Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

yönetim kurulu kararları Başa Dön

Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. İrem Erel Göktepe Doçent kadrosuna atandı.


atamalar Başa Dön

Sosyal Bilimler Enstitüsü Karşılaştırmalı Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanlığı’na 18 Ocak 2017 tarihinden itibaren Doç.Dr. Ayça Ergun Özbolat atandı.


yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Mühendislik Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Murat Dicleli, 23-25 Ocak 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Seismic Isolation of Structures” adlı seminere davetli konuşmacı olarak katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mahmut Kuzucuoğlu ve Y.Doç.Dr. Mustafa Gökhan Benli, 23-26 Ocak 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Fourth Biennial International Group Theory Conference 2017” adlı konferansa bildiri sunmak üzere Malezya’ya gideceklerdir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ayşe Ayata, 23-27 Ocak 2016 tarihleri arasında düzenlenen “EGERA” projesi kapsamında görüşmeler yapmak ve toplantıya katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. H.Şebnem Düzgün, 23-27 Ocak 2017 tarihleri arasında düzenlenen Heriot Watt University Lyell Center’a davetli konuşmacı olarak katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Göksel N. Demir-er, 23 Ocak-15 Şubat 2017 tarihleri arasında Michigan State University Center’da Anaerobic Digestion Research and Education Center’da atıklardan biyoyakıt ve katma değerli ürünler eldesine yönelik araştırmalarda bulunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ali İhsan Arol, 23 Ocak-17 Şubat 2017 tarihleri arasında Japonya Bilimi Geliştirme Derneği tarafından desteklenen bir program kapsamında inceleme ve araştırmalarda bulunmak üzere Japonya’ya gidecektir.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Serhat Akın, 28-29 Ocak 2017 tarihleri arasında “2016.03.06.1.00.11 Kod No’lu Proje” kapsamında düzenlenen toplantı ve görüşmelere katılmak üzere İsrail’e gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Sağlık Bilişimi EABD öğretim üyelerinden Doç.Dr. Yeşim Aydın Son, 23-27 Ocak 2017 tarihleri arasında düzenlenen “TÜSEB-Seven Bridges Genomics Proposal Meeting” adlı toplantıya katılmak üzere ABD’ye gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ebru Boyar, 23 Ocak-14 Şubat 2017 tarihleri arasında “Middle Eastern Societies (1918-1939): Challenges, Changes and Transitions” adlı kitap projesi üzerine çalışma ve arşiv araştırması yapmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ece Schmith 24 Ocak-1 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Supervisory Control of Discrete-Event Systems” adlı işbirliği toplantısına katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Y.Doç. Dr. Serdar Kocaman, 28 Ocak-2 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Photonics West, The World’s Largest Multidisciplinary Event For Photonics” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Temel İngilizce Bölümü okutmanlarından H.Gülçün Özlü Ertan, 24-26 Ocak 2017 tarihleri arasında düzenlenen “2017 International Symposium on Tecahing Education and Learning” adlı sempozyuma bildiri sunmak üzere Tayland’a gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü araştırma görevlilerinden Nursel Yılmaz, 23 Ocak 2017 tarihinden itibaren 10 ay süre ile University of Illinois at Urbana-Champaign’de araştırmalar yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Karşılaştırmalı Sosyal Bilimler EABD araştırma görevlilerinden Fethi Kurtiy Şahin, 27-30 Ocak 2017 tarihleri arasında Dünya Kırım Tatar Kongresi Yönetim Kurulu Toplantısı’na Gözlemci olarak katılmak üzere Ukrayna’ya gidecektir.


haberlerBaşa Dön

TEZ SAVUNMASI

27 Ocak 2017/Cuma

Matematik Bölümü doktora öğrencilerinden Sibel Doğru Akgöl "Asymptotic Integration of Impulsive Differential Equations" konulu tezini, Gündüz İkeda Seminer Odası'nda saat 14.30'da savunacaktır.


11. AYKUT KENCE EVRİM KONFERANSI

11. Aykut Kence Evrim Konferansı,
18-19 Şubat 2017 tarihlerinde
ODTÜ KKM Kemal Kurdaş ve A salonlarında gerçekleştirilecektir.

Detaylı bilgi için:
http://www.odtuakek.org/CASE STUDY CONFERENCE

Developing Teaching Cases Together
for Management Education

Jan. 26-27, 2017
METU Culture and Convention Center - HALL D


Detailed information:
http://cat.ba.metu.edu.tr/FİKRİNLE YEŞERT DÜNYAYI

YARIŞMA HAKKINDA

Dünyamızın 21. yüzyıldaki en önemli ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla Orta Doğu’da kurulmuş özel bir akademik program olan ODTÜ KKK Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Sistemleri Yüksek Lisans Programı Yılın Yeşil Beyni Yarışmasını gururla sunar. Yarışma, özellikle lise ve üniversite gençleri arasında Yaşamsal Üçlü olarak nitelendirdiğimiz Sürdürülebilir Çevre, Sürdürülebilir Enerji ve Sürdürülebilir Su Kaynakları uluslararası bilincini artırmak ve geliştirmek üzere tasarlanmıştır.

Yılın Genç Yeşil Beyni Yarışması liseli öğrencilerden başvuru kabul etmektedir. Yarışma aynı zamanda Uluslararası Kavram Proje Yarışması (ICPC) olarak da bilinmekte ve özgün kavramları ön plana çıkarmaktadır. İlgilenen yarışmacıların önce iki kişilik bir takım oluşturması, Yaşamsal Üçlü ile ilgili bir sürdürülebilirlik sorununa çözüm oluşturabilecek özgün bir kavram geliştirmesi ve bu kavramı verilen ICPC kılavuzuna göre düzenlenmiş, bin kelimeden az Türkçe veya İngilizce bir bildiri ile anlatmaları beklenmektedir. Hedef alınan problemin, kurgulanan kavramsal sistem veya işlem akışı çözümünün anlatımında kısıtlı sayıda şekil ve tablo kullanılabilecektir. Web ortamında toplanacak proje bildirileri, bir jüri paneli tarafından aşağıdaki ölçütler çerçevesinde değerlendirilecektir:

1.Problemin Sürdürülebilirlikle İlişkisi,
2.Kavram Çözümün Özgünlüğü, Yapılabilirliği ve Etkinlik Derecesi,
3.Yazı ve Çizim Kalitesi.Yılın Yeşil Beyni Yarışması üniversiteli öğrencilerden başvuru kabul etmektedir. Yarışma aynı zamanda Uluslararası Proje Yarışması (IPC) olarak da bilinmekte ve fizibilite analizine tabi tutulmuş özgün fikirleri ön plana çıkarmaktadır. İlgilenen yarışmacıların önce iki kişilik bir takım oluşturması, Yaşamsal Üçlü ile ilgili bir sürdürülebilirlik sorununa çözüm oluşturabilecek özgün proje geliştirmesi, fizibilite analizini tamamlaması ve projeyi verilen IPC kılavuzuna göre düzenlenmiş, iki bin kelimeden az İngilizce bir bildiri ile anlatmaları beklenmektedir. Hedef alınan problemin, kurgulanan sistem veya işlem akışı çözümünün anlatımında kısıtlı sayıda şekil ve tablo kullanılabilecektir. Web ortamında toplanacak proje bildirileri, bir jüri paneli tarafından aşağıdaki ölçütler çerçevesinde değerlendirilecektir:

1.Problemin Sürdürülebilirlikle İlişkisi,
2.Kavram Çözümün Özgünlüğü, Yapılabilirliği ve Etkinlik Derecesi,
3.Analizle veya Deneysel Yöntemle Yapılmış Fizibilite Çalışması,
4.Yazı ve Çizim Kalitesi.

Uluslararası Kavram Proje ve Uluslararası Proje yarışmalarından beşer finalist takım Ekim 2017'da projelerini jüri önünde sunmak üzere ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’na tüm masrafları tarafımızdan karşılanmak üzere davet edileceklerdir. Birinci gelen üniversite takım üyeleri “Yılın Yeşil Beyni, 2017” ünvanını, birinci gelen lise takım üyeleri “Yılın Genç Yeşil Beyni, 2017” ünvanını kazanacaklardır. Yarışma finalistleri rehberli bir Kuzey Kıbrıs turuna katılacaklardır. Birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlara para ödülü verilecektir. (Ödüle hak kazanabilmek için gurup üyelerinden ikisinin de jüri önünde sunum yapması gerekmektedir.)

Yetenekli lise ve üniversite öğrencilerini bu yarışmaya katılmaya ve güzel dünyamıza sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için fikirlerini sunmaya davet ediyoruz.
DETAYLI BİLGİ İÇİN : http://ncc.metu.edu.tr/tr/yesilbeyinODTÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

MOBİL WEB TASARIMI EĞİTİMİ
(10-14 Yaş Grubu Çocuklar)

Eğitim Tarihi: 23, 24, 25, 26, 27 Ocak 2017
Hafta içi 5 gün, 10.00 - 12.45
Son Başvuru Tarihi: 19 Ocak 2017, Perşembe Saat 15.00
ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ROBOTİK OKURYAZARLIK EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi: 28 - 29 Ocak 2017
12 ders saati, 09.45 - 16.00
Son Başvuru Tarihi: 25 Ocak 2017, Çarşamba, 15.00
ÇEVRİM İÇİ DOĞAL AFET RİSK
YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
Modül 3: Hasar ve Yeniden Yapılandırma İhtiyaçlarının Tespiti

Eğitim Tarihi: 30 Ocak-10 Mart 2017
Son Başvuru Tarihi: 26 Ocak 2017, Perşembe, 17.00
Ayrıntılı bilgi için:
www.sem.metu.edu.tr
sem@metu.edu.tr
0 (312) 210 28 05YERLEŞKEDEKİ SAHİPSİZ KÖPEKLER HAKKINDA DUYURU

Yerleşke içindeki sahipsiz köpeklerle ilgili olarak son günlerde şikayetlerde bir artış olduğu görülmüştür.

Sahipsiz köpeklerin toplanması yetki ve sorumluluğu, bilindiği üzere, belediyelere aittir. Bu yasal zorunluluk nedeniyle yerleşkedeki sahipsiz köpekler, Çankaya Belediyesi tarafından toplanarak, belediyeye ait barınağa hiçbir şekilde zarar görmeden götürülmekte, kısırlaştırma, aşılama ve rehabilitasyonu yapılarak kontrol altında tutulmaktadır. Çankaya Belediyesi ile yapılan anlaşma kapsamında, barınakta ODTÜ için ayrılan kısımda, sadece ODTÜ yerleşkesinden getirilen köpeklerin bakımı ve muhafazası sağlanmaktadır.

İç Hizmetler Müdürlüğü kontrolünde Kafeterya yemek atıkları, her gün belli saatlerde yerleşkenin değişik noktalarına bırakılarak köpeklerin bu alanlarda beslenmeleri sağlanmaktadır. Bu nedenle bireysel ve kontrolsüz beslenme yapılmasından kaçınılması önemlidir.

Yerleşke içerisinde daha hijyenik bir ortamın oluşturulabilmesi için kafeterya-kantinler ve yiyecek malzemesi satan işletmelerin çöplerini kendileri için belirlenmiş konteynırlara dayanıklı çöp torbası içinde atmaları ve bu konteynırların kapaklarının kapalı tutulması gerekmektedir. Mensup ve öğrencilerimizin de aynı konuyla ilgili olarak titizlik göstermeleri beklenmektedir.

Gerekli görülen durumlarda ulaşım hizmeti veren bazı servislerimizin güzergahları Taşıt İşletme Müdürlüğü tarafından değiştirilmiştir.

Yakın zamanda sahipsiz köpekler ile ilgili olarak yerleşkemizde mensuplarımıza yönelik seminer düzenlenmesi planlanmaktadır. Seminer tarihi ayrıca duyurulacaktır.

Ayrıca bu konu kapsamında mensuplarımızın psikolojik destek ihtiyaçlarının belirlemesi durumunda Sağlık ve Rehberlik Merkezimize (http://srm.metu.edu.tr/) veya Ayna Klinik  Psikoloji Destek Ünitesine (https://ayna.metu.edu.tr/) başvuru yapabilirler.

Mensup ve öğrencilerimizin söz konusu sorunun çözümüne yönelik diğer önerilerini Genel Sekreterliğe (http://gs.metu.edu.tr/formlar) iletmelerini rica ederiz.

Genel SekreterlikDUYURU

Yuva ve Anaokulu’ na 2012, 2013, 2014 doğum tarihli öğrenciler için yapılacak olan başvurular 31 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar kabul edilecektir.

Bu tarihten sonra yapılacak başvurular bir sonraki yıl değerlendirmeye alınacaktır.

Başvuruların Yuva ve Anaokulu Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir.[Enerji Tasarrufu Haftası]
Tevfik Uyar’ın ODTÜLÜ Dergisi “Enerji” dosya konulu 57. sayısı için hazırladığı “Her Şey Watt için Sevgilim” başlıklı yazısını
http://odtulu.metu.edu.tr/dergiler/57/57.html#p=19 adresinden okuyabilirsiniz.kültürel etkinliklerBaşa Dön

KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ
OCAK AYI ETKİNLİKLERİ

23 Ocak 2017
“Kadınlar Filler ve Saireler” Tiyatro Oyunu
Fun Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu/ 20.00

26 Ocak 2017
“Özdemir Erdoğan Konseri”
Sayı Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu/ 20.30

30 Ocak 2017
“Sevgi Müzikali Oyunu”
Roots Sanat Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu/ 20.00

BİLGİ İÇİN: 210 4162sportif etkinliklerBaşa Dön

Spor Müsabakalarına Hazırlık Kampları

Üniversitemiz Kayaklı Koşu Takımı, 30 Ocak-3 Şubat ve 4-8 Şubat 2017 tarihlerinde Bolu/Gerede’de hazırlık kampı yapacaktır.
Snowboard Takımı, 10-13 Şubat 2017 tarihlerinde Bursa/Uludağ’da hazırlık kampı yapacaktır.
Kayak Takımı (Alp), 31 Ocak-4 Şubat 2017 tarihlerinde Bursa/Uludağ’da hazırlık kampı yapacaktır.
Kürek Takımı, 1-9 Şubat 2017 tarihlerinde Muğla/Fethiye’de hazırlık kampı yapacaktır.


sosyal tesisler müdürlüğü

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda 10G (B3) Blok’ta, 3+1, 18 numaralı daire. Tel: 0530 419 54 47
*Eryaman Göksu Park Bölgesi’nde, 1+1, eşyalı daire. Tel: 0532 161 33 03
*Batıkent Ak kent Sitesi’nde, 3+1, çift banyo, kısmen eşyalı, spor merkezi, havuz, kapalı otoparklı daire. Tel: 0532 553 98 44
*Eryaman Göksu Bölgesi, Relax Rezidans’ta, 1+1, bakımlı, güvenlikli daire. Tel: 0532 161 33 03
*Emek 8. Cadde, 3+1, bakımlı, merkezi sistem daire. Tel: 0533 573 69 34
*Konut Kent 1 S-3 Blok, Numara 7’de, 3+1 daire. Tel: 0533 478 69 38
*Çiğdem Mahallesi’nde, 4+1, bakımlı daire. Tel: 0532 675 05 30
*TOKİ Turkuaz Konutları’nda, 2+1, eşyalı daire. Tel: 0505 685 11 21
*100 Yıl, İşçi Blokları’nda, full yapılı, bakımlı, güney batı cephe daire. Tel: 0536 358 07 98
*Beştepe Haldız Ihlamur Evleri, AŞTİ’ye yürüme mesafesinde, 3+1, çift banyo, kapalı otoparklı, güvenlikli daire. Tel: 0232 238 01 57 – 0536 624 22 78
*Kurtuluş, Servi Sokak. Güneş Apt.2/6, 3+1 daire, Tel.: 0533 478 69 38
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda A-1 Blok, No:7, 2+1. Tel.: 0533 682 58 72
*ODTÜ Yapracık’ta Eskişehir yolunu gören B-2 Blok, kat 2, 4+1 500 TL. Tel.: 532 224 02 83


SATILIK DAİRELER

*ODTÜ TOKİ, 2+1, giriş-10 A-9, Eskişehir yoluna bakan, full yapılı daire. Tel.: 0533 622 45 59


TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN 210 36 10 - 11


Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.