Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

atamalar Başa Dön

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Yönetim Kurulu Başkanı ve Kampus Rektörü olarak 23 Eylül 2016 tarihinden itibaren Prof.Dr. Nazife Baykal atandı.

Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı’na 5 Eylül 2016 tarihinden itibaren Doç.Dr. Betil Eröz Tuğa ve Y.Doç.Dr. Gökçe Gökalp atanmışlardır.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Başkan Yardımcılığına 5 Eylül 2016 tarihinden itibaren Öğr.Gör. Dr. Işıl Günseli Kaçar atandı.


bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

NAKİOĞLU, M., YILMAZ, F., İÇGEN, B. “Vana-Targeted Oligonucleotide DNA Probe Designed to Monitor Vancomycin-and Teicoplanin-Resistant Bacteria in Surface Waters” Environmental Monitoring and Assessment, doi: 10.1007/s10661-016-5578-7. 2016.


yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Zuhal Akyürek, 26-30 Eylül 2016 tarihleri arasında AB (HSAF44709024) kod no.lu proje kapsamında yapılacak olan Hydrogeo-physics Uygulamaları Eğitimi’ne katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Gülser Köksal, 26-28 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “The Times Higher Education World Academic Summit” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. A. Nuri Yurdusev, 26-29 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “AASSA-NASP PHL Workshop on the Role of Science Academies is Sustainable Development” adlı Workshop’a katılmak üzere Filipinler’e ve 3-9 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen “12th Biennial Meeting of International Human Rights Network of Science Academies and Scholarly Societies” adlı toplantıya katılmak üzere Panama’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. A. Aydın Alatan, 26-28 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2016)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Atila Eralp, 27-29 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “EIMED 2017 Danışma Konseyi” adlı toplantıya katılmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. C. Abdi Güzer, 28 Eylül 2016 tarihinde düzenlenen Venedik Mimarlık Bianeli/Öğrenci Yarışması Gezisine katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hüseyin Bağcı, 28-30 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Einladung als Diskussionsteilnehmer beim Energietag 2016” ve 6-7 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Quo Vadis Turkey? Is There Still a European Perspective?” adlı konferanslara katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Gülay Hasdoğan, 28-30 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “10th Design & Emotion 2016 Conference ” adlı konferansa katılmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Derek Keith Baker, 28-29 Eylül 2016 tarihleri arasında EU-SOLARIS-2012ABH67840024 kod nolu proje kapsamında düzenlenen “EU-SOLARIS: Steering Committee Meeting, Final Conference, and ESTELA Workshop” adlı toplantıya katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. H. Şebnem Düzgün, 30 Eylül-4 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen “7 International Conference on Integrated Disaster Risk Management” adlı konferansa katılmak üzere İran’a gidecektir.

Enformatik Enstitüsü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Onur Demirörs, 4-8 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen “IWSM Mensura 2016” adlı konferansa katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. İsmail H. Tuncer, 5-7 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen “TORQUE 2016” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Songül Kaya Merdan, 8-9 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen “AMS Sectional Meeting” adlı toplantıya bildiri sunmak ve 12-14 Ekim 2016 tarihleri arasında Doç.Dr. Monika Neda ile akademik çalışmalar yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Deniz Bilimleri Enstitüsü Oşinografi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr. Barış Salihoğlu, 26-30 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “MedCLIVAR” adlı toplantıya katılmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Osman Balaban, 26 Eylül-9 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Public Policies and Action Plans-Mediterranean Cities and Climate Change” adlı çalıştaya katılmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Bülent İçgen, 26-28 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “8. International Congress on Biotechnology and Bioengineering” adlı kongreye bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Sağlık Bilişimi EABD öğretim üyelerinden Doç.Dr. Tolga Esat Özkurt, 1-6 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Biomag: 20th International Conference on Biomagnetism” adlı konferansa katılmak üzere Güney Kore’ye gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Tolga Can, 2-5 Ekim 2016 tarihleri arasında TÜBİTAK 114E111 Proje kapsamında düzenlenen “The 7th ACM Conference on Bioinformatics, Computational Biology and Health Informatics (ACM-BCB 2016)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Dürdane Şirin Saraçoğlu, 8-12 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen “The One Belt and One Road Initiative in the Global Context NIGS-CASS-BFSU Seminar” adlı seminere katılmak üzere Çin’e gidecektir.

Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Nuray Demirel, 9-12 Ekim 2016 tarihleri arasında HORIZON 2020 kapsamında düzenlenen proje değerlendirmesi toplantısına katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Başak Kale, 28 Eylül-1 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen “PRIMO ITN Project, ITN PRIMO 2nd. Annual Conference” adlı konferansa katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. H. Mecit Öztop, 29 Eylül-1 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen CA 15209 kodlu European Network on NMR Relaxometry başlıklı COST Aksiyonunun 1. “Management Committee” adlı toplantıya katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Ayşe İdil Aybars, 29-30 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Gender Time International Conference 2016” adlı konferansa katılmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Damla Eroğlu Pala, 2-7 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen “230th The Electrochemical Society Meeting” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Tuncay Yalçınkaya, 4-8 Ekim 2016 tarihleri arasında Oxford Üniversitesi’nde davetli konuşmacı ve işbirliği toplantılarına katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Murat Göl, 9-12 Ekim 2016 tarihleri arasında TÜBİTAK 115E402 nolu proje kapsamında düzenlenen “Innovate Smart Grid Technologies, Europe” adlı konferansa katılmak üzere Slovenya’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Şeyda Ertekin, 26-28 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “ICT Proposers Day” adlı toplantıya katılmak üzere Slovenya’ya gidecektir.

Fizik Bölümü araştırma görevlilerinden İhsan Ozan Yıldırım, 26-29 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen “SPIE Security + Defence and Remote Sensing 2016” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü araştırma görevlilerinden Berke Pişkin ve Fatih Pişkin, 3 Ekim 2016 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Massachusetts Institute of Technology’de araştırmalar yapmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Uygulamalı Matematik Enstitüsü araştırma görevlilerinden Sinem Kozpınar, 4-7 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Reduced Basis Summer School” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Mimarlık Bölümü araştırma görevlilerinden Pelin Yoncacı Arslan, 6-9 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen “2016 Byzantine Studies Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.


bilimsel toplantılarBaşa Dön


Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi’nce ODTÜ Girişimcilik Sertifika Programı 2016-2017 Sonbahar döneminde ODTÜ Öğretim Elemanlarına ve Öğrencilerine açık olacak ve TÜBİTAK 1601 programı desteği sayesinde bedelsiz olarak sunabildiğimiz 150 saatlik ODTÜ Girişimcilik Sertifika Programının altıncısı açılacaktır. Dersler Salı ve Perşembe 18:00-21:00 ve Cumartesi 09:30-12:30 arasında İşletme Bölümü’nde yapılacaktır.
Başvurular 29.09.2016 tarihine kadar alınmaktadır.
Program hakkında daha çok bilgi edinmek ve başvuru detayları için lütfen bkz.
http://gimer.metu.edu.tr/


haberlerBaşa Dön

ODTÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

C# ile NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA EĞİTİMİ

Eğitim Başlama Tarihi: 1 Ekim 2016
80 Ders Saati, 16 Hafta, Haftada 1 gün
Perşembe: 17:30 - 21:00, Cumartesi: 9:30 - 13:00
Son Başvuru Tarihi: 29 Eylül 2016, 17:00ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ROBOTİK
OKUR-YAZARLIK EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi: 1-2 Ekim 2016
(12 ders saati, 9:45 - 16:40)
Son Başvuru Tarihi: 28 Eylül 2016, Çarşamba Saat 15:00PYTHON ile PROGRAMLAMAYA GİRİŞ EĞİTİMİ
(Modül 1-10-14 yaş grubu)

Eğitim Tarihi: 2 Ekim 2016, 4 Pazar, 13:45-17:15
Son Başvuru Tarihi: 28 Eylül 2016, Çarşamba saat: 15:00PYTHON ile PROGRAMLAMAYA GİRİŞ EĞİTİMİ
(Modül 2-10-14 yaş grubu)

Eğitim Tarihi: 1 Ekim 2016, 4 Cumartesi, 13:45-17:15
Son Başvuru Tarihi: 28 Eylül 2016, Çarşamba saat: 15:00Ayrıntılı bilgi için:
www.sem.metu.edu.tr
sem@metu.edu.tr
0 (312) 210 28 05ENGELSİZ ODTÜ BİRİMİ
BAŞKANLIĞI

Birim Başkanı: Doç.Dr. Zeynep SÜMER
Tel : 210 71 96
Fax : 210 79 35
Adres : ODTÜ Kütüphanesi - Solmaz İzdemir Salonu

engelsiz@metu.edu.tr
http://engelsiz.metu.edu.tr/DUYURU

Son günlerde Üniversitemiz Kütüphanesi’nden gönderilmiş gibi görünen Kütüphane’ye kitap satın alınması için öneride bulunulmasını talep eden yanıltıcı ve kötü niyetli e-postalar gönderildiği belirlenmiştir.

Gerek hesap güvenliğinizin tehlikeye düşmemesi, gerekse kütüphanemizin kaliteli hizmet verme prensibinin sarsılmaması açısından gönderici adresinde .metu.edu.tr uzantısı olmayan e-postalara itibar edilmemesi ve yanıtlanmaması önemle duyurulur.

Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı

VEFAT

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Elektrik İşletme Müdürlüğü emekli personeli Hüsamettin Mert, 5 Eylül 2016 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

İç Hizmetler Müdürlüğü emekli personeli Hasan Yüksel, 9 Eylül 2016 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Isı–Su İşletme Müdürlüğü emekli personeli İhsan Tığlı, 12 Eylül 2016 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Personel Daire Başkanlığı İdari Özlük İşleri Müdürlüğü emekli personeli Ali Delikoyun, 15 Eylül 2016 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü’nde görevli Erol Öksüz’ün annesi Kezban Öksüz, 30 Ağustos 2016 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Yurtlar Müdürlüğü’nde görevli Kemal Dağlı’nın annesi Esme Dağlı, 7 Eylül 2016 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ferdan Ergut’un annesi Av. Birsen Uluğ, 8 Eylül 2016 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde görevli Koray Yurtışık’ın babası Namık Nami Yurtışık, 17 Eylül 2016 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

Fizik Bölümü’nde görevli Selda Atasever’in annesi Hamide Karabulut, 12 Eylül 2016 tarihinde vefat etmiştir. Merhumeye Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.


sportif etkinliklerBaşa Dön


2015-2016 yılında ODTÜ Spor Takımları Üniversiteler Liginde en fazla spor dalında yarışmalara katılmıştır. (Voleybol, Hentbol, Futsal, Ragbi, Amerikan Futbolu, Masa Tenisi, Tenis, Kayak, Snowboard, Kayaklı Koşu, Buz Hokeyi).

Toplam 137 üniversitenin katılımı ile yapılan yarışmalarda ODTÜ 285 sporcu öğrencinin katılımı ile birinci sırada yer almıştır. (228 sporcu ile İstanbul Üniversitesi ikinci, 203 sporcu ile İTÜ üçüncü sırada yer almıştır.

sosyal tesisler müdürlüğü

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutlarında A4 2+1 daire Tel: 0542 655 62 09
*Öveçler Kabil Caddesi’nde (4.Cadde) 70. Sokak, 8/4 numarada, yüksek giriş, 85 m2, 2+1, L salon, Güneybatı cephe, bakımlı daire. Tel: 0532 367 31 00
*K. Esat'ta 2+1 mobilyalı, kombili daire Tel: 0534 763 02 45
*Ziya Gökalp Caddesinde Kolej Metro Durağı yakınında Kurtuluş Parkı manzaralı altında market bulunan 2. kat, asansörlü, şömineli, balkonlu, teraslı, 3+1 ön daire Tel: 0533 669 35 98
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları, 10G (B3) Blok, 3+1, 18 numaralı daire Tel: 0530 419 54 47
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları, 10B (A1) Blok, 2+1 4 numaralı daire Tel: 0530 419 54 47
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda, C1 Blok, 6. kat 3+1, güneybatı cephe 24 numaralı daire Tel: 0532 307 40 48
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda, B2 Blok, 2. kat güneybatı cephe, 11 numaralı daire Tel: 0532 307 40 48
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları A1 Blok 4+1, dubleks daire Tel: 0533 495 11 84
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları A2 Blok, 2+1 daire Tel: 0532 658 60 00 — 210 3534
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları A5 Blok (10E),2+1, 4 numaralı daire Tel: 0505 770 42 78
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları A5 Blok 2+1, 10 numaralı daire 400+aidat (200) Tel: 0532 361 86 97
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları A3 Blok 3+1, 6 numaralı daire Tel: 0533 324 32 87
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları A2 Blok, 2+1, 17 numaralı daire Tel: 0533 324 32 87
*Dikmen Öveçler’de 3+1 ODTܒye 10 Dakika mesafede kombili daire Tel: 0555 246 04 84


SATILIK DAİRELER

*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları A-1 Blok 4+1, dubleks. Tel: 0530 541 87 30
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları A5 Blok, 9 numaralı daire 2+1 Tel : 0533 748 30 33 — 0533 748 30 34TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN 210 36 10 - 11
Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.