Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

GASANLY, N. M. Comparative study of low-temperature photoluminescence and thermally stimulated current in quinary Tl4Ga3InSe6S2 layered crydtals J. Lum., vol. 172, No. 1, 34-38 (2016).

IŞIK, M., GASANLY N. M. Optical characterization of CuIn5S8 crystals by ellipsometry measurements, J. Phys. Chem. Solids, vol. 91, No. 1, 13-17 (2016).

QASRAWI, A. F., KHANFAR H.K., GASANLY N. M. MgO/GaSe0.5S0.5 heterojunction as photodiodes and microwave resonators IEEE Sensors, vol. 16, No. 3, 670-674 (2016).

DELİCE, S., GASANLY N. M. Low-temperature thermoluminescence study of GaSe:Mn layered single crydtals, Phil. Mag., vol. 96, No. 2, 112-121 (2016).

GASANLY, N. M. Optical constants of silver and copper indium ternary sulfides from infrared reflectivity measurements Infrared Physics & Technology, vol. 75, No. 1, 168-172 (2016).

IŞIK, M., GASANLY N. M. Ellipsometric study of optical properties of GaSxSe1-x layered mixed crystals Optical Materials, vol. 54, No. 1, 155-159 (2016).

IŞIK, M., YILDIRIM T., GASANLY N. M. Thermoluminescence properties of ZnO nanoparticles in the temperature range 10- 300 K J. Sol-Gel Sci. Techn., vol. 78, No. 4, 76-81 (2016).

GASANLY, N. M. Combined low-temperature photoluminescence and thermally stimulated current studies in Cu3In5S9 layered single crystals Optik, vol. 127, No. 12, 5148-5151(2016).

IŞIK, M., DELICE S., GASANLY N. M. Defect characterization of Ga4Se3S layered single crystals by thermo luminescence Pramana, vol. 86, No. 4, 893-900 (2016).

GASANLY, N. M.Low-temperature photoluminescence in CuIn5S8 single crystals Pramana, vol. 86, No. 6, 1383-1390 (2016).

LIU, X, HAN D, SOMEL M, JIANG X, HU H, GUIJARRO P, ZHANG N, MITCHELL A, HALENE T, ELY JJ, SHERWOOD CC, HOF PR, QIU Z, PÄÄBO S, AKBARIAN S, KHAITOVICH P. "Disruption of an Evolutionarily Novel Synaptic Expression Pattern in Autism" PLoS Biology 2016 Sep 29;14(9):e1002558.

KILINÇ, G.M, OMRAK A, ÖZER F, GÜNTHER T, BÜYÜKKARAKAYA AM, BIÇAKÇI E, BAIRD D, DÖNERTAŞ HM, GHALICHI A, YAKA R, KOPTEKİN D, AÇAN SC, PARVIZI P, KRZEWINSKA M, DASKALAKI EA, YÜNCÜ E, DAĞTAŞ ND, FAIRBAIRN A, PEARSON J, MUSTAFAOĞLU G, ERDAL YS, ÇAKAN YG, TOGAN I, SOMEL M, STORÅ J, JAKOBSSON M, GÖTHERSTRÖM A. "The Demographic Development of the First Farmers in Anatolia" Current Biology 2016 Aug 3. pii: S0960-9822(16)30850-8

TEKŞEN-MEMİŞ, A. (2016). Scopes of metamorphosis in Josh Malerman’s Bird Box and Ovid’s Metamorphoses. Uhive (International peer-reviewed Journal of Communication and Humanities Research), 12, 159-177. doi: 10.17361UHIVE. 20161222015.

ÖZERİNÇ, S., AVERBACK, R.S., KING, W.P. "In situ Measurements of Irradiation-Induced Creep of Nanocrystalline Copper at Elevated Temperatures" JOM, doi:10.1007/s11837-016-2077-9, 2016.


yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Soner Yıldırım, Doç.Dr. Ömer Delialioğlu, araştırma görevlilerinden Yunus Alkış ve Zafer Kadırhan, 17-21 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen “2016 AECT International Convention” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. M.Talat Birgönül, 18 Ekim tarihinde DSİM 2016.03.03. 2.00.59 kod nolu proje kapsamında düzenlenen “Eurostat 2016 PPP Country Mission” adlı toplantıya katılmak üzere Bulgaristan’a gidecektir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ayşe Ayata, 18-20 Ekim 2016 tarihleri arasında “HORİZON 2020-ENG-GLOBALLY -02-2017” konusunda görüşmeler yapmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr.Ömer Turan, 20-21 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen” 1st International Symposium on the Mediterranean World Studies” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere KKTC’ye gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr.Ali Melih Yanmaz, 20-22 Ekim 2016 tarihleri arasında TÜBİTAK 114M292 nolu proje kapsamında seminer vermek ve bilimsel temaslarda bulunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Biyolojik Bilimler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Zeki Kaya, 23-27 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen “40.UNESCO-Dünya Miras Komitesi Toplantısı”na katılmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ülkü Yetiş ve araştırma görevlilerinden Elif Küçük, 23-27 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen “IWA Regional Conference on Diffuse pollution and Catchment Management” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İrlanda’ya gideceklerdir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Hüseyin Bağcı, 23-29 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Vadai’s 12th Annual Conference” adlı konferansa katılmak üzere Rusya’ya gidecektir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Attila Aytekin, 17-18 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen “AB FP7 Projesi RESCUE Toplantısı”na katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ayça Ergun Özbolat, 18-20 Ekim 2016 tarihleri arasında “HORİZON 2020-ENG-GLOBALLY -02-2017” adlı toplantıya katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Mehmet Okyayuz, 22 Ekim 2016 tarihinde düzenlenen “So Sei Verflucht der Krieg” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Deniz Bilimleri Enstitüsü Oşinografi EABD öğretim üyelerinden Doç.Dr. Barış Salihoğlu, 22-27 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Workshop on Modelling of Marginal Systems” adlı toplantıya katılmak üzere Çin’e gidecektir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Reşide Ömür Birler Ceyhan, 17-21 Ekim 2016 tarihleri arasında “Erasmus Akademik Personel Değişim Programı” na katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Sağlık Bilişimi EABD Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Didem Gökçay, 17-21 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen MICCAI 2016 Kongresi’ndeki “t-AFMRI” adlı toplantıya katılmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. H.Mecit Öztop 18-22 Ekim 2016 tarihleri arasında SANTEZ 0900.STZ.2015 kod nolu proje kapsamında düzenlenen “Sensory Evaluation and Food Preferences” adlı kursa katılmak üzere Danimarka’ya gidecektir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Hasan Cömert, 18-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Central European University'de düzenlenen “YSI Plenary ?Piecing Together a Paradigm” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Macaristan’a gidecektir.

Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Serap Emil, 19-22 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen VU Üniversity of Amsterdam Proje İşbirliği görüşmelerinde bulunmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. N.A.Zehra Börekçi, 23-28 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen Global Grad Show 2016 (Dubai Design Week) adlı etkinliğe katılmak üzere Dubai’ye gidecektir.

Temel İngilizce Bölümü öğretim görevlilerinden Nazife Duygu Bağcı, 17-21 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Empowerment in ICT Skills-making Use of Technology Tools” adlı kursa katılmak üzere Birleşik Krallık’a gidecektir.

İktisat Bölümü araştırma görevlilerinden Ahmet Benlialper, 19-22 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen “YSI Plenary: Piecing Together a Paradigm” adlı konferansa katılmak üzere Macaristan’a gidecektir.

Psikoloji Bölümü araştırma görevlilerinden Burçin Cihan, 19-24 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Annual International Psychoanalytic Self Psychology Association Conference” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Berk Ünlü ve Baver Özceylan, 17-19 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenen “12th IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gideceklerdir.


bilimsel toplantılarBaşa Dön

21 Ekim 2016/Cuma

Endüstri Mühendisliği Bölümü’nce, “Endüstri 4.0 ya da İkinci Makine Çağı: Hayaller ve Gerçekler” başlıklı seminer düzenlenmiştir. Osman Coşkunoğlu tarafından verilecek seminer Endüstri Mühendisliği Bölümü IE-03 nolu seminer odasında (mavi amfi) saat 16.00’da başlayacaktır.21 Ekim 2016/Cuma

Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı’nca, “Bitki Çeşitliliğinin Anlaşılması ve Sürdürülebilirliği Arayışlarında GIS: Türkiye’de Ekonomik Önemi olan SALVİA Türlerinin Uzamsal Dağılışı ve Modellenmesi” konulu seminer düzenlenmiştir. Prof. Dr. Musa Doğan (ODTÜ, Arkeometri EABD/Biyoloji Bl.) tarafından verilecek seminer Fizik Böl. 3.kat, Cavit Erginsoy Seminer Odası’nda saat 15.40’ta başlayacaktır.


haberlerBaşa Dön

ODTÜ KARİYER FUARI

3-4 Kasım 2016
Kültür ve Kongre Merkezi

ODTÜ Kariyer Fuarı her akademik yıl içerisinde iki kez ODTÜ Kültür Kongre Merkezi’nin Büyük ve Küçük Fuaye alanlarında gerçekleştirilmektedir. 1999 yılından beri her yıl ortalama 40 ile 50 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğimiz, 3000’den fazla öğrenci ve mezun tarafından ziyaret edilmektedir. Katılımcıları arasında Bloomberg Businessweek Türkiye ve Realta Danışmanlık tarafından yapılan “En Gözde Şirketler 2016” sıralamasının ilk 10’unda yer alan 5 firmanın da düzenli olarak bulunduğu fuarımıza, son yıllarda uluslararası firmaların katılımı da artmıştır. Katılımcı firmalar ziyaretçilerimizle birebir görüşme, staj ve iş pozisyonlarını onlara tanıtma ve kendilerinin özgeçmişlerini değerlendirme fırsatı bulmaktadırlar. Fuarımız ODTÜ dışından gelecek olan ziyaretçilere de açıktır. 

Etkinliğe katılmak isteyen firmaların, kpm@metu.edu.tr' ye e-mail atarak katılmak istediklerini bildirmeleri yeterli olacaktır. Fuardan bir gün önce, ODTÜ Kültür Kongre Merkezi’nin Büyük ve Küçük Fuaye alanları stantların kurulması ve firmaların tanıtım materyallerini yerleştirmesi için kullanılabilir duruma getirilmektedir. Kariyer Fuarı’nın ilk gününün akşamında düzenlenen bir resepsiyon ile katılımcı firmalara sertifika takdim edilmektedir. Fuara katılım koşulları ve fuar programı ile ilgili detaylı bilgi için "3-4 Kasım 2016 ODTÜ Kariyer Fuarı Hk." dokümanını incelemeniz yararlı olacaktır. 

-44 firmanın katılımıyla gerçekleşmiş olan Mart 2016 Kariyer Fuarı Özel Katılımcıları: OYAK Çimento, Vestel, Erdemir Grubu
-40 firmanın katılımıyla gerçekleşmiş olan Aralık 2015 Kariyer Fuarı Özel Katılımcıları: Arçelik, Erdemir Grubu, Vestel
-52 firmanın katılımıyla gerçekleşmiş olan Mart 2015 Kariyer Fuarı Özel Katılımcıları: Akbank, Garanti Bankası, Vestel

3-4 Kasım 2016 ODTÜ Kariyer Fuarı Hk.
https://kpm.metu.edu.tr/firma/odtu-kariyer-fuari-katilim-bilgileri-ve-programiODTܒDE KKM’DE “TÜRK MASAL DÜNYASI VE DOĞUMUNUN 100. YILINDA ŞAİR OĞUZ TANSEL ULUSLARARASI SEMPOZYUMU”

Ülkemizin yetiştirdiği değerli şair ve halkbilimcilerden Oğuz Tansel’in doğumunun 100. yılı anısına 20-21 Ekim 2016 tarihlerinde, ODTÜ Türk Dili Bölümü ve Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM) tarafından düzenlenen “Türk Masal Dünyası ve Doğumunun 100. Yılında Şair Oğuz Tansel Sempozyumu” ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, A ve C Salonlarında gerçekleştirilecektir. Sempozyuma yurtdışından ve yurtiçinden farklı üniversitelerden katılan 37 araştırmacı iki gün boyunca Oğuz Tansel’in çeşitli yönleriyle ilgili bildirilerini sunacaklardır.

Sempozyum 20 Ekim Perşembe günü saat 9:30’da başlayacaktır. Açılışta, ODTÜ Güzel Sanatlar Şan Bölümü Tuncay Doğu öğrencileri bir konser verecek ve yönetmenliğini Engin Ayça’nın yaptığı, şiir ve metin yorunlarını Gülsen Tuncer’in gerçekleştirdiği “Oğuz Tansel’e Güzelleme” adlı filmin gösterimi yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki sempozyum web sitesinden ulaşılabilir: http://www.oguztanselsempozyumu.com

Sempozyum sekreteryası: Sedat Karagül (ÇOGEM), cep: 0535 526 99 07
Katılım serbesttir.ODTÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

EDİTÖRLÜĞE GİRİŞ EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi: 23 Ekim - 6 Kasım 2016, 3 Pazar,18 saat, 09.50 – 16.15
Son Başvuru Tarihi:19 Ekim 2016
ÇEVRİM İÇİ DOĞAL AFET RİSK YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitim Tarihi: Modül 1: Kapsamlı Doğal Afet Risk Yönetimi: 24 Ekim - 2 Aralık 2016
Son Başvuru Tarihi:20 Ekim 2016, 17:00
CISCO BİLGİSAYAR AĞLARI EĞİTİMİ CCNA

Eğitim Tarihi: 7 Kasım 2016, Pazartesi ve Çarşamba, 17.40-21.30
Son Başvuru Tarihi:3 Kasım 2016, 17.00
MCNA NETWORK
(Modül 1 ve Modül 2)

Eğitim Tarihi: 19 Kasım 2016, 6 Cumartesi, 9.00 - 13.25, toplam 30 ders saati
Son Başvuru Tarihi:16 Kasım 2016
Ayrıntılı bilgi için:
www.sem.metu.edu.tr
sem@metu.edu.tr
0 (312) 210 28 05YANILTICI E-POSTA MESAJLARI
HAKKINDA UYARILAR

Üniversitemizin e-posta servisi tarafından geliyormuş gibi gösterilen ve kullanıcı kodu, şifre, vb. kişisel bilgilerinizi isteyen e-postalar gönderilmektedir. İnternet dünyasında (Ör. bankacılık, vb. alanlarda) sıklıkla rastlanmakta olan ve "Phishing" olarak adlandırılan bu tür e-postalar, bilgileri çalmayı ve kötü amaçlar için kullanmayı hedefleyen girişimlerdir.

ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, kullanıcılarından bu tür bilgileri web ya da e-posta aracılığıyla göndermesini kesinlikle istememektedir. Bu tür mesajları lütfen dikkate almayınız ve şifrenizi hiçbir durumda, sözlü veya yazılı olarak, bir başkasına vermeyiniz. Şifrenizi bir başkası ile paylaştıysanız mutlaka en kısa sürede değiştiriniz.

Bu tür e-postaların bir bölümü merkezi sunucularımız üzerinde otomatik olarak filtrelenmekte ve hiçbir zaman kullanıcılarımıza ulaştırılmamaktadır. Ancak kurumların spam filtrelerine takılmaması için kaynak ve içerikleri "Phishing" faaliyeti içinde olan kişilerce sürekli olarak değiştirilmekte olan bu tür e-postaların dağılımı, bu çeşitlilik nedeniyle teknik olarak tümüyle engellenememektedir.DUYURU

Son günlerde Üniversitemiz Kütüphanesi’nden gönderilmiş gibi görünen Kütüphane’ye kitap satın alınması için öneride bulunulmasını talep eden yanıltıcı ve kötü niyetli e-postalar gönderildiği belirlenmiştir.

Gerek hesap güvenliğinizin tehlikeye düşmemesi, gerekse kütüphanemizin kaliteli hizmet verme prensibinin sarsılmaması açısından gönderici adresinde .metu.edu.tr uzantısı olmayan e-postalara itibar edilmemesi ve yanıtlanmaması önemle duyurulur.

Kütüphane ve Dökümantasyon Daire BaşkanlığıDUYURU

ODTÜ Türk Halk Müziği Personel Korosu’nun 2016-2017 dönemi çalışmaları, 18.10.2016 tarihinde tanışma toplantısı ile açılışı yapılarak Şef Kenan ŞAHBUDAK yönetiminde Salı günleri 12:30-13:30 saatleri arasında Türk Halk Bilimleri Topluluğu barakasında başlayacaktır.

Koromuz Üniversitemizin tüm çalışanlarına açık olup katılmak isteyen mensuplarımızın 01.11.2016 tarihine kadar hhttp://thmkoro.metu.edu.tr adresinin dökümanlar linkinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak aşağıda isimleri belirtilen yönetim kurulu üyelerine teslim etmeleri gerekmektedir.

ODTÜ Türk Halk Müziği Personel Korosu olarak saz ekibinin tamamını Üniversitemiz çalışanlarından oluşturmayı hedeflemekteyiz. Bu nedenle enstrüman çalabilen tüm çalışanlarımızı da koromuza bekler, başarılı bir çalışma dönemi dileriz.

Yönetim Kurulu İletişim:

Ali Şahin - 3725 - asahin@metu.edu.tr
Yalçın Tercanlı - 4799 - tercanli@metu.edu.tr
Serpil Deliboyraz - 7467 - sselvi@metu.edu.tr
Serhat Köksal - 6481 - skoksal@metu.edu.tr

Prof.Dr.Erdin BOZKURT
ODTÜ-THM Personel Korosu Akademik DanışmanıODTÜ REKTÖRLÜK KOROSU DUYURUSU

ODTÜ Rektörlük Korosu'na katılmak ve 2016-2017 yeni dönem çalışmalarında aramızda olmak isteyen öğretim elemanlarımız ve/veya idari personelimiz Çarşamba günleri saat 18:00-20:00 arasında Klasik Türk Müziği (KTM) Binasına şahsen başvuruda bulunabilirler.
(Topluluk binamız, Endüstri Mühendisliği Binası arkasında, dolmuş yolunun orman tarafındadır.)

Dr. Dilek Başar Başkaya
ODTÜ Rektörlük Korosu Akademik DanışmanıENGELSİZ ODTÜ BİRİMİ
BAŞKANLIĞI

Birim Başkanı: Doç.Dr. Zeynep SÜMER
Tel : 210 71 96
Fax : 210 79 35
Adres : ODTÜ Kütüphanesi - Solmaz İzdemir Salonu

engelsiz@metu.edu.tr
http://engelsiz.metu.edu.tr/DUYURU

Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nce, 1988 yılından bu yana her hafta düzenli olarak yayınlanan “Bu Hafta Bülteni” Üniversitemizde yapılan her türlü bilimsel, kültürel ve sportif etkinliklerin Üniversite içinde ve dışında duyurulmasını sağlamaktadır.

Bülten ODTÜ web sayfasında da yer almakta ve 2700 adet basılarak posta ile de gönderilmektedir. Ayrıca isteyenlere e-posta ile de iletilmektedir.

Bülten, Dini Bayramlarda iki hafta birleştirilerek çıkarılmakta ve birleştirileceği haftalar genel duyuruda ayrıca yayınlanmaktadır.

Aşağıda başlıkları belirtilen konulardaki etkinliklerinizin veya bu konuların dışında çıkmasını istediğiniz haberlerin bültende yer alması için; halkilis@metu.edu.tr veya aylayil@metu.edu.tr adreslerine yayın haftasından önceki Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar gönderilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Gülhan Yüksel
Genel Sekreter Yardımcısı


*ATAMALAR
(Yeni atanan Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcılarının isimlerinin yukarıda belirtilen adreslere gönderilmesi veya 2139 nolu telefona mutlaka bildirilmesi)

(Ayrıca Üniversitemiz protokolünde yer alan idari yöneticilerin (Daire Başkanı, Müdür, Fakülte ve Enstitü Sekreteri) görev ve ünvanlarının güncel tutulabilmesi için, yapılan değişikliklerin birim sekreterliklerince Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne mutlaka iletilmesi gerekmektedir.)


*BİLİMSEL YAYINLAR (Makale, kitap)

*YURT DIŞI GÖREVLENDİRMELER

*BİLİMSEL TOPLANTILAR (Konferans, kongre, seminer, çalıştay, vb.)

*HABERLER (Tez savunmaları, ödül yazıları vb..)

*KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİ

*SPOR ETKİNLİKLERİ

*ODTÜ PERSONELİNCE DÜZENLEN ETKİNLİK PROGRAMLARI

*EĞİTİM PROGRAMLARI (SEM ve diğer birimler tarafından)

*VEFAT, EVLİLİK, DOĞUM HABERLERİ

*KİRALIK, SATILIK, GAYRİMENKUL DUYURULARI
(Bu ilanların Sosyal Tesisler Müdürlüğü’ne iletilmesi gerekmektedir. 3610-3611)

Bilgi için: 210 21 39kültürel etkinliklerBaşa Dön

KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ
EKİM AYI ETKİNLİKLERİ

20 Ekim 2016
“Shirley Tiyatro Oyunu”
Sayı Organizasyon
Kemal Kurdaş  Salonu /  20:30

22 Ekim 2016
“Erkan Oğur İsmail Hakkı Demircioğlu Konseri ”
Sayı Organizasyon
Kemal Kurdaş  Salonu /  20:30

23 Ekim 2016
“39 Basamak Tiyatro Oyunu”
Resital Organizasyon
Kemal Kurdaş  Salonu /  18:00

24 Ekim 2016
“39 Basamak Tiyatro Oyunu”
Resital Organizasyon
Kemal Kurdaş  Salonu /  20:00

27 Ekim 2016
“Vinicio Capossela Konseri”
ODTÜ Akademik Yıl Açılış Konseri
Kemal Kurdaş  Salonu / 20:00

31 Ekim 2016
“Bütün Kadınların Kafası Karışıktır Tiyatro Oyunu”
Aysa Prodüksiyon
Kemal Kurdaş  Salonu / 20:00sportif etkinliklerBaşa Dön

FRİZBİ TURNUVASI

6. Üniversitelerarası ODTÜ Ultimate Frizbi Turnuvası 8-9 Ekim 2016 tarihlerinde kampüsümüzde yapılmıştır.

Toplam 84 müsabaka sonunda;

1. Boğaziçi Üniversitesi (Steamhuck)
2. ODTÜ
3. İTÜ

Oyunun Ruhu Kupasını ODTÜ Frizbi Takımı kazanmıştır.


sosyal tesisler müdürlüğü

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*Kurtuluş, Servi Sokak, Güneş Apt. 2/6, 3+1, daire Tel: 0533 478 69 38
*K.Esat’ta, 2+1, mobilyalı, kombili daire. Tel: 0534 763 02 45
*Ziya Gökalp Caddesi’nde, Kolej Metro durağı yakının da, Kurtuluş Parkı manzaralı, altında market bulunan, 2. Kat, asansörlü, şömineli, balkonlu, teraslı, 3+1 ön daire. Tel: 0533 669 35 98
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda 10G (B3) Blok’ta, 3+1, 18 numaralı daire. Tel: 0530 419 54 47
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları B2 Blok, 2. Kat, güneybatı cephe, 11 numaralı daire. Tel: 0532 307 40 48
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda A2 Blok, 4+1, ara kat dublex güneybatı cepheli daire. Tel: 0533 770 27 17
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda A4 Blok 7 numaralı daire Mail: firat@metu.edu.tr
*Aşağı Öveçler Mahallesi, Kabil Caddesi arkası, 1325 sokak 2+1 salon, yüksek giriş 85 m2 bakımlı daire Tel: 0532 367 31 00
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları C2 Blok, 2+1 Tel: 0532 408 12 95
*Dikmen Keklikpınarı’nda 3+1 Merkezi Sistem Tel: 0536 581 65 71
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda, A5 Blok, 4+1, 2. Kat güney cephe. Tel: 0507 378 99 24
*ODTÜ Toki Yapracık konutları A2 Blok, 2+1 daire Tel: 532 658 60 00-210 3534
*Kardelen mahallesi 2164.cad. Batıkent Akkent Blok 1, Daire 36, 3+1, 2 banyo (wc), kısmen eşyalı, yüzme havuzu ve kapalı parkyeri. Tel.: 532 553 98 44


SATILIK DAİRELER

*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları A1 Blok 4+1 Dubleks Tel : 0530 541 87 30
*Acar Beytepe Evleri Sitesi’nde, bahçeli, natamam dubleks villa. Tel: 0533 264 65 01
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda, 2+1, 89 m2, giriş / kottan 3.kat. Tel: 0533 748 30 33
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda A3 Blok 4+1 Tel: 0533 293 69 63
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları C2 Blok, 2+1 Tel: 0532 408 12 95TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN 210 36 10 - 11
Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.