Yönetim Kurulu Kararları
Atamalar
Bilimsel Yayınlar
Yurtdışı Görevlendirmeler
Bilimsel Toplantılar
Haberler
Sportif Etkinlikler
Sosyal Tesisler Müdürlüğü
eski sayilar

yönetim kurulu kararları Başa Dön

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Çağla Doğan, Doçent kadrosuna atandı.


atamalar Başa Dön

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’na Prof.Dr. Özlem Özdemir asaleten atandı.

Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’na Prof.Dr. Güven Arif Sargın asaleten atandı.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na 25 Ocak 2017 tarihinden itibaren Prof.Dr. Ahmet Oral vekaleten atandı.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı’na 27 Ocak 2017 tarihinden itibaren Doç.Dr. Ali Çırpan atandı.


bilimsel yayınlar Başa Dön

MAKALE

KARAHAN, A., DOUEK, J., PAZ, G., STERN, N., KIDEYS, A.E., SHAISH, L., GOREN, M., RINKEVICH, B. “Employing DNA Barcoding as taxonomy and conservation tools for fish species censuses at the southeastern Mediterranean, a hot-spot area for biological invasion’’ Journal for Nature Conservation, 36, 1-9, 2017

RAHMANIAN, M., R. D. FIROUZ-ABADI, AND E. CİGEROGLU, "Free vibrations of moderately thick truncated conical shells filled with quiescent fluid." Journal of Fluids and Structures, 63 (2016):280-301. doi:10.1016/j.jfluidstructs.2016.04.005

RAHMANIAN, M., R. D. FIROUZ-ABADI, AND E. CİGEROGLU, "Dynamics and stability of conical/cylindrical shells conveying subsonic compressible fluid flows with general boundary conditions." International Journal of Mechanical Sciences, 120 (2017): 42-61.


yurtdışı görevlendirmelerBaşa Dön

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Zuhal Akyürek, 7-9 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen “8th EarSEL Workshop on Land Ice and Snow” adlı etkinliğe katılmak üzere İsviçre’ye gidecektir.

İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Erkan Erdil, 8 Şubat 2017 tarihinde düzenlenen “The Future of EU-Turkey Relations. Mapping Dynamics and Testing Scenarios” adlı proje toplantısına katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ayda Eraydın, araştırma görevlilerinden İsmail Demirdağ ve Özge Yenigün, 8-10 Şubat 2017 tarihleri arasında AB 7.Çerçeve 319970-FP7 Divercities projesi kapsamında düzenlenen “Governing Urban Diversity Conference” adlı konferansa katılmak üzere Hollanda’ya gideceklerdir.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ayşegül Daloğlu, 8-11 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen “TESOL SUMMIT” adlı toplantıya davetli olarak katılmak üzere Yunanistan’a gidecektir.

Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Ali Murat Güler, 11-19 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen CMS deneyi kapsamında düzenlenen çalışmalara katılmak üzere İsviçre’ye gidecektir.

Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Derek Keith Baker, 12-18 Şubat 2017 tarihleri arasında Serve as Rapportuer for EU Horizon 2020 Projects adlı proje kapsamında düzenlenen toplantıya katılmak üzere Belçika’ya gidecektir.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Didem Akyüz, 9-11 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Twenty-First Annual Conference of the Association of Mathematics Teacher Educators” adlı konferansa bildiri sunmak üzere ABD’ye gidecektir.

Çevre Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Mert Erkanlı 6-8 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen TÜBİTAK 114Y102 No’lu proje kapsamında düzenlenen “International Conference on Membranes in Drinking and Industrial Water Production” adlı konferansa katılmak üzere Hollanda’ya gidecektir.

Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler EABD araştırma görevlilerinden Umutcan İpekoğlu, 6 Şubat-10 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenen IRIS FP7 Projesi kapsamında düzenlenen toplantıya katılmak üzere Portekiz’e gidecektir.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü araştırma görevlilerinden Mehmet Dönmez, 7 Şubat-9 Mart 2017 tarihleri arasında “IRIS-2012ABH67840013” kodlu AB projesi kapsamında düzenlenen “Towards Natural Interaction and Communication” adlı proje toplantısına katılmak üzere Portekiz’e gidecektir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Selim Özgen, 11-20 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen “Pruning Algoritms for Exact Value Interation in POMDP” adlı seminere katılmak üzere Almanya’ya gidecektir.

Gıda Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden Selen Güner, 12-18 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen “CA15209 No’lu European Network on NMR Relaxometry” adlı çalışma grubu toplantısına katılmak üzere Polonya’ya gidecektir.


bilimsel toplantılarBaşa Dön

10-11 Şubat 2017

ODTÜ Arkeoloji Müzesi’nce, düzenlenen “Arkeoloji’de Ritüel ve Toplum” konulu sempozyum düzenlenmiştir. Sempozyum ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Salonunda yapılacaktır. Sempozyum programı ve diğer ilgili dökümanlara https://muze.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.
Detaylı bilgi için: 2104232


haberlerBaşa Dön

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TURAN BASKAN
ÜSTÜN HİZMET, HİZMET VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ ESASLARI

Ödül Türü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde idari personelden bir kişiye Üstün Hizmet, en çok yedi kişiye Hizmet ve en çok yedi kişiye Teşvik Ödülü olmak üzere her yıl ödül verilir. Bu ödüller plaket, berat ve para ödülünden oluşur. Ödül almaya uygun adayların bulunmadığı hallerde o yıl ödül(ler) verilmeyebilir.

Ödül Değerlendirme Kurulu
Ödül Değerlendirme Kurulu 5 üyeden oluşur. Bunlar Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Araştırma Merkezlerinden sorumlu Rektör Danışmanı, Fakülte/Enstitü/ Yüksekokul Sektererini temsilen bir Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Sekreteri (kura veya rotasyonla belirlenir) ve Daire Başkanları/Müdürleri temsilen bir Daire Başkanı/Müdür’dür.(kura veya rotasyonla belirlenir)

Aday Belirleme İlkeleri
Belirlenen adayların aşağıda belirlenen şartları sağlamaları ve herhangi bir disiplin cezası almamış olmaları gereklidir.

1. Üstün Hizmet Ödülü:
a)Üniversitemize en az 20 yıl hizmet etmiş olması ve hayatta olması
b)Üniversitemize ve topluma örnek üstün hizmetinin bulunması

2. Hizmet Ödülü:
a)Üniversitemizde halen görevde olması
b)Üniversitemize 10 yıldan fazla hizmet etmiş olması
c)Üniversitemize örnek üstün hizmetinin bulunması

3. Teşvik Ödülü:
a)Üniversitemizde halen görevde olması
b)Üniversitemize 5 ile 10 yıl arasında hizmet etmiş olması
c)Üniversitemize örnek üstün hizmetinin bulunması

Aday Belirleme Yetkilileri
Aday belirlemeye Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Rektör Danışmanları, Dekanlar, Enstitü Müdürleri, Yüksekokul Müdürleri, Bölüm Başkanları, Akademik ve İdari Birim Yöneticilerinin onayı ile akademik ve idari personel, Araştırma Merkezi Başkanları, Daire Başkanları ve Rektörlüğe bağlı müstakil Müdürler yetkilidir.

Aday Önerme Yöntemi
Aday önermeleri standart form kullanılarak her yıl 1 Mart tarihine kadar Genel Sekreterliğe yapılır. Bu formata ve sürelere uymayan aday önerileri dikkate alınmaz.

Değerlendirme
Öneriler belirlenen sürelerde toplanır. İlgili ödül kurulunca incelenir ve gerekçeli öneriler en geç 1 Mayıs tarihine kadar Senatoya sunulur. Senato tarafından ödüllendirilmesi uygun görülen adaylara ödülleri ODTÜ Günü’nde yapılacak bir törenle verilir.

Öneri formunu indirmek için tıklayın.ODTÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
DÖNEM ARASI SEMİNERLERİPROGRAM:


Detaylı bilgi için: http://www.sem.metu.edu.tr/das2017ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda D³ projesi hayat buluyor! Ne kadar yaratıcısınız?

ODTÜ Kıbrıs’ta, farklı projelerin tohumlarının atılması, yeni filizlenmiş fikirlerin geliştirilmesi amacıyla kurulan heyecan verici bir girişimi sizinle paylaşıyoruz.

  ODTÜ Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın yeni fikirlerini hazırlanan ön kuluçka alanında deneyimleyerek bir ürüne dönüştürebileceği “Düşün-Dene-Dönüştür”, yani D3 girişimi hayata geçiyor!

  Üniversitemizin en değerli varlıkları; öğrencilerimizin ve mezunlarımızın yaratıcı fikirleri, yeni bakış açıları ve yeniliği hevesle kucaklayan yaratıcı zihinleri!

  Sosyal bilimler ve mühendislik bilimleri öğrencileri, bir ürüne dönüşebilecek proje fikirleri ile D3 girişimine başvuracak ve uygun bulunan fikirlerini ürüne dönüştürme fırsatını yakalayacaklar. Konu uzmanlarından alacakları eğitimler ve öğretim görevlilerinin vereceği mentorluk desteği ile hem ürünlerini hem kendilerini geliştirecekler.

  Proje ve ürünlerini başarılı şekilde sunan öğrencilerimize, iş fikirlerini hayata geçirebilmek ve kişisel markalarını oluşturabilmek için gerekli destek de sağlanabilecek.

  Bu heyecan veren girişimin detayları için lütfen proje web sitesini ziyaret edin!

http://d3.odtukaltev.com.tr/ODTÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

10-14 YAŞ GRUBU İÇİN PYTHON İLE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ EĞİTİMİ
(Modül 1 ve Modül 2)

Eğitim Başlama Tarihi: 11 Şubat 2017
27 ders saati, 9 Cumartesi, 14.00 - 16.45
Son Başvuru Tarihi: 7 Şubat 2017
Ücret:840 TL*
(*ODTÜ personeli çocukları için 700TL)CISCO BİLGİSAYAR AĞLARI EĞİTİMİ (CCNA)

Eğitim Tarihi: 14 Şubat 2017, Salı
150 ders saati, Salı ve Perşembe, 17.40 - 21.30
Son Başvuru Tarihi: 10 Şubat 2017 Cuma, 15.00Ayrıntılı bilgi için:
www.sem.metu.edu.tr
sem@metu.edu.tr
0 (312) 210 28 05DUYURU

Yuva ve Anaokulu’ na 2012, 2013, 2014 doğum tarihli öğrenciler için yapılacak olan başvurular 31 Mayıs 2017 mesai bitimine kadar kabul edilecektir.

Bu tarihten sonra yapılacak başvurular bir sonraki yıl değerlendirmeye alınacaktır.

Başvuruların Yuva ve Anaokulu Müdürlüğü’ne yapılması gerekmektedir.ODTÜ TEKNOKENT'te faaliyetlerini sürdüren Nanomagnetics, yaklaşık 10 yıllık çalışmanın ardından nesneleri atomlarına kadar görüntüleyebilme özelliğine sahip mikroskop üreterek NASA'ya satma başarısını gösterdi.

https://goo.gl/BfAKL7
https://goo.gl/Z59HAZ

Nanomagnetics Instrumentskültürel etkinliklerBaşa Dön

KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ
ŞUBAT AYI ETKİNLİKLERİ

13 Şubat 2017
“Pencere Tiyatro Oyunu”
Aysa Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu / 20.00

14 Şubat 2017
“Pencere Tiyatro Oyunu”
Aysa Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu / 20.00

15 Şubat 2017
“Shirley Tiyatro Oyunu”
Nes Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu / 20.00

16 Şubat 2017
“İncesaz Konseri”
Sayı Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu / 20.30

21 Şubat 2017
“Bütün Kadınların Kafası Karışıktır" Tiyatro
Aysa Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu / 20.00

22 Şubat 2017
“Notre Dame’ın Kamburu – Quasimado Müzikali”
Aysa Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu / 20.00

23 Şubat 2017
“Hoşgeldin Boyacı Tiyatro”
Aysa Organizasyon
Kemal Kurdaş Salonu / 20.00

NOT: KKM Bilet Satış ofisi kapanmıştır.
Biletler sadece biletix den alınacaktır.

VEFAT

Telefon İşletme Müdürlüğü emekli personeli Uğur Duman, 30 Ocak 2017 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.

Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Mustafa Korkmaz’ın babası Mehmet Korkmaz, 31 Ocak 2017 tarihinde vefat etmiştir. Merhuma Tanrı’dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.


sosyal tesisler müdürlüğü

KONUT HABERLERİ

KİRALIK DAİRELER

*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda 10G (B3) Blok’ta, 3+1, 18 numaralı daire. Tel: 0530 419 54 47
*Beştepe Haldız Ihlamur Evleri, AŞTİ’ye yürüme mesafesinde, 3+1, çift banyo, kapalı otoparklı, güvenlikli daire. Tel: 0232 238 01 57 – 0536 624 22 78
*Kurtuluş, Servi Sokak. Güneş Apt.2/6, 3+1 daire, Tel.: 0533 478 69 38
*ODTÜ TOKİ Yapracık Konutları’nda A-1 Blok, No:7, 2+1. Tel.: 0533 682 58 72
*ODTÜ Yapracık’ta Eskişehir yolunu gören B-2 Blok, kat 2, 4+1 500 TL. Tel.: 0532 224 02 83
*Bahçelievlerde kiralık 2+1 bakımlı daire, Tel. 0530 886 84 75
*TOKİ Yapracık Konutları'nda A3 blok Daire 10, 2+1 kiralık daire, Tel. 0530 886 84 75
*ODTÜ Yapracık A Blok üst kat, 3+1, dubleks, müstakil teras, 500 TL. 0533 657 29 73


SATILIK DAİRELER

*ODTÜ TOKİ, 2+1, giriş-10 A-9, Eskişehir yoluna bakan, full yapılı daire. Tel.: 0533 622 45 59
*Beytepe’de yerleşik site içerisinde, bahçeli, tam müstakil, krediye uygun, dubleks villa. Tel: 0533 264 65 01


TÜM KONUT HABERLERİ İÇİN 210 36 10 - 11


Başa Dön

Please send any comments, contributions and feedback to Webadm.