Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

atamalar Başa Dön

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanlığı’na 7 Kasım 2016 tarihinden itibaren Prof.Dr. Tolga Çiloğlu atandı.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Başkanlığı’na, 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren Prof.Dr. Ömer Geban atandı.

Temel Eğitim Bölümü Başkanlığı’na 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren Y.Doç.Dr. H.Özlen Demircan atandı.

Temel Eğitim Bölümü Başkan Yardımcılığı’na 2 Kasım 2016 tarihinden itibaren Y.Doç.Dr. Serap Sevimli Çelik ve Y.Doç.Dr. Volkan Şahin atandılar.


bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

POLAT, O., KAYNAK C. “Use of Boron Oxide and Boric Acid to Improve Flame Retardancy of an Organophosphorus Compound in Neat and Fiber Reinforced Polyamide-6”, Journal of Vinyl and Additive Technology,  22 (3), 300-310 (September 2016) DOI: 10.1002/vnl. 21445

SARI, B., KAYNAK, C. “Effects of Montmorillonite Content and Maleic Anhydride Compatibilization on the Mechanical Behavior of Polylactide Nanocomposites”, International Polymer Processing, 31(4),454-462 (August 2016), DOI: 10.3139/217.3226

KAYNAK, C., DOĞU B. “Effects of Accelerated Weathering in Polylactide Biocomposites Reinforced with Microcrystalline Cellulose”, International Polymer Processing,  31 (4), 410-422 (August 2016), DOI: 10.3139/217.3197

DOĞANAY, D., COŞKUN S., KAYNAK C., ÜNALAN H.E. “Electrical, Mechanical and Thermal Properties of Aligned Silver Nanowire/Polylactide Nanocomposite Films”, Composites Part B, 99, 288-296 (August 2016), DOI: 10. 1016/ j.compositesb. 2016.06. 044

KAYA, H., KAYNAK, C., HACAL- OĞLU, J. “Thermal Degradation of Polystyrene Composites. Part II. The Effect of Nanoclay”, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis,  120 , 194-199(July 2016), DOI: 10.1016/j. jaap. 2016.05.005

MEYVA, Y., KAYNAK, C. “Influences of Three Different Ethylene Copolymers on the Toughness and other Properties of Polylactide”, Plastics, Rubber and Composites: Macromolecular Engineering, 45 (5) , 189-198 (July 2016), DOI: 10.1080/14658011.2016. 1153821

KAYNAK, C., ERDOĞAN, A.R. “Mechanical and Thermal Properties of Polylactide/Talc Microcomposites: Before and After Accelerated Weathering”, Polymers for Advanced Technologies,  27 (6) , 812-822 (June 2016), DOI: 10.1002/pat.3721

KAYA, H., ÖZDEMİR, E., KAYNAK, C., HACALOĞLU, J. “Effects of Nanoparticles on Thermal Degradation of Polylactide/Aluminium Diethylphosphinate Composites”, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 118, 115-122 (March 2016), DOI: 10.1016/j.jaap. 2016. 01.005

KAYNAK, C., SARI, B. “Accelerated Weathering Performance of Polylactide and its Montmorillonite Nanocomposite”, Applied Clay Science,  121, 86-94 (March 2016), DOI: 10.1016/j. clay. 2015.12.025

DOĞU, B., KAYNAK C., “Behavior of Polylactide/Microcrystalline Cellulose Biocomposites: Effects of Filler Content and Interfacial Compatibilization”, Cellulose, 23 (1), 611-622 (February 2016),DOI:10.1007/s10570-015-0839-0

KAYNAK, C. KAYGUSUZ, I. “Consequences of Accelerated Weathering in Polylactide Nanocomposites Reinforced with Halloysite Nanotubes”, Journal of Composite Materials, 50 (3), 365-375 (February 2016), DOI: 10.1177/ 0021998315575038


yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Kürşat Çağıltay, araştırma görevlilerinden Mehmet Dönmez ve Sezin Eşfer, 14-16 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen “E-Learn 2016” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Meltem Dayıoğlu Tayfur, 14-18 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen “2nd Working Group Meeting for Labor Migration Statistics” adlı toplantıya katılmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Mimarlık Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. C.Abdi Güzer, 14-20 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen “World Architecture Festival” adlı etkinliğe katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ayşegül Aydıngün, 15-20 Kasım 2016 tarihleri arasında “Rusya’nın Kırım’ı İlhakından Sonra Kırım Tatarlarının Göçü: Vatan, Kimlik ve Siyaset” konulu proje çalışmasında araştırmacı olarak katılmak üzere Ukrayna’ya gidecektir.

İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nazlı Wasti Pamuksuz, 16-18 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen “FINT 2016” adlı kongreye bildiri sunmak üzere İrlanda’ya gidecektir.

Biyolojik Bilimler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mayda Gürsel, 16-19 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen “COST Action: BM1202 Management Committee Meeting&WG1-4 Meetings” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere İtalya’ya gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ali Murat Güler, 18-26 Kasım 2016 tarihleri arasında CERN Merkezi’nde CMS deneyi kapsamında düzenlenen çalışmalara katılmak üzere İsviçre’ye gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Barış Binici ve Prof.Dr. Erdem CANBAY, 20-21 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Engineering Days China” adlı etkinliğe konuşmacı olarak katılmak üzere Çin’e gideceklerdir.

Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Servet Gülüm Şümnü, 20-24 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Intelligent Packaging” adlı COST Grup Toplantısı’na katılmak üzere Slovenya’ya gidecektir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Attila Aytekin, 14-18 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen “19th International Conference New Politicial Science” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Küba’ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Özgehan Şenyuva, 15-18 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen “European Platform on Learning Mobility” konulu yönetim kurulu toplantısına katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Murat Manguoğlu, 15-19 Kasım 2016 tarihleri arasında Complete Flux Scheme ile elde edilen doğrusal denklem sistemleri ve bunların paralel mimarilerde çözümü için yeni algoritmalar geliştirmek üzere çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Kayhan Orbay, 15-19 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Imperial Subjects and Social Commitment: An Endowment History” adlı çalıştaya bildiri sunmak üzere Avusturya’ya gidecektir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Aslı Çırakman Deveci, 17-20 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen “2016 MESA Annual Meeting Program” adlı toplantıya sunum yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Bilişim Sistemleri EABD öğretim üyelerinden Doç.Dr. Aysu Betin Can, 18-20 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen “IEEE International Conference on Smart (SmartCloud 2016)” adlı konferansa katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Osman Balaban, 18-20 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen “The Annual Conference of German Association for Social Science Research on Japan (VSJF)” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Mehmet Metin Yavuz, 20-22 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen “The 69th Annual Meeting of the American Physical Society-Division of Fluid Dynamics-APS DFD 2016” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Pınar Kaygan, 14-15 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Intersectional Perspectives on Design Politics and Power” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İsveç’e gidecektir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Aslı Akçamete Güngör, 17-20 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen “EU CALOHEE” adlı projenin 2. Genel Toplantısı’na katılmak üzere Portekiz’e gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç.Dr. Ozan Keysan, 20-23 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen TÜBİTAK 114c140 no’lu preje kapsamında düzenlenen “International Conference on Renewable Energy Research and Applications” adlı konferansa katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Seçil Ömeroğlu, 15-16 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen “European Biosolids and Organic Resources Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere İskoçya’ya gidecektir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü araştırma görevlilerinden Ayşe Tekşen Memiş, 16-21 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Second International Philological Forum for BA, MA and Phd Student” adlı toplantıya bildiri sunmak üzere Bulgaristan’a gidecektir.

Matematik Bölümü araştırma görevlilerinden Şükran Gül, 20 Kasım-6 Aralık 2016 tarihleri arasında University of the Basque Country’de Prof.Dr. Gustavo A.Gernandez-Alcober ile araştırma projesine katılmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü uzmanlarından Ödül Işıtman, 17-20 Kasım 2016 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde “Sanat Eğitimi” konusunda seminer vermek üzere KKTC’ye gidecektir.


bilimsel toplantılarBaşa Dön

17 Kasım 2016/Perşembe

Merkez Laboratuvarı Ar-Ge Eğitim ve Ölçme Merkezi’nce, “Uçuş Zamanlı İkincil İyon Kütle Spektroskopisi (TOF-SIMS) ve X-ışını Fotoelektron Spektroskopisi (XPS) Analiz Teknikleri ve Uygulamaları” konulu seminer düzenlenmiştir. Merve Kaplan ve İlker Yıldız tarafından verilecek seminer MERLAB ARG binası Beyaz Amfi’de saat 11.40’da başlayacaktır.


18 Kasım 2016/Cuma

Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim Dalı’nca, “Elektronun Spini Arkeolojik Kalıntılar Hakkında Neler Söyleyebilir” konulu seminer düzenlenmiştir. Özlem Ferruh Erdem (ODTÜ, Fizik Bölümü) tarafından verilecek seminer Fizik Böl. 3. kat, Cavit Erginsoy Seminer Odası’nda saat 15.40’ta başlayacaktır.


haberlerBaşa Dön

“DOÇ. DR. BÜLENT KERİM ALTAY”
ÖDÜL TÖRENİ

DUYURU

2015-2016 DERS YILI 2. DÖNEMİNDE GÖSTERMİŞ OLDUKLARI ÜSTÜN BAŞARI NEDENİYLE “DOÇ. DR. BÜLENT KERİM ALTAY” ÖDÜLÜNÜ ALMAYA HAK KAZANAN ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN İSİMLERİ AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR. ÖDÜL TÖRENİ 18 Kasım Cuma GÜNÜ SAAT 12:45’te D-231 No’lu Prof. SEVİM TAN AMFİSİ’nde YAPILACAKTIR. TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ, ÖĞRENCİLERİMİZ VE İDARİ PERSONELİMİZ DAVETLİDİR.
EEMB

Ödül Alacak Öğrencilerimiz

Umur GÖKMEN                              Berna BARUTCU
Berk İSKENDER                              Mert BOYA
Ufuk SOYLU                              Ferhat GÖLBOL
Hacer Umay GEYİKÇİ                              Alperen GÖVDELİ
Muhammed Mehdi MAVİ                              Aycan Doğa HAKYEMEZ
Onur Cezmi MUTLU                              Hande İBİLİ
Oğuzhan Murat ÖNEN                              Çağıl KÖROĞLU
Deniz Umut YILDIRIM                              Murat Can SARIHAN
Halil Andaç YİĞİT                              Hüseyin Aydın SEYMEN
Seyit Yiğit SIZLAYAN                              Serkan YALÇIN
Serhan YILMAZ
ODTÜ Merkez Laboratuvarı Ar-Ge Eğitim ve Ölçme Merkezi
“Analiz Teknikleri ve Uygulamaları Seminerleri”

(Seminer MERLAB ARG binası Beyaz Amfi’de saat 11.40’da başlayacaktır.)MERLAB ARG Güz Dönemi Programı

TarihKonuEğitimci
17.11.2016Uçuş Zamanlı İkincil İyon Kütle Spektroskopisi (TOF-SIMS)
ve X-ışını fotoelektron spektroskopisi (XPS) analiz teknikleri ve uygulamaları,
Yüzey Analiz Laboratuvarı
Merve Kaplan, İlker Yıldız
24.11.2016Duraylı izotop oranı analizi (SIRMS) ve uygulamaları, Duraylı İzotop Oranı Kütle Spek. LaboratuvarıDr. Selin Süer
01.12.2016Merkez Laboratuvarı Tanıtım Semineri 
15.12.2016Jel Geçirgenlik Kromatografisi (GPC) ve Işık Saçınımı analiz teknikleri ve uygulamaları,
Polimer Analiz Laboratuvarı
Leyla Molu, Merve Çerçi
29.12.2016Mekanik Testler (Üniversal Test Sistemi (UTS), darbe, sertlik ve nanoindentation) teknikleri ve uygulamaları,
Mekanik Test ve Nano Mekanik Test Laboratuvarları
Ali Güzel, Zafer ArtvinIV. ZEKA VE YETENEK KONGRESİODTÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

DÖNEM İÇİ SEMİNERLERİ (DİS)

DİS kapsamındaki aşağıdaki iki seminer, 17 Kasım Perşembe günü KKM A Salonunda ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.YAPAY ZEKÂ, DOĞAL ZEKÂ,ORTA ZEKÂ

Konuşmacı: Prof. Dr. Fatoş Yarman Vural
Seminer Saati: 19.00-19.45
İYİ HİSSETMEYİ SEÇ

Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Ozanser Uğurlu
Seminer Saati: 20.00-20.45
CISCO BİLGİSAYAR AĞLARI EĞİTİMİ CCNA

Eğitim Tarihi: 23 Kasım 2016
Pazartesi ve Çarşamba, 17.40-21.30, 180 saat
Son Başvuru Tarihi: 18 Kasım 2016, 15.30
YARATICI YAZARLIK EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi: 17 Aralık 2016 - 25 Şubat 2017
10 Cumartesi, Günde 5 ders saati, Toplam 50 ders saati
Son Başvuru Tarihi: 15 Aralık 2016 Perşembe, 15.30
Ayrıntılı bilgi için:
www.sem.metu.edu.tr
sem@metu.edu.tr
0 (312) 210 28 05ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ 2016


1. Tur Seçimleri: 14 Kasım
2. Tur Seçimleri: 18 Kasım
3. Tur Seçimleri: 22 Kasımkültürel etkinliklerBaşa Dön

KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ
KASIM AYI ETKİNLİKLERİ

12 Kasım 2016
“Üstün Dökmen Gösterisi”
Sayı Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu /  20:30

16 Kasım 2016
“Fareler ve İnsanlar Oyunu”
Epizot Görsel Sanat Yapımları
Kemal Kurdaş Salonu /  20:30

21 Kasım 2016
“Ferhangi Şeyler Tiyatro Oyunu”
Proses Prodüksiyon Tanıtım
Kemal Kurdaş Salonu /  20:00

22 Kasım 2016
“Ahmet Aslan Konseri”
Sayı Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu /  20:30

23 – 30  Kasım 2016
“Halı-Kilim Sergisi”
Mustafa Tutuş
Faculty Club Koridoru

27 Kasım 2016
“Üstü Kalsın Tiyatro Oyunu”
Resital Organizasyon
B Salonu /  16:00
B Salonu /  18:30

27 Kasım 2016
“39 Basamak  Tiyatro Oyunu”
Resital Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu /  15:00
Kemal Kurdaş Salonu /  20:00

28 Kasım 2016
“39 Basamak  Tiyatro Oyunu”
Resital Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu /  15:00
Kemal Kurdaş Salonu /  20:00

BİLGİ İÇİN: 210 4162

VEFAT

Makine Mühendisliği Bölümü personeli Güllü Akbaş’ın babası Cuma Akbaş, 1 Kasım 2016 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

sosyal tesisler müdürlüğü

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda, A5 Blok’ta, 2+1, 89 m2, 9 numaralı daire. 350 TL + 212 TL aidat Tel: 0533 748 30 33
*ODTÜ'ye 10 km mesafede, yerleşik site içerisinde, çam ağaçları arasında, içi yapısız, iskanlı villa.Tel: 0533 264 65 01
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları, A4 Blokta, 2+1 daire. Tel: 0535 065 37 15
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda, C1 Blok, 4+1 dubleks daire. Tel: 0535 452 75 92
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda, 2+1, bahçe katı daire. Tel: 0532 296 94 46
*Kennedy Caddesi, Etibank İkramiye Evleri’nde, Esat ve Tunalı Hilmi’ye yürüme mesafesinde, temiz, kombili, cam balkonlu, 2+1, 90 m2, 4. Kat, otoparklı daire. Tel: 0533 695 98 54
*100. Yıl, Aykon Sitesi, 3. Katta, merkezi sistem ısıtmalı daire. Tel: 0530 510 51 51
*Aşağı Öveçler Mahallesi, 1325. Sokak, yüksek giriş, 2+1, L salon, 85 m2 bakımlı daire. Tel: 0532 367 31 00
*Kardelen Mah.2164 cd. Batıkent Akkent Blok 1, daire 36, 3+1, 2 banyo (wc), kısmen eşyalı, yüzme havuzu ve kapalı park yeri. Tel.: 0532 553 98 44
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları, A3-10, 2+1. Tel.: 0530 886 84 75
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları, B1 Blok, 4+1. Tel.: 0532 257 99 83
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları, A2 Blok, 2+1. Tel.: 0532 658 60 00 - 210 35 34
*Kurtuluş, Servi Sokak, Güneş Apt. 2/6, 3+1, daire 0533 478 69 38
*ODTÜ TOKİ C2 Blok 39 nolu daire, 2+1, 95 M2. Tel.: 0532 694 65 39


SATILIK DAİRELER

*Bolu Yenigüney Mahallesi’nde, özel mevzi imarlı, orman manzaralı, Ankara-İstanbul yoluna yakın villa arsası. Tel: 0532 526 46 18TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN 210 36 10 - 11Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.