim 2016 tarihleri arasında Center D’etudes Turques, Ottomanes, Balkaniques, et Centralasiatique adlı araştırma merkezinde Avrupa’da Mülteci Rejiminin Kökleri konusunda çalışmalar yapmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Özlem Tür, 4-6 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “5th Annual Conference of EAIS” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mehmet Çalışkan, 4-8 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “The 22nd International Congress on Acoustics ICA 2016” adlı kongreye ve 11-13 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “ISMRA 2016” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere Arjantin’e gidecektir.

Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Haluk Darendeliler, 4-9 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “NUMISHEET 2016 The 10th International Conference and Workshop on Numerical Simulation of 3D Sheet Metal Forming Processes” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Şölen Balman, 4-10 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Accretion Processes in Cosmic Sources (APCS 2016)” adlı çalıştaya bildiri sunmak üzere Rusya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Aydan Müşerref Erkmen, 4-10 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “H2020-FETOPEN-1-2016-2017” Hakemlik Vice Chair olarak katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nazlı Wasti Pamuksuz, 6-8 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “British Academy of Management 2016” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Zafer Dursunkaya, 11-14 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen TÜBİTAK 213m351 No’lu proje kapsamında düzenlenen “5th Micro and Nano Flows Conference 2016” adlı kongreye katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Gülsün Gökağaç Arslan, Prof.Dr. Özdemir Doğan, , araştırma görevlilerinden Eda Çağlı, Dilara Gündoğdu ve Meltem Haktanıyan, 11-15 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “6th Chemistry Congress (EuCheMS)” adlı kongreye bildiri sunmak üzere İspanya’ya gideceklerdir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Bülent Karasözen, 11-17 Eylül 2016 tarihleri arasında Berlin Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü ile görüşmelerde bulunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr.Yavuz Yaman, 13-15 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “VIRM 11.Vibrations in Rotating Machinery 2016” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ozan Tekinalp, 13-16 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “AIAA Space 2016” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Faruk Yalvaç, 15 Eylül 2016 tarihinden itibaren The London School of Economics and Political Science’da araştırmalar yapmak üzere İngiltere’ye, Australian Catholic University, Institute for Social Justice’de araştırmalar yapmak üzere Avustralya’ya gidecektir.

Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr.Özgür Erdur Baker, 16-19 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “EARA 2016-European Association For Research on Adolescence” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr.Gönül Turhan Sayan, 17-22 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “10th International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics-Metamaterials 2016” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr.Ayda Eraydın, 18-22 Eylül 2016 tarihleri arasında “AB 7.Çerçeve 319970-FP7 Divercities” projesi kapsamında düzenlenen toplantıya katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ahmet Masum Hava, 18-22 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “IEEE Energy Conversion Congress & Exposition (ECCE 2016)” adlı kongreye katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mehmet T.Zeyrek, 22-23 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “2nd Jennifer Consortium General Meeting” adlı toplantıya katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Sergey Finashin, 22-25 Eylül 2016 tarihleri arasında Strasbourg Üniversitesi’nde Prof. V.Kharlamov ile birlikte araştırma ziyaretleri yapmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr.Raşit Turan, 22-25 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “6th International Symposium: Addressing Global Challenges Through International Collaboration in Education and Research” adlı sempozyuma konuşmacı olarak katılmak üzere Avustralya’ya gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ferruh Özbudak, 24 Eylül-1 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen “The IMS Workshop on Mathematics of Information-Theoretic Cryptography” adlı çalıştaya katılmak üzere Singapur’a gidecektir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hasan Yazıcıgil, 25-29 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “43rd IAH Congress:Groundwater and Society” adlı kongreye bildiri sunmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Fatih Kamışlı, 29 Ağustos-2 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “The 2016 European Signal Processing Conference (EUSIPCO)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Macaristan’a gidecektir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. İsmail Serdar Bakal ve Doç.Dr. Sinan Gürel, 30 Ağustos-2 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “International Conference on Operations Research Annual Conference of the German Operations Research Society” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gideceklerdir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr.Çiğdem Sağın Şimşek, 1-3 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “10th International Conference on Multilingualism and Third Language Acquisition” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Avusturya’ya gidecektir.

Enformatik Enstitüsü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Aysu Betin Can, 1-9 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “31st IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE 2016) adlı konferansa katılmak üzere Singapur’a gidecektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Melin Şahin, 5-7 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “SEMC 2016 The Sixth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Güney Afrika’ya gidecektir.

Uygulamalı Matematik Enstitüsü öğretim üyelerinden Doç.Dr. A.Sevtap Kestel, 5-8 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “3rd European Actuarial Journal Conference (EAJ 2016)” adlı konferansa bildiri sunmak, araştırma görevlilerinden Meral Şimşek konferansa katılmak üzere Fransa’ya gideceklerdir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Pınar Karagöz, 5-8 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “18th International Conference on Big Data Analytics and Knowledge Discovery” adlı konferansa katılmak üzere Portekiz’e, 8-10 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “COST Action IC1203” adlı toplantıya katılmak üzere Fransa’ya gidecektir..

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. İpek Eren Vural, Doç.Dr. Galip Yalman ve araştırma görevlilerinden Coşku Çelik, 7-9 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “7th Annual Conference fort he International Initiative fort he Promotion of Political Economy (IIPPE)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Portekiz’e gideceklerdir.

Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Mehmet Ali Uysal, 8 Eylül 2016 tarihinde düzenlenen “Concrete Solitions” adlı solo sergisinin açılması için gerekli çalışmaları ve yerleştirmesini yapmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Uygulamalı Matematik Enstitüsü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Yeliz Yolcu Okur, araştırma görevlilerinden Emre Akdoğan ve Bilgi Yılmaz, 12-14 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “VCMF Educational Workshop” adlı çalıştaya ve “Vienna Congress on Mathematical Finance” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Avusturya’ya gideceklerdir.

Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Zeynep Hatipoğlu Sümer, 11-18 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Training in Trauma/Grief Related Clinical Work” adlı eğitime katılmak üzere Norveç’e gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr.Hakan Altan, 13-14 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “11th Future Security Research Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Özgehan Şenyuva 13-16 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen RAY ERASMUS+Etki Analizi Araştırmacıları Yıllık Toplantısı’na katılmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gidecektir.

İstatistik Bölümü öğretim üyelerinden Vilda Purutçuoğlu, 21-23 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Second COST Meeting, Action Conference (Statistical Network Science)” adlı toplantıya yönetim kurulu üyesi olarak katılmak üzere Slovenya’ya gidecektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr.Nurten Birlik, 23-24 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Narratives of Displacement International Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Polonya’ya gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr.Bülent İçgen, 24-30 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “International Congress on Biotechnology and Bioengineering” adlı kongreye katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Ahmet Onur Koska, 29 Ağustos-7 Eylül 2016 tarihleri arasında Kiel Üniversitesi’ne akademik ziyaretler yapmak üzere Almanya’ya, 7-11 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “18th Annual Conference of the European Trade Study Group (ETSG)” adlı konferansa katılmak üzere Finlandiya’ya gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Yerleşim Arkeolojisi öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Didier Bouakaze-Khan, 30 Ağustos-5 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “European Archaeological Association” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ve Arkeoloji Müzesi öğretim elemanı Dr.Deniz Erdem konferansa katılmak üzere Litvanya’ya gideceklerdir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Harun Kaygan ve Y.Doç.Dr. Pınar Kaygan, 31 Ağustos-3 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “45 EASST Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İspanya’ya gideceklerdir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr.Şerif Onur Bahçecik, 1 Eylül-17 Ekim 2016 tarihleri arasında “OECD VE IFRI (Organisation de Cooperation et de Developpement Economiques)”de araştırmalar yapmak üzere Fransa’ya gidecektir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. İlhan Can Özen, 2-5 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “WINIR 2016 Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr.Feyza Kazanç, 5-7 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “11. ECCRIA” adlı toplantıya katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Murat Göl, 6-9 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Innovative Smart Grid Technologies, North America (IEEE ISGT 2016)” adlı konferansa bildiri sunmak, 17-21 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “North American Power Symposium 2016” adlı sempozyuma katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr.Hande Işık Öztürk, 10-19 Eylül 2016 tarihleri arasında CVE 363-Soil Mechanics Lab.aletlerinin kontrollerini yapmak üzere KKTC’ye gidecektir.

Enformatik Enstitüsü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr.Cengiz Acartürk, 12-16 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen ESSEM 2016 European Summer School on Eye Movements” adlı eğitime katılmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr.Asuman Göksel, 12-16 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen RAY Research Netwoek “Capacity Building in Erasmus+Youth in Action Programme” ve “Monitoring of the Impacts of the Erasmus+Youth in Action” adlı çalışma grubu toplantılarına katılmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gidecektir.

Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Evrim Baran, 20-25 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen 2013ABH678400121 kodlu AB projesi kapsamında düzenlenen “Mobilising and Transforming Teacher Education Pedagogies” adlı konferansa ve proje toplantısına katılmak üzere Norveç’e gidecektir.

Sosyoloji Bölümü öğretim görevlilerinden Dr. Barış Mücen, 29-30 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Social Theory Conference of the European Sociological Association” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim görevlilerinden Dr.Ruket Çakıcı, 7-10 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “COST Action” adlı toplantıya katılmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Temel İngilizce Bölümü öğretim görevlilerinden Mustafa Yaman, 29 Ağustos-2 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Effective Use of Technology in Teaching” adlı kursa katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Merkez Laboratuvarı öğretim elemanlarından Uzman Dr.Hasan Hüseyin Güllü, 18-21 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “The 10th European Workshop on Secondary Ion Mass Spectrometry, SIMS Europe 2016” adlı toplantıya katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

İktisat Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Çınla Akdere, 31 Ağustos-10 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen 19. İktisadi Düşünce Tarihi ve Yaz Okulu adlı programa katılmak üzere Fransa’ya gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden İsmail Ozan Demirel, 29-31 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenen “11th Fib International PhD Symposium in Civil Engineering” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Japonya’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Alper Demir, 29 Ağustos-2 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “European Conference on Artificial Intelligence (ICEAI) 2016” adlı konferansa katılmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

İlköğretim Bölümü araştırma görevlilerinden Celal İler ve Fatma Yalçın, 30 Ağustos-4 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “EECERA 26th Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İrlanda’ya gideceklerdir.

Sosyoloji Bölümü araştırma görevlilerinden Meral Akbaş, 31 Ağustos-4 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Locating and Dislocating memory: In Search of Transcultural Memory in Europe” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İrlanda’ya gidecektir.

Matematik Bölümü araştırma görevlilerinden Şükran Gül, 31 Ağustos-30 Eylül 2016 tarihleri arasında University of the Basque Country’de Prof.Dr. Gustavo A.Fernandez-Alcober ile doktora tez çalışmaları yapmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü araştırma görevlilerinden Oruç Altıntaşı, 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren Old Dominion University’de araştırmalar yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü araştırma görevlilerinden Emel Çakmak, 15 Eylül 2016 tarihinden itibaren The Cornell lab Of Ornithology’de araştırmalar yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Psikoloji Bölümü araştırma görevlilerinden Özlem Ersan ve Yeşim Üzümcü Zihni, 1 Eylül-21 Kasım 2016 tarihleri arasında AB Marie Sklodowska-Curie Araştırma ve Yenilik Personel Değişim Proje kapsamında Montana Devlet Üniversitesi Batı Ulaşım Enstitüsü’nde değişim personeli statüsünde görevlendirilmek üzere ABD’ye gideceklerdir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Mustafa Kangül, 4-7 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Eurosensorrs 2016 Conference” adlı konferansa katılmak üzere Macaristan’a gidecektir.

Kimya Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Emine Kayahan, 4-7 Eylül 2016 tarihleri arasında University of Leuven’de (KU Leuven) yapılacak olan atıktan enerji üretimi atölyesinde (Waste-to-Energy Workshop) sözlü sunum yapmak üzere Belçika’ya gidecektir.

İlköğretim Bölümü araştırma görevlilerinden Birgül Çakır, 4-9 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems” adlı konferansa katılmak üzere Portekiz’e gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri EABD araştırma görevlilerinden Serhat Peker, 7-9 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “17th International Conference Aimsa’2016” adlı konferansa katılmak üzere Bulgaristan’a gidecektir.

Deniz Bilimleri Enstitüsü araştırma görevlilerinden İsmail Akçay, 12-16 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “41st CIESM” adlı kongreye katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Uygulamalı Matematik Enstitüsü araştırma görevlilerinden Sinem Kozpınar Sarı, 12-16 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Uncertainty Quantification Summer School” adlı yaz okuluna katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Uluslararası İşbirliği Ofisi araştırma görevlilerinden Gülizar Karahan Balya ve Burcu Akpınar, 13-16 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “EAIE 2016” adlı konferansa katılmak üzere İngiltere’ye gideceklerdir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Duygu Pamukçu 13-17 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Euro Working Group on Locational Analysis” adlı çalıştaya katılmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü araştırma görevlisi Okan Arslan, 19 Eylül tarihinden itibaren Western Michigan University’de araştırmalar yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Matematik Bölümü araştırma görevlilerinden Sibel Doğru Akgöl, 19-25 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “14th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematical” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Selim Özgen, 19-30 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen Joint SummerSchool on Robust S.P.” adlı yaz okuluna ve konferansa katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.


haberlerBaşa Dön

BAŞARI YAZILARI

Makina Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Abdullah Ulaş, TÜBİTAK TEYDEP Makina İmalat Teknolojileri Grubu (MAKİTEG) Yürütme Komitesi Üyeliği’ne seçilmiştir.

Öğretim Üyemizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.TEZ SAVUNMALARI

İnşaat Mühendisliği Bölümü doktora öğrencilerinden Onur Arı "Development of a Decision Support System for Optimal Instrumentation of Concrete Faced Rockfill Dams" konulu tezini 5 Eylül 2016 tarihinde İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Laboratuvarı toplantı salonunda saat 10.00'da olacaktır.

Deniz Bilimleri Enstitüsü, Oşinografi EABD doktora öğrencilerinden Ceren Güraslan “Modeling the Impact of Climate Variability on Anchovy Overwintering Migration in the Black Sea" konulu tezini 26 Ağustos 2016  tarihinde Deniz Bilimleri Enstitüsü Seminer salonunda saat 10.00’da savunacaktır.

Deniz Bilimleri Enstitüsü, Oşinografi EABD doktora öğrencilerinden Anıl Akpınar, “Seasonal to Decadal Variability on the Physical and Biological Properties of the Black Sea and Levantine Basin as inferred from Satellite Remote sSnsing” konulu tezini 1 Eylül 2016  tarihinde Deniz Bilimleri Enstitüsü Seminer salonunda saat 10.00’da savunacaktır.


KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Kütüphanemiz 2015-2016 Yaz Döneminin sona ermesi nedeniyle 22 Ağustos-3 Ekim 2016 tarihleri arasında aşağıdaki saatlerde hizmet verecektir.

Hafta içi : 08.45-17.15
Hafta sonu : 09.00-21.00OGUZ TANSEL SEMPOZYUMU2. ULUSAL TASARIM ARAŞTIRMALARI KONFERANSI

UTAK 2016
2. Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı
21 - 23 Eylül 2016 | ODTÜ Mimarlık Fakültesi
http://utak.id.metu.edu.tr/


ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Mimarlık Fakültesi
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No.1 06800 Çankaya/ANKARA
Tel: (312) 210 2214
Faks: (312) 210 7963
E-posta: utak@metu.edu.tr
Kampüse ulaşım için bilgi: http://id.metu.edu.tr/tr/iletisim/ulasimODTÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

C# ile NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA EĞİTİMİ

Eğitim Başlama Tarihi: 1 Eylül 2016
80 Ders Saati, 10 Hafta, Haftada 2 gün
Perşembe: 17:30 - 21:00, Cumartesi: 9:30 - 13:00
Son Başvuru Tarihi: 29 Ağustos 2016, 17:0011 - 14 YAŞ GRUBU ÇOCUKLAR İÇİN
HTML5 ile MOBİL WEB TASARIMI EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi: 5 - 9 Eylül 2016
15 saat, 10:00 - 13:00
Son Başvuru Tarihi: 1 Eylül 2016, Perşembe, Saat 15:00HUAWEI NETWORK SERTİFİKA PROGRAMI
(Entry + Intermediate)

Eğitim Tarihi: 25 Eylül 2016
(10 Pazar günü - 80 ders saati, 9:15 - 16:45)
Son Başvuru Tarihi: 1 Eylül 2016TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitim Başlama Tarihi: 3-7 Ekim 2016
(30 ders saati, 5 gün)
Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2016, 17:00Ayrıntılı bilgi için:
www.sem.metu.edu.tr
sem@metu.edu.tr
0 (312) 210 28 05YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU

KURUM VE GRUPLARA
ÖZEL YABANCI DİL KURSLARI

Yabancı Diller Yüksek Okulu (YDYO), yürütmekte olduğu mevcut dil eğitim programlarına ek olarak, gerek kamu kurum ve kuruluşlarının, gerekse özel sektörde faaliyet gösteren işletmelerin, dil eğitimi ve dil becerilerinin ölçülmesi konularındaki taleplerini de karşılamaktadır.
Bu kapsamda, talepte bulunan kurum ya da grupların ihtiyaçları belirlenmekte, bu ihtiyaçları karşılayacak özel programlar hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.
Bu yöndeki talepler için lütfen YDYO Müdürlüğü ile temasa geçiniz.

TELEFON: (0312) 210 2160
FAKS: (0312) 210 7985

ADRES:
ODTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu
Dumlupınar Bulvarı No:1
06800 Çankaya /AnkaraENGELSİZ ODTÜ BİRİMİ
BAŞKANLIĞI

Birim Başkanı: Doç.Dr. Zeynep SÜMER
Tel : 210 71 96
Fax : 210 79 35
Adres : ODTÜ Kütüphanesi - Solmaz İzdemir Salonu

engelsiz@metu.edu.tr
http://engelsiz.metu.edu.tr/

VEFAT

Biyolojik Bilimler Bölümü emekli öğretim üyelerinden Prof.Dr. N.Gürdal Alaeddinoğlu, 24 Ağustos 2016 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Şule Güneş’in annesi Samiye Anlar, 15 Ağustos 2016 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Arcan Dericioğlu’nun annesi Nurcan Dericioğlu, 20 Ağustos 2016 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Temel İngilizce Bölümü öğretim elemanlarından okutman Seçil Delibaş’ın eşi Okan Delibaş, 23 Ağustos 2016 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Tuba Okutucu Özyurt’un babası Şemsettin Okutucu, 21 Ağustos 2016 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hasan Yazıcıgil’in annesi Makbule Yazıcıgil, 25 Ağustos 2016 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.


sosyal tesisler müdürlüğü

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

* Mersin Limonlu Mevkii, Kız Kalesi yakınında, dubleks villa. Tel: 0546 216 19 59
* ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda, B2 Blok, 3+1, 7. Kat, ebeveyn banyolu daire. Tel: 0505 978 32 82
* Sokullu Nimet Sokak’ta, 3+1, temiz yapılı, (Fransız balkon, duvar kağıdı kaplı) ODTÜ dolmuşlarına yürüme mesafesinde, 3 Öğrenci kalabilir. Tel: 0531 706 41 72 Tel: 0312 297 81 75
* ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda, A4 2+1 daire. Tel: 0542 655 62 09
*Öveçler Kabil Caddesi’nde (4.Cadde) 70. Sokak, 8/4 numarada, yüksek giriş, 85 m2, 2+1, L salon, Güneybatı cephe, bakımlı daire. Tel: 0532 367 31 00
* K.Esat’ta, 2+1, mobilyalı, kombili daire. Tel: 0534 763 02 45
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda 10G (B3) Blok’ta, 3+1, 18 numaralı daire. Tel: 0530 419 54 47
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda, 10 B (A1) Blok’ta, 2+1, 4 numaralı daire. Tel: 0530 419 54 47
* Kolej metro durağı yanı Ziya Gökalp cad. üzerinde, Kurtuluş Parkı manzaralı, altında market bulunan 2. kat, asansörlü, şömineli, balkonlu, teraslı 3+1 ön daire. Tel: (533) 669 35 98
*ODTU TOKİ Yapracık Konutları’nda 10 A blok 3 Oda 1 Salon  110 metrekare açık mutfak Aspiratör, kartonpiyer -korniş, Duşakabin ve  Demirdöküm 14 lt Şofbenli Tel : 0 532 792 59 57
* ODTU TOKİ Yapracık Konutları’nda, A2 Blok 3. kat 90 Metrekare 2+1 açık mutfak, Aspiratör ,kartonpiyer -korniş, Duşakabin ve  Demirdöküm 14 lt Şofbenli. Tel :0 533 324 32 87


SATILIK DAİRELER

* Cinnah Caddesi Mesnevi Sok 3+1 Tel: 0532 402 40 55
* ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları A1 Blok 4+1 Dubleks Tel : 0530 541 87 30
* ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları B-1(10K) Blok 3 kat No:13 4+1 (arkadan 6. kat) Tel: 0533 727 08 37 - 0312 210 65 58
* ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda, 2+1, A5 Blok, 9 numaralı daire. Tel: 0533 748 30 33 – 0533 748 30 34TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN 210 36 10 - 11
Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.