Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

BROSSET, P., FROMENTİN, J.M., BEVEREN VAN, E., LLORET, J., MARQUES, V., BASILONE, G., BONANNO, A., CARPI, P., DONATE, F., KEC, V.C., De FELICE, A., FERRERI, R., GASPEREVIC, D., GIRALDEZ, A., GUCU, A.C., IGLESIAS, M., LEONORI, I., PALOMERA, I., SOMARAKIS, S., TICINA, V., TORRES, P., VENTERO, A., ZORICA, B., MENARD, F., SARAUX, C.“Spatio-temporal patterns and environmental controls of small pelagic fish body condition from contrasted Mediterranean areas” Progress in Oceanography, 151, 149-162, 2017

GUCU, A.C., GENC, Y., DAGTEKİN, M., SAKINAN, S., AK, O., OK, M., AYDIN, İ. “ On Black Sea anchovy and fishery” Reviews in Fisheries Science & Aquaculture, 1-15, 2017.

RAHMANIAN, M., R. D. FİROUZ-ABADİ, CİĞERCİOĞLU E. "Free vibrations of moderately thick truncated conical shells filled with quiescent fluid." Journal of Fluids and Structures,63(2016):280-301. doi:10.1016/j.jfluidstructs.2016.04.005

RAHMANIAN, M., R. D. FİROUZ-ABADİ, CİĞERCİOĞLU, E. "Dynamics and stability of conical/cylindrical shells conveying subsonic compressible fluid flows with general boundary conditions." International Journal of Mechanical Sciences, 120 (2017): 42-61. doi:10.1016/j.ijmecsci.2016.10. 037


yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. H.Nevzat Özgüven ve araştırma görevlilerinden Ali Çağrı Batıhan, 30 Ocak-2 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen “IMAC XXXV International Modal Analysis Conference” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gideceklerdir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Nuretdin Kaymakcı, 31 Ocak-15 Şubat 2017 tarihleri arasında Utrecht Universitesi’nde proje sonuçlarının yayın haline getirilmesi amacıyla çalışmalara katılmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. A. Nuri Yurdusev, 2-5 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen “ISS-ICSU Transition Force” adlı toplantıya katılmak üzere Fransa’ya gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Seçkin Kürkcüoğlu, 30 Ocak-10 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen “5th International Workshop on Mathematical Foundations of Quantum Mechanics and its Applications” adlı çalıştaya bildiri sunmak üzere İspanya’ya gidecektir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ahmet Oğuz Akyüz, 30 Ocak-10 Şubat 2017 tarihleri arasında University of Central Florida’da seminer vermek ve işbirliği çalışmaları yapmak üzere ABD’ye gidecektir.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Çiğdem Haser, Doç.Dr. Mine IşıksalBostan ve Y.Doç.Dr. Işıl İşler, 31 Ocak 2017 tarihinde Uluslararası projenin toplantısına katılmak ve 1-5 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen “10th Congress of European Research in Mathematics Education (CERME 10)” adlı kongreye bildiri sunmak üzere İrlanda’ya gideceklerdir.

Enformatik Enstitüsü Modelleme ve Simülasyon EABD öğretim üyelerinden Doç.Dr. Hüseyin Hacıhabiboğlu, 31 Ocak-3 Şubat 2017 tarihleri arasında H2020 Orpheus ve Pergamon proje izleyiciliği yapmak üzere Lüksemburg’a gidecektir.

Makine Mühendisliği Bölümü ve Rektör Danışmanı Doç.Dr. Ahmet Yozgatlıgil 31 Ocak-4 Şubat 2017 tarihleri arasında Oxford Üniversitesi’nde “Accredited Training Course Technology Transfer: Theory to Practice” adlı eğitime katılmak üzere İngiltere’ye gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Hakan Altan, 3-10 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen SPS984775 no’lu NATO projesi kapsamında yapılacak olan 2. proje toplantısına katılmak üzere İsrail’e gidecektir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ahmet Onur Koska, 5-12 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Otaga University Regular Economics Workshop Series”e ve 13-14 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen “35th Australasian Economic Theory Workshop” adlı toplantılara bildiri sunmak üzere Yeni Zellanda’ya gidecektir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Doğancan Sarı, 30 Ocak-4 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen “ERAFRICA 2. Gelişme Toplantısı’na katılmak üzere Güney Afrika’ya gidecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim EABD araştırma görevlisi Öznur Soyak Doygun, 30 Ocak-6 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen “10th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME)” adlı kongreye bildiri sunmak üzere, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü araştırma görevlisi Gözde Kaplan, kongreye katılmak üzere İrlanda’ya gideceklerdir.

Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler EABD araştırma görevlilerinden Murathan Kurfalı, 31 Ocak -4 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Portal Use Case Focus Meeting and MC Meeting” adlı toplantıya katılmak üzere İskoçyaya, 5-11 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Computational and Statistical Methods fort he Annotation and Analysis of DRDs” adlı toplantıya katılmak üzere Çek Cumhuriyeti’ne gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler EABD araştırma görevlilerinden Ece Kamer Takmaz, 31 Ocak-6 Mart 2017 tarihleri arasında IRIS FP7 Projesi kapsamında Portekiz’e gidecektir.


haberlerBaşa Dön

DİSİPLİNLERARASI TASARIM STÜDYOSU

DİSİPLİNLERARASI TASARIM STÜDYOSU - III kapanış etkinliği 20 Ocak'ta ODTÜ Tasarım Fabrikası'nda yapıldı.
http://tdi.metu.edu.tr

TASARIM FABRİKASI

Tasarım Fabrikası'nın amacı; üniversitemizde tasarım, mühendislik, bilişim, sosyal-idari bilimler ve diğer ilgili alanlarda çalışan araştırmacıların ve öğrencilerin, disiplinler arası takımlar oluşturarak, sanayi ile etkileşim ve işbirliği halinde yeni ürünler geliştirmesinin sağlanmasıdır. Merkez, ilgili tüm birimlerin ortak olarak kullanabileceği bir “Hızlı Prototipleme ve Ürün Geliştirme” altyapısını bünyesinde barındıracak, ilgili iç ve dış paydaşların eğitim, araştırma-geliştirme, uygulama ve teknoloji transferi amaçlı kullanımlarına açacaktır.

Öncelikli hedefi öğrencilerin disiplinler arası takımlar halinde yürüttükleri tasarım projeleri için gerekli mekânsal ve cihaz altyapısının sağlanmasıdır. Ayrıca, merkez altyapısı kullanılarak, akademik birimlerde ve merkezlerde üretilen bilginin ürüne/prototipe dönüştürülmesi, ticarileşmesi amaçlanmaktadır.ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda D³ projesi hayat buluyor! Ne kadar yaratıcısınız?

ODTÜ Kıbrıs’ta, farklı projelerin tohumlarının atılması, yeni filizlenmiş fikirlerin geliştirilmesi amacıyla kurulan heyecan verici bir girişimi sizinle paylaşıyoruz.

  ODTÜ Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın yeni fikirlerini hazırlanan ön kuluçka alanında deneyimleyerek bir ürüne dönüştürebileceği “Düşün-Dene-Dönüştür”, yani D3 girişimi hayata geçiyor!

  Üniversitemizin en değerli varlıkları; öğrencilerimizin ve mezunlarımızın yaratıcı fikirleri, yeni bakış açıları ve yeniliği hevesle kucaklayan yaratıcı zihinleri!

  Sosyal bilimler ve mühendislik bilimleri öğrencileri, bir ürüne dönüşebilecek proje fikirleri ile D3 girişimine başvuracak ve uygun bulunan fikirlerini ürüne dönüştürme fırsatını yakalayacaklar. Konu uzmanlarından alacakları eğitimler ve öğretim görevlilerinin vereceği mentorluk desteği ile hem ürünlerini hem kendilerini geliştirecekler.

  Proje ve ürünlerini başarılı şekilde sunan öğrencilerimize, iş fikirlerini hayata geçirebilmek ve kişisel markalarını oluşturabilmek için gerekli destek de sağlanabilecek.

  Bu heyecan veren girişimin detayları için lütfen proje web sitesini ziyaret edin!

http://d3.odtukaltev.com.tr/ODTÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

CISCO BİLGİSAYAR AĞLARI EĞİTİMİ (CCNA)

Eğitim Tarihi: 14 Şubat 2017, Salı
150 ders saati, Salı ve Perşembe, 17.40 - 21.30
Son Başvuru Tarihi: 10 Şubat 2017 Cuma, 15.00Ayrıntılı bilgi için:
www.sem.metu.edu.tr
sem@metu.edu.tr
0 (312) 210 28 05DUYURU

Yuva ve Anaokulu’ na 2012, 2013, 2014 doğum tarihli öğrenciler için yapılacak olan başvurular 31 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar kabul edilecektir.

Bu tarihten sonra yapılacak başvurular bir sonraki yıl değerlendirmeye alınacaktır.

Başvuruların Yuva ve Anaokulu Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir.[Enerji Tasarrufu Haftası]
Tevfik Uyar’ın ODTÜLÜ Dergisi “Enerji” dosya konulu 57. sayısı için hazırladığı “Her Şey Watt için Sevgilim” başlıklı yazısını
http://odtulu.metu.edu.tr/dergiler/57/57.html#p=19 adresinden okuyabilirsiniz.kültürel etkinliklerBaşa Dön

KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ
ŞUBAT AYI ETKİNLİKLERİ

13 Şubat 2017
“Pencere Tiyatro Oyunu”
Aysa Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu / 20.00

14 Şubat 2017
“Pencere Tiyatro Oyunu”
Aysa Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu / 20.00

15 Şubat 2017
“Shirley Tiyatro Oyunu”
Nes Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu / 20.00

16 Şubat 2017
“İncesaz Konseri”
Sayı Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu / 20.30

21 Şubat 2017
“Bütün Kadınların Kafası Karışıktır" Tiyatro
Aysa Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu / 20.00

22 Şubat 2017
“Notre Dame’ın Kamburu – Quasimado Müzikali”
Aysa Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu / 20.00

23 Şubat 2017
“Hoşgeldin Boyacı Tiyatro”
Aysa Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu / 20.00

NOT: KKM Bilet Satış ofisi kapanmıştır.
Biletler sadece biletix den alınacaktır.“GRUP PERÇİN” THM KONSERİ
Tarih :02/02/2017 PERŞEMBE GÜNÜ
SAAT :12:00-13:30 ARASI
Yer : ODTÜ MİMARLIK ANFİSİNDE
ÜCRETSİZsosyal tesisler müdürlüğü

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda 10G (B3) Blok’ta, 3+1, 18 numaralı daire. Tel: 0530 419 54 47
*100 Yıl, İşçi Blokları’nda, full yapılı, bakımlı, güney batı cephe daire. Tel: 0536 358 07 98
*Beştepe Haldız Ihlamur Evleri, AŞTİ’ye yürüme mesafesinde, 3+1, çift banyo, kapalı otoparklı, güvenlikli daire. Tel: 0232 238 01 57 – 0536 624 22 78
*Kurtuluş, Servi Sokak. Güneş Apt.2/6, 3+1 daire, Tel.: 0533 478 69 38
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda A-1 Blok, No:7, 2+1. Tel.: 0533 682 58 72
*ODTÜ Yapracık’ta Eskişehir yolunu gören B-2 Blok, kat 2, 4+1 500 TL. Tel.: 0532 224 02 83
*Bahçelievlerde kiralık 2+1 bakımlı daire, Tel. 0530 886 84 75
*TOKİ Yapracık Konutları'nda A3 blok Daire 10, 2+1 kiralık daire, Tel. 0530 886 84 75


SATILIK DAİRELER

*ODTÜ TOKİ, 2+1, giriş-10 A-9, Eskişehir yoluna bakan, full yapılı daire. Tel.: 0533 622 45 59


TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN 210 36 10 - 11


Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.